Zagor Specijal 12

Screenshot_2.jpg

U Kanadi, u Rupertovoj Zemlji, Tajenda, Dankan i Sabin (Almanah #01) zajedno sa grupom Metisa idu u lov na bizone. Tokom lova, nailaze na veliku grupu Sijuksa koji ih napadaju jer smatraju da imaju veće pravo da love te bizone, jer ih prate već dve nedelje. Oni okupljaju kola u krug i pripreme odbranu, zahvaljujući čemu uspevaju da se odupru Sijuksima i oteraju ih. Nekoliko meseci kasnije, na Crvenoj Reci, Zagor, Čiko i Tonka idu kanuom do stanice za razmenu, gde imaju dogovoren sastanak sa Tajendom. Unutra pronalaze mrtvog vlasnika, a iza kolibe i par radnika ubijenih indijanskim strelicama. Istovremeno, nedaleko odatle, manja grupa indijanaca napada Tajendu, ali Zagor i Tonka prateći tragove onih koji su ubili ljude iz stanice za razmenu uspevaju na vreme da stignu do njega i pomognu mu. Oni se vraćaju nazad do stanice zajedno sa jednim indijancem kao zarobljenikom, i te večeri od njega saznaju da ih predvodi izvesni Gavran, ludi vizionar čiji je cilj da ujedini sva plemena sa severa protiv belaca. Tajenda kaže da sada Metisi, narod mešanaca, sada imaju probleme i sa indijancima i sa belcima. Gavran pokušava da u savez uvuče i Sijukse sa juga, čime bi Metisima pretila opasnost sa svih strana. Tajenda priča kako je Gavrana prvi upoznao Makferson (Almanah #01), dok je on još uvek bio obična skitnica, kojeg je jurila grupa ljudi zbog krađe. Makferson ga je spasio, a Gavran, do tada poznat kao Džejk Miler, zakleo je se da će se jednog dana osvetiti svima iz Rupertove Zemlje. Vremenom je uspeo da zadobije poverenje indijanaca i ujedini ih protiv belaca, i zbog toga je Tajendi i ljudima iz Rupertove Zemlje potrebna pomoć. Sutradan, na drugom mestu, Makferson i grupa nosača idu u šumu kako bi se sastali sa Asiniboinima, ali se ispostavlja da su se ratnici pobunili protiv poglavice i ubili ga, nakon čega su stupili na stranu Gavrana. Asiniboini ih napadaju i ubijaju sve osim Makfersona, kojeg Gavran poštedi jer ga je u prošlosti spasio, zbog čega ga samo zarobi. Te večeri, do utvrđenja Geri dolaze Zagor, Čiko, Tonka i Tajenda, i tamo se sreću sa Dankanom. Sledećeg jutra, u selu Asiniboina, Gavran priznaje Makfersonu da ne bi mogao da ga ubije, i da ga smatra za gosta, a ne za zarobljenika. Uveče, Zagor i ostali stižu do sela Metisa, gde od Sabin saznaju da su Makfersona oteli Asiniboini, što je saznala od jednog nosača koji je preživeo napad. Tada se začuju pucnji, i kada izađu napolje, vide da su ubijena dvojica stražara ispred šatora sa zarobljnim Krijem. Kako je i ratnik takođe ubijen, zaključuju da ga je ubio neki Gavranov špijun iz sela, kako bi ga sprečio da im bilo šta otkrije. Ubica nije imao vremena da ode daleko, što znači da se radi o nekom ko je još uvek u selu. Zagor primećuje da je Kri ubijen nožem, a stražari pištoljem koji je ubica podmetnuo jednom od stražara. On pretpostavlja da se ubica nije oslobodo noža, jer se sigurno radi o nekom specifičnom nožu za koji bi svi prepoznali kome pripada, zbog čega odlučuje da pregleda noževe svih ljudi iz sela, kako bi na njima pronašao tragove krvi. Nedaleko odatle se čuju pucnjevi, i oni obustavljaju sve kako bi otišli da vide o čemu se radi. Ispostavlja se da je jedan od stražara na ivici sela ubijen, i da grupa indijanaca želi potajno da se približi selu, ali ih Zagor i ostali primećuju i napadaju. Oni uspevaju da se odbrane od napada indijanaca, ali kasnije primećuju da jedan od ljudi iz sela nedostaje, izvesni Lukas. Zagor kaže da mu je Lukas već ranije bio sumnjiv, i da je rekao Tonki da motri na njega, jer misli da je on Gavranov špijun koji je ubio stražare i zarobljenika. Tonka takođe nije u selu, zbog čega zaključuju da je Lukas pobegao tokom napada, i da je Tonka krenuo za njim. Sledećeg jutra, Zagor, Tajenda i dvojica ljudi iz sela kreću da prate Tonkine tragove. U Selkirku, Dankan okuplja sve ljude kako bi ih udaljio iz sela, jer bi Gavranovi indijanci mogli da ih napadnu svakog trenutka. Ubrzo nailaze na Metise, koji bi trebalo da su im saveznici, ali oni iznenada pucaju na njih. Kasnije, Zagor se odvaja od Tajende i dvojice ljudi kako bi se brže kretao, a oni ubrzo u daljini primete gomilu lešinara. Kada im se približe, vide  da je neko pobio veliki broj doseljenika iz Selkirka. Te večeri, preživeli doseljenici stižu u utvrđenje Geri, i kažu da su ih napali Metisi. Za to vreme, Tajenda pronalazi Dankana ranjenog u šumi, i priča šta se dogodilo. Oni zaključuju da su to bili Gavranovi ljudi obučeni kao Metisi, koji su na taj želeli da izazovu rat između doseljenika i Metisa. Te večeri, Tonka sustiže Lukasa, ali je Lukas već stigao do grupe svojih saučesnika, i namerava da ga ubije. Tada se pojavljuje Zagor, koji mu priskače u pomoć. Oni tada odlučuju da iskoriste Lukasa kako bi došli do Gavrana, obučeni u odeću onih koje su ubili. Za to vreme, Čiko, Sabin i Metisi dolaze do utvrđenja Geri tražeći zaklon, ali ljudi iz utvrđenja misle da su Metisi napali doseljenike ranije, zbog čega pucaju na njih. Kasno uveče, u Gavranovom logoru, Makferson pokušava da ubije Gavrana na spavanju, kako bi okončao sve, ali ga otkrivaju, i sada ga Gavran smatra za izdajnika. U utvrđenju Geri, Tajenda objašnjava doseljenicima da se radi o nesporazumu, i da su ih napali Gavranovi ljudi obučeni u odeću Metisa, a ne pravi Metisi, nakon čega se borba obustavlja, i oni ih primaju u utvrđenje. Sledećeg jutra, Gavran sa svojom vojskom ujedinjenih plemena dolazi do utvrđenja Geri, i odlučuje da pred svima muči i ubije Makfersona, pre nego što krene u napad. Tada mu se približavaju Zagor i Tonka, u pratnji Lukasa, obučeni u indijansku odeću. Tek kada se dobro približe, indijanci ih razotkrivaju, i napadaju ih. Oni uspevaju da oslobode Makfersona, a tada im u pomoć priskaču ljudi iz utvrđenja, koji ih pokrivaju dok oni idu prema utvrđenju. Zahvaljujući njima, oni uspevaju da uđu unutra na sigurno, vodeći sa sobom Gavrana kao taoca. Sada kad je Gavran zarobljen, komandu nad ujedinjenim indijancima preuzima Beli Los, poglavica Sijuksa. Makferson natera Gavrana da se popne na zidine i pokuša da ubedi indijance da odustanu od napada, ali Beli Los naredi napad svojim ratnicima, koji više puta pogode Gavrana strelicama, i ubijaju ga. Nakon toga, indijanci napadaju utvrđenje, dok se doseljenici i Metisi zajedno brane od njih. Zagor, Tonka i Tajenda preskaču ogradu utvrđenja i direktno se suprotstavljaju indijancima, i tada se pojavljuje Dankan sa Metisima, koji kreću da kruže kolima oko indijanaca i pucaju na njih. Tajenda ubija Belog Losa, zbog čega se preživeli indijanci povlače, i vraćaju se svako u svoje selo. Sada kad je borba gotova, odnosi između doseljenika i Metisa se poboljšavaju, i oni odlučuju da od sada žive u Rupertovoj Zemlji kao prijatelji.