Zagor 043, 044

Screenshot_3.jpg

Prvi deo – Seminole. Na putu prema Darkvudu, Zagor i Čiko dolaze do utvrđenja ispred kojeg primećuju grupu zarobljenih Seminola, na koje paze vojnici. Kada im se približe, i Zagor da malo pića jednom od njih, narednik ga napada, a nakon štu mu Zagor uzvrati, on naređuje svojim vojnicima da ga uhvate. Sve to posmatra general Wilcox, koji odlučuje da je bolje da Zagor bude na njegovoj strani nego na suprotoj, i naređuje vojnicima da ga ostave na miru. Kasnije, za večerom, on priča kako će Seminole svakako biti oterane sa njihove zemlje, ali da postoji način da se to učini na miran način, bez žrtava, tako što bi ih Zagor ubedio da pristanu da ih vojska premesti na drugu teritoriju. Iako se ne slaže sa generalom, Zagor pristaje da mu pomogne samo kako bi spasio Seminole, i zajedno sa Čikom i jednim zarobljenim Seminolom, Sarotom, kreće u potragu za grupom koju predvodi izvesni Manetola, kako bi ga ubedio da pristane na generalov predlog i izbegne pokolj. Sarota kaže da Manetola nikad ne ostaje dugo na jednom mestu, ali da postoji jedno mesto gde se često vraća, u staro napušteno utvrđenje, zbog čega se oni upute tamo. Nakon dugog puta kroz močvaru, oni nailaze na grupu vojnika u lošem stanju, koji nisu navikli da se bore u takvim uslovima u močvarnom području, pa su ih Seminole lako porazile. Oni nastavljaju dalje, i sledećeg dana nailaze na još jednog vojnika, koji je poludeo zbog toga što je dugo vremena proveo sam u močvari. On puca na njih čim ih vidi, i ubija Sarotu, nakon čega kreće da beži i upada u živo blato, a Zagor ne uspeva da ga spasi. Zagor i Čiko nastavljaju sami prema napuštenom utvrđenju, ali kada stignu tamo, umesto Manetole i njegovih ratnika, nailaze na grupu meksikanaca koji indijancima prodaju oružje. Oni ih savladaju i zarobe u tamnici, odakle te večeri posmatraju kako se Manetola i njegove Seminole približavaju utvrđenju. Manetola kaže da nemaju dovoljno novca za oružje, ali da će ga imati nakon sledećeg napada. Meksikanci odbijaju da im daju oružje, a kad Manetola zapreti da bi mogli da ih napadnu i uzmu im ga silom, oni pucaju na Seminole topovima.

Drugi deo – Osvetnici. Zagor smišlja plan kako da se spasu iz tamnice, i nudi čoveku na straži zlato ako im donese večeru. Kada on to uradi, Zagor ga hvata i uzima mu ključeve, kojim oslobodi sebe i Čika. Nakon toga, on ga onesvesti i uzima mu odeću, pomoću koje neprimećen izlazi u dvorište utvrđenja i penje se na bedem, gde onesvesti stražare, i topom raznese vrata utvrđenja, što Seminolama omogući ulaz. Seminole napadaju meksikance i ubijaju ih, nakon čega Zagor priča Manetoli zašto je došao tamo. Sledećeg dana, u šumi, Zagor uspeva da ubedi Manetolu da se sastane sa generalom Wilcoxom i dogovori preseljenje Seminola u pogodno područje, bez prolivanja krvi. Nekoliko dana kasnije, Zagor, Čiko i Manetola stižu u utvrđenje King, i sastaju se sa Wilcoxom. Međutim, ispostavlja se da Wilcox ne želi da ispuni obećanje, i naređuje svojim vojnicima da zarobe Manetolu,a kada im se Zagor suprotstavi, oni ga onesveste. Kasnije, Zagor se budi pored Čika, u kolima koja odlaze iz utvrđenja. Uz Čikovu pomoć, Zagor se oslobađa, i dok Čiko peva kako bi prikrio zvuk, on lomi drveni pod kola, nakon čega obojica izlaze kroz rupu u podu, dok dvojica vojnika na kolima to ne primećuju. Uveče se vraćaju do utvrđenja, i Zagor oslobađa Manetolu. Wilcox je nameravao da iscenira lažan beg Manetole i ubije ga pred vratima zatvora, zbog čega su vojnici već bili u dvorištu utvrđenja, ali uz Zagorovu pomoć, Manetola ne upada u zamku. Vojnici ih primećuju i pucaju na njih, ali im Zagor i Manetola uzvraćaju, nakon čega se razdvajaju i beže na suprotne strane. Zagor ulazi u oružarnicu, i zapali fitilj bureta sa barutom, čijem raznese oružarnicu i nekoliko vojnika koji su joj se približili. Za to vreme, Manetola pronalazi Wilcoxa u njegovoj kancelariji i ubija ga. Zagor i Manetola se ponovo sastaju, i odlaze iz utvrđenja.

Treći deo – (početak #45). Nakon što se sastaju sa Čikom, oni beže nazad u močvaru, i dva dana kasnije, Manetola se vraća svojim ratnicima kako bi nastavio svoju borbu protiv ljudi koji žele da ih proteraju sa njihove zemlje, dok se Zagor i Čiko rastaju s njim, i idu nazad prema Darkvudu.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s