Dragonero 028, 029

Screenshot_2

Prvi deo – Lovci na Krakene. Lučki grad Avanart, na granici sa Velikim Ostrvom Orkova, napada džinovski Vazdušni Kraken, sa kojeg se zatim konopcima spuštaju čudovišni napadači, koji napadaju ljude i pljačkaju skladišta u luci, nakon čega se vraćaju na Krakena i odlaze. Nedelju dana kasnije, Jan i Sera na Letećem Sauru idu do palate udruženja prirodnjaka u Valendartu, po pozivu vođe udruženja, Ogora Vozgija, koji želi da razgovara sa Janom. Dok Jana otprate do Vozgijeve kancelarije, Sera odlučuje da poseti baštu prirodnjaka. Vozgi upoznaje Jana sa poručnikom Jonrijem iz Avanartske straže, koji mu priča o napadu džinovskog Vazdušnog Krakena. U bašti, do Sere dolazi žena koja kaže da je čula da joj je potreban neko da je povede u obilazak, i da je želela da ona to učini. Jonri spominje i stvorenja koja su se spustila sa Krakena, koja su ih napala, a koje je Vozgi po opisu prepoznao kao Draugene, rase koja je u prošlost služila zmajevima, po čemu su i dobili ime, jer Draugen znači “onaj ko služi zmajevima”. Zmajevi su im toliko verovali, da su im poveravali čuvanje njihovih jaja, a kako su Draugeni zavisili od njih, rastanak nakon odlaska zmajeva je za njih bio težak. Nakon napada Krakena, oni pretpostavljaju da su Draugeni zmajeve zamenili Krakenima, i da sada služe njima. Jonri priča kako je se tokom napada popeo uz jedan od konopaca kojim su Draugeni sišli sa Krakena, i kaže da je na leđima Krakena ugledao gnezdo od kostiju, u kojem je se nalazio jedan Draugen koji je mnogo veći od ostalih, i za kojem je izgledalo kao da upravlja Krakenom. Vozgi traži od Jana da ispita slučaj, i sazna zašto su Draugeni napali i opljačkali Avanart. Kako bi pronašao tog džinovskog Krakena kojim putuju, mora da zatraži pomoć od lovaca na Krakene, a da bi ih ubedio da mu pomognu, Vozgi daje Janu kovčeg sa nečim što treba da im preda. Za to vreme, Sera završava obilazak sa ženom koja ju je vodila, a kada je pita za ime, pojavljuje se Jan, koji kaže da je to Elara, njegova majka. Jan kreće u šetnju sa majkom, i razgovaraju o problemima između Jana i njegovog oca kao i tome da mora da završi svoju obuku time što će ući u pećinu Varliedarta. Elara kaže da je odlučila da krene na još jednu prirodnjačku ekspediciju preko Velikog Zapadnog Mora, nakon čega namerava da se vrati kući. Tada se pojavljuje Vril Ausofer, koji kaže da je spreman Vivern kojim će Jan leteti, i da može da krene na svoju misiju. Jan kreće na put, ali odlučuje da najpre poseti Albena, od kojeg traži detaljniju mapu, kako bi mogao da pronađe lovce na Krakene, takozvane Kemanove Ludake. Te večeri, on nastavlja putovanje, i sledećeg dana stiže na svoje odredište. Tamo se upoznaje sa vođom Kemanom, njegovom desnom rukom Harpunerkom, i vođom palube Kukom, sa kojima priča o napadu Krakena na Avanart. Oni najpre odbijaju da mu pomognu, ali tada im Jan predaje kovčeg koji mu je dan Vozgi, u kojem se nalazi Rivalov Rog, nakon čega Keman promeni mišljenje i pristaje. Pre potrage za džinovskim Krakenom, Keman i ostali lovci kreću u lov na Krakena kojeg je ugledao jedan od njihovih Crvenokrestih Saura, a Jan odlučuje da krene sa njima. Oni odmah kreću na put svojim letećim brodom, i dan kasnije nailaze na ostatke uništenog broda, koji je sigurno namamio Krakena kojeg love, ali njega ne vide nigde. Tada shvate da je moguće da se radi o Hibridu, Krakenu koji može da leti, ali i da živi pod vodom. Oni sipaju bure iznutrica riba u more, kako bi ga namamili, i Kraken ubrzo ispliva na površinu. Keman i lovci se rasporede u dve manje jedrilice za lov, kako bi napali Krakena, a sa njima kreće i Jan. Oni više puta pogode Krakena harpunima, sve dok ga ne ubiju. Harpunerka kaže Janu da da se nijedan deo Krakena ne baca, i da meso koriste za hranu, a ostatak njegovog tela razmene za robu sa trgovcima. Keman to potvrđuje, i kaže da on i njegovi lovci love iz potrebe, a ne iz okrutnosti. Kasnije je večeri, Keman kaže da misli da je upravo onaj džinovski Kraken kojeg Jan traži uništio brod čije su ostatke pronašli, i da je se najverovatnije uputio prema Moru Krakena, gde misli da će ga pronaći. U svitanje, Jan polazi sa Kemanom i njegovim lovcima u potragu za džinovskim Krakenom.

Drugi deo – Gnezdo Draugena. Jan već tri dana putuje sa lovcima na letećem brodu, prema Moru Krakena, i Harpunerka mu objašnjava da pored velikog balona, brod takođe ostaje u vazduhu zahvaljujući prahu Lebdećeg Kamena, koji je smolom pričvršćen u brazde na drvetu od kojeg je napravljen brod. Upravo zahvaljujući Lebdećem Kamenju, Vazdušni Krakeni mogu da lete, jer se hrane njima, a to je i razlog zašto ne mogu da se previše udalje od svog staništa, gde se nalazi Lebdeće Kamenje. Jan tada spominje Kemanu i Harpunerki onog većeg Draugena kojeg je poručnik Jonri video u gnezdu na leđima Krakena, kojeg oni po opisu prepoznaju kao Drauga-mora. Keman priča kako su Draugeni vekovima učili da prerađuju drogu koja im omogućava da komuniciraju sa zmajevima, ali da nisu svi bili u stanju da je koriste. Mnogi Draugeni su umirali u užasnim bolovima, jer im je droga razarala um, a oni koji nisu bili u stanju da izdrže komunikaciju sa zmajevima su poludeli. Priča se da postoji malo njih koji su bili u stanju da to izdrže, i da su im se tela deformisala, a da su ih ostali Draugeni poštovali kao bogove, i nazvali ih Drauga-mor, što na jeziku Draugena znači “skoro zmaj”. Kasnije, Jan na Vivernu ide u izvidnicu, i saznaje da su skoro stigli. U svitanje, oni stižu do Lebdećih Ostrva, gde vide manje Vazdušne Krakene koji se hrane Lebdećim Kamenjem. Iznenada, na desetine Krakena se okreće prema njima i okružuje ih. Oni pokušavaju da se sklone brodom, ali se tada pojavljuje veliki crni oblak, iz kojeg izlazi džinovski Kraken koji ne napao Avanart, na kome su Draugeni. Keman duva u Rivalov Rog, čime ošamuti Krakena, nakon čega lovci ispaljuju strele sa lancima, kojima se privezuju za Krakena, i prelaze na njega. Lovci napadaju Krakena sa više strana, dok se Jan probija među Draugene, i stiže do gnezda od kostiju, gde zatiče Drauga-mora. Drauga-mor mu kaže da je taj džinovski Kraken zapravo majka svih Krakena, i da su je dugo prizivali dok nije došla do njih. Jan pita zašto su napali i opljačkali skladišta Avanarta, na šta Drauga-mor odgovara da su im ukradene stvari bile neophodne. On odlučuje da poštedi Drauga-mora, kada izađe iz gnezda i na jednom Lebdećem Ostrvu ugleda čitav grad u kojem žive Draugeni, koji su preživeli samo zahvaljujući majci Krakena, koja sada umire od povreda koje su joj naneli Kemanovi lovci. Kraken napokon pada u vodu i umire, a Jan ubedi Kemana i lovce da ostave telo u vodi, i ne diraju ga, kao znak poštovanja prema novonastalom narodu Draugena. Oni kreću nazad, nakon čega se Jan rastaje od Kemana i njegovih lovaca na Krakene, i vraća se u palatu udruženja prirodnjaka, gde podnosi izveštaj Vozgiju i Ausoferu, i nakon što sazna da je njegova majka krenula na novo putovanje, on sa Serom kreće nazad prema Solianu.

Druga priča – Serina priča. Tokom Janovog odsustva, Sera je ostala u palati zajedno sa Elarom, kojoj je pričala o svom životu sa Janom i Gmorom. Nakon obilaska šume Sintesilve, Svetlećeg Drveća, Elara vodi Seru do zoološkog vrta, gde usput pričaju o istoriji vilovnjaka, koji su nekada bili podeljeni na sive, crne i bele vilovnjake. Tokom rata za ujedinjenje carstva, vilovnjaci su krenuli u veliki marš prema zapadu, kako bi napustili taj deo sveta. Vođe plemena vilovnjaka, Beli Kraljevi i Crne Kraljice, odlučili su da odu, dok su Sivi Kraljevi odabrali da ostanu, i žive u Velikoj Središnjoj Šumi, i to je rasa kojoj Sera pripada. Ukoliko bi se vilovnjaci koje predvode Crne Kraljice vratili, ne bi se zaustavili dok sve ne sravne sa zemljom, zbog čega je svima u interesu da ostanu tamo gde su, preko velikog mora Halvesure. Elara tada primećuje da u zoološkom vrtu nema nikoga osim njih, i da nedostaju dva velika pauka iz kaveza. Ona i Sera kreću da provere o čemu se radi, i vide da je ceo hodnik prekriven paukovom mrežom, i zaključuju da su ta dva pauka zarobila sve čuvare zoološkog vrta. Prateći taj hodnik, dolaze do velike prostorije u kojima su napušteni rezervoari za Morske Saure, gde vide da su se dva odbegla pauka nastanila, očigledno još par dana ranije. Tada ugledaju leševe čuvara uvijenih u paukovu mrežu, od kojih su neki napola pojedeni, dok je ženka pauka ostatak njihovih tela iskoristila kao inkubatore u koje je smestila svoja jaja. Tada se pojavljuje jedan od dva džinovska pauka, koji ih napada, zbog čega one beže nazad kroz hodnik. Pauk ih sustiže, zbog čega su primorane da se bore protiv njega, a Elara pronalazi slabu tačku pauka, i ubije ga tako što ga probode kopljem među čeljusti. Tada reši da ubije ženku pauka zajedno sa jajima koja je izlegla tako što će uljem zapaliti celu prostoriju. Ona i Sera rasipaju bure sa uljem i zapale ga, i time izazivaju požar koji zahvati celu prostoriju, ali džinovski pauk uspeva da pobegne i krene za njima. One beže na površinu, i stižu do bašte, kad ih pauk sustigne i hvata Elaru. Sera se obraća prirodi i traži da im pomogne, i tada biljke hvataju pauka i ubijaju ga. Elara kaže Seri da je to veoma retka moć, čak i među šumskim vilovnjacima, nakon čega obe još neko vreme ostaju u bašti.


drg-28-29.png
Advertisements