Zagor Specijal 05

Screenshot_3

Vraćajući se prema Darkvudu, Zagor i Čiko nailaze na grupu indijanaca koji napadaju belce. Zagor vidi da indijancima komanduje vrač sa vrha brda, i probija se među ratnike kako bi stigao do njega, nakon čega ga natera da obustavi napad. Kako bi bio siguran da indijanci neće ponovo napasti, on uzima vrača kao taoca, i sa njim i Čikom ide do belaca koje je spasio. Oni uzimaju dva indijanska kanua, i odlaze rekom, da bi na kraju izašli na suvo kada se dovoljno udalje. Jedan od ljudi kojeg je spasio se predstavlja kao profesor Navaro, dok su ostala dvojica njegov poslovni partner Dalton, i vodič Birn. Navaro odlučuje da otkrije Zagoru i Čiku razlog zbog kojeg je na indijanskoj teritoriji, i priča kako je Kristifor Kolumbo nakon otkrića Amerike predao svoj dnevnik kralju Ferdinandu. Kasnije je tražio prepis svog dnevnika, jer nije imao kopiju, ali taj prepis koji je dobio je bio izmenjen, a neki od pasusa su čak izbačeni. Pravi dnevnik koji je predat kralju je godinama bio izgubljen, i Navaro ga je slučajno pronašao, dok je prelistavao gomile prašnjavih i zaboravljenih dokumenata u biblioteci. Nakon što ga je pročitao, saznao je kako su se stvari zaista odvijale. Kralj je dozvolio Kolumbu da krene na putovanje, ali pod uslovom da na brod ukrca jednog čoveka i njegov prtljag, i ne postavlja mu nikakva pitanja, a nakon što stignu u Indiju, naređeno mu je da tom čoveku da jedan od tri broda sa kojima će krenuti, i vrati se nazad samo sa dva. Kolumbo je pristao, i na brod ukrcao tajanstvenog čoveka koji je se predstavio samo kao Rabin, i sa sobom poneo ogroman sanduk zaključan lancima i katancima. Nakon gotovo mesec dana putovanja, Kolumbo je, kao i njegova posada, počeo da sumnja da će zaista naići na kopno, i tada mu je Rabin u svojoj kabini punoj alhemičarskih stvari pokazao detaljnu mapu neistražene oblasti, na kojoj je ucrtana nepoznata zemlja udaljena nekoliko dana plovidbe. Kolumbo je ubedio posadu da nastave plovidbu, i nakon par dana su zaista pronašli kopno. Dok je on nastavio dalje, Rabinu je ostavio na raspolaganje jedan brod, a kada je se kasnije vraćao nazad, video je da su i Rabin i brod nestali. Navaro i Dalton su krenuli da istražuju priče o tom brodu i alhemičaru Rabinu, i saznali za indijansku legendu o velikom brodu na kojem je bio beli vrač, i sa sobom je doneo moćni totem, koji se još uvek čuva u svetoj pećini. Dok su tragali za tom svetom pećinom i onim što se nalazi u njoj, upali su na teritoriju indijanaca, koji su ih napali. Zagor kaže da bi skrnavljenje svete pećine indijanaca moglo da izazove sukob u čitavoj oblasti, zbog kojeg bi poginulo puno nedužnih ljudi, a vrač, koji je čuvar te svete pećine, i koji sve to sluša, slaže se sa tim. Nešto kasnije, vodič Birn se pretvara da ide na spavanje, dok zapravo ide po pušku, kojom s leđa udari Zagora u glavu, i onesvesti ga, a zatim to isto učini i Čiku.  On objašnjava Navaru i Daltonu da ih Zagor više ne može sprečiti, i da mogu da muče vrača kako bi ga naterali da im otkrije gde se nalazi sveta pećina. Navaro se ne slaže sa tom idejom, ali ipak želi da otkrije tajnu svete pećine. Kad se Zagor i Čiko osveste, pored sebe vide vezanog vrača kojeg je Birn mučio gotovo do smrti, ali on ništa nije otkrio. Tada Birn slučajno u vračevoj torbici pronalazi parče starog pergamenta na kojem je ucrtana pozicija pećine, i sa Navarom i Daltonom kreće tamo. Nešto kasnije, Zagor uspeva da oslobodi sebe i Čika, a zatim pokušava isto i sa vračem koji je u nesvesti, ali se tada pojavljuje gomila indijanaca, koja ga zatiče pred mučenim vračem sa nožem u ruci, i zaključuje da ga je on mučio. Mnogobrojniji indijanci lako savladaju Zagora i Čika, i vezane ih odvode u selo, kako bi ih kasnije mučili, dok za to vreme Birn, Navaro i Dalton napreduju prema svetoj pećini. Nešto kasnije, dok su Zagor i Čiko vezani za stub za mučenje, vrač se osvesti, i objasni ratnicima da su oni na njihovoj strani, a da su ljudi koji su ga mučili otišli prema svetoj pećini. Indijanci smesta kreću tamo, a nedugo zatim to čine i Zagor i Čiko. Za to vreme, Navaro, Birn i Dalton stižu do svete pećine, gde pronalaze mumiju Rabina, i gomilu alhemijskih knjiga i uređaja, a na kraju pećine ugledaju i tajanstveni sanduk zaključan lancima i katancima. Birn ga otvara, i njih trojica unuta vide veliki čovekoliki kip od gline. Navaro primećuje knjigu u rukama mumije, i uzima je. On zaključuje da se radi o dnevniku, i kratkim prelistavanjem shvati da je taj kip zapravo Golem. Prema legendi, poznavaoci Kabale i drugih magijskih veština su bili u stanju da stvore Goleme, odnosno stvorenja od terakote koja imaju neverovatnu snagu. Vladari Španije su krajem petnaestog veka u tajnosti tražili od nekoliko alhemičara da im stvore Goleme, kako bi ih iskoristili u borbi protiv neprijatelja, ali eksperimenti su se loše završili, jer niko nije bio u stanju da upravlja oživljenim Golemima, zbog čega su morali da ih unište, korišćenjem mračnih veština Kabale. Ostao je samo jedan Golem, koji još uvek nije bio oživljen, i španski kralj je odlučio da ga sakrije na sigurnom mestu, i sačeka da buduća istraživanja donesu bolje rezultate. To mesto za sprovođenje eksperimenata je moralo biti skriveno od neprijatelja, zbog čega mu je alhemičar Rabin predložio da ga on odnese na neistraženu zemlju, za čije postojanje je saznao sa drevne nautičke karte koja je preživela uništenje Aleksandrijske biblioteke. Kralj je pristao na to, i tako je alhemičar sa Golemom stigao u Ameriku. Nakon rastanka od Kolumba, njega i njegovu pratnju su napali indijanci, i pobili su sve osim njega, jer im je se uz svoje poznavanje magije i sposobnot stvaranja iluzija predstavio kao veliki vrač. Indijanci su ga poštovali kao velikog belog vrača, i on je godinama čekao da se neko vrati po njega u pećinu u kojoj je se sklonio, ali se to nije dogodilo. Indijanci iz sela tada stižu do pećine, i Birn, Dalton i Navaro pucaju na njih, ali ih ima previše. Kako im sledi sigurna smrt, Birn tera Navara da u knjizi pronađe način da oživi Golema, i iskoristi ga da se otarasi indijanaca, a da oni to iskoriste da pobegnu. Navaro to i čini, i na čelo Golema piše reč EMET, i izgovara čarobne reči, nakon čega se Golem budi, i napada svu trojicu. Golem baca Navara i slomi mu kičmu, ali on još uvek ostane u životu, za razliku od preostale dvojice, koju Golem ubija. Indijanci ulaze u pećinu, ali Golem ubija i njih. Nedugo zatim, Zagor i Čiko stižu do svete pećine, i Zagor u njoj pronalazi Navara na samrti, i iznosi ga napolje. Navaro kaže da je probudio Golema, koji se u tom trenutku pojavljuje ispred njih, i napada Zagora. Zagor na sve načine pokušava da zaustavi nepobedivog golema, ali bez uspeha. Navaro kaže Čiku da je jedini način da se Golem zaustavi taj da mu se izbriše prvo slovo reči EMET na čelu, kako bi postala MET, odnosno smrt. Čiko prenosi to Zagoru, dok mu Navaro umire u rukama, nakon čega Zagor skače na Golema i obriše mu prvo slovo na čelu. Golem iznenada prestane da se kreće, i pada na zemlju, nakon čega se raspada i pretvara u prah. Sada, nakon smrti Navara, Daltona i Birna, niko drugi ne zna za tajnu Kristifora Kolumba, i time ne postoji rizik da neko ponovi isto, i izazove nevolje sa indijancima, tražeći svetu pećinu.