Dragonero 046

Screenshot_2

Jedne kišne noći u Solianu, u Janovoj sobi se otvara portal iz kojeg izlazi Alben, i traži da smesta krene sa njim, što on i čini. Gmor i Sera vide svetlost koja dolazi iz Janove sobe, i tamo pronalaze portal kroz koji su on i Alben otišli. Jan i Alben izlaze iz portala u jednom od magacina carske palate u Valendartu, i Alben kaže da su pod napadom, i da napadači koriste i mačeve i magiju, zbog čega carskim vojnicima u borbi pomažu luresindi. Tada se ispred njih otvara portal kroz koji izlaze dve harpije, i napadaju ih. Jan i Alben se brane i ubijaju harpije, nakon čega idu do jednog od malobrojnih bezbednih mesta u palati, salu luresinda. Alben tamo upoznaje Jana sa luresindima Šamom i Manturom, i Jan usput saznaje da svaki luresind ima svoj rang, ali Alben ne želi da otkrije koji je njegov. Mantur kaže da je poznavao Janovog dedu Heriona, i da je siguran da ga je on dobro obučio, zbog čega misli da im može pomoći u ovoj situaciji. Tada dolazi jedan mladi luresind, Nadir, koji otkriva da su za napad krive Crne Kraljice, koje sarađuju sa kraljevstvom Lehorijan. Tokom pokušaja atentata princa (#15), plaćenici Crne Oštrice su u palati raštrkali veliki broj Denhira, magičnih predmeta koji stvaraju vrtloge zvane Melstrom, koji otvaraju prolaz sa jednog mesta na drugo. Kako je za to potrebna velika količina magične energije, Crnim Kraljicama su bili potrebni meseci da je prikupe. Kroz Melstrome, u palatu su ušla razna stvorenja koja seju smrt i uništenje, uključujući orkove, divlje grifone, harpije i virmove, i to svuda širom palate gde je postavljen Denhir. Jan pretpostavlja da ovog puta princ nije cilj napada, jer bi u tom slučaju napad bio koncentrisan na njega, zbog čega sumnja da su stvorenja koja ulaze kroz Melstrome samo diverzija, dok Crne Kraljice imaju neki drugi cilj. Luresindi odmah shvataju ko je prava meta napada, i Alben vodi Jana i jednog luresinda, Ilesu, prema dvorištu. Tamo se ispred njih otvara još jedan Melstrom, i iz njega izlazi šumski trol, i napada ih. Alben pokušava da ga zaustavi svojom magijom, dok ga Jan napada oružjem jednog od carskih stražara, jer je u žurbi ostavio svoj mač kod kuće. Tada se pojavljuju Gmor i Sera, koji kažu da su prošli kroz portal u Janovoj sobi, i našli se u jednom delu palate. Gmor daje Janu njegov mač, i Jan njime uspeva da ubije trola. Nakon toga, Alben ih vodi do podzemlja carske palate, i kada dođu do jednih vrata, on kaže da svi ostali osim njega i Jana moraju da ostanu ispred. Nakon što uđu unutra, Alben kaže Janu da se nalaze u srcu carstva, u velikoj podzemnoj prostoriji u čijoj sredini je bazen. Pored bazena, oni ugledaju jednog starca (#16) kako se bori protiv crnih vilovnjakinja, i pomažu mu da ih porazi. Tada u prostoriju ulazi Vril Ausofer sa četvoricom agenata Kure, i kaže Janu da je starac kojem je pomogao zapravo prvi car, Vrlam Erondar, za kojeg svi veruju da je već vekovima mrtav. Car kaže da mu je voda iz bazena u toj prostoriji omogućila mnogo duži život od običnog, i da je oduvek iz senke vladao carstvom, tako što je uticao na odluke trenutnog cara uz pomoć bliskih podanika kao što je sada Ausofer. On otkriva da je kraljica crnih vilovnjaka oduvek znala za njegovo postojanje, iako gotovo niko u celom carstvu nije znao za to, čak ni sadašnji car, i da želi da ga ubije jer smatra da se njegov dugi život kosi sa prirodom. Tada se oko bazena pojavljuje energetska barijera koju Alben nije u stanju da poništi, i sa dna bazena izlazi jedna crna vilovnjakinja, koja odatle uzima jedan crni kamen, nakon čega nestaje u vrtlogu. Car kaže da je to Kamen Krvi, i da od njega zavisi njegov život, kao i budućnost carstva. Alben otvara portal, i sa Janom kreće za crnom vilovnjakinjom koja je ukrala kamen. Oni izlaze iz portala u šumi zapadno od Valendarta, i prate tragove vilovnjakinje sve dok ne pronađu novi portal. Na drugom mestu u šumi, ta vilovnjakinja predaje kamen kraljici, i kaže da je misija uspela, iako je ona jedina koja je preživela. Tada se pojavljuju Jan i Alben, i napadaju ih, ali se ispostavlja da su crne vilovnjakinje namerno odabrale to mesto, zato što energija drevnih monolita koji se tamo nalaze oslabljuje Albenovu magiju. Jan uspeva da savlada kraljicu, i tada uprkos Albenovom upozorenju dodirne kamen. Čim ga dohvati, on ima viziju događaja iz prošlosti, kada su Crne Kraljice i njihov narod krenuli odlazili sa teritorije carstva. Tokom odlaska, presreo ih je car Vrlam Erondar sa svojom vojskom, i počinio pokolj koji su preživeli samo malobrojni vilovnjaci. Vizija prestaje, i Crna Kraljica otima kamen Janu, nakon čega beži svojim letećim brodom, a Jan i Alben nisu u stanju da je prate. Jan kaže Albenu da je imao viziju nakon što je dotakao kamen, na šta Alben odgovara da je se to dogodilo jer je zmajeva krv koja teče njegovim venama stupila u kontakt sa kamenom. On mu otkriva da je taj kamen zapravo jedan od tri dela Kamena Zmajeva (#34), koji je davno podeljen na tri dela koja čuvaju ljudi, patuljci i vilovnjaci, i koji kada se sastavi ima moć da potčini vrhovne Abomine. Alben sumnja da su Crne Kraljice istovremeno izvele napad na sva tri mesta gde se delovi kamena čuvaju, iako ne zna zbog čega im je Kamen Zmajeva potreban. On zatim šalje poruku luresindima u Valendartu da pošalju jednu letelicu po njih. Dok ih čekaju, Alben objašnjava Janu da postoje tri Crne Kraljice, majka i dve ćerke bliznakinje, i da je ona sa kojom su se sada sukobili bila jedna ćerka. Jan otkriva šta je video u viziji, i misli da je carstvo možda zaslužilo osvetu Crnih Kraljica, jer je Vrlam Erondar bez razloga počinio pokolj nad njima dok su napuštali teritoriju carstva. Alben kaže da je car uradio ono što je smatrao ispravnim, jer je znao da će se crni vilovnjaci svakako vratiti, a da je njihovo viđenje funkcionisanja sveta neprijvatljivo za sve druge rase, tako da je to možda bilo nužno zlo. Carska letelica dolazi po njih, i vraća ih u palatu, a dva dana kasnije, Alben kaže Janu da je saznao da su i druga dva dela kamena ukradena, tako da Crne Kraljice sada imaju ceo Kamen Zmajeva. Kasnije, u carskoj palati, car Aitor Erondar nakon Ausoferovog izveštaja o onome što se desilo tokom napada na palatu organizuje svečanost kako bi se zahvalio na pomoći prilikom odbrane, i dodeljuje Seri titulu carskog ambasadora vilovnjačkog naroda, Gmoru tituli carskog izviđača i dozvolu da uđe u palatu, a Jana unapređuje u pukovnika. Kasnije, Jan ide do Ausoferove kancelarije, i pita ga gde je poslao njegovu majku (#28), i zašto je stavlja u opasnost ako Crne Kraljice znaju za njega, i čak su nedavno pokušale da ga ubiju (#45), na šta Ausofer odgovara da ona nije obična botaničarka, već njegov tajni agent, i da je poslata da pronađe Crne Kraljice. Kasnije, Jan, Gmor i Sera se vraćaju nazad prema Solianu, i Jan kaže da su carstvu sada potrebni saveznici, i da je to jedini razlog zbog kojeg su ih unapredili, kako bi ih držali blizu sebe.

drg-46