Zagor 303, 304

Screenshot_5

Prvi deo – Divlje staze. Trojica ljudi predvođeni izvesnim Skarom u šumi nailazi na trapera i izbada ga nožem, nakon čega ga bacaju u reku. Nešto dalje niz reku, Zagor i Čiko nailaze na ranjenog čoveka, koji im kaže da moraju da pomognu njegovom sinu Martinu u Maldontaunu, nakon čega umire. Oni odnose traperovo telo do njegove kuće, gde im njegova žena priča da je njihov sin Martin dva meseca ranije otišao od kuće prema Maldontaunu, kako bi se pridružio Big Maldonu, iskusnom ratnom veteranu koji mu je predstavljao idola. Zagor i Čiko kreću prema Maldontaunu kako bi obavestili Martina o smrti njegovog oca, ali i zbog njegovih poslednjih reči. U Maldontaunu, Maldon zajedno sa svojim ljudima maltretira zarobljenog indijanca i izudara ga, nakon čega ga pošalje nazad u njegovo selo, kao opomenu ostalima da se ne približavaju tamo. Neko vreme kasnije, indijanac se vraća u svoje selo i priča šta se desilo, zbog čega poglavica Crni Rog odlučuje da iskopa ratnu sekiru. Nekoliko dana kasnije, Zagor i Čiko u šumi nailaze na obračun između grupe indijanaca i trojice belaca, i priskaču im u pomoć. Nakon što zapaljenim strelicama zapali vatru od koje ih indijanci ne vide, Zagor vodi trojicu ljudi do dna kanjona, gde ih čeka Čiko. Tamo, Čiko puca u fitilj koji vodi do vreće sa barutom, i izaziva eksploziju koja raznese deo kanjona, tako da indijanci ne mogu da ih prate. Te večeri, trojica ljudi dovodi Zagora i Čika do Maldontauna, ali Zagor brzo ulazi u raspravu sa Big Maldonom, jer čuje kako namerava da napadne indijansko selo, što bi značilo veliki broj mrtvih na obe strane. Zbog toga ga Skar, Big Maldonova desna ruka, onesvesti  udarcem s leđa, i baca u ćeliju. Te večeri, Čiko oslobađa Zagora iz ćelije, i oni beže iz Maldontauna. Big Maldon i većina njegovih ljudi su već napustili grad i spremaju se da napadnu indijansko selo, i Zagor kreće tamo kako bi ih sprečio, ali usput primećuje dve skvo koje pričaju o tome da su se sve žene, deca i starci povukli u pećinu. On shvata da su to uradili zato što se ratnici spremaju na borbu, i da će oni čekati Big Maldonove ljude i pobiti ih, zbog čega kreće da ih upozori i izbegne pokolj. On stiže do Big Maldona i njegovih ljudi, i kaže im da im indijanci spremaju zasedu, ali indijanci tada odluče da prestanu sa skrivanjem i napadnu ih. Nakon što shvate da ne mogu da poraze toliki broj indijanaca, oni kreću u povlačenje, a  Zagor sa njima. Kada stignu u Maldontaun, Martin kod Skara primećuje pušku svog oca, i shvata da ga je on ubio, ali tada se jave još veći problemi, jer su indijanci poterali krdo bizona prema gradu.

Drugi deo – Graničari. Zagor i ostali pucaju na bizone kako bi pokušali da ih zaustave, dok indijanci za to vreme neprimećeni ulaze preko zidina. Bizoni ipak zaobilaze malo utvrđenje, ali se tada desi eksplozija unutar grada, jer su indijanci zapalili oružarnicu. Indijanci tada kreću u poslednji napad, dok Zagor, Čiko i ljudi iz Maldontauna beže kroz šumu. Oni stižu do reke, i Zagor odlučuje da ostane i pokriva ih dok je oni pređu, ali ga Big Maldon onesvesti, kako bi ga sprečio da to uradi, i odlučuje da ostane i žrtvuje se umesto njega. Ljudi iz Maldontauna uspevaju da pređu na drugu stranu reke i umaknu indijancima, dok ih Big Maldon pokriva i umire u borbi. Istovremeno, u šumi, indijanci pronalaze Skara, i zarobe ga. Kasnije, Martin odlučuje da se vrati kući kod svoje majke, dok indijanci u svom selu odlučuju da kazne zarobljenog Skara na stubu za mučenje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s