Zagor Maxi 23

Screenshot_3.jpg

U Kanadi, grupa indijanaca predvođena belcem napada selo Metisa i sravni ga sa zemljom, ubijajući sve stanovnike. Sutradan, do sela dolaze kola na kojima su Dankan (SP #12) i još nekoliko ljudi, i shvataju šta se tamo dogodilo. Mesec dana kasnije, u Darkvudu, Zagor i Čiko su u lovu, kad čuju zvuk bubnjeva koji dolazi sa brda, zbog čega se upute tamo. Istovremeno, blizu tog brda prolazi grupa vojnika u pratnji Jessice, verenice kapetana Roycea iz Fort Pita, kad ih u šumi napada ista grupa indijanaca koja ja počinila pokolj u selu Metisa. Zagor im priskače u pomoć, a ubrzo mu se pridružuje i Dankan, koji se pojavljuje iz šume, i sa preživelima beže preko visećeg mosta. Nakon što ga pređu, Zagor sruši most, kako indijanci ne bi mogli da ih prate, ali prilikom rušenja mosta pada u reku. Nakon što izađe na obalu, on se vraća po Čika, dok za to vreme napadači traže drugi prelaz preko provalije. Mala grupa indijanaca pronalazi Čika i napada ga, ali ga Zagor spašava, i sa njim ide do Dankana i preživelih vojnika koje predvodi poručnik Dixon. Uveče, Dankan priča kako je bio na tragu grupe indijanaca Shawneeja i Dajaka koje predvodi neki belac, a koji su napali i uništili selo Metisa. Sledećeg dana, oni stižu u Fort Pit, gde upoznaju majora Barrymorea iz engleske vojske. On im objašnjava da zna ko su bili napadači, i da su njihove strelice prekrivene otrovom zmije, za šta on ima protivotrov. Barrymore objašnjava da su Dajaci urođenici sa Bornea, koji su englezima zadavali velike poteškoće, dok nisu odlučili da postanu saveznici sa njima. Zapovedništvo nad Dajacima je dato časniku Taggartu, kojeg su s vremenom Dajaci počeli da poštuju kao svog poglavicu. Pre nekoliko meseci, engleska vlada je odlučila da upotrebi Taggarta i njegove Dajake u Kanadi kako bi ugasili pobunu Metisa, tako što bi oni pronalazili tragove Metiskih bandi, i vodili vojsku do njih. Međutim, Taggartu to nije bilo dovoljno, i na svoju ruku je odlučio da započne rat protiv Metisa, uništavajući sva njihova sela na koja naiđe, a kao saveznike je takođe našao i grupu indijanaca Shawneeja. Za to vreme, kapetan Royce vodi svoju verenicu Jessicu u obilazak okoline kroz šumu, kad ih napadaju indijanci. U utvrđenju se čuju pucnji, zbog čega Zagor i Dankan pojure prema šumi, a za njima i vojska. U šumi pronalaze onesvešćenog Roycea, dok je Jessica oteta. Zagor sustiže grupu Dajaka i napada ih, ali je među njima i jedan od Taggartovih ljudi koji nije indijanac, koji umalo porazi Zagora, ali uspeva samo da ga zadrži dok ostali ne pobegnu sa Jessicom. Kako je izgubio njihove tragove u reci, Zagor se vraća do ostalih, i od Barrymorea saznaje da je taj sa kojim je se borio Ankur, Taggartova desna ruka, a takođe i onaj ko je zaslužan za ideju sa zmijskim otrovom na oružju. Sledećeg jutra, Zagor, Čiko i Dankan kreću zajedno sa odredom vojske koji predvodi Royce, uz Dixona, u potrazi za Taggartom i njegovim ljudima. Kasnije, u šumi, Royce se sa grupom vojnika odvaja i kreće ispred, a Zagor ubrzo zatim po tragovima primeti da su se Taggartovi ljudi razdvojili u dve grupe, kako bi ih naveli na pogrešan trag, prema selu Oneida. On shvata da bi Royce mogao da napravi veliku grešku, zbog čega požuri tamo. Istovremeno, u selu Oneida, Royce je ubeđen da oni sarađuju sa Taggartom, i spreman je da ih ubije kako bi saznao gde su otišli, dok Oneide ne znaju ništa o tome, ali Zagor stiže na vreme da ga zaustavi. Nešto kasnije, u šumi, Taggart i njegovi indijanaci postavljaju zasedu vojsci, ali su obe strane nakon velikih gubitaka primorani da se povuku. Zagor se odvaja od ostalih i kreće za Taggartom, ali ga usput iznenadi i napada jedan indijanac Shawnee. Tokom borbe, indijanac upada u živo blato, i Zagor mu spašava život, zbog čega mu on obećava da će mu vratiti uslugu, i odlazi. Tada se iz šume pojavljuje Barrymore, zajedno sa grupom Dajaka, i otkriva da je on zapravo na Taggartovoj strani. On mu priča kako je Taggartov cilj da Jessicu iskoristi kako bi od njenog oca senatora osigurao propusnicu do meksičkog zaliva, gde bi španci i francuzi rado platili usluge Dajaka. Barrymore namerava da ga zarobi i odvede do Taggarta, ali se Zagor opire i beži u šumu, dok ga prilikom bega jedan od Dajaka pogađa otrovnom strelicom. Zagor uspeva da savlada nekoliko Dajaka iz Barrymoreove pratnje, nakon čega napada i njega, i uzima mu protivotrov, koji ubrizga sebi. Barrymore koristi Zagorovu nepažnju dok ubrizgava serum da izvadi pištolj, i namerava da ga ubije, ali ga iz šume strelicom pogađa indijanac kojeg je Zagor spasio iz živog blata, i ubija ga. Indijanac kaže da je tek sada čuo pravi Taggartov plan, i da su mu se Shawneeji pridružili zato što su verovali da je izbio novi rat između engleza i amerikanaca, i da će povratiti svoju zemlju ukoliko se bore uz Taggarta. On ga zatim vodi do ostalih Shawneeja predvođenih poglavicom Sivom Lisicom, koji odlučuje da odustane od borbe, sada kada zna istinu. Jedan od ratnika, Brzi Jelen, odbija da zakopa ratnu sekiru, i smatra da treba da ostanu uz Taggarta, zbog čega pokušava da ubije Sivu Lisicu, ali ga Zagor sprečava, i tokom borbe Brzi Jelen pada niz liticu u reku. Kasnije, Zagor ide do Dankana, Čika i vojnika, i kaže im da Shawneeji više nisu na Taggartovoj strani, nakon čega smišlja plan da on i Dankan upadnu u logor Taggartovih indijanaca i oslobode Jessicu. Royce se ne slaže sa tim planom, i radije bi rizikovao smrt svih svojih vojnika direktnim napadom na Dajake, zbog čega vojnici odbijaju poslušnost, i Dixon preuzima vođstvo. Ubrzo zatim, Zagor i Dankan kreću prema logoru Dajaka, i Zagor pokušava da priđe stražarima s leđa, ali upada u zamku u šumi, i oni ga zarobe. Oni da odvode do svog logora, gde on vidi da je Brzi Jelen preživeo pad sa litice, i da je preneo Taggartu sve što se desilo. Taggart tada vodi Zagora do jame sa zmijama otrovnicama, iznad koje su postavljena dva balvana, na kojima on mora da se suprotstavi Ankuru. Za to vreme, Dankan obilaznim putem prilazi do logora. Zagor se bori sa Ankurom, i pada u jamu sa zmijama, ali uspeva da se vrati na vrh, i gurne Ankura unutra. Zmije ubijaju Ankura, zbog čega Taggart vadi pištolj kako bi sam dokrajčio Zagora, ali tada logor napadaju Shawneeji, dok Dankan koristi pometnju da oslobodi Jessicu, i odvede je do ruševina misije koja se nalazi u blizini. Dajaka je previše, zbog čega se Zagor i Shawneeji nakon kraće borbe povlače u šumu. Uveče, među ruševinama misije, Brzi Jelen napada Dankana, i pokušava da ponovo otme Jessicu, ali Dankan uspeva da se odbrani i ubije ga. Ubrzo zatim, do ruševina dolaze i Zagor i Shawneeji, koji se spremaju da dočekaju napad Taggarta i njegovih Dajaka. U zoru, Taggart se pojavljuje na obližnjem brdu sa svojim indijancima, ali uparvo tada u daljini vidi odred vojnika kako se približava. Taggart shvata da nema šanse da se izbori sa vojskom i indijancima, niti da pobegne, zbog čega sam izlazi na čistinu, i zove Zagora. On predlaže Zagoru da se samo njih dvojica bore, i da ukoliko on pobedi, slobodno ode sa Jessicom kao taocem, dok u suprotnom traži od njega da učini sve što može kako bi Dajaci bili vraćeni u svoju zemlju kao slobodni ljudi, na šta Zagor pristaje. Toko borbe, Taggartova sablja se prelomi i zabije u zemlju, i on pada preko nje i umire. Te večeri, Zagor i ostali se vraćaju u Fort Pit, gde je odlučeno da Royce bude premešten u drugi garnizon na istoku, zbog lošeg predvođenja odreda, a prilikom odlaska nije ni pitao Jessicu da krene s njim, jer mu je njegova karijera bitnija od njeg. Jessica ostaje u utvrđenju, i namerava da kupi farmu u blizini na kojoj će živeti, a Dankan odlučuje da ostane sa njom.