Zagor 285, 286

Screenshot_2

Prvi deo – Oteti dečak (kraj #284). Zagor i Čiko stižu u selo Penobskota, gde zatiču dvojicu trgovaca, O’Drafa i Saska. Tamo ih dočekuje poglavica Ugašar, koji im te večeri priređuje gozbu. Rano ujutru, Zagor se budi zbog Čikovog hrkanja, i zatiče trgovce kako odlaze na svojim kolima. Nekoliko sati kasnije, saznaje se da je neko napao Ugašarovog sina u šumi, i oteo ga. Zagor, Čiko, Ugašar i njegovi ratnici kreću prema mestu gde je dečak otet, i vide da se tragovi gube u reci.

Drugi deo – Ultimatum. Na jednoj grani, Čiko pronalazi pero za koje Ugašar prepoznaje da pripada neprijateljskom plemenu Kvapau. Rano sledećeg jutra, Ugašar okuplja svoje ratnike, i spema se da napadne selo Kvapaua kako bi vratio svog sina, ali ga Zagor ubeđuje da ne čini to, jer je njihov poglavica Kamena Ruka razuman čovek, i sigurno bi kaznio ratnike koji su to učinili i vratio Ugašarovog sina. Zbog toga, on traži da najpre sam ode u njihovo selo i pokuša da reši slučaj, a Ugašar mu daje pet dana da to učini, nakon čega će napast Kvapaue. Zagor i Čiko odmah kreću na put, i u zoru sledećeg dana stižu u selo Kvapaua, gde ih dočekuje Kamena Ruka. Poglavica ne zna za otmicu Ugašarovog sina, i kaže da su svi njegovi ratnici u selu, a da niko nije doveo dečaka. Tada mu pada na pamet da bi to mogla da budu trojica koju je pre par meseci izbacio iz sela, jer su se opili i napali belce, koji sada žive na izvoru reke Mokele. Upravo tada, mladiće koji love ribe u reci iz šume dvojica napadaju strelicama, i ubijaju jednog od njih. Kamena Ruka čuje za to, i sa Zagorom i svojim ratnicima ide do reke, gde po stelici zaključuje da su to počinili Penobskoti. Kamena Ruka zaustavlja svoje ratnike da uzvrate Penobskotima, jer razume da su to učinili zato što ih smatraju krivima za otmicu sina njihovog poglavice. Zagor i Čiko zatim kreću prema reci Mokele, kako bi pronašli trojicu odmetnika Kvapaua. Te večeri, oni stižu do njihovih šatora, i Zagor se ušunja među njih, kako bi pokušao da pronađe otetog dečaka, ali ga jedan od te trojice primeti i napada. Zagor se brani i onesvesti ga, ali preostala dvojica ga već primećuju. Nakon što porazi i njih, Zagor pretraži njihove šatore, ali u njima ne pronalazi dečaka. On ih pita gde su sakrili dečaka, na šta jedan od njih odgovara da ne zna o čemu priča, i da je mislio da je Zagor došao zbog toga što su napali kuću belaca pre tri dana. Zagor zatim odlazi odatle, i sa Čikom nastavlja put. Sledećeg jutra, trojicu tragača za zlatom napadaju i ubijaju dvojica indijanaca. Neko vreme kasnije, Zagor i Čiko prolaze tuda, i po strelicama zaključuju da su to počinili Čiroki, koji su inače miroljubivo pleme. Oni odlaze odatle, i ubrzo naiđu na odred vojske iz Fort Mokela, kojima prenose šta su videli. Kako bi izbegao da vojska počini grešku i napadne Čirokije, Zagor odlučuje da krene s njima i porazgovara sa poglavicom, kako bi izbegli sukob. Nekoliko milja dalje, dvojica trapera napadaju i ubijaju trojicu Čirokija. Druga grupa Čirokija koji su bili sa njima u lovu idu prema mestu pucnjave, i pronalaze svoje ubijene prijatelje, zbog čega dimnim signalima obaveštavaju ostale iz svog plemena da im se pridruže u poteri za ubicama. Nekoliko sati kasnije, Čiroki prateći tragove ubica nailaze na kola O’Drafa i Saska, i kreću prema njima kako bi ih ubili. Dvojica trgovaca vide da su im indijanci za petama, i beže odatle, a zvuke pucnjave čuju Zagor i vojnici, koji odmah kreću tamo.

Treći deo – Indijanski rat. Zagor priskače u pomoć dvojici trgovaca, i bori se sa indinancima kako bi ih spasio, a kada vide da stiže i vojska, Čirokiji se povlače prema svom selu. Vojska sada odustaje od ideje da ode u selo Čirokija, i vraća se nazad prema utvrđenju, zajedno sa O’Drafom i Saskom, dok Zagor i Čiko idu prema selu kako bi porazgovarali sa poglavicom Tišarom i razjasnili slučaj. Nekoliko sati kasnije, O’Draf i Sasko se zaustavljaju zbog problema sa točkom na kolima, i kažu vojnicima da nastave dalje bez njih. Te večeri, Zagor i Čiko stižu u selo Čirokija, gde od Tišara saznaju da su njegovi ratnici napali dvojicu trgovaca zato što su naišli na njih prateći tragove ubica svojih prijatelja. Zagor mu priča o drugim sličnim slučajevima koji su se desili prethodnih dana, i počinje da sumnja da je sve to neko organizovao kako bi izazvao indijanski rat. Sledećeg jutra, Zagor i Čiko napuštaju selo Čirokija, i nakon što istraži mesto napada dvojice trapera na lovce Čirokija, on takođe pronalazi samo tragove kola, zbog čega povezuje stvari, i shvata da su O’Draf i Sasko zaista krivi. Za to vreme, Rohas sa dvojicom trapera ide u lov, kad ih napadaju dvojica indijanaca, i ubijaju jednog trapera, nakon čega beže. Kada se dovoljno udalje, indijanci skidaju maske, i ispostavlja se da su to bili prerušeni O’Draf i Sasko. Zagor ih dočekuje pored njihovih kola i razotkriva ih, zbog čega ga oni napadaju. Dok se Zagor bori sa Saskom, O’Draf kolima beži odatle. Zagor uspeva da porazi i onesvesti Saska, i tada do njega dolaze Rohas i traper Nik, koji mu ispričaju šta se desilo. On im ostavlja Saska, i odmah kreće u poteru za O’Drafom, čiji tragovi vode do šume, gde ga on lako sustiže i postavlja mu zamku, kako bi morao da se zaustavi zbog oborenog stabla na putu. On tada napada O’Drafa i onesvesti ga nakon čega u njegovim kolima pronalazi Ugašarovog sina. Zagor vidi da je dečak drogiran sredstvom za uspavljivanje, i izvlači ga napolje, gde je se O’Draf u međuvremenu osvestio. O’Draf blefira i kaže da je Sasko iza Zagora, a kada mu okrene leđa, on ga pogađa kamenom u glavu i onesvesti ga, nakon čega beži u šumu. Do Zagora ubrzo dolaze Rohas i Čiko, koji ga osveste i kažu da je Nik odveo Saska prema utvrđenju. Zagor pokušava da pronađe O’Drafa, ali bezuspešno. Te večeri, Zagor kaže da nemaju vremena da traže O’Drafa, jer je sutradan poslednji dan da Ugašaru vrate sina, kako ne bi započeo rat sa Kvapauima. Sledećeg dana, Penobskoti i Kvapaui se spremaju za rat, i okupljaju se na suprotnim stranama doline, ali Zagor stiže tamo na vreme da pripremi spektakularno pojavljivanje uz pomoć stvari koje je pronašao u O’Drafovim i Saskovim kolima. On gura kola prema sredini doline, u kojima je zapaljeno bure baruta. Bure eksplodira, a Zagor koristi dim da se približi. Kada iz dima izađe Zagor sa Ugašarovim sinom, i razjasni celu situaciju, ratnici oba plemena odustaju od borbe, i vraćaju se u svoja sela. Zagor se vraća u šumu do Čika i Rohasa, ali ih pronalazi svezane. Tada se pojavljuje O’Draf, koji mu napokon otkriva da je on zapravo bivši poručnik O’Ford (#255), ali da ga Zagor nije prepoznao zbog toga što je pustio bradu. Tada se iz šume pojavljuje i Sasko, koji je pobegao traperu Niku, i napada Zagora. Zagor vadi pištolj i ubija Saska, ali tada O’Draf puca na njega s leđa. On mu uzvraća i ubija ga, i tada dolazi Nik, nakon čega Zagor odvezuje Čika i Rohasa.
Advertisements