Dragonero 033

Screenshot_2

Na zapadu carstva, blizu pogranične oblasti, grupa divova, orkova i gulova predvođenih izvesnim Nugreom napada carsko utvrđenje, i ubija sve ljude u njemu. Nekoliko dana kasnije, u predstraži Ruvart, Jan i Gmor dolaze po pozivu generala Jarasa, koji ih je odabrao za misiju. Tamo je i Horacio Gena, rođak kralja Aergila, i vrhovni vođa udruženja trgovaca. Jaras objašnjava detalje misije, i kaže da problem predstavlja odmetnik Nugre sa svojom vojskom, koji je se iznenada pojavio u krenuo u napade i pljačke na zapadu. Tri nedelje ranije, krenuo je na jug, prema bogatim oazama Vakondara, teritoriji Satrapija, a Satrapije smatraju da carstvo treba da se pobrine za njega, jer su dopustili da dođe sa njihove teritorije. U interesu Horacija Gene je da trgovački putevi prema oazama ponovo budu bezbedni, zbog čega je i organizovana ta misija, čiji je cilj da se zaustavi Nugre. Kandarijanska vojska je određena da se pobrine za to, pod vođstvom Freje Maran, neiskusne i tvrdoglave žene kojoj je vođstvo povereno zato što pripada kraljevskoj porodici Kandarije. Kao vodiče Kandarijanskoj vojsci, Jaras je odredio Jana i Gmora. Kasnije, među Kandarijanskim vojnicima, Jan i Gmor ponovo sreću starog poznanika, Ronija (#18), koji je u međuvremenu unapređen u kaplara. Nedugo zatim, Jan, Gmor i vojnici kreću an put, i nakon deset dana jahanja stižu na sever Vakondara, gde nailaze na grupu Nugreovih vojnika koji blokiraju klanac, koji im je jedini prolaz. Oni uspevaju da se izbore sa malom grupom napadača, ali tada divovi sa vrha klanca bacaju kamenje i izazivaju odron. Jan kaže Roniju da pokuša da se provuče pre nego što klanac bude neprohodan, i ode da potraži pomoć, što on i radi, a Jan i ostali se vraćaju nazad do obližnjih ruševina. Sa vrha klanca, Nugre primeti Ronija kako se udaljava na konju, i svojim mračnim moćima ga pogađa sa daljine, i Roni ranjen pada sa konja. Kasnije, među ruševinama gde su se smestili Jan i Kandarijanska vojska, Jan kaže Freji da je trebalo da posluša njegov savet, i da su zbog pogrešne odluke koje je donela mnogi vojnici izgubili živote tokom borbe, dok su ostali vojnici iscrpljeni i nisu spremni da se odbrane eventualnog napada preostale Nugreove vojske. Freja ne prihvata kritiku, i kaže da će opet pokušati da se probiju, a kada joj Jan odgovori da je to ravno samoubistvu, ona naređuje da ga uhapse. Narednik dolazi, ali ne ispunjava njeno naređenje, već kaže da se on i ostatak vojnika slažu sa Janom, i da od sada slušaju njegova naređenja. Kasnije, Jan kaže da će Nugre sa svojom vojskom sigurno pokušati da ih dokrajči frontalnim napadom, i da im je jedina nada da organizuju odbranu među ruševinama, zbog čega prenosi naredniku svoj plan raspoređivanja vojnika. Za to vreme, u pustinji, ranjenog Ronija pronalaze pustinjski vilovnjaci, koji ga odvode sobom i izleče ga Nugreovog magičnog uticaja. Te večeri, Nugre napada sa svojom vojskom otpadnika, ali Kandarijanska vojska pod Janovim vođstvom ih spremno dočeka. Jan tada naređuje da se vojska povuče nazad, dok on ide da se suprotstavi Nugreu, ali Nugre koristi svoje mračne moći da im preseče put, i primora ih da se bore protiv njegove vojske, bez mogućstva izlaza. Tada im u pomoć priskaču pustinjski vilovnjaci, među kojima je Roni, uz čiju pomoć oni poraze i pobiju celu Nugreovu vojsku. Za to vreme, Jan se bori protiv Nugrea, i uspeva da ga ubije. Nakon nekoliko dana, oni se vraćaju nazad, i podnose izveštaj o misiji generalu Jarasu i Geni. Freja traži da Jan bude poslat pred vojni sud zbog nepoštovanja naređenja i pobune protiv nje, ali Gena ne želi da čuje za to, jer je on organizovao tu misiju, i želi da se pročuje samo to da je bila uspešna, a ne da se blati po vojnom sudu. U predstraži se tada odaje počast svim palim borcima, i onima koji su porazili Nugreovu vojsku, a Roni se po naređenju generala Jarasa unapređuje u poručnika, zbog toga što je igrao ključnu ulogu u borbi. Jan i Gmor se tada rastaju od Ronija, i odlaze iz predstraže, dok ih sa zidina pozdravlja Kandarijanska vojska.


drg-33
Advertisements