Dampir 019

Screenshot_2

U biblioteci u Pozorištu izgubljenih koraka, Harlan čita knjigu o događaju iz pedesetih godina prošlog veka, kad je se grupa pisaca okupila u Marakešu kod starca Mulave, kako bi obavili ritual prizivanja demona. Kaleb mu prilazi i kaže da je taj događaj istinit, i da je to zapravo dnevnik jednog njegovog prijatelja, poznatog pisca. Harlan nastavlja da čita, i saznaje da su pisci uspeli u prizivanju demona Kiazara, od kojeg su tražili da im podari sposobnost da pišu sjajne priče. On je to i učinio, nakon čega je trebalo da bude slobodan, ali ga je Mulava zarobio u crni kamen u obliku jajeta, nazvan Crna svetlost, i od tada pisci čuvaju taj kamen. Kaleb vodi Harlana do jedne knjižare, u kojoj se ubrzo okupljaju pisci iz priče koju je pročitao, Džek, Bil, Greg i Alen. Alen priča kako je nedavno bio njegov red da čuva crni kamen, kad ga je posetio njegov ljubavnik iz mladosti, Henk, koji je znao za ritual prizivanja koji je on obavio sa ostalima. Henk je želeo da mu ukrade crni kamen, ali čim ga je dotakao, Kiazar je se oslobodio i zaposeo mu telo, nakon čega je pobegao. Kaleb kaže da Kiazara može u njegov svet da vrati samo onaj ko ga je prizvao, starac Mulava, a kako ne može da napusti Prag, on šalje Harlana da im pomogne da ga pronađu. Nedugo zatim, oni kreću na put, ali u aerodromskom toaletu u Marakešu, Kiazar u telu nekog nasumičnog čoveka hvata Bila, i on se iznenada nađe u sceni iz jedne njegove knjige, sa ljudima-reptilima koji ga živi pojedu. Kako ga dugo nema, ostali ulaze da ga potraže, i pronalaze ga mrtvog na podu, a po njegovom izrazu lica im izgleda kao da je umro od straha. Harlan i ostali nastavljaju potragu za Mulavom, i u njegovoj kući nailaze na staricu koja kaže da mu je sestra, a da je on otišao u pustinju da meditira sa unukom. Te večeri, Greg kreće u svoju sobu na spavanje pre ostalih, ali ga u hodniku presreće Kiazar, i on se nađe u sceni opisanoj u jednoj njegovoj pesmi, gde je vezan za tlo, dok prema njemu ide raketa koja ga ubija. Harlan, Džek i Alen ga pronalaze mrtvog na podu, sa istim izrazom lica kakav je imao Bil. Harlan ugleda čoveka čije telo je zaposeo Kiazar, i kreće za njim, ali ga izgubi u gužvi na ulici. On tada slučajno naleće na njega, i nađe se vezan usred pustinje, gde u viziji vidi svog oca Draku kako sa mačem u ruci jaše prema njemu. Pored njega se stvaraju starac Mulava i njegov unuk Kaled, koji se preobrazi u crnog demona i oslobađa ga. Čim se oslobodi konopaca kojima je vezan, Harlan se budi iz vizije, ali Kiazar uspeva da mu pobegne. Harlan ponovo gubi svest, i kad se kasnije osvesti, pored sebe vidi starca Mulavu, koji mu objašnjava da ta vizija nije bila stvarna, ali je mogla da ga ubije, jer se demon Kiazar hrani snovima i maštom žrtve. On mu priča kako je nakon prizivanaj Kiazara još jednom otvorio prolaz do tog drugog sveta, crne dimenzije, i video kako demoni pokušavaju da žrtvuju jednog dečaka svoje vrste, zbog čega je se umešao i spasio dečaka. Prilikom bega, jedan demon mu je iskopao oči, zbog čega je ostao bez vida, ali je uspeo da se vrati nazad zajedno sa oslobođenim dečakom. Dečaku je dao ime Kaled, i od tada ga čuva kao svog unuka. Ubrzo zatim, Mulava prima mentalnu poruku od Kaleda da dovodi Džeka i Alena, ali ih zahvati jak neprirodni vetar, koji odvaja Alena od ostalih. Alen se iznenada nađe na putu 66, o kojem je pisao u jednom svom romanu, gde ga u usputnom kafiću napadaju živi kosturi, i ubijaju ga. Kaled i Džek uspevaju da pobegnu i stignu do Harlana i Mulave. Mulava kaže da im je jedina nada da otvore novi prolaz do crne dimenzije, i pošalju Kiazara tamo, što on i radi, dok Kaled popriam svoju demonsku formu i namami Kiazara u prolaz. Na drugom svetu, horda demona stražara juri prema Kiazaru i Kaledu, a Kiazar namerava da im preda Kaleda kao žrtvu, kako bi ga primili nazad. Tada se pojavljuje Harlan, koji je prošao kroz portal, i bori se protiv Kiazara, ali ne uspeva da ga ubije. On tada hvata Kaleda i sa njim beži nazad kroz prolaz, ostavljajući Kiazara na svetu demona. Crna straža sustiže Kiazara i ubija ga, dok Mulava zatvara prolaz do crne dimenzije, nakon čega se Harlan i Džek rastaju od Mulave i Kaleda, i vraćaju se nazad u Prag.


dmp-19
Advertisements