Zagor Gigant 01

Screenshot_1

Dok je Zagor u lovu, Čiko i poštar Dranki Dak odmaraju u šumi, i Čiko čita knjigu koju je pronašao, o zlom čarobnjaku Koontzu iz izmišljenog kraljevstva, koji je čarolijom proteran u na drugi svet. Na drugom mestu, Zagor prateći tragove jelena nailazi na čoveka koji ne može da siđe sa visoke stene na kojoj se nalazi. On se penje do njega kako bi mu pomogao da se spusti dole, a čovek, koji se predstavlja kao Wilbur Macken, kaže da ga je čudovište dovelu tu. Tada se pojavljuje ogromno krilato čudovište, i napada Zagora, ali on skače na njega, i tokom leta ga više puta udara sekirom u glavu, sve dok čudovište ne padne na zemlju, nedaleko od Čika i Dranki Daka. Oni zatim idu do Wilbura i spuštaju ga dole, a Wilbur tada kod Dranki Daka ugleda knjigu koju je Čiko ranije čitao, i kaže da je to njegova knjiga, koja mu je ispala. On objašnjava da je pisac fantastičnih priča, koji zapisuje ono što vidi u noćnim morama. U poslednjoj noćnoj mori , o zlom čarobnjaku Koontzu, spominjala su se stvarna mesta za koja on nikada ranije nije čuo, Greenfield i Darkvud, gde je Koontz došao nakon što je proteran sa svog sveta. Zbog toga je pošao da ispita to, i tamo ga je napalo veliko krilato čudovište, nalik na ona iz svojih noćnih mora. Istovremeno, na drugom mestu, džinovska čudovišta napadaju selo Osaga, a nekoliko preživelih odlučuju da pošalju dimne signale ostalima it te oblasti, i obaveste ih o opasnosti. Na drugom mestu, u šumi, Wilbur priča kako je Koontz u njegovoj viziji došao do visoke stene na kojoj se nalazi građevina nalik na crkvu, što Zagor prepozna kao Kuću na nebu (#27). Upravo tada, oni ugledaju dimne signale Osaga iz daljine, zbog čega Zagor, Čiko i Wilbur odmah kreću tamo da vide o čemu se radi, dok Dranki Dak ide prema selu Mohavka da obavesti Tonku u svemu što se dešava. Te večeri, oni stižu do indijanaca koji im pričaju o napadu ogromnih čudovišta, a tada dolazi jedan indijanac koji kaže da ih je video kako idu prema rudniku, zbog čega Zagor smesta kreće tamo. Nakon što Zagor napusti selo, pojavljuje se još jedno krilato čudovište, hvata Wilbura, i odnosi ga sa sobom.  Kasnije, u rudniku, čudovišta koja su uništila selo Osaga napadaju rudare, a tada se pred njima pojavljuje i Koontz, koji ih svojim moćima pretvara u svoje robove čudovišnog izgleda. Zagor sa jednim indijancem kasnije stiže do rudnika, i tamo zatiče džinovska čudovišta. On prikupi eksploziv iz rudnika, i us pomoć njega uspeva da ubije čudovišta, ali tada vidi dimne signale iz sela koji kažu da je se nešto dogodilo. Zagor se vraća nazad i sastaje sa Čikom i grupom ratnika, od kojih saznaje za Wilburovu otmicu. Tada mu pada na pamet Kuća na nebu koju je Wilbur spomenuo, i sa Čikom i indijancima kreće tamo. U podnožju stene nailaze na sveštenika Gelsomina, koji ih vodi do jedne pećine u steni, gde se nalazi ranjeni Serafim. U pećini, Gelsomin priča kako su se pre dva dana pojavila dva leteća čudovišta sa kojih su sišla dva demona i napala ih. Oni su bežali od njih, i brzo se spustili uz pomoć korpe, ali su im oni presekli konopac, i Serafim je prilikom pada korpe slomio nogu, i od tad se kriju u pećini u steni. Zagor odlučuje da se popne na vrh sa indijancima, koristeći uski prolaz koji je ugledao unutar te pećine u kojoj se nalaze. Na vrhu, umesto crkve ugleda mračni dvorac, i ulazi unutra zaobilazeći čudovišne stražare. U jednom od hodnika, primećuje ga Koontzov čudovišni rob, i napada ga, ali Zagor uspeva da ga ubija. Koontz oseća da je jedan od njegovih slugu ubijen, i smišlja kako da se otarasi Zagora. Zagor za to vreme u jednoj od ćelija dvorca pronalazi Wilbura, i sa njim izlazi iz dvorca, boreći se protiv ogromnih paukova i još Koontzovih robova. Napolju ga napada krilato čudovište, ali Zagor uspeva da ga ubije, dok mu indijanci pomažu u borbi protiv Koontzovih robova, i jedan od njih odvodi Wilbura nazad kroz prolaz u steni. Grupa čudovišta opkoli Zagora, i tokom borbe, Zagor zajedno sa njima pada preko ivice stene, ali u poslednjem trenutku se zadrži da ne padne na dno kao oni. Nakon toga, on se vraća do pećine u steni, gde se sastaje sa ostalima, ali se tada Koontzovom čarolijom zatvara ulaz pećine. Wilburovo lice se tada preobrazi, i on postaje Koontz, nakon čega napada Zagora i ostale. Zagor pokušava da pronađe slabu tačku zlom čarobnjaku, i shvata da on još uvek nije uspeo u potpunosti da zagospodari Wilburovim telom i poništi mu volju, zbog čega traži od Wilbura da preuzme kontrolu nad svojim telom. Koontz se ponovo pretvara u Wilbura, i Wilbur tada shvata da nikada neće moći da bude slobodan tog zlog čarobnjaka, jer se svakog trena može opet pretvoriti u njega, zbog čega uzima pištolj i puca sebi u glavu. Ulaz pećine se ponovo otvara, Koontzovi čudovišni robovi se pretvaraju u rudare, a mračni dvorac na vrhu stene ponovo postaje crkva, što potvrđuje da je svojim samoubistvom Wilbur ubio i Koontza, i poništio njegovu magiju.
Advertisements