Dampir 012

Screenshot_2.jpg

U Pragu, Tesla šeta ulicama noću, i nailazi na Nikolausa (#05), koji uzalud pokušava da je pridobije na svoju stranu. Nakon toga, ona se vraća do Pozorišta izgubljenih koraka, gde su Harlan, Kurjak i Kaleb. Za to vreme, Nikolaus ide do napuštene kuće dželata Midlara, i priziva njegov duh, kojeg zatim prati. Kasnije, on ide do antikvarnice, gde predaje vlasniku Obrazeku staru knjigu o tridesetogodišnjem ratu na restauriranje. U pozorištu, Harlan traži od Kaleba da mu objasni ko čini tu grupu čuvara kojima on pripada, a koji se bore protiv vampira, i kako može da pronađe svog oca Draku. Kaleb priča da je Draku upoznao pre nekoliko vekova, tokom tridesetogodišnjeg rata, i kaže da se u pozorišnoj biblioteci čuva jedna stara knjiga o tome. Tada primećuje da knjiga nije na svom mestu, i zaključuje da ju je Nikolaus uzeo. Za to vreme, Nikolaus ide do Zlatne Uličice, gde razgovara sa duhom proročice Matilde, od koje traži da uz pomoć svojih moći pronađe Sendivogiusovu alhemijsku peć, Atanor. Ona mu pokazuje lokaciju te peći u svojoj čarobnoj kugli, i Nikolaus kreće tamo. Antikvar Obrazek restauira knjigu koju mu je Nikolaus dao nakon što ju je uzeo od Kaleba, i ima vizije iz vremena tridesetogodišnjeg rata. U viziji, on vidi dželata Midlara kako pogubljuje veliki broj ljudi, a kada Midlar skine masku dželata, Obrazek shvata da je to zapravo on. U tom trenutku, Obrazekov gavran, Kavka, odleti iz antikvarnice, i dolazi do kuće u kojoj dvojica ljudi, Nergal i Samael, igraju partiju šaha sa monstruoznim figurama. Nikolaus ide do stare kuće u kojoj se nalazi Atanor, i pronalazi ga u podrumu, ali ga tamo dočekaju Kaleb i Harlan. Praveći se da mu je plan propao, Nikolaus se približava Atanoru, i u trenutku Kalebove i Harlanove nepažnje hvata Atanor i nestaje s njim u oblaku dima. Kasnije, on ide do antikvarnice, gde kaže Obrazeku da su u knjizi bila njegova izgubljena sećanja, i da je on zaista nemirna duša dželata Midlara, sa lažnim sećanjima. On mu priča kako je Midlar u prošlosti upoznao alhemičara Sendivogiusa, koji je uz njegovu pomoć želeo da pronađe način da pretvori dušu u zlato, i dođe do apsolutnog znanja anđela. Nikolaus otkriva da je on ranije bio anđeo, kao i Kaleb, i da uz pomoć Sendivogiusovog Atanora želi da povrati znanje anđela, ali da bi se zadovoljio i samo zlatom. To namerava da učini uz pomoć Obrazekove duše, koja će time napokon dobiti mir, tako da bi obojica od toga imali korist. On ga vodi do kuće u koju je odneo Atanor, ali ga tamo dočekuje njegov gospodar Nergal, zajedno sa Samaelom, koji ga sprečava u tome, i odvodi i njega i Obrazeka. Kasnije, Harlan, Kaleb i Tesla stižu do te kuće, i Kaleb shvata šta se dogodilo. On kaže da je Nergal (#05) njegov stari neprijatelj koji je nekada bio vampir, i da je dobio nove moći kada je prešao na drugu stranu. Zbog toga što je radio na svoju ruku i želeo da iskoristi dušu dželata Midlara, Nergalovog agenta spavača, Nergal je odlučio da ga kazni. Kaleb kaže da će umesto Nikolausa verovatno poslati nekog novog na njegovo mesto, ali Harlan odlučuje da ga spasi, uprkos tome što je on na suprotnoj strani, i traži od Kaleba da mu kaže gde može da nađe Negala i Samaela. Neko vreme kasnije, Harlan stiže do kuće za koju mu je rekao Kaleb, a tamo ga dočekuje Nergal koji se pretvara u čudovište i gura ga kroz prozor. Harlan pada, i umesto na ulici, nađe se na šahovskoj tabli, a pored sebe vidi Nikolausa, Obrazeka i Sendivogiusov Atanor. Nikolaus kaže da mu je Nergal dao šansu da pročisti Obrazekovu dušu tim Atanorom, i da će u tom slučaju obojica biti spašeni, ali Nikolaus zna da je to nemoguće za tako kratko vreme. Za to vreme, Tesla ide do te kuće kroz podzemne tunele i podrume, i dolazi do prostorije u kojoj vidi šahovsku tablu. Ispred nje se pojavljuje Samael, koji joj kaže da će osloboditi Harlana i Nikolausa ako ga pobedi u partiji šaha, i pored figura čudovišnog izgleda pokazuje i dve koje izgledaju kao oni. Na tabli, Harlan kaže Obrazeku da mora da se suoči sa onim što je učinio kada je bio dželat Midlar, i da izbaci iz sebe svo zlo, kako bi njegova duša bila spašena. Tada se oko njih pojavljuju čudovišta nalik na one figure na tabli, i napadaju ih. Tesla gubi partiju šaha, dok čudovišta hvataju Harlana i Nikolausa, a Obrazek ne želi da se pokaje za ono što je uradio kao dželat Midlar. Tada se u kući pojavljuje Kaleb u svom anđeoskom obliku, otera Samaela, i sukobi se sa Nergalom. On uspeva da porazi Nergala i spasi Harlana, Teslu i Nikolausa, koje onesvešćene iznosi iz kuće, nakon čega se vraća u svoj ljudski oblik. Kasnije, Kaleb objašnjava da mu nije bilo dozvoljeno da se umeša da bi spasio Nikolausa, ali da je mogao to da učini zbog Harlana i Tesle. Nakon toga, oni odlaze odatle, dok duša dželata Midlara ostaje zauvek izgubljena u paklu.


dmp-12.png