Zagor 296, 297

Screenshot_1

Prvi deo – Put osvete. Porodicu doseljenika u šumi napada grupa indijanaca, ali im Zagor i Čiko priskaču u pomoć, i oteraju indijance. Oni im kažu kako su već bili na tragu tih indijanaca, bande koja se sastoji od ratnika iz raznik plemena, koje predvodi izvesni Stakleno Oko. Kako je Čiko pogođen u rame tokom borbe, on kreće sa doseljenicima do njihove kuće, gde će se brinuti o njemu, dok Zagor nastavlja sam tragom indijanaca. Na drugom mestu, u jednom indijanskom selu, stari poglavica Snažna Ruka slučajno čuje razgovor između trojice ratnika, koji kažu da je on previše star da bi mogao da predvodi pleme. Tada u selo dolazi ranjeni ratnik koji kaže da su njega i njegovog prijatelja u šumi napala trojica ljudi, i ukrala im krzno koje su nosili. Njegovog prijatelja su ubili, dok je on uspeo da im pobegne ranjen. Kako bi dokazao da je još uvek sposoban, uprkos svojim godinama, poglavica Snažna Ruka odlučuje da sam krene za trojicom pljačkaša, i osveti ubijenog ratnika. Za to vreme, ta trojica pljačkaša, koje predvodi melez Crvena Glava, dolaze do kola trgovca oružjem i viskijem, Mortensona. Oni menjaju ukradeno krzno za alkohol, i Mortenson im ponudi tri puške ukoliko ubiju Zagora, jer bi on mogao da mu upropasti posao istražujući bandu Staklenog Oka, sa kojim sarađuje. Nešto kasnije, Snažna Ruka prateći tragove dolazi do Crvene Glave i njegove dvojice saučesnika, ali upada u zamku, i završi obešen za nogu o jednu granu. Oni ga primećuju, i spremaju se da ga ubiju, ali se Zagor pojavljuje iz šume, i napada ih. Zagor ubija dvojicu indijanaca, ali tokom borbe s njima, Crvena Glava uspeva da pobegne. Snažna Ruka mu objašnjava kako je upao u zamku, i zašto je na tragu te trojice, ali odbija da uzme skalpove dvojice ratnika koje je Zagor ubio, već želi da se sam dokaže pred plemenom, i ubije Crvenu Glavu. Zagor odlučuje da krene s njim, i oni zajedno prate tragove Crvene Glave, ali bezuspešno, jer se oni gube u reci. Te večeri, Crvena Glava dolazi do logora Staklenog Oka, i kaže indijancima da se Zagor nalazi nedaleko odatle, i da mogu da ga se otarase zajedno. Sledećeg dana, Crvena Glava i banda Staklenog Oka postavljaju zasedu među stenama Zagoru i Snažnoj Ruci. Jedini izlaz su im preprečili indijanci, dok je sa druge strane litica. Snažna Ruka napada Crvenu Glavu, ali se on izmiče, zbog čega poglavica pada niz liticu. Odmah zatim, indijanci onesveste Zagora i zarobe ga, nakon čega ga vode prema mestu gde će naći Mortensonova kola, i od njega dobiti nagradu. Nakon pet dana hoda, dolaze do visećeg mosta, i kada se nađu na sredini, Crvena Glava kaže Zagoru da na njegov znak trči što brže može. On zatim puca na indijance Staklenog Oka, i sa Zagorom prelazi viseći most, nakon čega seče konopce i sruši ga.

Drugi deo – Između dve vatre. Indijanci padaju u reku, a Crvena Glava kaže vezanom Zagoru da je to učinio kako bi sam uzeo obećanu nagradu. Nakon nekog vremena, oni dolaze do Mortensonovih kola, ali se tada iznenada pojavljuje Snažna Ruka na konju, i pre nego što oni uspeju da shvate šta se dešava, on pobegne sa Zagorom. Mortenson, njegov pomoćnik kinez i Crvena Glava kreću za njima kolima, i sve im se više približavaju, jer je konj Snažne Ruke već dovoljno umoran, a sada nosi dvojicu. Bežeći od njih, Zagor i Snažna Ruka nailaze na Stakleno Oko i grupu njegovih preživelih ratnika, čime se nađu između dve vatre. Oni beže od njih, i tada Stakleno Oko ugleda Crvenu Glavu na Mortensonovim kolima. Crvena Glava pokušava da pobegne, ali ga ratnici Staklenog Oka hvataju, dok za to vreme Zagor i Snažna Ruka uspevaju da pobegnu. Snažna Ruka tada kaže da nije pao sa litice, već da je namerno skočio, a da mu je pad ublažilo drvo koje je izraslo iz stene, kao i žbunje na dnu litice. On želi da lično ubije Crvenu Glavu, zbog čega namerava da ga oslobodi od bande Staklenog Oka, i kreće prema mestu na kojem oni nameravaju da se ulogore. Te večeri, Zagor se krije u šupljem drvetu blizu mesta na kojem su se Mortenson i banda Staklenog Oka ulogorili, dok Snažna Ruka to posmatra iz šume. Kasno uveče, indijanci vezuju Crvenu Glavu za stub, i spremaju se da ga muče do smrti, i tada Zagor izlazi iz svog skrovišta, ali ga primećuje jedan ratnik koji je bio na straži, i napada ga. Zagor uspeva da se odbrani, ali ga Stakleno Oko i njegova banda vide. On beži do Mortensonovih kola, i odatle se brani od indijanaca, dok Snažna Ruka koristi nepažnju indijanaca da oslobodi Crvenu Glavu, nakon čega priskače Zagoru u pomoć. Sada kad su ostvarili svoj cilj, njih dvojica skaču u reku i beže od Staklenog Oka i njegove bande, i nestaju u noći, ali im Crvena Glava za to vreme pobegne. Sledećeg dana, Crvena Glava postavlja zamku u šumi za bandu Staklenog Oka, i namami ih među drveće vrećom sa orlom na grudima. Dok oni traže Zagora po šumi, Crvena Glava se približava Mortensonovim kolima sa oružjem, i beži odatle. Mortenson i Stakleno Oko shvate da ih je izigrao, a Mortensonov pomoćnik kinez trči za kolima, i neprimetno se penje na njih. On napada Crvenu Glavu, zbog čega kola izgube kontrolu i razbiju se. Kinez izlazi iz kola, baš kad se iz šume pojavljuje Zagor. On ga prepoznaje i napada ga, ali Zagor uspeva da ga porazi, dok za to vreme Crvena Glava sa puškama beži u šumu. Tamo ga čega Snažna Ruka, koji ga ubija i time mu se osveti za smrt ratnika iz svog sela. Tada do kola stižu Mortenson i banda Staklenog Oka, i napadaju ih. Zagor i Snažna Ruka ubijaju Stakleno Oko i indijance koji ih napadaju, dok Zagor odlučuje da poštedi Mortensona, i protera ga iz Darkvuda. Nakon toga, on zapali njegova kola, zajedno sa oružjem i alkoholom, a Snažna Ruka se vraća nazad u svoje selo sa skalpom Crvene Glave.
Advertisements