Dragonero 034

Screenshot_3

U Gemhalatskom rudniku patuljaka, Mirva i još jedna Tehnokrata, Eja, prilikom popravke zaglavljenog mehanizma za izvlačenje pronalaze tela čudovišnih stvorenja. Mirva prepoznaje ta čudovišta po opisu, i šalje pismo Janu da dođe i proveri. Na drugom mestu, Jan je u lovu, i u šumi nailazi na “šator za znojenje”, koji Orkete podižu kako bi tamo namamile Orkove za parenje. On vidi da je njegova strelica slučajno pogodila šator, i približava se da vidi da li je sve u redu, kad iz šatora izlazi Gmor. Orketu koja je bila s njim naljuti to što Gmor razgovara sa čovekom za kojeg misli da ih je gađao strelicom, i što je tera da čeka, zbog čega uzima luk i strele, i gađa i njega i Jana. Jan i Gmor beže odatle, i vraćaju se do Sere u Solian, gde vide da je stigao jastreb sa pismom od Mirve. Oni odmah kreću na put prema Gemhalatskom rudniku, gde Jana dočekuje stari poznanik, crni patuljak Antracit, predvodnik ostalih u rudniku. Nakon prijateljske tuče koju Jan izgubi, i večere koja usledi nakon toga, Mirva ih vodi do tela čudovišta koja su pronašli duboko u rudniku. Jan i Gmor ih prepoznaju kao Familijare (SP #01), stvorenja koja obično prate demona Elementala, iz sveta Abomina. Kako bi čekanje da dođe vojska i Luresindi predugo trajalo, Jan odluči da se spusti niz okno sa Mirvom i Serom. U dubini prirodne pećine u kojoj patuljci kopaju, oni čuju zvuke iz jednog tunela. Nakon što prate taj zvuk, dolaze do velike sale u kojoj vide na stotine Familijara, a među njima i Zefira (#06), mračnog vilovnjaka za kojeg su verovali da je mrtav. Oni se vraćaju na površinu, i to pričaju Gmoru i ostalima. Kada objasne gde su videli Familijare, Antracit kaže da je stvar veoma ozbiljna, jer se tu nalazi Kamen Zmajeva. On priča kako je na kraju rata protiv Abomina njihov princ skamenjen u krvi zmajeva. Pre nego što je duša tog Abomina u potpunosti uništena, odsečen je jedan kamen sa vrha, i podeljen na tri dela. Jedan deo je dat vilovnjacima, jedan ljudima, a jedan patuljcima. Kamen Zmajeva ima moć jedino kada se ta tri dela sastave, i potreban je u slučaju nove invazije iz podzemnog sveta, ali u slučaju da se jednom od ta tri kamena nešto dogodi, ostala dva su beskorisna. Vilovnjaci svoj deo kamena čuvaju u skrivenom svetu šumskih vilovnjaka, onaj dodeljen ljudima se nalazi u podzemlju carske palate, zaštičen magijom Luresinda, a deo koji čuvaju patuljci se nalazi u Gemhalatskom rudniku. Kako bi odbranili svoj deo Kamena Zmajeva, Antracit i ostali patuljci odlučuju da otvore tajnu oružarnicu i spreme se za rat protiv Familijara, iako im je već vekovima zabranjeno da poseduju oružje. Za to vreme, Zefir razbija poslednji talisman koji su postavili patuljci, i sada ga od kamena dele samo metalna vrata. Tada se pojavljuju Jan, Gmor i patuljci, koji napadaju Familijare. Jan se probija do Zefira, koji mu tada otkriva da je nakon što je ranjen pao u provaliju osećao kao da pada čitavu večnost. Na kraju je stigao do sveta Abomina, koje je uspeo da ubedi da im je još uvek od koristi. Abomini su shvatili da bi Zefir mogao da dođe do Kamena Zmajeva, zbog čega su ga vratili na površinu, i dali mu vojsku Familijara kako bi ispunio svoju misiju. Zefir tada priziva moćnog Abomina iz podzemnog sveta, koji napada patuljke, dok on za to vreme dolazi do sale u kojoj se nalazi Kamen Zmajeva. Mirva skače na Abomina, i u njega zabija eksploziv sa mehanizmom na povlačenje, ali se konopac pokida pre nego što ona uspe da ga aktivira. Do Zefira tada stiže Antracit, koji ga sprečava da dođe do kamena. Zefir ga napada svojom magijom, ali zaboravlja da su patuljci otporni na magiju. Jan se za to vreme približava Abominu i aktivira eksploziv, čime ubija Abomina. Bez svoje magije, Zefir ne može da se suprotstavi Antracitu samo oružjem, i Antracit ga ubija i smrska u komade maljem. Nakon što poraze Zefira i njegove Familijare, Jan traži od patuljaka da vrate svoja oružja nazad u oružarnicu, i kaže da nikome neće reći da su prekršili zabranu i uzeli oružje.

drg-34