Dragonero 047

Screenshot_3

Jan i Gmor su u Baijadanu, gde sa carskim specijalcima razgovaraju o Odi, čarobnjaku koji je uspeo da im pobegne u Valendartu (#17), a za kojeg sumnjaju da se trenutno nalazi u gradu. Do njih tada dolazi dečak sa ulice, koji im donosi vesti da su on i ostali saznali da će se u zoru Oda ukrcati na jedan brod u maloj luci. Kasnije, Jan, Gmor i carski specijalci se zajedno sa Luresindom Šamom (#46) spremaju zasedu Odi. Ubrzo sviće, i malom uličicom do luke ide gomila Fetiš lutaka, među kojima je Oda. Specijalci napadaju Fetiše, ali Oda uspeva da se probije i pobegne. Jan kreće za njim, i sustiže ga u luci, pre nego što on uspe da se ukrca na brod. Oda ga napada, ali ga Jan pogađa globusom Nuh-Ra, koji mu je od Albena doneo Šama. Globus stvara energetsku sferu oko Ode, iz koje on ne može da izađe. Tada se pojavljuju Gmor i carski specijalci, koji su uspeli da poraze Odine Fetiše. Major koji predvodi specijalce uz pomoć Luresinda odvodi Odu na sigurno, a Gmor predlaže Janu da ostanu još par dana u Baijadanu.

Druga priča – Dva dana u Baijadanu. Sledećeg dana, Gmor šeta pijacom u Baijadanu, kad primeti kako gradski stražari jure dečaka koji je ukrao novčanik jednog čoveka na pijaci. Dečak beži do svoje dvojice prijatelja, kad ga stražari sustižu. On im ponudi deo novca ako ga puste, ali glavni stražar ne pristaje na to, i namerava da ga prebije pre nego što ga privede. Gmor se umeša kako bi ga sprečio  tome, zbog čega ga stražari napadaju. Dok se Gmor bori sa stražarima, deca se kroz prolaz spuštaju u kanalizacione kanale i beže. Nakon što savlada stražare, Gmor kreće za njima, i prolazeći kroz podzemne tunele nailazi na prostoriju u kojoj žive ta deca sa ulice. Najstarija od njih, Frida, kaže da oni i ostala “Izgubljena deca”, deca sa ulice, kradu i rade svakakve poslove kako bi preživeli. Ona objašnjava da sav ukradeni novac predaju izvesnoj Garudi, staroj veštici koja kontroliše crno tržište u Baijadanu, koja je na njih bacila prokletstvo, i koja u svakom trenutku može da ih ubije ukoliko odbiju poslušnost. Gmor odlučuje da pomogne deci i oslobodi ih prokletstva te veštice, zbog čega kreće da luta podzemnim kanalizacionim tunelima, prolazeći kroz mnoge podzemne pijace na kojima se prodaje svakakva roba, tražeći Garudu. Napokon dolazi do prostorije u kojoj pronalazi staru vešticu, ali odluči da se vrati i ispriča sve Janu, i najpre smisli plan pre nego što bilo šta uradi. On kaže Janu da je prepoznao Garudu, i da je obojica već znaju pod drugim imenom, Megara. Kada su bili deca, Jan i Gmor su oslobodili grupu dece od veštice Megare i njenih familijara, ali su jedva uspeli da pobegnu i sami se spasu. Megara je se zaklela da će im se osvetiti, ali je nakon toga do sada nisu videli. Kasnije, Gmor okuplja Izgubljenu decu, i šalje ih na površinu do Jana, nakon čega ide do Megare, kako bi se obračunao sa njom. Megara ga prepoznaje, i šalje svog slugu Brumoa da  ga ubije. Gmor se bori protiv Brumoa i uspeva da ga porazi, ali ga tada Megara napada svojom magijom. Gmor otkriva da njegov plan nije bio da se direktno obračuna sa njom, i tada se iz tunela čuje velika količina vode koja se približava. Gmor se vezuje konopcem, i tada prostoriju poplavi veliki talas vode. Megara se udavi, a nakon nekog vremena, Gmor preseče konopac koji ga je zadržao da ga talas ne odnese, i izlazi kroz odvodni kanal. Sledećeg dana, Jan se raspituje o mestima na kojima bi Izgubljena deca mogla mirno da žive, i saznaje za jednu zajednico nedaleko od Baijadana. On i Gmor kreću tamo sa decom, i pronalaze malo selo, gde će deca moći da odrastaju i uče da čitaju i pišu, kao i da obavljaju osnovne poslove i pecaju. Nakon što ih ostave tamo, Jan i Gmor odlaze odatle, i kreću nazad prema Solianu.


drg-47

Dragonero 046

Screenshot_2

Jedne kišne noći u Solianu, u Janovoj sobi se otvara portal iz kojeg izlazi Alben, i traži da smesta krene sa njim, što on i čini. Gmor i Sera vide svetlost koja dolazi iz Janove sobe, i tamo pronalaze portal kroz koji su on i Alben otišli. Jan i Alben izlaze iz portala u jednom od magacina carske palate u Valendartu, i Alben kaže da su pod napadom, i da napadači koriste i mačeve i magiju, zbog čega carskim vojnicima u borbi pomažu luresindi. Tada se ispred njih otvara portal kroz koji izlaze dve harpije, i napadaju ih. Jan i Alben se brane i ubijaju harpije, nakon čega idu do jednog od malobrojnih bezbednih mesta u palati, salu luresinda. Alben tamo upoznaje Jana sa luresindima Šamom i Manturom, i Jan usput saznaje da svaki luresind ima svoj rang, ali Alben ne želi da otkrije koji je njegov. Mantur kaže da je poznavao Janovog dedu Heriona, i da je siguran da ga je on dobro obučio, zbog čega misli da im može pomoći u ovoj situaciji. Tada dolazi jedan mladi luresind, Nadir, koji otkriva da su za napad krive Crne Kraljice, koje sarađuju sa kraljevstvom Lehorijan. Tokom pokušaja atentata princa (#15), plaćenici Crne Oštrice su u palati raštrkali veliki broj Denhira, magičnih predmeta koji stvaraju vrtloge zvane Melstrom, koji otvaraju prolaz sa jednog mesta na drugo. Kako je za to potrebna velika količina magične energije, Crnim Kraljicama su bili potrebni meseci da je prikupe. Kroz Melstrome, u palatu su ušla razna stvorenja koja seju smrt i uništenje, uključujući orkove, divlje grifone, harpije i virmove, i to svuda širom palate gde je postavljen Denhir. Jan pretpostavlja da ovog puta princ nije cilj napada, jer bi u tom slučaju napad bio koncentrisan na njega, zbog čega sumnja da su stvorenja koja ulaze kroz Melstrome samo diverzija, dok Crne Kraljice imaju neki drugi cilj. Luresindi odmah shvataju ko je prava meta napada, i Alben vodi Jana i jednog luresinda, Ilesu, prema dvorištu. Tamo se ispred njih otvara još jedan Melstrom, i iz njega izlazi šumski trol, i napada ih. Alben pokušava da ga zaustavi svojom magijom, dok ga Jan napada oružjem jednog od carskih stražara, jer je u žurbi ostavio svoj mač kod kuće. Tada se pojavljuju Gmor i Sera, koji kažu da su prošli kroz portal u Janovoj sobi, i našli se u jednom delu palate. Gmor daje Janu njegov mač, i Jan njime uspeva da ubije trola. Nakon toga, Alben ih vodi do podzemlja carske palate, i kada dođu do jednih vrata, on kaže da svi ostali osim njega i Jana moraju da ostanu ispred. Nakon što uđu unutra, Alben kaže Janu da se nalaze u srcu carstva, u velikoj podzemnoj prostoriji u čijoj sredini je bazen. Pored bazena, oni ugledaju jednog starca (#16) kako se bori protiv crnih vilovnjakinja, i pomažu mu da ih porazi. Tada u prostoriju ulazi Vril Ausofer sa četvoricom agenata Kure, i kaže Janu da je starac kojem je pomogao zapravo prvi car, Vrlam Erondar, za kojeg svi veruju da je već vekovima mrtav. Car kaže da mu je voda iz bazena u toj prostoriji omogućila mnogo duži život od običnog, i da je oduvek iz senke vladao carstvom, tako što je uticao na odluke trenutnog cara uz pomoć bliskih podanika kao što je sada Ausofer. On otkriva da je kraljica crnih vilovnjaka oduvek znala za njegovo postojanje, iako gotovo niko u celom carstvu nije znao za to, čak ni sadašnji car, i da želi da ga ubije jer smatra da se njegov dugi život kosi sa prirodom. Tada se oko bazena pojavljuje energetska barijera koju Alben nije u stanju da poništi, i sa dna bazena izlazi jedna crna vilovnjakinja, koja odatle uzima jedan crni kamen, nakon čega nestaje u vrtlogu. Car kaže da je to Kamen Krvi, i da od njega zavisi njegov život, kao i budućnost carstva. Alben otvara portal, i sa Janom kreće za crnom vilovnjakinjom koja je ukrala kamen. Oni izlaze iz portala u šumi zapadno od Valendarta, i prate tragove vilovnjakinje sve dok ne pronađu novi portal. Na drugom mestu u šumi, ta vilovnjakinja predaje kamen kraljici, i kaže da je misija uspela, iako je ona jedina koja je preživela. Tada se pojavljuju Jan i Alben, i napadaju ih, ali se ispostavlja da su crne vilovnjakinje namerno odabrale to mesto, zato što energija drevnih monolita koji se tamo nalaze oslabljuje Albenovu magiju. Jan uspeva da savlada kraljicu, i tada uprkos Albenovom upozorenju dodirne kamen. Čim ga dohvati, on ima viziju događaja iz prošlosti, kada su Crne Kraljice i njihov narod krenuli odlazili sa teritorije carstva. Tokom odlaska, presreo ih je car Vrlam Erondar sa svojom vojskom, i počinio pokolj koji su preživeli samo malobrojni vilovnjaci. Vizija prestaje, i Crna Kraljica otima kamen Janu, nakon čega beži svojim letećim brodom, a Jan i Alben nisu u stanju da je prate. Jan kaže Albenu da je imao viziju nakon što je dotakao kamen, na šta Alben odgovara da je se to dogodilo jer je zmajeva krv koja teče njegovim venama stupila u kontakt sa kamenom. On mu otkriva da je taj kamen zapravo jedan od tri dela Kamena Zmajeva (#34), koji je davno podeljen na tri dela koja čuvaju ljudi, patuljci i vilovnjaci, i koji kada se sastavi ima moć da potčini vrhovne Abomine. Alben sumnja da su Crne Kraljice istovremeno izvele napad na sva tri mesta gde se delovi kamena čuvaju, iako ne zna zbog čega im je Kamen Zmajeva potreban. On zatim šalje poruku luresindima u Valendartu da pošalju jednu letelicu po njih. Dok ih čekaju, Alben objašnjava Janu da postoje tri Crne Kraljice, majka i dve ćerke bliznakinje, i da je ona sa kojom su se sada sukobili bila jedna ćerka. Jan otkriva šta je video u viziji, i misli da je carstvo možda zaslužilo osvetu Crnih Kraljica, jer je Vrlam Erondar bez razloga počinio pokolj nad njima dok su napuštali teritoriju carstva. Alben kaže da je car uradio ono što je smatrao ispravnim, jer je znao da će se crni vilovnjaci svakako vratiti, a da je njihovo viđenje funkcionisanja sveta neprijvatljivo za sve druge rase, tako da je to možda bilo nužno zlo. Carska letelica dolazi po njih, i vraća ih u palatu, a dva dana kasnije, Alben kaže Janu da je saznao da su i druga dva dela kamena ukradena, tako da Crne Kraljice sada imaju ceo Kamen Zmajeva. Kasnije, u carskoj palati, car Aitor Erondar nakon Ausoferovog izveštaja o onome što se desilo tokom napada na palatu organizuje svečanost kako bi se zahvalio na pomoći prilikom odbrane, i dodeljuje Seri titulu carskog ambasadora vilovnjačkog naroda, Gmoru tituli carskog izviđača i dozvolu da uđe u palatu, a Jana unapređuje u pukovnika. Kasnije, Jan ide do Ausoferove kancelarije, i pita ga gde je poslao njegovu majku (#28), i zašto je stavlja u opasnost ako Crne Kraljice znaju za njega, i čak su nedavno pokušale da ga ubiju (#45), na šta Ausofer odgovara da ona nije obična botaničarka, već njegov tajni agent, i da je poslata da pronađe Crne Kraljice. Kasnije, Jan, Gmor i Sera se vraćaju nazad prema Solianu, i Jan kaže da su carstvu sada potrebni saveznici, i da je to jedini razlog zbog kojeg su ih unapredili, kako bi ih držali blizu sebe.

drg-46

Dragonero 045

Screenshot_1

U selo Nevens, u blizini Soliana, dolazi tajanstveni starac sa kapuljačom, koji sipa neku tečnost u fontanu, nakon čega iz nje izlaze crne senke koji ubijaju stražare koji pokušaju da ga zaustave, a zatim i sve meštane sela. U Solianu, Jan i Gmor vide kako se neki čudni crni dim približava njihovoj kući, i zatvaraju se unutra, ali ubrzo otkrivaju da su time sami sebe uvukli u zamku, jer dim obavija celu kuću. Seru, koja je u šumi, napadaju crne senke nalik na one u Nevensu, ali se pojavljuje Alben, koji je spašava. On kaže da ne može da porazi te senke, već samo da ih zadrži, i da mu je potreban talisman iz njegove kuće kako bi poništio tu vradžbinu. On svojim moćim utisne u Serin um mapu svoje kuće i tajne reči za otvaranje zaštićenih prolaza, nakon čega je šalje da pronađe talisman, dok on ostaje da zadržava senke. Za to vreme, do Jana i Gmora u kuću upada stvorenje sačinjeno od crnog dima, i napada ih, a njihovo oružje nema nikakvog efekta na njega, zbog čega ih on lako savlada, a crni dim ih cele obavija, i izaziva im košmare. Gmor ponovo proživljava događaj iz prošlosti, kada su ga njegovi saplemenici Orkovi bacili u duboku jamu zato što su ga smatrali izdajnikom, jer nije želeo da se bori protiv carstva, i imao je prijatelje među ljudima. Nakon što propadne niz jamu, nađe se u vodi, a kada izađe na suvo, vidi kulu od kostura svoje rodbine i prijatelja, na vrhu koje se pojavljuje ogromno čudovište. Za to vreme, Sera stiže do Albenove kuće i kreće da traži talisman, prolazeći kroz podzemne tunele ukopane u steni. Tamo je primećuju Albenovi Familijari, demoni koji štite njegovu kuću, i kreću da je jure. Alben dolazi do kuće i budi Gmora iz košmara, ali kaže da ne može ništa da učini za Jana, koji još uvek proživljava svoj košmar, i da može samo da ostane u zaštitnom polju sa Gmorom dok Sera ne donese talisman za poništavanje vradžbine. U Janovom košmaru, on proživljava događaj iz detinjstva, kada je se na reci igrao sa Mirvom. Do reke je došao Drev, njegov brat, i pozvao ih da se vrate kući, ali oni nisu želeli da krenu dok ne uzmu igračku vodenicu koja je se zaglavila. Tada je na reci naišla bujica, i Drev je pojurio do njih da ih izvuče odatle na vreme, ali je reka odnela svo troje. Drev je uspeo da iznese Mirvu i Jana na suvo, ali ga je tada udarilo deblo koje je reka nosila, i udavio je se u reci. Sera beži od Familijara kroz podzemne hodnike Albenove kuće, i stiže do prostorije u kojoj pronalazi talisman, ali ostaje zarobljena unutra, jer nema drugog izlaza, a Familijari ulaze na vrata. Oni joj se približavaju, i kada je dotaknu, shvataju da ju je Alben poslao, zbog čega joj pomažu, i otvaraju joj portal kroz koji ona stiže do kuće u Solianu. Uz pomoć talismana, Sera poništi vradžbinu i rastera crni dim, a Jan se budi iz košmara. Jan se seća da je već imao iskustva sa sličnom nekromantijom, i sa Albenom ide do šume, odakle je dim došao. On vidi da je to put koji vodi do sela Nevens, i kreće tamo sam, a usput se priseća Nečistih (#03) koji su mu svojim moćima izazvali slične vizije kao i sada. U Nevensu, on vidi da su svi meštani ubijeni, i pronalazi N’Aghu, Nečistog kojeg je u prošlosti poštedeo. N’agha kaže da ga je neko unajmio jer smatra Jana za pretnju, i da je zato pokušao da ga ubije, žrtvujući sve stanovnike Nevensa kako bi prizvao tako moćnu magiju. Jan ga odvlači do litice, i ubija ga tako što ga sa velike visine baci na stene. Kasnije, Jan priča Gmoru o košmaru koji je proživeo, i kaže da sumnja da su N’aghu unajmile Crne Kraljice, iako ne shvata zašto one smatraju da im on predstavlja toliku pretnju.

drg-45

Dampir 024

Screenshot_3

U Kolumbiji, vođa narko bande, Ramon Ečeverija zvani El Bruho, sprovodi rituale žrtvovanja kako bi prizvao demona Ikstlana. Umesto demona, pred njim se pojavljuje Gospodar Noći koji kaže da on nije Ikstlan, ali da mu odgovara da ga tako zove, kao i da mu može podariti besmrtnost. Nedelju dana kasnije, vođe drugih bandi se okupljaju, i odlučuju da ubiju Ečeveriju, jer svojim žrtvama i ubistvima privlači previše pažnje. Upravo tada, kroz prozor upada povampireni Ečeverija, koji ubija onog koji je sazvao sastanak, a ostalima zapreti i za sada ih ostavlja u životu. Mesec dana kasnije, dvojica policajaca u noćnom klubu posmatraju Ečeverijinu desnu ruku, Otera, ali isto radi i Harlan. Neko vreme kasnije, Otero izlazi iz kluba, a policajci sa pojačanjem koje ih čeka napolju namerava da uhapsi Otera. Istovremeno, i Harlan kreće napolje, ali ga na stepeništu zaustavlja jedan od Oterovih ljudi. Napolju, Otero odbija da se predaje, i on i dvojica njegovih ljudi pucaju na policiju, dok njima meci ne mogu ništa, sada kad su povampireni. Vampiri ubijaju policajce, i spremaju se da dokrajče i poslednjeg preživelog, Bobija Kvintanu, ali se umeša Harlan, koji ubija Otera i njegove ljude. Kasnije, nakon što se udalje odatle, Harlan priča Bobiju o postojanju vampira, a Bobi njemu o situaciji u zemlji, gde dobro žive samo trgovci drogom i profesionalne ubice. Bobi vodi Harlana do kuće svoje majke, i tamo mu spominje civilnu miliciju, grupu maskiranih ljudi koja sama sprovodi pravdu i čini pokolje po siromašnim naseljima. Od doušnika je saznao da će sledeći kvart koji će ta mračna milicija posetiti biti upravo onaj u kojem živi njegova majka, a ona odbija da ode iz svoje kuće. Bobi takođe spominje i svog mlađeg brata, koji je odabrao da postane plaćeni ubica, ali nije prošao test jednog od kriminalnih kartela, zbog čega je ubijen. Na drugom mestu, Ečeverija optužuje Ikstlana da ga je lagao kada mu je rekao da je besmrtan, jer su Otero i njegovi ljudi ubijeni, na šta Ikstlan odgovara da je to mogao učiniti samo Dampir, zbog čega Ečeverija reši da ubije Harlana kako mu ne bi smetao. Za to vreme, Harlan i Bobi idu do doušnika Gordoa, i saznaju da šefovi kartela žele da eliminišu Ečeveriju, i da žele da se sastanu sa njim kako bi se ujedinili protiv njega. On mu daje broj za kontakt, nakon čega Bobi sa Harlanom odlazi odatle. Čim izađu iz Gordove radnje, za njima kreću Moskitosi, ubice na motorima, koji pucaju na njihov auto, zbog čega se prevrnu na krov. Oni izlaze i ubijaju svoje napadače, nakon čega Bobi prepoznaje jednog od njih kao Ečeverijinog čoveka koji nije povampiren. Kasnije, Harlan i Bobi se sastaju sa dvojicom šefova kartela, i od njih dobijaju spisak njegovih skrovišta, što će im pomoći da ga zaustave. Sledećeg dana, Harlan poziva Kurjaka i Teslu da dođu, i iznosi im plan napada na Ečeverijinu najveću laboratoriju. Te večeri, oni upadaju tamo i unište je. Kroz vampira kojeg pronađu tamo, Harlan pokušava da stupi u kontakt sa Ikstlanom, ali Ikstlan sa daljine spali svog povampirenog roba, kako ga ne bi razotkrio. Kasnije te večeri, Oni idu do Gordoa, i kažu da su shvatili da ih je izdao, jer su ih Ečeverijini ljudi napali čim su izašli iz njegove radnje. Gordo priznaje, ali odbija da im otkrije to što zna, jer se više plaši povampirenog Ečeverije nego njih, zbog čega oni odlučuju da kasnije pošalju Teslu da iz njega izvuče informacije. Za to vreme, Tesla je u kući Bobijeve majke, kad iznenada nestaje struja u celom kvartu. Bobijeva majka kaže da se to uvek dešava pre napada mračne milicije, a Tesla tada na ulici vidi grupu vampira predvođenih Ečeverijom. Ona poziva Harlana i ostale, nakon čega se zatvara u kuću kako bi dočekala napadače. Tokom borbe, Bobijeva majka pokušava da zaštiti Teslu, i izlazi iz ormana, gde je se krila, ali je jedan od vampira upuca i ubije. Tesla ubija vampire, i tada dolaze Harlan, Kurjak i Bobi, dok Ečeverija uspeva da umakne pre nego što ga oni vide. Kasnije, nakon što sahrane Bobijevu majku, Tesla ide do Gordoa i natera ga da joj kaže sve što zna o Ečeveriji. Čim ona izađe, Ečeverija dolazi do njega, i ispostavlja se da mu je on još uvek veran, i da je dao lažne informacije. Trik mu ne uspeva, jer Tesla nakon odlaska nastavlja da posmatra njegovu radnju iz daljine, i vidi ga kako odlazi sa Ečeverijom, nakon čega kreće za njima. Nakon što stignu do Ečeverijinog skrovišta, Harlan, Kurjak, Tesla i Bobi upadaju unutra i napadaju njegove povampirene sluge, nakon čega ulaze u kuću. Ečeverija vidi da nema izlaza, i juri kućom bezuspešno tražeći svog gospodara Ikstlana, ali ga Bobi sustiže. On ga na vreme vidi i puca na njega, ali ga samo pogodi u ruku, nakon čega dolaze Harlan, Kurjak i Tesla, i izrešetaju Ečeveriju. U kući ne pronalaze Ikstlana, zbog čega odlaze odatle nakon što Kurjak bombom raznese kuću. Neko vreme kasnije, u Njujorku, Ikstlan prilazi vođi najveće bande koja trguje drogom, i predlaže mu saradnju.

dmp-24

Dampir 023

Screenshot_2

U Pragu, izvesni Belkore ulazi u antikvarnicu kako bi uzeo Sinistrarijevu sliku Iskušenje svetog Antonija, na kojoj demon nudi svetom Antoniju đavolji eliksir. Kako antikvar ne želi da mu da tu sliku i traži da ode, Belkore priziva demona koji ga ubija, i odlazi sa slikom. Za to vreme, Harlan je u Obrazekovoj knjižari-antikvarnici (#12) koju je preuzeo da vodi dok je u Pragu, kad do njega dolazi Nikolaus, koji mu vraća knjigu o tridesetogodišnjem ratu (#12), i daje mu Obrazekovog gavrana Kavku. Na drugom mestu, Kurjak i Tesla se penju na toranj, kad Kurjaka u lice pogađa reklamni letak, zbog čega umalo padne. Na letku je reklama za otvaranje Vunderkamera izvesnog Sonderlinga, muzeja voštanih figura, čudovišta, čudnih pojava i crteža, kao i đavoljeg eliksira. Istovremeno, u drugom delu grada, izvesni Jorge nailazi na gomilu ljudi sa istim perikama i u istoj odeći, koji pripremaju stvari za otvaranje Vunderkamera. Te večeri, Harlan sanja kraljicu od Sabe, koja ga oslovljava kao svetog Antonija, nakon čega se budi. Sledećeg dana, Harlan u kafiću slučajno čuje razgovor između Jorgea i njegovog prijatelja o Vunderkameru, u kojem Jorge spominje da je video da će biti izložena slika Iskušenja svetog Antonija. Istovremeno, na drugom mestu, Kurjak i Tesla odlučuju da posete Vunderkamer, jer je ulaz besplatan. Kasnije, Harlan razgovara sa Kalebom, kojem spominje svoj san o svetom Antoniju, i izložbu slike Iskušenja svetog Antonija na Vunderkameru, gde su Kurjak i Tesla otišli, što mu se čini kao prevelika slučajnost. Na izložbi, Kurjak i Tesla upoznaju organizatora, Sonderlinga, i vide sliku na kojoj đavo nudi svetom Antoniju đavolji eliksir, koji bi učinio da zlo u njemu prevlada ukoliko ga popije. Kasnije, kada Harlan stigne na izložbu, vidi da tamo nema nikoga, i luta kroz mračnu prostoriju, dok ne naiđe na automatona šahiste koji govori, nakon čega se pojavljuje Sonderling, i napada ga gomila demona. Jedan od demona uspeva da rani Harlana, nakon čega se pojavljuje Belkore,  i sipa Harlanu u usta eliksir zbog kojeg đće se predati zlu. Te večeri, Nikolaus posećuje antikvarnicu u kojoj je Belkore bio ranije, i pronalazi leš antikvara Františeka, zbog čega odlučuje da otkrije ko ga je ubio, i posećuje mesto izložbe, gde su bili izloženi i predmeti iz njegove antikvarnice. Tamo nailazi na Kurjaka, Teslu i Kaleba, koji istražuju Harlanov nestanak, i kada ga ugledaju misle da ga je on namamio u zamku, zbog čega je primoran da pobegne. Tesla kreće za njim, ali zbog Nikolausovog trika pada sa krova, nakon čega kreće nazad, i usput nailazi na dvojicu mladića od kojih jedan ima tragove ujeda vampira, koji traže pomoć jer je taj ko ih je napao oteo devojku koja je bila sa njima. Tesla kreće prema mestu gde ih je vampir napao, i tamo vidi Harlana kako pije krv te devojke. Harlan kaže da je i on delom vampir, i da mu je Sonderlingovo vino pomoglo da se prepusti svojoj pravoj prirodi. Ona pokušava da ga povrati u normalu, ali Harlan poprima oblik čudovišta, kao što rade Gospodari Noći, i napada je. On je rani i spema se da je ubije, ali se pojavljuje Kurjak, i puca na njega, nakon čega Harlan nestaje. Na drugom mestu u gradu, Belkore pokušava da proda ukradenu robu iz antikvarnice, ali ga Nikolaus hvata u zamku, jer poznaje sve trgovce ukradenom robom. On ga prepoznaje kao demona Belijalisa, koji samo koristi lažno ime Belkore, i namerava da ga uhvati uz pomoć dvojice ljudi, ali Belijalis beži kroz kamin. Nikolaus tada otkriva da je znao da će pobeći kroz kamin, zbog čega mu je postavi zamku tamo, i uhvatio ga u staklenu bocu. On traži od njega da poništi ono što je učinio Harlanu, na šta Belijalis odgovara da je jedini način za to da Harlan ne pije krv tri dana i tri noći. Kasnije, Nikolaus namami Harlana u zamku spokom jedne devojke, i hvata ga u ribarsku mrežu, nakon čega ga iz čamca veslom gura na dno reke dok ne izgubi svest. Kasnije, Harlan se budi vezan za sto u podrumu, gde Nikolaus namerava da ga drži dok ne prođe dejstvo đavoljeg eliksira. Kurjak i Tesla za to vreme traže Harlana, ali ne nailaze na nikakav trag. Tokom obilaska grada, nailaze na pivnicu Zeleni Orao, koja zapravo ne postoji, već je Nikolaus priziva svojim moćima, zajedno sa spokovima unutra. Oni ulaze u pivnicu, ali ne nalaze Nikolausa tamo, već im krčmar daje poruku od njega, u kojoj im on rezerviše sastanak u Kući Dve Zmije. Tamo, Sonderling priziva svog gospodara, vojvodu Nergala (#12), koji se ne pojavljuje lično, već svojom prikazom. Sonderling želi da raskine ugovor sa njim, ali pre toga Nergal želi da se uveri da su on i Belijalis uspeli da preobraze Harlana u vampira. Tada se pojavljuju Nikolaus i Harlan, i izgleda da je se Harlan oslobodio, i da je Nikolaus njegov zarobljenik, zbog čega Nergal poveruje da je Harlan u potpunosti preobražen u vampira, i namerava da Belijalisu da Nikolausovu teritoriju, Prag. Tada Nikolaus vadi bocu sa zarobljenim Belijalisom, i ispostavlja se da je sve bila samo varka, i da je se Harlan vratio u normalu. Sonderling priziva demona koji je ubio antikvara i ranije ranio Harlana, i naređuje mu da napadne Harlana i Nikolausa, dok Harlanovi meci nemaju prevelikog efekta na njega. Nikolaus prepoznaje da se radi o demonu posebne vrste, Inkubus, koji su jako otporni, ali se tada pojavljuje Kurjak sa mitraljezom, koji izrešeta demona i ubija ga, nakon čega dolazi i Tesla, koja napada Sonderlinga. Sonderling otkriva da ne može biti ubijen, jer je to jedna od moći koje mu je Nergal dao za njegove usluge, nakon čega nestaje u vrtlogu. Tada dolazi Kaleb, koji kaže da Sonderling ima ugovor sa Nergalom koji pokušava da raskine, a koji je svojevremeno preuzeo od Sinistrarija, a da čak sumnja i da su Sinistrari i Sonderling možda ista osoba. Kasnije, Nikolaus ide do sada napuštene Františekove antikvarnice, i prebacuje Belijalisa iz boce u sat sa klatnom, gde ga ostavlja zarobljenog.


dmp-23

Dampir 021, 022

Screenshot_1

Prvi deo – Transilvanijski Ekspres. Harlan daje Tesli da čita roman izvesne Doli Meklejn, na prvi pogled običnu ljubavnu priču između špijuna koji rade za suprotne strane, Sendi i Fostera, ali se u romanu pojavljuje i izvesni vampir Vraka, koji po opisu jako podseća na Harlanovog oca, Draku. Pored toga, Mejkejn je u drugoj knjizi pisala i o vampirici crvene kose, Skarlet, koja podseća na Amber Tremejn (#03), zbog čega Harlan veruje da je ona zaista upoznala Amber i njegovog oca, i da je su njene priče zasnovane na istinitim događajima, a da su samo imena promenjena. U romanu, Draka u vozu Transilvanijski Ekspres upoznaje Sendi, i stiže do Transilvanije, gde njegovi ljudi napadaju voz, a on sa Sendi izlazi iz voza i odvodi je, obećavajući joj da će joj pomoći da pronađe legendarno tajno oružje Teutonskih vizetova, koje ona traži. Kasnije, Harlan sanja tri starice koje su ga očuvale, koje mu kažu da je on sam odabrao svoju sudbinu, kao i svog Dajmona, anđela čuvara koji je uvek uz njega. Tada one nestaju, a pred njim se pojavljuje Kaleb, za kojeg on pretpostavlja da mu je anđeo čuvar kojeg su starice spomenule, i koji mu kaže da mora da pronađe svog oca kako bi saznao nešto više. On se tada budi, i spominje Kurjaku roman Doli Meklejn, koji kreće da mu prepričava. U romanu, Draka vodi Sendi do jednog od njegovih skrovišta, starog manastira u Transilvaniji, i priča joj kako je tajno oružje Teutonaca bilo u zakopanom gradu u pustinji, i da potiče iz druge dimenzije. Tamo je ostalo sve dok ga nisu pronašli Mongoli na čelu sa Džingis Kanom, koji su ga odneli u Evropu, gde je završilo u rukama Teutonskih vitezova. Nakon što su Teutonci proterani, oružje je ostalo u Transilvaniji, i sakriveno je u jednom od sedam gradova Transilvanije. Istovremeno, na drugom mestu, Tesla luta gradom, i nailazi na dvojicu sumnjivih tipova u crnim mantilima koji nadgledaju njihov hotel. Ona im popije krv, i odnosi jednog od njih do sobe gde su Harlan i Kurjak. Kod njega pronalaze broš sa simbolom kukastog krsta, kao i kutiju šibica iz bara u Hamburgu, po imenu Plavi vuk. Harlan istražuje o tome, i saznaje da su Plavi vukovi udruženje neonacista, koji uvek nose duge crne mantile, i da se tako zovu u čast Džingis Kana. On povezuje to sa pričom o Džingis Kanu iz romana Doli Meklejn, i pretpostavlja da su Plavi vukovi pratili isti trag kao i oni, kad su naleteli na njih i odlučili da ih drže na oku. Kasnije, Tesla nastavlja da čita roman, gde se priča nastavlja tako što se Foster avionom bori protiv prvaka austrougarske vojske, kapetana Godvina Brumovskog, i obojica su primorani da prinudno slete. Uveče, Foster u obližnjem selu nailazi na Godvina, i oni odlučuju da prepuste stanovnicima sela odluku ko će od njih dvojice biti zarobljen, a ko će otići slobodan. Oni ulaze u jednu kolibu, gde pronalaze dva vezana čoveka, i oslobađaju ih, ali se tada pojavljuje grupa leševa obučenih u odeću Teutonskih vitezova, koja ih napada. Oni pokušavaju da se odbrane, ali meci ne deluju na njih, i Teutonski vitezovi ih hvataju. Foster se budi u krevetu, i vidi Draku koji je spasio život njemu i Godvinu. On kaže da je to učinio zato što je Sendi prepoznala njegov glas, nakon čega je naredio svojim nemrtvima da se povuku. Tu se roman završava, i najavljuje se nastavak za sledeći broj, ali Harlan kaže da ta knjiga nikada nije izdata, jer je Doli Meklejn nestala, i niko više nije čuo ništa o njoj. Zbog toga, Harlan, Kurjak i Tesla odlučuju da prate jedini trag koji imaju, i potraže Draku u nekom od sedam gradova, Bistrici, Kronštatu, Medijašu, Mulbahu, Hermanštatu, Šesburgu, kao i onom u kojem se sada nalaze, Klausenburgu, odakle kreću potragu.

Drugi deo – Tajna sedam gradova. Nakon što potraga u Klausenburgu ne da nikakav rezultat, oni stižu u Bistricu, gde prolaze kao turisti Drakula Tursa, ture obožavaoca Drakule. Dok putuju autobusom, neko puca na vozača, i autobus gubi kontrolu. Kurjak hvata volan, ali primećuje da kočnice ne rade, zbog čega može samo da upravlja smerom u kojem autobus ide. On uspeva da zaustavi autobus, i putnici izlaze na sigurno, nakon čega sa Harlanom i Teslom nastavlja putovanje kroz šumu. Te večeri, oni presreću dvojicu mladića i uzimaju im auto, kojim nastavljaju putovanje i stižu do Šesburga, danas poznatog kao Sigišoara. Tamo Harlan i Kurjak posećuju kuću Vlada Drakule, za kojeg je Harlan saznao da je imao veze sa njegovim ocem (#20), ali ne pronalaze nikakav trag. Tesla ima viziju ljudi nabijenih na kočeve, i vidi Draku, koji joj kaže da je došao da je spasi. Ona se tada osvesti, i čuje kako neko prilazi vratima. Čim otvori vrata, dvojica Plavih vukova pucaju na nju, i izbacuju je kroz prozor, gde kreće da gori zbog sunčeve svetlosti. Dok pretražuje saksonsko groblje sa Kurjakom, Harlan ima viziju i shvata da je Tesla u opasnosti, zbog čega oni kreću da joj pomognu, ali ne znaju gde se nalazi. Za njima kreću Plavi vukovi, koji pucaju na njih iz auta, zbog čega oni pokušavaju da pobegnu, ali se pred njima pojavljuje stari model ratnog aviona. Iz aviona, pilot puca na Plave vukove i ubija ih, nakon čega odlazi. Na drugom mestu, Tesla je ranjena i oslabljena u nekon podzemlju, gde su je zarobili Plavi vukovi, koje vodi izvesni Lester De Ver. On kaže da Plavi vukovi traže tajno oružje Teutonskih vitezova, a Tesla shvata da on ne zna ništa o Draki i vampirima, osim to da vampiri postoje. Ona ga ubeđuje da je u stanju da stvori nove vampire, ali De Ver želi da se najpre uveri u to, i pred nju gura devojku koju rani nožem. Za to vreme, Harlan i Kurjak stižu u Medijaš, gde nastavljaju svoju potragu. Te večeri, neko provaljuje u skrovište Plavih vukova i ubija stražare, nakon čega oslobađa Teslu. On se predstavlja kao Godvin Brumovski, o kome je u svom romanu pisala Doli Meklejn, i kaže da je vampir u službi Drake. On je vodi do svog aviona, istog iz kojeg je pucao na Plave vukove kako bi spasio Harlana i Kurjaka, i sa njom ide do Hermanštata. Na drugom mestu, dok čita knjigu o Teutonskim vitezovima, Harlan ima viziju jednog viteza, koji zatim skida šlem, i on ga prepoznaje kao svog oca. On ga pita da li ga je doneo na svet samo kako bi ga iskoristio da mu pomogne da porazi svoje neprijatelje, na šta Draka odgovara da Harlan ipak nije ubio sve Gospodare Noći na koje je naišao, već je odlučio da ih ostavi u životu.Harlan se tada osvesti, i vidi da su pored Kurjaka u sobi i Tesla i Godvin, koji ju je spasio od Plavih vukova. De Ver i njegova desna ruka Jasur posmatraju hotel u kojem su odseli Harlan i Kurjak, ali oni znaju za to, i izlaze preko krova. Plavi vukovi ih ugledaju i napadaju, ali ih Tesla i Godvin lako poraze. De Ver misli da su ih njegovi ljudi uhvatili, jer više ne čuje pucanje, ali njega i njegove ljude iznenade Harlan i Kurjak, koji traže da znaju zašto ih prate i žele da ih ubiju. Tada Harlan ima viziju svog oca, što De Ver i njegovi ljudi iskoriste da ga napadnu i odvedu sa sobom, dok Kurjaka guraju kroz prozor. Tesla dolazi na vreme da spasi Kurjaka, ali De Ver i njegovi ljudi uspevaju da pobegnu sa Harlanom, kojem su ubrizgali injekciju zbog koje će im reći ono što žele. Harlan u viziji vidi staricu koja spominje Bisericu Negru, crnu crkvu, a on ponavlja to, zbog čega Plavi vukovi shvataju da se tamo nalazi oružje koje traže. Kasnije, nakon što stignu do crkve, Harlan se osvesti, i oni ga vode vezanog sa sobom. Na stolicama u crkvi vide grbove sa oružjem Teutonskih vitezova, kao i na kamenoj ploči na podu, koju pomeraju i otkrivaju kružne kamene stepenice koje vode do velike dubine ispod crkve. Oni kreću stepenicama, i na dnu ugledaju uklesan simbol vučje glave, a u hodniku koji vodi odatle primete i leševe Teutonskih vitezova u svojoj borbenoj odeći. Na kraju hodnika pronalaze ono za šta veruju da je tajno oružje Teutonskih vitezova, šlem u obliku vučje glave. De Ver ga uzima, i tada leševi vitezova ožive i napadaju ih. Kako vitezovi ubijaju veliki broj njegovih ljudi, De Ver shvata da može da ih porazi samo ako upotrebi to tajno oružje, i stavlja šlem na glavu. Istog trenutka, njegovo telo se deformiše i postaje čudovišno, nakon čega pada na tlo mrtav. Tada se pojavljuje Draka, koji upravlja povampirenim Teutonskim vitezovima, i stavlja šlem na glavu De Verove desne ruke, jedinog preživelog, Jasura. Za razliku od De Vera, Jasur ne umire, već postaje stvorenje nalik na vukodlaka, i Teutonski vitezovi ga odvode sa sobom. Harlan za to vreme uspeva da se oslobodi, i Draka traži od njega da mu se pridruži, ali od odbija. Draka mu prilazi i hvata ga za ranjenu ruku, i njegova krv ga povredi, na šta on kaže da se ne plaši fizičkog bola, i da je bio radoznao kakav je osećaj. Kako je Harlan pokušao da ga spreči da ga dotakne, Draka shvata da on ne želi da ga ubije, nakon čega odlazi odatle. Harlan izlazi na površinu kružnim stepenicama, i u crkvi ugleda Kurjaka i Teslu, kojima je Godvin rekao gde mogu da ga pronađu, nakon čega svo troje odlaze odatle.


dmp-21-22

Zagor Gigant 03

Screenshot_3

Zagor sanja kako je se vratio u prošlost, upravo u trenutku kad se njegov otac Majk sprema da povede svoj odred vojske u napad na Abenakije (#55). On mu prilazi i pokušava da ga spreči da to učini, ali Majk ne veruje da je Zagor njegov sin koji je došao iz budućnosti, i naređuje svojim vojnicima da ga napadnu i savladaju, nakon čega ipak napada selo indijanaca. Ranjeni Zagor shvata da ne može promeniti prošlost, i posmatra pokolj koji nije uspeo da zaustavi, nakon čega se budi iz sna, i ispred sebe vidi Čika, sa kojim je došao do mesta gde je nekada bila kuća njegovih roditelja. Kao i obično, Čiko je gladan, i upravo u tom trenutku ugleda trgovca koji putuje rekom prema centru za razmenu kako bi prodao svoju robu, i zaustavlja ga. Dok mu on priča kakvu sve robu ima, Čiko slučajno opali iz puške i probuši mu kanu, koji tone na dno reke sa svim u njemu, zbog čega traper namerava da ga prebije kako bi mu se osvetio, a Čiko beži u šumu. Nedugo zatim, Zagor čuje Čikov krik, i kada ode do njega, vidi da su Čiko i traper u šumi naišli na telo čoveka kojeg su ubili indijanci, a po tragovima se vidi da su sa njim bila još dva muškarca i žena, koji su pobegli. Zagor kreće da prati tragove preko drveća, dok Čiko i Crown, traper čiji je kanu Čiko slučajno potopio, kreću kopnom. Nedaleko odatle, Zagor nailazi na dvojicu ljudi koji ga napadaju čim ga vide, ali ih on lako razoruža i razjasni nesporazum, jer su oni mislili da je on jedan od indijanaca koji su ih ranije napali. Ubrzo dolaze i Čiko i Crown, a ta dvojica se predstavljaju kao rođaci Angus i Dwight. Oni pričaju kako su pre tri meseca stigli iz Irske zajedno sa svojom zemljakinjom Aurorom, i kako su zajedno sa vodičem išli kroz šumu, kad su ih napali indijanci. Indijanci su ubili vodiča, dok su se oni razdvojili i pobegli, a Aurora je ubrzo uhvaćena. Zagor kreće tragovima indijanaca, i brzo ih sustiže u šumi, a sa njima vidi i zarobljenu Auroru. On napada indijance i oslobađa je, a nakon što rani njihovog poglavicu Sathamija, ostali se povlače. Nakon toga, Zagor ide do ostalih sa Aurorom, i kada pređu reku, oni gurnu deblo preko kojeg su prešli niz vodu, kako indijanci ne bi mogli da ih prate. Par sati kasnije, oni dolaze do napuštene kolibe u šumi, gde Zagor otkriva da su on i Čiko bili u toj oblasti gde je se dogodio napad zato što su čuli da se neko raspituje za kolibu kod Klir Votera. Oni odgovaraju da su to bili upravo oni, i da traže porodicu Vajlding. Zagor kaže da je ta koliba odavno uništena, i da su Vajldingove ubili indijanci, a da je samo njihov sin ostao u životu, ali ne otkriva im da se radi upravo o njemu. Angus i Dwight pričaju kako ih je stric Spenser poslao iz Irske da pronađu njegovu ćerku Elizabet, koju već mnogo godina nije video, jer je jako star, a ona mu je jedini potomak. U prošlosti, Elizabet se nije slagala sa svojim ocem, a kada je on odlučio da je uda za bogataša iz okoline kojeg ona nije volela, odlučila je da pobegne, i tako stigla u Ameriku. On je se raspitivao o njoj, i saznao da je se u Bostonu udala za trapera Majka Vajldinga, ali nakon toga nije čuo ništa o njoj. Kako bi dokazali istinitost te priče, sa njima je pošla i Aurora, ćerka Betine dobre prijateljice Lizi Barton, i sa sobom ponela pisma koja joj je Beti slala. U tom trenutku, začuje se zavijanje vukova, i čopor napada kolibu u kojoj su se sakrili. Oni uspevaju da oteraju vukova daskama, jer ne žele da privuku pažnju indijanaca pucanjem, ali tokom borbe se Dwight ranjen. Kasnije te večeri, Čiko kaže Zagoru da mora da im otkrije da je on sin žene koju traže, i jedini Spenserov naslednik, jer bi pored nasledstva imao i priliku da upozna svog dedu, ali on ne želi to da učini dok ne pregleda pisma koja su spomenuli, a koja su ostala u torbi u šumi, na mestu gde su ih napali indijanci. Sledećeg dana, sa Sathamijem razgovara izvesni Cassel, koji je poslao indijance da napadnu irce u zamenu za viski i oružje, nakon čega odlazi iz sela sa svojim saučesnicima. Za to vreme, Zagor pronalazi torbu sa pismima, a kada se vrati do ostalih, Čiko umesto njega otkriva svima da je on zapravo Patrik Vajlding. U tom trenutku, pojavljuju se indijanci koji ih napadaju, i ubijaju Crowna. Angus tada napada Zagora s leđa i onesvesti ga, nakon čega poziva indijance da dođu. Te večeri, Zagor se osvesti, i vidi da je na dnu duboke rupe u indijanskom selu, zajedno sa Čiko i Aurorom. Čiko mu otkriva da su Angus i Dwight izdajnici, i da su sve vreme radili sa Sathamijevim indijancima, što objašnjava i to zašto ranije nisu i oni uhvaćeni u šumi, već samo Aurora. Dok čekaju zarobljeni na dnu jame, Aurora priča kako je njena majka upoznala njegovu na brodu za Ameriku, i kako su se brzo sprijateljile. Nakon što su se iskrcale u Bostonu, Beti i Lizi su odlučile da žive zajedno, i jednog dana je Beti na pijaci upoznala trapera Majka, koji je došao da proda krzna. Sledećeg jutra, do sela indijanaca dolazi Cassel sa svojim ortacima Craigom i Lone Wolfom, nakon čega indijanci nameravaju da izvuku zarobljenike iz jame kako bi ih ubili, ali vide da Zagor više nije dole. Oni spuštaju merdevine, i jedan indijanac silazi na dno, ali tada Zagor izlazi iz blatnjavog zida rupe, gde je bio sakriven, i napada ga. Njegovom puškom, on puca na indijance na površini, nakon čega merdevinama izlazi gore, i uspeva da se probije do Casselovih kola. Za to vreme, Čiko i Aurora se takođe penju na površinu, i ukrcavaju se u kola, nakon čega svo troje beže iz sela, a indijanci i Cassel sa svojom bandom kreću za njima. Nedugo zatim, oni pronalaze kola usred šume, a kada prilaze da provere da li je neko u njima, vide da je Zagor zapalo fitilj na jednom od buradi baruta koje je Cassel prevozio tim kolima sa ostalim oružjem. Kola eksplodiraju, i ubijaju veliki broj indijanaca, uključujući i Sathamija, dok Cassel i njegovi saučesnici prežive jer su bili nešto dalje od mesta eksplozije. Za to vreme, Zagor, Čiko i Aurora stižu do reke, gde vide brod Rouzbad kapetana Karpentera (Almanah #02). Oni se ukrcavaju na brod i objašnjavaju situaciju, nakon čega Karpenter otkriva da je par dana ranije u Plezent Pointu sreo još jednu irkinju. Oni idu do Plezent Pointa, gde otkrivaju da je ta žena koju je video zapravo Lizi, Aurorina majka, koja je došla zajedno sa doktorom O’Konorom, zbog svog lošeg stanja. Kada sazna ko je Zagor, Lizi otkriva tajnu koju je čuvala više od trideset godina, o tome šta je se desilo nedugo nakon iskrcavanja u Boston. Ona kaže kako su ona i Zagorova majka zamenile identitete, i da je ona zapravo Beti Spenser, a da je Zagorova majka Lizi Barton, i da su to učinile kako bi Beti umakla svom ocu. Beti je pod Lizinim imenom ostala u Bostonu, dok je Lizi pod Betinim imenom otišla na zapad sa Majkom. Zagor otkriva da ipak nije Spenserov unuk, niti rod sa izdajncima Angusom i Dwightom, i u tom trenutku Cassel upada unutra i puca na njih, dok Lone Wolf hvata doktora O’Konora. Cassel kaže da su četvorica indijanaca uhvatila posadu Rouzbada, i da ih drže na nišanu. Tada dolaze i Angus i Dwight, koji otkrivaju da su saznali za zamenu identiteta Beti i Lizi, i da su želeli da ubiju Vajldingove, a zatim i Auroru, kako bi u nedostatku direktnih potomaka oni nasledili svo bogatstvo svog ujaka. Lone Wolf tada prereže vrat doktora O’Konora, dok Cassel puca na Zagora, ali se Zagor sklanja iza stola, nakon čega ga udara njime. On napada Lone Wolfa, i sekirom mu razbije glavu, nakon čega isto učini i sa Dwightom. Angus beži napolje i traži pomoć od indijanaca, a Karpenter i posada Rouzbada koristi njihovu nepažnju da ih napadne i baci u reku. Kasnije, oni svezuju Dwighta i Cassela, i ukrcavaju ih na Rouzbad, kojim će ih odvesti do najbližeg mesta, gde će ih predati vlastima. Sutradan, Zagor sa Čikom vodi Auroru i njenu majku do mesta gde su sahranjeni njegovi roditelji, i Beti tada odlučuje da se vrati svom ocu, i otkrije mu istinu o zameni identiteta sa Lizi.