Dragonero 043

Screenshot_2

Malo pre svitanja, u luku Teoana stiže brod na kojem doputuje tajanstvena žena sa kapuljačom. nakon što se iskrca, u potpalublju broda pronalaze dva mrtva mornara. Sutradan, u Solianu, jedan mali brod se približava Janovoj kući, i on spominje Gmoru i Seri da mu je se to isto dogodilo u snu koji je te večeri sanjao, i da je se u njemu ukrcao na brod sa Serom. Kasnije, isto kao i u tom snu, Jan se sa Serom ukrcava na brod, i kreće prema Teoanu, gde ga je lično pozvala gradonačelnica tog grada. Tokom plovidbe, on objašnjava Seri da je Teoan jedan od četiri nezavisne republike, zajedno sa Solianom, Arjanom i Eijanom. Nakon što se iskrcaju u luci, dočekuje ih gradonačelnica Rea Kovenant, koja ih odmah vodi do ordinacije hirurga, gde im pokazuje leševe dvojice mornara. Na telu nemaju nikakve rane, i pretpostavlja se da su umrli od straha. Kapetan garantuje za svoje ljude, i kaže da niko sa broda ne bi mogao da učini tako nešto, zbog čega se sumnja na ženu koja je došla tim brodom. Rea kaže da misli da zna ko je ta žena, i vodi Jana do biblioteke, gde mu pokazuje zapise stare trista godine, kojima nedostaju poneke strane. U njima piše da su dve porodice koje su osnovale Teoan bile u sukobu, i da su pripadnici jedne porodice ubijali svoje suparnike tako što bi ih bacali sa kuglom vezanom za nogu u duboki bazen, u jednog građevini poznatoj kao Kuća Prvog Gospodara. Rea kaže da se ta građevina zalazi u šumi na severu grada, ali da su to sada samo ruševine. Dok Jan ostaje sa Reom, Sera odlučuje da poseti tu građevinu, i kreće prema šumi. Uveče, ona priča Janu da je osetila da je se na tom mestu u prošlosti dogodilo nešto užasno, ali da je to sada samo obična ruševina. Po Janovom ponašanju, ona shvata da ga je Rea u njenom odsustvu zavela, i sumnja da je to učinila samo kako bi ga iskoristila. Kasnije, iz vode u luci izlaze čudovišta nalik na leševe, ulaze u grad, i napadaju svakoga na koga naiđu. Umesto da se bori sa njima i spase ljude u gostionici od čudovišta koja su ušla unutra, Jan beži odatle sa Serom, i ide prema Reinoj kući. Usput kaže Seri da je najbitnije da Rea bude na sigurnom, a da tek nakon toga mogu da misle na druge. Sera shvata da sa Janom nešto nije u redu, i da ga je Rea na neki način začarala, zbog čega odbija da sa njima ode iz grada. Umesto toga, ona kreće da pretražuje Reinu kuću, i u duplom dnu jednog sanduka pronalazi malu kutiju u kojoj vidi nešto za šta nije verovala da zaista postoji. Za to vreme, Jan i Rea beže iz grada, dok ih čudovišna stvorenja prate, i Rea ga vodi prema jednom starom zatvoru blizu grada. Ona mu kaže da se unutar tog zatvora nalazi demon koji je vratio u život leševe koji ih napadaju, i da će ih se otarasiti ako uspeju da ga ubiju. Oni ulaze unutra i vide demona, kao i ženu sa kapuljačom koja je prethodnog dana stigla u grad brodom. Jan se bori protiv demona, ali bezuspešno, jer ne uspeva ni da ga povredi, i tada mu Rea kaže da ubije ženu, kako bi zaustavio demona. On se sprema da je ubije, ali se tada pojavljuje Sera, koja ga zaustavlja. Ona mu kaže da ta žena nije kriva ni za šta, i uspeva da ga oslobodi Reine kontrole, nakon čega se Jan vraća u normalu. Demon kreće prema Rei, ali Sera sprečava Jana da joj pomogne, jer kaže da je nemoguće ubiti tog demona. Demon ubija Reu, nakon čega nestaje, a sa njim i oživeli leševi, i Jan i Sera izlaze iz starog zatvora sa tajanstvenom ženom. Žena kaže da se zove Vari, i da se ne seća kako je došla u Teoan, jer živi u Surendartu. Nekoliko dana kasnije, Jan ide u Arjan do jedne proročice, kojoj predaje kutiju koju je Sera pronašla u Reinoj kući. Unutar te kutije se nalaze Trahekarde, u prevodu sa drevnog jezika “karte koje pokazuju put”. Proročica objašnjava da se uz pomoć njih mogu prizvati natprirodne sile, i da se ostvari gatanje koje je prikazano na izvučenim kartama. Pre trista godina, Kovenanti su iskoristili Trahekarde kako bi uništili suparničku porodicu Devan. Prva izvučena karta je bila Neustrašivi Ratnik, koja predstavlja pobedu nad protivnicima stečenu nasiljem, uz pomoć koje su namamili svoje rivale i udavili ih u bazenu, sve osim jednog, koji je pobegao sa ostrva, i više se nije vratio. Taj čovek je bio predak Vari, žene kojom je demon upravljao i doveo je u Teoan. Druga karta je bila karta Pozajmice, vreme otplate utvrđeno sa tri novčića, od kojih svaki predstavlja sto godina, a treća karta Prečišćavajuća Voda, koja označava prizivanje demona iz vode, koji će doći da traži isplatu od dužnika. Trista godina nakon što su Kovenanti iskoristili Trahekarde, došlo je vreme za isplatu duga, i demon je se vratio kako bi ubio poslednjeg člana te porodice, Reu. Proročica tada traži da joj Jan ostavi Trahekarde, a da će ona u zamenu za to gatati za njega, bez ikakvih posledica, ali samo jednom kartom. Jan pristaje, i bira jednu od karata, a kada mu je proročica pokaže, on shvata da je ta karta ima veliko značenje za njega.

drg-43
Advertisements