Zagor 287, 288

Screenshot_3

Prvi deo – Obeležena žrtva. Zagor i Čiko idu na skup sedam plemena Čejena, koji de održava svakih dvadeset godina. Na putu tamo, Čiko pokušava da ulovi zeca u šumi, ali ga napada puma. Tada mu u pomoć priskače Vanaka, jedan od sedam poglavica Čejena, koji ubija pumu. Te večeri, Zagor, Čiko i Vanaka stižu do doline u kojoj se održava skup, gde se sastaju sa ostalim poglavicama i vračevima. Sledeći dan je predviđen za povlačenje poglavica i vračeva u samoću, a Zagor odluči da učini isto, i smesti se uz jednu stenu. Tada mu se prišunjaju dvojica indijanaca sa drvenim maskama, koji pokušavaju da ga ubiju, ali ih on primećuje, i ubija jednog od njih. Drugi skače na njega, ali Zagor izbegava napad, i indijanac pada sa litice u reku. Nakon što skine masku ubijenog indijanca, Zagor prepoznaje da se radi o ratniku iz Vanakinog plemena, i vraća se do ostalih sa njegovim telom, gde ispriča sve o napadu. Vanaka ne zna zašto bi neko iz njegovog plemena pokušao da ga ubije, ali obećava da će istražiti slučaj. Te večeri, još jedan indijanac sa drvenom maskom pokušava da ubije Zagora, ali na ulazu u njegov šator nagazi na polomljene komade stakla koje je Zagor tu postavio. Kada čuje krik indijanca, Zagor se budi, ali indijanac beži odatle, nakon što mu kaže da će ga stići pravda plemena Drvenih Lica. On kreće za njim, ali indijanac skida masku i pomeša se sa ostalima. Sutradan, jedan indijanac se ušunja u šator sa lulama koje treba da puše poglavica, vračevi i Zagor, i ubacuje otrov u lulu namenjenu Zagoru. Kasnije, skvo uzima lule i nosi ih prema šatoru u kojem su okupljeni Zagor, poglavice i vračevi, ali Čiko slučajno naleti na nju i obori joj lule na zemlju, čime ih pomeša. Nakon što svi popuše lule, jedan vrač se iznenada sruši na zemlju i umire, a kada mu pregledaju lulu, vide da je u njoj otrov. Oni ispitaju skvo koja je donela lule, i ona im kaže da su se pomešale prilikom pada, a Zagor shvata da je ta lula bila namenjena njemu. Te večeri, vrač Utemi se u šumi sastaje sa jednim ratnikom, Okonijem, nakon čega obojica stavljaju drvene maske na lice, i idu do ruševina stare misije, gde se sastaju sa ostalim članovima tajnog plemena Drvenih Lica, i smišljaju novi plan da ubiju Zagora. Sledećeg dana, Zagor sa indijancima ide u lov, i Utemi mu predlaže da ode do mesta na kojem se klanac sužava, a da će on i ostali naterati divljač da beži prema njemu. Na vrhu klanca, Okoni se sprema da izazove odron preko Zagora, ali Zagor po poziciji koju mu je Utemi predložio shvata da on pokušava da ga namami u zamku, i penje se na vrh klanca da proveri da li je u pravu, gde zatiče Okonija sa maskom na licu. On uspeva da porazi Okonija u borbi, ali tada neko puca na Okonija i ubija ga. Zagor se okreće i vidi da je to bio Vanaka, koji kaže da je pucao kako bi sprečio Okonija da ga ponovo napadne, iako zbog toga sada više nemaju priliku da ga ispitaju o plemenu Drvenih Lica. Vraćajući se iz lova, Zagor ne priča ništa, iako zna da je Utemi bio u dosluhu sa Okonijem, i sumnja da je i Vanaka umešan.

Drugi deo – Napuštena misija. Te večeri, Zagor odlučuje da prati Utemija, i vidi ga kako uzima drvenu masku i sastaje se sa ostalima u ruševinama napuštene misije. Dva dana kasnije, dvojica Drvenih Lica napadaju Čika u šumi i otimaju ga. Za to vreme, ne znajući šta se desilo Čiku, Zagor napada Utemija, i onesvešćenog ga nosi do jedne pećine. Tamo ga paralizuje uz pomoć napitka od trava, i natera ga da pomisli da je mrtav, i da neće naći put do nebeskih pašnjaka ukoliko ne olakša dušu. Utemi poveruje u to, i priča kako mu je Okoni jednog dana prišao, jer je znao da se ni on ne slaže sa Zagorovim pravilima, i ponudio mu da pristupi plemenu Drvenih Lica. Članovi ne znaju jedni druge međusobno, osim onog ko im je prišao i uveo ih u pleme. Zagor tada izlazi, i otkriva mu da je sve to bio trik kako bi ga naterao da priča. Dejstvo napitka oslabi, i Utemi ponovo može da se pomera, što koristi da iznenadi Zagora i napadne ga. Tokom borbe, on se saplete i pada preko gejzira koji ga živog ispeče. Zagor ostavlja njegovo telo u pećini, i odlazi odatle. Nakon što se vrati na skup indijanaca, saznaje da je Čiko otet, i kreće da traži njegove tragove po šumi. Tragovi vode do planina, gde ga dvojica pripadnika Drvenih Lica čekaju u zasedi, i namame ga u zamku. Zagor propada u rupu koju su iskopali, nakon čega se pojavljuju još trojica Drvenih Lica, i nakon što ga vežu, izudaraju ga i onesveste ga. Nakon nekog vremena, on se budi vezan za zid napuštene misije, i vidi da je i Čiko u istoj situaciji. Nedugo zatim, iz šume se pojavljuje indijanac koga drugi po maski prepoznaju kao poglavicu Drvenih Lica, i pustaju ga do zarobljenika. Poglavica se približava Zagoru, koji koristi to da ga uhvati nogama, i natera ga da ga oslobodi. Zagor ga zatim onesvesti i oslobađa Čika, a kada mu skine masku, vidi da je to Vanaka. Ostali pripadnici plemena Drvenih Lica otrkivaju njihov beg, i kreću za njima, dok oni beže kroz ruševine. Zagor izlazi kroz prozor i namami ih napolje, dok Čiko ostaje sakriven u misiji. Bežeći od Drvenih Lica, Zagor shvata da se nalazi na kraju klanca, i da nema izlaza, osim da se bori do smrti. Tada mu prilazi Vanaka, koji je se u međuvremenu osvestio, i kaže da neće morati da se bori sam, jer je on sve vreme bio na njegovoj strani. Zagor i Vanaka uspevaju da poraze Drvena Lica, i tada mu Vanaka otkriva kako je došao tamo. Prateći jednog od svojih ratnika, Sitku, za kojeg je sumnjao da je jedan od Drvenih Lica, Vanaka je se uverio da su njegove sumnje tačne kada ga je video kako u šumi uzima masku. Nakon što je onesvestio i svezao Sitku, uzeo je njegovu masku, i došao među Drvena Lica, koji su mislili da je on njihov poglavica. Kada je došao do Zagora i Čika kako bi ih oslobodio, nije imao priliku da im kaže o čemu se radi, jer ga je Zagor onesvestio. Za to vreme, jedini preživeli pripadnih Drvenih Lica, koji je pobegao tokom borbe, vidi Sitku svezanog u šumi, i nakon što ga oslobodi, Sitka mu kaže da je on zapravo pravi poglavica Drvenih Lica. Ratnik odbija da nastavi da učestvuje u zaveri protiv Zagora, i beži odatle, dok se Sitka sprema da se obračuna sa Zagorom i Vanakom. Ubrzo zatim, Zagor i Vanaka dolaze do mesta gde je Vanaka ostavio svezanog Sitku, ali ga ne pronalaze tamo. On se pojavljuje iz šume, i onesvesti Vanaku s leđa, nakon čega napada Zagora. Boreći se protiv razoružanog Zagora, Sitka ima prednost, ali se tada pojavljuje Čiko, koji dobacuje Zagoru sekiru. Zagor se sada brani, i izbacuje Sitki sekiru iz ruke, nakon čega Sitka beži kroz šumu.  On kreće za njim, i vidi kako Sitka pokušava da lijanom pređe preko klanca, ali se pusti bez dovoljnog zaleta, i sa velike visine pada i umire. Nakon toga, Zagor i Čiko se sa Vanakom vraćaju na skup.

Zagor 285, 286

Screenshot_2

Prvi deo – Oteti dečak (kraj #284). Zagor i Čiko stižu u selo Penobskota, gde zatiču dvojicu trgovaca, O’Drafa i Saska. Tamo ih dočekuje poglavica Ugašar, koji im te večeri priređuje gozbu. Rano ujutru, Zagor se budi zbog Čikovog hrkanja, i zatiče trgovce kako odlaze na svojim kolima. Nekoliko sati kasnije, saznaje se da je neko napao Ugašarovog sina u šumi, i oteo ga. Zagor, Čiko, Ugašar i njegovi ratnici kreću prema mestu gde je dečak otet, i vide da se tragovi gube u reci.

Drugi deo – Ultimatum. Na jednoj grani, Čiko pronalazi pero za koje Ugašar prepoznaje da pripada neprijateljskom plemenu Kvapau. Rano sledećeg jutra, Ugašar okuplja svoje ratnike, i spema se da napadne selo Kvapaua kako bi vratio svog sina, ali ga Zagor ubeđuje da ne čini to, jer je njihov poglavica Kamena Ruka razuman čovek, i sigurno bi kaznio ratnike koji su to učinili i vratio Ugašarovog sina. Zbog toga, on traži da najpre sam ode u njihovo selo i pokuša da reši slučaj, a Ugašar mu daje pet dana da to učini, nakon čega će napast Kvapaue. Zagor i Čiko odmah kreću na put, i u zoru sledećeg dana stižu u selo Kvapaua, gde ih dočekuje Kamena Ruka. Poglavica ne zna za otmicu Ugašarovog sina, i kaže da su svi njegovi ratnici u selu, a da niko nije doveo dečaka. Tada mu pada na pamet da bi to mogla da budu trojica koju je pre par meseci izbacio iz sela, jer su se opili i napali belce, koji sada žive na izvoru reke Mokele. Upravo tada, mladiće koji love ribe u reci iz šume dvojica napadaju strelicama, i ubijaju jednog od njih. Kamena Ruka čuje za to, i sa Zagorom i svojim ratnicima ide do reke, gde po stelici zaključuje da su to počinili Penobskoti. Kamena Ruka zaustavlja svoje ratnike da uzvrate Penobskotima, jer razume da su to učinili zato što ih smatraju krivima za otmicu sina njihovog poglavice. Zagor i Čiko zatim kreću prema reci Mokele, kako bi pronašli trojicu odmetnika Kvapaua. Te večeri, oni stižu do njihovih šatora, i Zagor se ušunja među njih, kako bi pokušao da pronađe otetog dečaka, ali ga jedan od te trojice primeti i napada. Zagor se brani i onesvesti ga, ali preostala dvojica ga već primećuju. Nakon što porazi i njih, Zagor pretraži njihove šatore, ali u njima ne pronalazi dečaka. On ih pita gde su sakrili dečaka, na šta jedan od njih odgovara da ne zna o čemu priča, i da je mislio da je Zagor došao zbog toga što su napali kuću belaca pre tri dana. Zagor zatim odlazi odatle, i sa Čikom nastavlja put. Sledećeg jutra, trojicu tragača za zlatom napadaju i ubijaju dvojica indijanaca. Neko vreme kasnije, Zagor i Čiko prolaze tuda, i po strelicama zaključuju da su to počinili Čiroki, koji su inače miroljubivo pleme. Oni odlaze odatle, i ubrzo naiđu na odred vojske iz Fort Mokela, kojima prenose šta su videli. Kako bi izbegao da vojska počini grešku i napadne Čirokije, Zagor odlučuje da krene s njima i porazgovara sa poglavicom, kako bi izbegli sukob. Nekoliko milja dalje, dvojica trapera napadaju i ubijaju trojicu Čirokija. Druga grupa Čirokija koji su bili sa njima u lovu idu prema mestu pucnjave, i pronalaze svoje ubijene prijatelje, zbog čega dimnim signalima obaveštavaju ostale iz svog plemena da im se pridruže u poteri za ubicama. Nekoliko sati kasnije, Čiroki prateći tragove ubica nailaze na kola O’Drafa i Saska, i kreću prema njima kako bi ih ubili. Dvojica trgovaca vide da su im indijanci za petama, i beže odatle, a zvuke pucnjave čuju Zagor i vojnici, koji odmah kreću tamo.

Treći deo – Indijanski rat. Zagor priskače u pomoć dvojici trgovaca, i bori se sa indinancima kako bi ih spasio, a kada vide da stiže i vojska, Čirokiji se povlače prema svom selu. Vojska sada odustaje od ideje da ode u selo Čirokija, i vraća se nazad prema utvrđenju, zajedno sa O’Drafom i Saskom, dok Zagor i Čiko idu prema selu kako bi porazgovarali sa poglavicom Tišarom i razjasnili slučaj. Nekoliko sati kasnije, O’Draf i Sasko se zaustavljaju zbog problema sa točkom na kolima, i kažu vojnicima da nastave dalje bez njih. Te večeri, Zagor i Čiko stižu u selo Čirokija, gde od Tišara saznaju da su njegovi ratnici napali dvojicu trgovaca zato što su naišli na njih prateći tragove ubica svojih prijatelja. Zagor mu priča o drugim sličnim slučajevima koji su se desili prethodnih dana, i počinje da sumnja da je sve to neko organizovao kako bi izazvao indijanski rat. Sledećeg jutra, Zagor i Čiko napuštaju selo Čirokija, i nakon što istraži mesto napada dvojice trapera na lovce Čirokija, on takođe pronalazi samo tragove kola, zbog čega povezuje stvari, i shvata da su O’Draf i Sasko zaista krivi. Za to vreme, Rohas sa dvojicom trapera ide u lov, kad ih napadaju dvojica indijanaca, i ubijaju jednog trapera, nakon čega beže. Kada se dovoljno udalje, indijanci skidaju maske, i ispostavlja se da su to bili prerušeni O’Draf i Sasko. Zagor ih dočekuje pored njihovih kola i razotkriva ih, zbog čega ga oni napadaju. Dok se Zagor bori sa Saskom, O’Draf kolima beži odatle. Zagor uspeva da porazi i onesvesti Saska, i tada do njega dolaze Rohas i traper Nik, koji mu ispričaju šta se desilo. On im ostavlja Saska, i odmah kreće u poteru za O’Drafom, čiji tragovi vode do šume, gde ga on lako sustiže i postavlja mu zamku, kako bi morao da se zaustavi zbog oborenog stabla na putu. On tada napada O’Drafa i onesvesti ga nakon čega u njegovim kolima pronalazi Ugašarovog sina. Zagor vidi da je dečak drogiran sredstvom za uspavljivanje, i izvlači ga napolje, gde je se O’Draf u međuvremenu osvestio. O’Draf blefira i kaže da je Sasko iza Zagora, a kada mu okrene leđa, on ga pogađa kamenom u glavu i onesvesti ga, nakon čega beži u šumu. Do Zagora ubrzo dolaze Rohas i Čiko, koji ga osveste i kažu da je Nik odveo Saska prema utvrđenju. Zagor pokušava da pronađe O’Drafa, ali bezuspešno. Te večeri, Zagor kaže da nemaju vremena da traže O’Drafa, jer je sutradan poslednji dan da Ugašaru vrate sina, kako ne bi započeo rat sa Kvapauima. Sledećeg dana, Penobskoti i Kvapaui se spremaju za rat, i okupljaju se na suprotnim stranama doline, ali Zagor stiže tamo na vreme da pripremi spektakularno pojavljivanje uz pomoć stvari koje je pronašao u O’Drafovim i Saskovim kolima. On gura kola prema sredini doline, u kojima je zapaljeno bure baruta. Bure eksplodira, a Zagor koristi dim da se približi. Kada iz dima izađe Zagor sa Ugašarovim sinom, i razjasni celu situaciju, ratnici oba plemena odustaju od borbe, i vraćaju se u svoja sela. Zagor se vraća u šumu do Čika i Rohasa, ali ih pronalazi svezane. Tada se pojavljuje O’Draf, koji mu napokon otkriva da je on zapravo bivši poručnik O’Ford (#255), ali da ga Zagor nije prepoznao zbog toga što je pustio bradu. Tada se iz šume pojavljuje i Sasko, koji je pobegao traperu Niku, i napada Zagora. Zagor vadi pištolj i ubija Saska, ali tada O’Draf puca na njega s leđa. On mu uzvraća i ubija ga, i tada dolazi Nik, nakon čega Zagor odvezuje Čika i Rohasa.

Zagor 283, 284

Screenshot_1

Prvi deo – Zver iz Valoka (od polovine #282). U šumi Valok, grom udara u drvo i izaziva požar, zbog čega veliko dlakavo stvorenje oseća da je u opasnosti, i beži odatle. Nekoliko dana kasnije, Tonka je u lovu sa dvojicom ratnika, kada ih to stvorenje napada. Uprkos ranama od noža, čudovište uspeva da ubije dvojicu ratnika, nakon čega hvata Tonku i ugrize ga za rame, ali se tada iz šume pojavljuje Zagor, koji mu priskače u pomoć. On isprazni ceo pištolj u stvorenje, ali ono ne pada na zemlju, već se okreće i beži u šumu. Čiko dolazi, i Zagor ga ostavlja sa Tonkom, nakon čega kreće za čudovište. Nedaleko odatle, Zagor pronalazi čudovište mrtvo, nakon čega se vraća do Čika, i napravi nosila za Tonku, kojima ga odvuku do sela Mohavka. Nekoliko dana kasnije, Tonka se oporavlja od rane koje mu je nanelo čudovište, a Zagor se raspituje, i saznaje za požar u šumi Valok, zbog čega zaključuje da je to stvorenje došlo odatle. Narednih dana, Zagor i Čiko ostaju u selu Mohavka, gde Zagor provodi dane u lovu ili prijateljskim rvanjem sa Tonkom koji mora da povrati snagu. Jedne večeri, Tonka ima košmar u kojem oseća da će mu stomak pući. Sledećeg dana, jedan mladić iz sela trčeći dolazi i kaže da su žene u kukuruznim poljima napali i skalpirali lovci na skalpove. Zagor i Tonka kreću tamo, a za njima i ratnici Mohavka, koji se uvere u priču dečaka, i ubrzo sa stena ugledaju grupu belaca kako se udaljava odatle. Oni ih sustižu i napadaju, i ubijaju sve osim dvojice, koje samo onesveste.

Drugi deo – Tonkino prokletstvo. Zagor traži da preživelu dvojicu preda vojsci, kako bi ih oni kaznili za zločin koji su počinili, na šta Tonka pristaje, i on kreće sa zarobljenicima prema najbliže utvrđenju. Te večeri, dvojica lovaca na skalpove, Luk i Džok, koriste to što oblaci zaklone mesec da neprimećeno preseču konopce i oslobode se, nakon čega Džok pogađa Zagora kamenom, i Zagor gubi ravnotežu i pada sa litice. Žbunje na dnu mu ublaži pad, ali Luk i Džok ne žele da gube vreme kako bi se uverili da li je mrtav, i odmah odlaze odatle. Za to vreme, u šumi, Tonka ponovo ima istu noćnu moru. Kasnije te večeri, Luk i Džok beže kroz šumu, kad ih napada još jedno čudovište nalik na ono koje je Zagor ubio. Zver ubija obojicu, a Zagor, koji je se u međuvremenu osvestio i krenuo za dvojicom begunaca, čuje njihove krike i kreće prema njima. Tamo zatiče stvorenje i puca na njega, ali ono beži u šumu i nestaje. Zagor pokopa dvojicu lovaca na skalpove, i sledećeg jutra se vraća do Tonke i njegovih ratnika, gde saznaje da je Tonka imao košmar i nije mogao da zaspi, i da je se onesvestio kada je otišao do reke, na čijoj obali su ga njegovi ratnici pronašli u svitanje. On smatra da je to zbog toga što se još uvek nije oporavio od rane, i ne razmišlja više o tome, nakon čega se Zagor, Tonka i Mohavci vraćaju u selo. Te iste noći, zver iz Valoka se iznenada pojavljuje u selu Mohavka i napada sve na koje naiđe, zbog čega se Zagor i indijanci okupljaju, i uspevaju da ga savladaju tako što ga onesposobe konopcima, i onesveste ga nakon više udaraca u glavu. Kada vežu zver, jedna skvo iz sela kaže da je videla to čudovište kako izlazi iz Tonkinog šatora, zbog čega oni idu da vide šta je sa Tonkom, ali ga ne pronalaze tamo. Ratnci kreću u šumu, u potrazi za svojim poglavicom, ali bezuspešno. Kada se vrate u selo, začuju krik iz šatora u kojem je vezano čudovište, i Zagor odmah ulazi da vidi o čemu se radi, i prisustvuje transformaciji tokom koje se čudovište pretvara u Tonku. Kada se osvesti, Tonka kaže da se ničega ne seća, a Zagor zaključuje da mu je se to isto dogodilo i u šumi, kada je se onesvestio i pretvorio u čudovište, nakon čega je ubio dvojicu lovaca na skalpove, i ponovo izgubio svest na obali reke, gde su ga njegovi ratnici pronašli. Vrač kaže da je čuo za takav slučaj, i da je to Kohronovo prokletstvo. On priča kako su bogovi pre mnogo vremena odlučili da kazna okrutnog ratnika Kohrona, i izmenili mu fizički izgled, tako da je postao čudovište. Prokletstvo se prenosilo na svakoga koga je ugrizao, tako da je nakon što je zagrižen, to sada postalo Tonkino prokletstvo. Vrač kaže da Tonki može da pomogne samo izvesni Hogal, pustinjak koji živi na brdu Mekel, zbog čega Zagor sa Tonkom odmah kreće tamo. Nakon celodnevnog putovanja, Tonka oseća da transformacija ponovo počinje, i Zagor ga vezuje, ali nakon što se pretvori u čudovište, zver iz Valoka lako pokida konopce, savlada Zagora, i kreće prema obližnjoj farmi. Čudovište napada svinje na farmi, a ljudi izlaze iz kuće kako bi ga zaustavili, ali bezuspešno. Nakon što se seno slučajno zapali, zver oseća opasnost od vatre, i beži odatle. Čim stigne do šume, tamo ga dočega Zagor, i onesvesti ga udarcem sekirom u glavu. Zagor zatim napravi nosila, za koja vezuje čudovište, i vuče ga prema brdu Mekel. Sledećeg jutra, čudovište se ponovo pretvara u Tonku, i Zagor ga odvezuje. Nakon što pređu veliki deo puta, oni se penju na vrh planine, jer bi im trebalo duže da je obiđu. Prilikom spuštanja na drugu stranu, transformacija ponovo započinje, i Tonka se opet pretvara u čudovište. Zagor pokušava da ga spusti vezanog, ali se stvorenje opire i pada sa velike visine. Pad ga samo onesvesti, i Zagor ga lako spušta do dna, gde ga ponovo vezuje za nosila i vuče kroz dolinu. U šumi, jedan čovek primeti Zagora kako vuče čudovište, i odmah otrči da to ispriča svom ortaku.

Treći deo – Starac sa planine. On predlaže svom ortaku da ubiju Zagora, i zarobe čudovište kako bi zarađivali na tome da ga prikazuju kao cirkusku atrakciju. Njih dvojica pokušavaju da se prišunjaju, ali ih Zagor otkriva. Neočekivano, jedan od njih puca i pogađa Zagora u slepoočnicu, zbog čega on izgubi svest. Dvojica propalica zatim ukrcavaju zver iz Valoka na svoja kola, i odlaze odatle. Sledećeg jutra, Zagor se osvesti, i kreće za tragovima kola. Na drugom mestu, čudovište se ponovo pretvara u Tonku, koji iskače iz kola i beži u šumu. Ona dvojica to primete i kreću za njim, ali ih tamo dočeka Zagor, koji ih napada. Tokom borbe, on ubija obojicu, nakon čega sa Tonkom nastavlja dalje prema brdu Mekel. Tonka kaže da njegove transformacije postaju sve češće i duže, i da postoji rizik da se zauvek pretvori u čudovište koje će širiti smrt svuda gde prođe, zbog čega traži od Zagora da ga ubije. Zagor odbija, ali Tonka tada uzima njegov pištolj, i namerava da puca sebi u glavu, ali ga Zagor na vreme razoruža. Tonka zatim pokušava da se baci niz provaliju, ali ga Zagor zaustavlja, onesvesti ga, i nastavlja dalje noseći ga na ramenu. Nakon nekog vremena, kada se osvesti, Tonka odustaje od namere da se ubije, i nastavlja dalje sa Zagorom prema skrovištu pustinjaka Hogala. Te večeri, on oseća da će se opet pretvoriti u čudovište, zbog čega ga Zagor vezuje za nosila i vuče ga, ali nakon nekoliko milja pada na zemlju od iscrpljenosti. Kada se sledećeg jutra probudi, vidi da je čudovište još uvek vezano, i nastavlja put. Uveče, Tonka se ponovo vraća sebi, i sa Zagorom stiže do brda Mekel, gde njih dvojica kreću da traže Hogalovu pećinu. Dok se penju uz planinu, transformacija ponovo započinje, i to upravo u trenutku kada ih napadne veliki grizli. Medved napada i onesvesti Zagora, ali ga tada zver iz Valoka napada. Nakon teške borbe između dve zveri, čudovište uspeva da ubije grizlija, nakon čega pada na zemlju od iscrpljenosti. Ubrzo zatim, Zagor se osvesti, i vuče onesvešćeno stvorenje sa sobom na nosilima. Ispred njega se pojavljuje gavran koji kao da mu pokazuje put. On kreće za njim, i stiže do pećine pustinjaka Hogala, koji mu kaže da zna zašto je došao tamo, i da može da pomogne Tonki samo ukoliko se ponovo vrati u ljudski oblik. Dok čekaju da transformacija ponovo započne, Hogal priprema trave koje su mu potrebne za ritual. Trideset šest sati nakon što je poslednji put postao čudovište, Tonka se vraća u ljudski oblik, i Hogal mu daje da popije napitak od trava. Zver u njemu oseća da će ga napitak ubiti, i odmah izlazi na površinu i napada Zagora i Hogala. Već nekoliko trenutaka kasnije, čudovište počinje da se grči, i opet se pretvara u Tonku. Hogal kaže da se zver više nikada neće vratiti, i Zagor i Tonka se rastaju od njega i kreću nazad.

Dragonero 018, 019

Screenshot_3

Prvi deo – U zemlji Gulova. Mirva je u pratnji Sofije Devin, ćerke Mosa Devina, blagajnika udruženja trgovaca, kad ih iz šume napada grupa Gulova. Vojska se bori protiv Gulova, dok Mirva zajedno sa jednim vojnikom pokušava da odvede Sofiju na sigurno. Dok prelaze reku, Gulovi predvođeni izvesnim Rugom pogađaju Mirvu strelicama, i odlaze nakon što zarobe Sofiju. Te večeri, u carsko utvrđenje Eondart stiže ranjeni vojnik, Roni, koji je sa Mirvom pokušao da odvede Sofiju na sigurno, i priča šta se dogodilo. Sutradan, onesvešćenu i ranjenu mirvu pronalazi stari putujući lekar, koji je odvodi do svojih kola, kako bi je izlečio. Za to vreme, Ruga drži Sofiju kao zarobljenicu, i namerava da od njenog oca izmami novac u zamenu za njen život.  Kasnije, Jan i Gmor stižu u Eondart, u pratnji Mosa Devina i kapetana Kogana, gde razgovaraju sa Ronijem o napadu Gulova koji je preživeo. Roni traži da krene sa njima, i pokaže im gde je se dogodio napad, a Jan ne veruje da je Mirva ubijena tokom napada, i namerava da je pronađe. Za to vreme, Mirva se osvesti i vidi da je se stari lekar Elajdža pobrinuo za njene rane, ali da je još uvek slaba da bi se kretala. Jan, Gmor, Roni i kapetan Kogan sa svojom Kandarijanskom vojskom idu do mesta napada noseći kovčeg sa zlatom koji nameravaju da zamene za Sofiju, i tamo se ulogore, čekajući da Ruga i njegovi Gulovi naprave prvi korak. Jan i Gmor proveravaju okolinu, i pronalaze medaljon koji je Mirvi ispao blizu reke, nakon čega kreću da je traže uz reku. Te večeri, oni nailaze na Elajdžina kola, i tamo pronalaze Mirvu. Kasnije, do vojnog logora dolaze Ruga i njegovi Gulovi, i napadaju vojnike. Oni na njih pustaju Trolgesta, dresiranu zver koja ubija sve pred sobom. Tada se Jan i Gmor vraćaju do logora i pomažu im u borbi. Jan namami Trolgesta u šumu, ali tek kada je u smrtnoj opasnosti, zmajeva krv koja teče kroz njega mu pomaže i zaustavlja vreme, i on ubija Trolgesta.

Drugi deo – Bez trunke milosti. Kada se Jan i Gmor vrate nazad do logora, vide da je većina vojske ubijena, ali da su kapetan Kogan i grupa vojnika odvedeni u selo Gulova. Među mrtvima pronalaze Ronija, koji je preživeo pokolj jer su Gulovi mislili da je mrtav, dok je on bio samo onesvešćen. Sledećeg dana, u selu Gulova, Ruga ubija neke od zarobljenih vojnika, ostavljajući grupu njih u životu. Te večeri, Jan kaže Elajdži da odvede Mirvu u Eondart, na sigurno, i skloni se iz šume u kojoj im preti opasnost od Gulova, što on i učini. Sledećeg jutra, Jan traži od Ronija da ubere travu Doasin, koja je u stanju da upije miris šume. Te večeri, namazan tom travom, Jan trči kroz šumu prema logoru Gulova, i neprimećen im se približi, jer Gulovi ne mogu da namirišu njegovo prisustvo, već samo šumske mirise. On ubija Gulove na straži, i oslobađa Sofiju, kapetana Kogana i nekoliko preživelih Kandarijanskih vojnika, koje zatim vodi kroz tunele prema šumi. Nakon što izađu i stignu do Ronija i Gmora, Gulovi ih primećuju i napadaju. Jan i Gmor ih zadržavaju dok ostali pobegnu u šumu, nakon čega Gmor zatvara prolaz tunela velikim kamenom. Celog sledećeg dana, Jan i ostali beže kroz šumu, znajući da ih Ruga i njegovi Gulovi prate na razdaljini. Dan kasnije, Gulovi ih sustižu i napadaju, zbog čega su primorani da beže tesnim procepom koji ih vodi do malog jezera u planini, odakle ne mogu da pobegnu. Primorani na borbu, oni se brane od Gulova koji ih napadaju, ali tada iz vode izlazi Jezerski Kraken, ogromno čudovište koje svojim pipcima napada i njih i Gulove. Jan uspeva da se oslobodi i ubije Krakena, ali se povredi prilikom pada, i Ruga se sprema da ga dokrajči. Sofija tada uzima Janov mač, i probada Rugu s leđa, čime ga ubija. Nakon toga, Jan, Gmor, Sofija, Roni i kapetan Kogan se vraćaju nazad do Eondarta. Jan spominje Mosu Devinu vojnike koji su izgubili živote pokušavajući da spasu njegovu ćerku, i da su iza sebe ostavili porodice, zbog čega kaže da bi trebalo da dobiju neku naknadu. Devin kaže da ga to ne zanima, jer su ti vojnici uradili ono što im je bio posao, pratili su naređenja i izgubili živote radeći za carstvo. Jan ga udara, zbog čega mu Devin preti da je stekao neprijatelja, i da će mu platiti za to. Nakon toga, Jan, Gmor i Mirva odlaze iz Eondarta.


drg-18-19

Dragonero 017

Screenshot_2

Jan, Gmor i Sera su u Valendartu, gde Gmor i Sera idu u obilazak grada. Nakon razgledanja radnji i tezgi, oni staju u jednu krčmu na ručak, gde ih primete neki sumnjivi tipovi. Ispostavlja se da oni trguju ženama u Lasureu, i da nameravaju da otmu Seru, zbog čega izazivaju tuču sa Gmorom, kako bi mu odvratili pažnju dok otimaju Seru, što on prekasno shvati kada vidi da je ona nestala. U dvorcu, Jan je sa Albenom, kada mu jedan od stražara donosi poruku koju mu je Gmor poslao preko radnika iz krčme, u kojoj mu objašnjava šta se desilo. Sera se budi u mračnoj ćeliji zajedno sa još jednom zarobljenicom, i shvata da se nalazi u podzemnom kanalizacijskom tunelu. Ta zarobljenica se predstavlja kao Nisija, i kaže da su otmičarima potrebne samo lepe devojke, zbog čega joj Sera pripremi trave od kojih će izgledati bolesno, kako bi je otmičari pustili. Do ćelije dolazi izvesni Oda, koji je na čelu otmičara, i kada primeti da Nisija po licu ima ožiljke izazvane Serinim travama, umesto da je oslobodi, on je ubije. Sera pokušava da pobegne, ali Oda šalje Šimu, Fetiš lutka da je zaustavi i vrati nazad, nakon čega naređuje svojim ljudima da se spreme za ukrcavanje robinja na brod i isplovljavanje. Za to vreme, Jan, Gmor i Alben idu do ulice blizu krčme, u kojoj je Gmor izgubio Serin trag, i shvataju da je jedino mesto gde su otmičari mogli da je odvedu otatla kanalizacija. Oni se spuštaju u kanalizaciju, gde nailaze na starog beskućnika, koji im u zamenu za par zlatnika otkriva gde mogu da pronađu ljude koje traže. Prolazeći kroz podzemne tunele, oni stižu do otmičara koji upravo ukrcavaju Seru u čamac, kojim će je prevesti do broda, ali Oda šalje Šimu na njih. Alben kaže da Fetiš lutka mogu da poraze tako što će oduzeti energiju njegovom šahu, uništavanjem simbola na njegovo telu. Jan se bori sa njim i otkriva da mu je taj simbol na grudima, i nakon što ga pogodi nožem, Šima se raspada. Za to vreme, otmičari ukrcavaju Seru na brod, a Odini ljudi na pristaništu pokušavaju da zaustave Gmora i Albena. Gmor i Alben uspevaju da ih poraze, ali je brod već isplovio i udaljio se. Jan dolazi do njih, i traži od Albena da ih njegovom magijom prenese do broda. On pokušava, ali mu se Oda suprotstavlja svojom magijom, zbog čega se samo Jan pojavljuje na brodu, dok Gmor i Alben ostaju na pristaništu. Jan napada trgovce robljem, ali Oda tada baca Seru u more, zbog čega on skače za njom, a Oda uspeva da pobegne na svom brodu. Kasnije, lučka kapetania zaustavlja brod trgovaca robljem, i oslobađa zarobljene devojke, ali ne uspevaju da pronađu Odu. Kasnije, Jan i Alben razgovaraju o skorašnjem pokušaju ubistva princa (#15), i o tome da bi naručilac ubistva zapravo mogao biti neko od vazala, zbog čega bi izbio rat ukoliko je to slučaj.


drg-17

Dragonero 015, 016

Screenshot_1

Prvi deo – Spletke na dvoru. Jan, Gmor i Sera stižu u Valendart, prestonicu carstva, kako bi podneli izveštaj o onome što se desilo u Zemlji Zmajeva (#11), upravo u vreme rituala “Nebeskog venčanja”, koji označava početak nove godine. Tokom rituala, Jan primećuje kako se neko kreće u vodi, i kaže Gmoru da oglasi uzbunu. Iz vode tada izlazi maskirani čovek koji puca na princa, ali stražari uspevaju da ga zaštite jer su upozoreni oglašenom uzbunom. Nakon neuspelog atentata, plaćenik beži, ali ga Gmor hvata sidrom i izvlači na brod. Jan i Gmor predaju plaćenika carskim vojnicima, dok ih princ iz zahvalnosti poziva na proslavu na dvoru, zajedno sa ostalim uvaženim ličnostima i plemićima. Kako je “nečistim rasama” zabranjeno da uđu u palatu, Gmor i Sera ostaju u dvorištu, dok Jan i Mirva ulaze unutra. Nakon proslave, general carske vojske Jaras vodi Jana do prostorije u kojoj su car, princ i ostale uvažene ličnosti, kao što je carski kancelar Vril Ausofer. On im priča o misiji u Zemlji Zmajeva (#10), i tome da određena osoba obučava Ledene vojnim veštinama i sprema ih za rat, ali im ne otkriva da se radi o Ekubi (#00), što kasnije kaže samo Albenu. Za večerom, Jan sreće svoju staru ljubavnicu, Žabel, “Vučicu iz Vetvadarta”, koja je sad žena generala Gurvala, i od cara iz zahvalnosti što je spasio život njegovog sina dobija dragulj koji označava njegovo pripadanje carskoj porodici. Nakon večere, Jan upoznaje Fem, mladu tehnokratu, Mirvinu učenicu, ali ih prekidaju carski vojnici koji odvode Jana do podzemne ćelije u kojoj je zatvoren plaćenik, gde ga čekaju Alben i Ausofer. Kada stigne tamo, vidi da je plaćenik otrovan, i u ruci mu pronalazi bočicu u kojoj je bio otrov, ali ni on ni Alben ne shvataju kako je plaćenik došao do tog otrova, jer je bio detaljno pregledan, zbog čega zaključuju da sigurno ima saučesnika koji je još uvek u palati. Ausofer obećava princu da će se zajedno sa svojom tajnom policijom, Kurom, pobrinuti za to da se otkrije saučesnik tog plaćenika. Te večeri, u Janovu sobu dolazi Žabel, koja ga drogira tako što ga ubode svojom narukvicom, nakon čega ga ošamućenog odvodi u krevet protiv njegove volje. Za to vreme, princ je sa svojim ženama u bazenu, i na trenutak izlazi iz bazena, upravo u trenutku kad iz vode izbija jaka vatra, i pretvori njegove žene u ugljenisane leševe. Za to vreme, Jan pita Žabel kako je neprimećena stigle do njegove sobe, jer je nakon samoubistva plaćenika strogo zabranjeno kretanje kroz palatu, na šta ona odgovara da poznaje tajne prolaze na dvoru, za koje je saznala iz dokumenata njenog muža, koji je šef bezbednosti palate. U tom trenutku Fem ulazi kroz prozor, i kaže Janu da je videla nekog kako se penje uz zid, i veruje da se radi o drugom plaćeniku. Jan kreće sa njom do krova, gde pronalaze maskiranu osobu kako pokušava da pobegne letelicom. Zbog dvorskog protokola, u palatu je zabranjen unos oružja, zbog čega plaćenik lako savlada Jana i beži, ali se ispostavlja da je Fem imala skriveni lik i strelu, kojom pogađa plaćenika i ubija ga. Carski stražari primećuju Jana i ubijenog plaćenika, i približavaju se krovu, a Jan kaže Fem da ode odatle, jer bi mogla da upadne u nevolju zbog unosa oružja, i ostaje na krovu sa lukom kako bi sačekao stražare. Stražari dolaze do njega i vide ga sa oružjem u rukama, zbog čega ga razoružaju i privode.

Drugi deo – Silazak u Podzemni svet. Jana zatvaraju u ćeliju zbog unosa oružja u palatu, i nakon nekog vremena, do njega dolazi kancelar Ausofer. On mu kaže da je jasno da je još neko bio sa njim na krovu, jer luk koji je imao kod sebe pripada tehnokrati, i obaveštava ga o novom pokušaju ubistva tog plaćenika, i smrti prinčevih žena. Princ traži da lično razgovara sa Janom, zbog čega ga Ausofer vodi do njega, gde ga čeka i Alben. Bez obzira na dvorske propise koji zabranjuju unos oružja, princ se zahvaljuje Janu što je ubio plaćenika, i daje mu slobodu kretanja kroz palatu kako bi otkrio kako je plaćenik mogao da dođe do njegovog kupatila neprimećen. Jan otkriva Albenu da Žabel poznaje tajne prolaze palate, i kaže da je plaćenik možda išao istim prolazima, zbog čega idu do njene sobe. Ona im daje plan palate koji je uzela od njenog muža, koji kad se približi vatri, na toploti prikazuje tajne prolaze, koje Alben prepoznaje kao puteve Podzemnog sveta. Oni pokazuju mapu caru, princu, Ausoferu i ostalim plemićima, i ispostavlja se da niko nije znao za te prolaze, čak ni Žabelin muž Gurval, koji je zadužen za bezbednost palate, zbog čega ga Ausofer smesta razreši dužnosti, a car ga protera iz palate zbog nesposobnosti. Alben kaže da može da otvori prolaz do Podzemnog sveta, i da prati eterički trag onoga ko je prošao tuda, kako bi pronašao mesto sa kojeg je ubica ušao u Podzemni svet. On to i radi, i prolazi kroz portal zajedno sa Janom i Mirvom, i nađe se u mračnom svetu punom lebdećeg stepeništa koje se uvek formira oko onog ko je otvorio prolaz, ispod čega je beskrajni ponor. Alben, Jan i Mirva prate eterički trag ubice, i izlaze iz Podzemnog sveta tamo gde se on završava. Tada vide da se nalaze u drugom delu palate, u sobi barona Gvendala. Alben naređuje da Gvendal okupi celu svoju porodicu i poslugu u jednoj prostoriji, gde im se ubrzo pridružuju Ausofer i Fem, zajedno sa carskim stražarima. Nakon toga, on naređuje da ugase sve sveće, i u potpunom mraku se koncentriše, i svojom magijom otkriva da je čovek koji je plaćeniku otvorio prolaz do Podzemnog sveta izvesni Mažu, jedan od baronovih slugu. Mažu shvata da je otkriven, i otvara prolaz do Podzemnog sveta i beži im, ali Jan i Fem kreću za njim, a prolaz se zatvara iza njih. Jan uspeva da zaustavi Mažua, ali dok on i Fem idu prema njemu, stepenice ispod njihovih nogu se raspada, i Fem pada u beskrajni ponor Podzemnog sveta. Tada se pored Jana pojavljuje novi prolaz koji je Alben otvorio u stvarnom svetu, i carski stražari izvlače njega i Mažua napolje. Dok stražari vode Mažua prema ćeliji, on se iznenada sruši na zemlju, a pored njega pronalaze još jednu bočicu sa otrovom, kao onu koju su pronašli kod plaćenika u ćeliji. Jan pretpostavlja da je Mažu bio taj koji je plaćeniku u ćeliji dao bočicu sa otrovom, ali ne shvata zašto ga nije oslobodio, ako je imao priliku. Istovremeno, na drugom mestu,  Ausofer kod zatvara kutiju u kojoj su još dve iste takve bočice sa otrovom, pored kojih su dva prazna mesta, i otkriva se da je on dao te bočice Mažuu i plaćeniku. Kasnije, Ausofer silazi do podzemnih prostorija dvorca, gde se ispostavlja da su Mažu i plaćenik još uvek živi, i da im je tečnost iz bočica izazvala samo privremenu smrt, a agenti Kure ih muče kako bi izvukli informacije iz njih. On zatim ide do jedne od podzemnih prostorija, gde razgovara sa tajanstvenim starcem, i prenosi mu da su od dvojice zarobljenika mučenjem saznali da su plaćenici koji su pokušali atentat na princa radili za kraljevsku porodicu Lehorijan.

Druga priča – Priča Vučice. U planinama Ledendarta, Žabel i njen muž Gurval su u maloj kolibi usred snežne oluje, nakon što su ih proterali iz carske palate. Njihovu kolibu napadaju ratnici iz Planinske enklave, Olhimovi Sinovi, i ubijaju Gurvala i stražare ispred kolibe, opljačkaju im sve dragocenosti, a Žabel odvode sa sobom. Te večeri, nakon što stignu do njihovog skrovišta, i ratnici slave svoju pobedu, Žabel ih zavodi svojim plesom, i neprimetno svakog od njih ubode svojim prstenom, i drogira ih. Čim se uspavaju, Žabel uzima oružje i namerava da ih sve pobije u snu, ali se tada pojavljuje Godmundur, vođa klana, koji je sprečava u tome. Godmundur smatra da je žena koja je u stanju da onesposobi celu grupu ratnika dostojna samo vođe klana, i uzima je za jednu od svojih ljubavnica.

drg-15-16

Zagor 313, 314, 315

Screenshot_3

Prvi deo – Zveri sa Blek Rivera. U šumi, Dok sanja događaj iz svoje prošlosti, kada je ušavši u jednu kuću pronašao mrtvog čoveka na podu. Sutradan, u jednoj luci na Blek Riveru, Zagor i Čiko se ukrcavaju na brod starog prijatelja Bada. Pored njih, na brodu su i vodič Bili i bračni par Zahari i Liza Garst, koji su se uputili prema stanici za prodaju krzna, kako bi Zahari utvrdio zašto rezultati prodaje nisu dobri kao ranije. Oni ubrzo kreću na put, a na brodu se Lizi nabacuje jedan član posade, Jan. Nakon nekog vremena plovidbe rekom, brod nailazi na prepreku, stablo nasred reke, koje moraju da obiđu pribižavajući se steni sa strane. Kada to učine, sa stene na brod skače grupa indijanaca predvođena ratnikom Crnom Mrljom, i napada ih. Indijanci ubijaju vodiča Bilija, ali Zagor i ostali uspevaju da se odbrane i bace ih sa broda, nakon čega nastavljaju plovidbu. Indijanci ne nameravaju da odustanu, i Crna Mrlja ih predvodi prečicom kroz šumu, sa namerom da presretnu brod na drugom mestu. Kasnije, u šumi, Dok primećuje indijance i čuje da pričaju o presretanju broda, zbog čega odmah krećre prema reci. Par sati kasnije, on sa vrha jedne stene doziva ljude sa broda, zbog čega se oni zaustavljaju uz obalu. Zagor ide do njega, i saznaje da indijanci nameravaju da im postave zasedu, što prenosi ostalima, zbog čega oni odlučuju da napuste brod, i nastave putovanje pešice. Nešto kasnije, kada vide da brod ne dolazi, Crna Mrlja i njegovi ratnici idu uz reku, i pronalaze prazan usidren brod, koji zapale. Te večeri, na straži, Dok razmišlja o Lizi, koju je prepoznao, jer su se poznavali pre mnogo vremena, ali misli da ga ona nije prepoznala, jer je se vremenom promenio. Sledećeg dana, oni nastavljaju putovanje, i uveče ponovo staju da se odmore. Na straži ostaje Badi, čovek sa broda, koji odlučuje da prekrati vreme time što će zapaliti cigaru. Indijanci koji su u blizini osećaju miris cigarete i prateći ga dolaze do njihovog logora, gde ubijaju Badija i napadaju ostale. Dok ponovo sanja isti događaj iz prošlosti, i seća se kako ga je Liza zatekla pored ubijenog čoveka kojeg je pronašao na podu u kući. Zagor i ostali primećuju indijance i uspevaju da se odbrane, nakon čega kreću u beg od preostalih napadača. Dok ostali beže kroz šumu, Zagor ostaje da uspori indijance koji ih jure, i onesvesti i odnosi sa sobom njihovog vođu Vučijeg Zuba.

 Drugi deo – Nemilosrdna borba. Kada se Vučiji Zub osvesti, Zagor mu naređuje da ubedi Crvenu Mrlju i njegove ljude da odustanu od napada, nakon čega ga ostavlja u šumi, i kreće do ostalih. Nakon celodnevnog hoda, te večeri, Zagor i ostali pronalaze zaklon među stenama, gde se ulogore. Kada svi odu na spavanje, Liza se približava Doku koji je na straži, i kaže da ga je prepoznala čim ga je videla. Oni pričaju o tome kako je Dok još uvek tražen za ubistvo za koje je optužen pre mnogo godina, nakon čega Liza odlazi na spavanje. Sledećeg jutra, oni nastavljaju put, i popodne napokon stižu do trgovačke stanice. Dok idu prema trgovačkoj stanici, napadaju ih Crna Mrlja i njegovi ratnici, ali Zagor i Dok uspevaju da ih zadrže na rastojanju da bi ostali mogli da odu na sigurno, a pomažu im i ljudi iz stanice, koji pucaju na indijance, zbog čega se indijanci povlače u šumu. Trgovačkom stanicom upravlja izvesni Kvarik, sa kojim Zahari Garst odmah želi da razgovara, jer stanica već mesecima ne donosi prihode kao nekada. Te večeri, dok Garst gleda knjige stanice, Kvarik se brine da će on otrkiti da ga on potkrada. Tada mu prilazi Liza, koja kaže da može da mu pomogne. Kasnije, Liza se sreće sa mornarom Janom, kojem dogovara sastanak u drvari u ponoć. Kada Jan ode do drvare, tamo pronalazi ubijenog Garsta, Lizinog muža. Ljudi na straži ga primećuju kako izlazi iz drvare, a kada vide Garstov leš, oni zaključuju da ga je Jan ubio, i oglašavaju uzbunu. Oni ga optužuju za ubistvo, a Jan ne sme da kaže da je bio u drvari kako bi se sastao sa Lizom, jer bi time samo pogoršao situaciju, i izgledalo bi kao da su ga zajedno ubili da bi mogli da budu zajedno. Raspravu prekida napad indijanaca, i oni zatvaraju Jana, i kreću da pucaju na indijance kako bi ih zaustavili. Dok svi gledaju prema prednjoj strani stanice, odakle napadaju indijanci, dvojica indijanaca se penju preko zida sa zadnje strane, i ulaze u dvorište. Jan ih primeti i obaveštava ostale, ali prekasno, jer indijanci otvaraju kapiju, kako bi ostali mogu da upadnu u dvorište stanice. Indijanci se približavaju kapiji, ali ih zaustavlja Kvarik, koji nekoliko puta puca na njih malim topom, zbog čega indijanci kreću u povlačenje. Pola sata kasnije, do prostorije u kojoj je Jan zatvoren dolazi Liza, koja mu kaže da ne može da podnese to što je nepravedno zatvoren, i oslobađa ga, nakon čega Jan beži iz stanice. Ljudi na straži ga primete, i vide da mu je neko pomogao da pobegne, jer su mu vrata otvorena ključem spolja. Zagor i Dok izlaze iz stanice i kreću za njim prema šumi. Sledećeg jutra, bežeći kroz šumu, Jan nailazi na grupu indijanaca koja ga napada i zarobi, a Zagor i Dok stižu prekasno da bi mu pomogli, zbog čega odlučuju da prate indijance. Kada stignu do jednog mosta iznad provalije, Zagor trči među indijance, i hvatajući Jana skače u provaliju, vezan lijanom. Nakon što se lijanom spusti do dna, on je preseče, i zajedno sa Janom kreće da beži od indijanaca koji kreću za njim, a Dok za to vreme odvlači pažnju ostalim indijancima, tako što puca na njih iz šume.

Treći deo – Dvoje saučesnika. Indijanci kreću za njim, ali Dok uspeva da im umakne u šumi, i krene prema trgovačkoj stanici. Za to vreme, Zagor i Jan beže od male grupe indijanaca, koji ih gađaju strelama. Jedna strela pogodi Jana, i uprkos tome što uspeju da pobegnu indijancima rekom, Jan je smrtno ranjen. Pre nego što umre, Jan stiže da kaže da nije kriv za ubistvo. Zagor ga sahrani i kreće nazad, dok za to vreme Crna Mrlja i njegovi ratnici ponovo pronalaze Doka, i to nedaleko od stanice. Dok kreće da trči prema stanici, pod paljbom indijanaca, od kojih ljudi iz stanice pokušavaju da ga zaštite pucanjem sa ograde. Jedan metak pogađa Doka, ali on uspeva da dođe na sigurno, i indijanci kreću u povlačenje. Liza se brine o njegovoj rani, ali Dok kaže da ne može da veruje nikom iz stanice, jer mu je rana od metka sa prednje strane, što znači da ga nisu pogodili indijanci, već je neko sa zida pucao na njega. U šumi, Crna Mrlja smišlja plan kako da upadnu u stanicu, tako što jednog ratnika maskira u Zagora, i ostali kreću da ga jure, kako bi ljudi iz stanice otvorili kapiju i pustili ga unutra. Dok oni sprovode svoj plan u delo, Zagor dolazi sa zadnje strane stanice, i ulazi unutra, nakon čega javlja ostalima da je onaj koji trči prema stanici maskirani indijanac. Kada to shvate, već je prekasno, jer je kapija otvorena, i indijanci se približavaju ulazu. Zbog toga se svi sklanjaju u kolibu sa robom, i odatle spremaju odbranu. Zagor zaključuje da indijanci ne žele da ih isteraju zapaljenim strelicama jer im je cilj roba iz te kolibe, i ne žele da je izgube u požaru. Zato predlaže Crnoj Mrlji da se bore samo njih dvojica, i da ukoliko pobedi indijanci odu odatle, a ako izgubi oni mogu da uzmu svu robu i odu, na šta Crna Mrlja pristaje. Dok se Zagor bori protiv Crne Mrlja, Kvarik koristi nepažnju indijanaca da izađe kroz prozor, i ode do oružarnice po svoj mali ručni top. Zagor uspeva da porazi Crnu Mrlju, koji prilikom pada udara glavom o stub i slomi vrat. Sada kad im je vođa mrtav, njegovi ratnici ipak ne odustaju od borbe, i napadaju Zagora i ostale, ali Kvarik puca na njih svojim topom, zbog čega oni odustaju od napada i beže iz trgovinske stanice. Zagor tada kaže da je ubeđen da Jan nije ubio Garsta, ne samo zato što mu je to rekao na samrti, već zato što je Garsta očigledno ubio levak, a Jan je bio dešnjak. On optužuje Kvarika, jer je imao motiv da se otarasi Garsta, kako ne bi razotkrio da ga potrkada, a pored toga je i levak. Dok tada kaže da je Kvarik imao i saučesnicu, Lizu. On otkriva svima događaj koji mu je se desio kada je još uvek bio mladi zubar u Bostonu. Jednog dana je upoznao Lizu, koja je bila udata za bogatog starijeg čoveka. Liza ga je zavela, i dogovorila mu sastanak u svojoj kući, kada je njen muž trebalo da bude na putu. Kada je ušao u kuću, zatekao je Lizinog muža ubijenog na podu. Tada su u sobu ušle Liza i kuvarica, koje su ga zatekle pored ubijenog čoveka, zbog čega je kuvarica oglasila uzbunu. Dok je znao da ne može da dokaže da nije kriv, zbog čega je uz Lizino nagovaranje pobegao odatle, napustio Boston i svoj posao, i postao traper. Kada je video da se potpuno ista stvar dešava sa Janom, shvatio je da je Liza namestila ubistvo obojici, kako bi dobila nasledstvo ubijenog muža. To takođe potvrđuje i činjenica da je neko pucao na njega iz stanice, jer je ona zaključila da će nakon Janovog bekstva Dok shvatiti da ga je ona oslobodila. Kvarik priznaje da su on i Liza zaista sve isplanirali, ali ne namerav da se preda, već uzima Čika kao taoca, i zajedno sa Lizom na kolima beži iz stanice, a Zagor i Dok potajno kreću za njima kroz šumu. Par sati kasnije, Kvarik i Liza guraju Čika iz kola, i nastavljaju dalje, ali ih ubrzo zatim u šumi presreće Zagor, koji skače na Kvarika i napada ga. Dok se Zagor bori sa Kvarikom, Liza to koristi da kolima pobegne odatle. Obračun od šaka prelazi na vatreno oružje, i Zagor ubija Kvarika. Na drugom mestu u šumi, Dok pokušava da zaustavi Lizu, ali ona ubrzava, nameravajući da ga pregazi. Dok skače u stranu i izbegava konje, i mada ima šansu da upuca Lizu, on spušta pušku. Liza na kolima juri prema krivini, i konji ne mogu da uspore na vreme, zbog čega vuku kola prema litici. Prilikom pada sa litice, Liza pogine, a Zagor dolazi do Doka, i vidi šta se desilo. Tada kaže da će nakon toliko vremena moći da ga oslobodi optužbe za ubistvo, tako što će on i ostali svedočiti u njegovu korist, nakon čega se zajedno vraćaju prema trgovinskom centru.

Zagor 298, 299

Screenshot_2

Prvi deo – Pleme u opasnosti. Zagor i Čiko su u Istonvilu, gde u salunu upoznaju izvesnog Eskota, slikara kojeg zovu Urokljivi, jer se svaka nesreća koju spomene ostvari. Eskot kaže da želi da slika indijance, pa mu Zagor ponudi da krene sa njima do indijanskih sela. Te večeri, grupa indijanaca napada Zagora u hotelskoj sobi, ali ih on primećuje i lako savlada, dok jedan od njih, Ekanet, uspeva da pobegne. Sledećeg dana, oni stižu do kolibe u močvari, ispred koje zatiču dvojicu ratnika Onondaga. Indijanci im pričaju kako je u prošlosti njihovo pleme odbijalo svaku vezu sa belcima, i da ih je tada predvodio mudri poglavica Tomokahet, kojeg su zvali Prorok. Pre trideset godina, nakon Prorokove smrti, nasledio ga je Utašar, koji je krenuo da trguje sa belcima. Nakon Utašara, poglavica je postao mladi ratnik Utingah, koji sada tera ratnike da love ogromnu količinu životinja kako bi obezbedili krzna za belce, koje će zameniti za alkohol. Iako Utingah ima ratnike koji stoje uz njega, određenim pripadnicima plemena se ne dopada način na koji ih predvodi, zbog čega žele da vrate u selo Prorokovog sina, sada već starog indijanca koji je od rođenja živeo usamljeničkim životom. Oni kažu Zagoru da je Prorokov sin zapravo Šonta Kvasan (#257), pustinjak koji je Zagoru ranije spasio život. Kako ne znaju gde Šonta živi, oni traže od Zagora da ga pronađe, i ponudi mu da se vrati u selo kao novi poglavica. Utingah je saznao za njihov plan da uz Zagorovu pomoć pronađu Šontu, i zato je poslao svoju desnu ruku Ovega zajedno sa Ekanetom i grupom ratnika da se otarasi Zagora, i zato su ga oni napali prethodnog dana. Zagor pristaje da im pomogne, i ide do Šontinog skrovišta, gde mu objašnjava kako stoje stvari. Neko vreme kasnije, Zagor se vraća so kolibe u močvari, i kaže Onondagama da je Šonta pristao da se vrati u selo i postane poglavica, i da ih čeka u blizini. Oni naprave splavi, i kreću do njega močvarom, dok ih Ovego sve vreme posmatra. On kreće da ih prati, ali ga Zagor primećuje i napada ga. Tokom borbe, Ovego se nabije na svoj nož i umire, a nedugo zatim, Zagor i ostali nastavljaju dalje prema selu Onondaga. Nekoliko dana kasnije, u indijanskom selu su dvojica trgovaca alkoholom, i Utingah im kaže da im preti opasnost od Zagora, zbog čega je i njima u interesu da ga se otarase. Istovremeno, na drugom mestu, Zagor i ostali ulaze na teritoriju Onondaga, ali ih primećuje grupa Utingahovih ratnika, koji ih napadaju, zbog čega su primorani da beže.

Drugi deo – Crvena straža. Zagor i ostali beže preko visećeg mosta, koji zatim preseču, kako Onondage ne bi mogli da ih prate, nakon čega nastavljaju dalje prema selu. Uveče, kako bi zaobišli Utingahove stražare oko sela, oni prolaze kroz malo poznat prolaz u steni, za koji im kaže jedan od dvojice Onondaga koji je sa njima. Sledećeg jutra, primećuje ih velika grupa ratnika i napada ih, zbog čega su primorani da beže, i sa litice skoče u reku. Pola sata kasnije, oni izlaze na kopno, i vide da se nalaze blizu stanice za razmenu Daga i Kventina, one dvojice koji sarađuju sa Utingahom. Zagor smišlja plan kako da uđu u selo, i kako ga ta dvojica nikada nisu videli, on prema njihovoj stanici za razmenu šalje Eskota u njegovoj majici sa orlom da se pretvara da je on, zajedno sa Šontom. Njih dvojica idu tamo, i praveći se da ne znaju da oni sarađuju sa Utingahom, kažu da su se jedva spasili od indijanaca, i da su se ostali udavili u reci. Dag i Kventin im sipaju sredstvo za uspavljivanje u piće, i kolima ih odvoze do sela Onondaga. Kada čuje da su Zagor i Šonta zarobljeni, ne znajući da to nije Zagor nego Eskot, Utingah povlači sve svoje ratnike na straži nazad u selo, što omogućava Zagoru i Čiku da se neprimećeno približe. Te večeri, Zagor primećuje Ekaneta, i zna da bi on prepoznao da onaj koga su zarobili nije on, zbog čega ga napada i onesvesti. On zatim ide do kola dvojice trgovaca, i u burad sa alkoholom stavlja trave koje izazivaju bolove u stomaku. Kasnije, Utingah naređuje da Eskota i Šontu vežu za stubove za mučenje, i svi ratnici tokom tog slavlja popiju alkohol u koji su ubačene trave. Šonta im tada kaže da ne treba da slušaju Utingaha, jer im piće može izazvati samo bolove u stomaku i bolnu smrt. Oni mu ne veruju, ali tada počinju da osećaju bolove zbog trava koje je Zagor stavio u burad, zbog čega poveruju da je Šonta u pravu. Tada se pojavljuje Zagor, i izaziva Utingaha na borbu, što Utingah prihvata pod svojim pravilima, da obojica koriset štit i batinu. Zagor uspeva da porazi Utingaha, ali tada jedan od dvojice trgovaca alkoholom puca na njega, što on izbegava, i ubija obojicu. Onondage oslobađaju Šontu i biraju ga za novog poglavicu, a Šonta odlučuje da protera Utingaha iz sela, nakon čega Zagor, Čiko i Eskot odlaze odatle.

Zagor 296, 297

Screenshot_1

Prvi deo – Put osvete. Porodicu doseljenika u šumi napada grupa indijanaca, ali im Zagor i Čiko priskaču u pomoć, i oteraju indijance. Oni im kažu kako su već bili na tragu tih indijanaca, bande koja se sastoji od ratnika iz raznik plemena, koje predvodi izvesni Stakleno Oko. Kako je Čiko pogođen u rame tokom borbe, on kreće sa doseljenicima do njihove kuće, gde će se brinuti o njemu, dok Zagor nastavlja sam tragom indijanaca. Na drugom mestu, u jednom indijanskom selu, stari poglavica Snažna Ruka slučajno čuje razgovor između trojice ratnika, koji kažu da je on previše star da bi mogao da predvodi pleme. Tada u selo dolazi ranjeni ratnik koji kaže da su njega i njegovog prijatelja u šumi napala trojica ljudi, i ukrala im krzno koje su nosili. Njegovog prijatelja su ubili, dok je on uspeo da im pobegne ranjen. Kako bi dokazao da je još uvek sposoban, uprkos svojim godinama, poglavica Snažna Ruka odlučuje da sam krene za trojicom pljačkaša, i osveti ubijenog ratnika. Za to vreme, ta trojica pljačkaša, koje predvodi melez Crvena Glava, dolaze do kola trgovca oružjem i viskijem, Mortensona. Oni menjaju ukradeno krzno za alkohol, i Mortenson im ponudi tri puške ukoliko ubiju Zagora, jer bi on mogao da mu upropasti posao istražujući bandu Staklenog Oka, sa kojim sarađuje. Nešto kasnije, Snažna Ruka prateći tragove dolazi do Crvene Glave i njegove dvojice saučesnika, ali upada u zamku, i završi obešen za nogu o jednu granu. Oni ga primećuju, i spremaju se da ga ubiju, ali se Zagor pojavljuje iz šume, i napada ih. Zagor ubija dvojicu indijanaca, ali tokom borbe s njima, Crvena Glava uspeva da pobegne. Snažna Ruka mu objašnjava kako je upao u zamku, i zašto je na tragu te trojice, ali odbija da uzme skalpove dvojice ratnika koje je Zagor ubio, već želi da se sam dokaže pred plemenom, i ubije Crvenu Glavu. Zagor odlučuje da krene s njim, i oni zajedno prate tragove Crvene Glave, ali bezuspešno, jer se oni gube u reci. Te večeri, Crvena Glava dolazi do logora Staklenog Oka, i kaže indijancima da se Zagor nalazi nedaleko odatle, i da mogu da ga se otarase zajedno. Sledećeg dana, Crvena Glava i banda Staklenog Oka postavljaju zasedu među stenama Zagoru i Snažnoj Ruci. Jedini izlaz su im preprečili indijanci, dok je sa druge strane litica. Snažna Ruka napada Crvenu Glavu, ali se on izmiče, zbog čega poglavica pada niz liticu. Odmah zatim, indijanci onesveste Zagora i zarobe ga, nakon čega ga vode prema mestu gde će naći Mortensonova kola, i od njega dobiti nagradu. Nakon pet dana hoda, dolaze do visećeg mosta, i kada se nađu na sredini, Crvena Glava kaže Zagoru da na njegov znak trči što brže može. On zatim puca na indijance Staklenog Oka, i sa Zagorom prelazi viseći most, nakon čega seče konopce i sruši ga.

Drugi deo – Između dve vatre. Indijanci padaju u reku, a Crvena Glava kaže vezanom Zagoru da je to učinio kako bi sam uzeo obećanu nagradu. Nakon nekog vremena, oni dolaze do Mortensonovih kola, ali se tada iznenada pojavljuje Snažna Ruka na konju, i pre nego što oni uspeju da shvate šta se dešava, on pobegne sa Zagorom. Mortenson, njegov pomoćnik kinez i Crvena Glava kreću za njima kolima, i sve im se više približavaju, jer je konj Snažne Ruke već dovoljno umoran, a sada nosi dvojicu. Bežeći od njih, Zagor i Snažna Ruka nailaze na Stakleno Oko i grupu njegovih preživelih ratnika, čime se nađu između dve vatre. Oni beže od njih, i tada Stakleno Oko ugleda Crvenu Glavu na Mortensonovim kolima. Crvena Glava pokušava da pobegne, ali ga ratnici Staklenog Oka hvataju, dok za to vreme Zagor i Snažna Ruka uspevaju da pobegnu. Snažna Ruka tada kaže da nije pao sa litice, već da je namerno skočio, a da mu je pad ublažilo drvo koje je izraslo iz stene, kao i žbunje na dnu litice. On želi da lično ubije Crvenu Glavu, zbog čega namerava da ga oslobodi od bande Staklenog Oka, i kreće prema mestu na kojem oni nameravaju da se ulogore. Te večeri, Zagor se krije u šupljem drvetu blizu mesta na kojem su se Mortenson i banda Staklenog Oka ulogorili, dok Snažna Ruka to posmatra iz šume. Kasno uveče, indijanci vezuju Crvenu Glavu za stub, i spremaju se da ga muče do smrti, i tada Zagor izlazi iz svog skrovišta, ali ga primećuje jedan ratnik koji je bio na straži, i napada ga. Zagor uspeva da se odbrani, ali ga Stakleno Oko i njegova banda vide. On beži do Mortensonovih kola, i odatle se brani od indijanaca, dok Snažna Ruka koristi nepažnju indijanaca da oslobodi Crvenu Glavu, nakon čega priskače Zagoru u pomoć. Sada kad su ostvarili svoj cilj, njih dvojica skaču u reku i beže od Staklenog Oka i njegove bande, i nestaju u noći, ali im Crvena Glava za to vreme pobegne. Sledećeg dana, Crvena Glava postavlja zamku u šumi za bandu Staklenog Oka, i namami ih među drveće vrećom sa orlom na grudima. Dok oni traže Zagora po šumi, Crvena Glava se približava Mortensonovim kolima sa oružjem, i beži odatle. Mortenson i Stakleno Oko shvate da ih je izigrao, a Mortensonov pomoćnik kinez trči za kolima, i neprimetno se penje na njih. On napada Crvenu Glavu, zbog čega kola izgube kontrolu i razbiju se. Kinez izlazi iz kola, baš kad se iz šume pojavljuje Zagor. On ga prepoznaje i napada ga, ali Zagor uspeva da ga porazi, dok za to vreme Crvena Glava sa puškama beži u šumu. Tamo ga čega Snažna Ruka, koji ga ubija i time mu se osveti za smrt ratnika iz svog sela. Tada do kola stižu Mortenson i banda Staklenog Oka, i napadaju ih. Zagor i Snažna Ruka ubijaju Stakleno Oko i indijance koji ih napadaju, dok Zagor odlučuje da poštedi Mortensona, i protera ga iz Darkvuda. Nakon toga, on zapali njegova kola, zajedno sa oružjem i alkoholom, a Snažna Ruka se vraća nazad u svoje selo sa skalpom Crvene Glave.

Dragonero 044

Screenshot_3

Jan je na letećem brodu u pratnji carskih vojnika, iznad šume Haresamudri, u Južnom Kraljevstvu. Urođenici iz šume napadaju njihov brod, penjući se uz visoke merdevine i konopce, ali oni uspevaju da im se odupru i nastave let. Nakon nekog vremena, oni stižu na svoje odredište, mesto usred šume, gde pronalaze napušteni hram, i statuu boga Mvangamizija, “Razarača”, u kojeg je nekada verovao narod obojenih ljudi. To pleme je se odavno razišlo, i njihov bog je gotovo zaboravljen, ali njegova magija još uvek nije nestala, a Jan i vojnici su došli zbog onoga što se nalazi unutar statue tog boga. Jan se tada seća događaja od pre deset godina, kada je još uvek bio kadet, i doživeo brodolom letećeg broda upravo u šumi Haresamudri. Nakon pada, osvestio je se i video da se nalazi na drvetu, gde je završio nakon što je ispao sa broda. Kada je se vratio na brod, video je da tamo nema nikoga, a po tragovima je zaključio da je neko drugi bio tu pre njega, i zarobio njegove prijatelje. U šumi je naišao na dvojicu ljudi koji su takođe ispali sa broda, koje su napale zveri. On ubija jednu od zveri koje su ih napale, i ostale beže u šumu. Kada priđe dvojici ljudi, vidi da je jedan već mrtav, i kreće zajedno sa drugim, Jokinom, u potragu za ostalima koji su oteti. Nakon nekog vremena, u šumi ih presreće grupa urođenika prekrivenih kožama tigrova. Urođenici ih ne napadaju, već uz pomoć insekta zašiju Jokinovu ranu, koju je dobio tokom napada zveri. Jan i Jokin ne razumeju jezik tih urođenika, ali ipak pokušavaju da ih pitaju da li su videli ljude nalik njima, na šta im jedan od ratnika rukom pokazuje put, i spominje ime boga Mvangamizija. Te večeri, Jan i Jokin stižu do hrama oko kojeg je okupljen veliki broj pripadnika naroda obojenih ljudi, koji drže njihove prijatelje zarobljene. Oni vide da ljudi nisu naoružani, i nameravaju da ih napadnu, ali im tada nečujno prilazi jedan vrač, i duva im prah u lice, nakon čega se oni onesveste. Kada se probude, vide da ih je vrač odveo odatle. On im daje da dunu u lulu čiji drugi kraj stavi na svoj nos, nakon čega i on uradi isto njima. Oni shvate da je u luli bila neka droga, ali tada iznenada mogu da razumeju jezik kojim vrač priča, što pre toga nisu mogli. Vrač im kaže da su udahnuli duh svete biljke, koji im pomaže da se sporazumeju, i pita ih šta su radili u blizini hrama. Oni mu objasne sve, na šta vrač odgovara da su ludi ako su nameravali da krenu u napad. On im objašnjava da oko hrama nisu bili ratnici, već vračevi plemena Valijenga, obojenih ljudi, koji su veoma opasni, jer u svojim vrećama nose otrov moćniji od otrova zmija. Vrać kaže da želi da im pomogne da oslobode svoje prijatelje, i da to mogu da urade samo ako ubiju vračeve, ispred svih sveštenika koji su okupljeni oko hrama. Ponižavanjem vračeva će svi izgubiti veru u svoje božanstvo, i na taj način će Mvangamizi izgubiti moć. On im daje da popiju napitak od kojeg će postati imuni na otrov vračeva, nakon čega Jan i Jokin kreću prema hramu. Vračevi se okupljaju oko oltara, gde ubijaju neke od zarobljenika, i njihovu krv prinose statui Mvangamizija, koja zatim oživi. Jan i Jokin tada kreću u napad, i pred svima napadaju vračeve. Pre nego što ubiju sve vračeve, Jokin odluči da oslobodi zarobljenike, ali ga Mvangamizi hvata, i proguta ga živog. Jan ubija preostale vračeve, a kada okupljeni sveštenici to vide, i shvate da otrovni prah ne deluje na Jana, oni misle da su njegovi bogovi moćniji od njihovog, i gube veru u Mvangamizija. Statua ponovo postaje beživotna, a uplašeni urođenici beže odatle. Jan oslobađa preživele zarobljenike, i pokušava da razbije statuu Mvangamizija u kojoj je Jokin zarobljen, ali se pojavljuje vrač koji im je ranije pomogao, i kaže da nemaju vremena za to, jer se obojeni ljudi okupljaju i spremaju se da ih napadnu, zbog čega moraju odmah da odu odatle. Tek deset godina kasnije, u sadašnjosti, Jan je se vratio sa vojskom kako bi pronašao Jokina. On razbija statuu, i u njoj pronalazi Jokinovo beživotno telo, koje nimalo nije promenilo izgled otkako ga je Mvangamizi progutao. Vojska prenosi Jokinovo telo na letelicu, kako bi ga vratili i dostojno sahranili, a Jan razbija statuu Mvangamizija u komade, nakon čega sa vojskom odlazi odatle.

drg-44