Dragonero 030, 031

Screenshot_3

Prvi deo – Zaraza. U malom selu na severozapadu Merovije, u kojem živi Nadiva (#08), grupa vojnika ubija stanovnike koji su oboleli od zaraze Safis, koji su ti vojnici i osoba sa maskom i kapuljačom izazvali. Nadiva pokušava da im se suprotstavi, ali Safis brzo deluje, i ona umire, a iz njenog tela kroz kožu izniknu čudne pečurke. Osoba sa kapuljačom, žena po imenu Morvana, ide do Eleuza Grohina koji je stvorio Safis, i sada kad joj više nije potreban, ubija ga koristeći moći iz Podzemnog sveta. Te večeri, u grad Jastrad u kraljevstvu Lehorijan stiže dečak kojeg stražari na ulazu prepoznaju kao sina jednog farmera iz obližnjeg sela. Dečak se onesvesti, i oni shvate da se sigurno nešto ozbiljno desilo na njihovoj farmi, zbog čega tamo šalju jedan odred gradskih stražara, zajedno sa Erondarskim ministrom zdravlja. U blizini farme primećuju pečurke koje izazivaju groznicu i ludilo, i shvataju da su ljudi sa farme verovatno poludeli zbog njih i međusobno se poubijali. Kada se približe kući, vide leševe u užasnom stanju, a unutra pronađu i čoveka iz čijeg tela su iznikle pečurke. Oni primećuju da nedostaje još troje ljudi sa farme, i upravo tada to troje napada i ubija stražare. Iz tela to troje takođe izlaze pečurke, a ministar koristi to da pobegne sa farme, ali ga u šumi presreću dve osobe sa maskama i kapuljačama, i ubijaju ga. Jedna od njih dotakne ministrov leš, i preuzima njegov izgled, nakon čega kreće prema Jastradu. Te večeri, ljudi se u Jastradu okupljaju na trgu kako bi saznali šta se desilo na farmi, i tada se pojavljuje lažni ministar, i kaže da su ljudi zaraženi pečurkama, i da su se poubijali, a da je moguće i da se ta zaraza proširi, zbog čega moraju da stave ceo grad pod karantin, kako se i oni ne bi zarazili. Ljudi iz grada odmah svaljuju krivicu na Eleuze, jer je zaraza izazvana pečurkama. Erijana (#06) čuje to, i ide do četvrti u kojoj žive Eleuzi, kako bi ih upozorila. Ljudi iz grada odmah uzmu u ruke baklje i vile, sa namerom da pobiju Eleuze i osvete im se za ono što su navodno uradili, bez ikakvog dokaza o njihovoj krivici, dok Erijana odlučuje da uz pomoć jastreba pošalje poziv u pomoć Janu. Sledećeg dana, Jan, Gmor i Sera su u luci, kad im jastreb donese poruku. Kako bi putovanje kopnom trajalo predugo, oni kupuju dva leteća Saura koje je jedan trgovac prevozio brodom, i kreću prema Jastradu. Za to vreme, zaraza u Lehorijanu se širi i po drugim selima oko Jastrada, i gradska staža ubija sve zaražene pomahnitale ubice na koje naiđe. U Nedvianu, glavnom gradu kraljevstva Lehorijan, princ Leheren Lehorijan se ne slaže sa neosnovanom optužbom protiv Eleuza, i ne želi da ostane u dvorcu kao njegov otac, već zajedno sa stražom kreće grifonima prema Jastradu, kako bi sam ispitao situaciju. Te večeri, Jan, Gmor i Sera zastaju da odmore nakon celodnevnog puta, i Jan priča Seri kako su porodice Erondar i Lehorijan blisko povezane. Pre mnogo vremena, te dve porodice su se pomešale, kako bi Lehorijani stekli pravo na presto Erondarskog carstva. Ukoliko car ne bi imao naslednika, porodica Lehorijan bi bila prva na listi da preuzme vlast, što znači da bi, ukoliko se nešto desi princu nasledniku, tron preuzeo Leheren Lehorijan. Pored toga, na teritoriji Lehorijana se nalazi jedini zapadni izlaz Erondara na more. Kako su u krvnom srodstvu sa Lehorijanima, oni ne žele da ratuju sa njima kako bi došli u posed te teritorije, iako im je veoma bitna. Kasnije te večeri, Jan, Sera i Gmor nastavljaju let, i nakon nekog vremena stižu u Jastrad. Tamo primećuju požar u četvrti u kojoj žive Eleuzi, i Jan odmah kreće tamo. On primećuje Erijanu na vrhu zapaljene zgrade, i vidi je kako skače sa krova, ali uspeva da stigne na vreme na letećem Sauru da je uhvati. Gradska staža sa zida ga primeti i vidi da joj pomaže, zbog čega ga napadaju i ubijaju Saura, a Jan i Erijana padaju na zemlju.

Drugi deo – Agonija u Jastradu. Nakon što padnu na tlo, oko njih se skuplja gomila zaraženih poludelih ljudi koji nameravaju da ih ubiju. Gmor dolazi na vreme da im pomogne, i oni se sklanjaju u jedan izvidnički toranj. Stražar iz tornja im kaže da su i stražari koji su bili unutra sa njim takođe bili zaraženi, i da je bio primoran da ih ubije. Oni pregledaju njihova tela, i vide da iz jednog rastu pečurke. Sera prepoznaje te pečurke, ali kaže da su one obično vrlo male, i da nikada nije videla toliko velike. Radi se o pečurki zvanoj papušar, što znači lutkar, jer te pečurke zaraze insekte kao što su mravi, i upravljaju njima. Međutim, ove pečurke ne upravljaju ljudima, već samo izazivaju ludilo, i time nemaju nikakvu korist od toga. Erijana kaže da je zaraza izbila u selu u podnožju planina, i proširila se sve do grada, zbog čega Jan zaključuje da bi mogla da se prenosi kroz vodu, jer ona sa planina dolazi do grada. Oni proveravaju dno bunara u tornju, i na njemu vide gomilu pečuraka, što potvrđuje Janovu pretpostavku. Poludeli ljudi se okupljaju oko tornja i žele da uđu unutra, zbog čega se Jan i ostali penju na vrh, i kreću da beže preko krovova. Tokom bega, krov ispod Gmora i Sere popušta, i oni padaju dole. Sera upada u kanal koji sprovodi vodu kroz grad, ali brzo izazi, i zajedno sa Gmorom nastavlja dalje prema zidu, gde se ponovo sastaje sa Janom i Erijanom. Kada stignu tamo, oni vide letelice carstva. Po znaku ne jednom od njih prepoznaju da se radi o Ruži Vetrova, admiralskom brodu carske flote, koju predvodi Ausofer. Nakon što pređu preko zida, Jan i ostali beže kroz šumu, prema selu u kojem je izbila zaraza, dok carska vojska napada zaražene ljude u Jastradu i ubija ih. Tada u grad dolazi Leheren, i ide do admiralskog broda, gde je i Morvana, za koju se ispostavlja da radi za Ausofera. Leheren razgovara sa Auosferom, i kaže da dolazak carske flote u Jastrad smatra za invaziju, jer je Lehorijan nezavisno kraljevstvo koje ne spada pod uticaj Erondarskog carstva. Ausofer kaže da je njegovo mešanje opravdano jer se Jastrad nalazi na granici sa Erondarom, i da ovim želi da spreči širenje zaraze na teritoriju carstva. On ponudi Leherena pićem, a nakon što ga popije, on se sada odjednom  u potpunosti slaže sa Ausoferom, i odlazi odatle. Za to vreme, Jan, Gmor, Sera i Erijana stižu do farme na kojoj je izbila zaraza. Od kada su krenuli iz Jastrada, Sera je sve slabija, zbog čega je Gmor primoran da je nosi. Iz bunara na toj farmi izlazi gomila pečuraka, što potvrđuje da je voda zaražena. Oni tada shvataju da je i Sera zaražena, jer je u Jastradu upala u kanal za sprovođenje vode, i da je zbog toga slaba i u lošem stanju. Tada se pojavljuje Morvana na grifonu, i napada Erijanu, koju ubija svojim moćima iz Podzemnog sveta. Jan kreće za njom, dok Morvana beži u kuću, ali kad je razoruža i spremi se da je ubije, Morvana skida kapuljaču, i Jan vidi da je to zapravo Fem (#16), čija je polovina tela pretvorena u crnu masu koja menja oblik po volji. Ona kaže da je, nakon što je ostala u Podzemnom svetu (#16), dugo padala kroz tamu, gde su je na dnu dočekala stvorenja iz tame. Tama joj je obavila i izmenila polovinu tela, ali je se tada pojavio Ausofer, koji ju je spasio i izbavio odatle, i od tada mu ona verno služi, a kao novo ime je odabrala Morvana, što u prevodu znači “ona koja je videla tamu”. Morvana mu tada ponudi razmenu, kaže mu sve o slučaju zaraze i izleči Seru, a on joj dopušta da ode. Nekoliko dana kasnije, Jan, Gmor i Sera su u Albenovoj kući, i Jan mu priča kako je se nakon toga u Jastradu sve vratilo u normalu, i kako su oni otišli odatle nakon što su sahranili Erijanu po običajima Eleuza. Tada mu ispriča ono što je čuo od Morvane o tom slučaju. Otkriveno je da iza pokušaja ubistva princa (#15) stoji kraljevska porodica Lehorijan, koja bi njegovom smrću bila sledeća na listi za preuzimanje trona. Alben kaže da je već znao za to, kao što je to znao i Ausofer (#16), ali su to držali u tajnosti. Jan kaže da je Morvana takođe spomenula neke saveznike Lehorijana, za koje mu Alben otkriva da se radi o Crnim Kraljicama, klanu vilovnjaka koji mrzi ljudsku rasu, i koji će se uskoro vratiti u Erondar, a kada se budu vratili, sigurno će izbiti rat. Zarazu koja je izbila u Jastradu je izazvalo carstvo, i namerno je pobilo veliki broj ljudi u Lehorijanu kao kaznu za pokušaj ubistva princa, i kao upozorenje ostalim kraljevstvima. Ukoliko bude izbio rat sa Crnim Kraljicama, Lehorijan će sigurno ratovati protiv carstva, zbog čega su im potrebni saveznici, ali i moćno oružje. Jan se seća misije nakon koje je carstvo došlo u posed velike količine vatrenog blata (MG #01) koje je podelilo sa orcima, čime su dobili i saveznike i oružje. Gmor tada spominje crnu vilovnjakinju koju su on i Jana sprečili da ukrade borbeni malj kraljevstva Ragnar (#24), što znači da su Crne Kraljice već počele da šalju svoje izaslanike, a Alben sumnja da su u Lehorijanu već primili nekog od njih. Na drugom mestu, Ausofer i Morvana pričaju o uspehu misije, i Morvana kaže da ona služi lično njemu, a ne carstvu. Za to vreme, na moru Halvesure, Janova majka Elara plovi na brodu po oluji, i radi neke misije ide ka zapadu.

drg-30-31
Advertisements