Zagor Maxi 03

Screenshot_1

Prva priča – Čovek sa crnom maskom. Tokom jake oluje, Zagor i Čiko u reci vide ljude kojima je potrebna pomoć, jer im je se čamac razbio, zbog čega skaču u vodu, i izvlače ih na suvo. Kasnije, uz vatru, oni se predstavljaju kao Red i njegova žena Nellie, koji se vraćaju iz New Towna, gde su tragali za zlatom. Red kaže da je grad pun revolveraša, lopova i ubica, a da ni šerif Ward nije bolji od njih, i da je vlasnik svega u tom gradu. I pored toga, Red i njegova žena su uspeli da skupe dovoljno zlata da kupe ranč, ali je jedne večeri logor kopača zlata napao maskirani čovek sa crnom maskom, i zapalio šator sa eksplozivima. Red kaže da je i ranije čuo za njega, kojeg zovu Crna Koža, ali je mislio da su ga kopači izmislili, sve do tog dana. Tokom tog napada, izgubili su sav zlatni prah, i odlučili da napuste to mesto. Sledećeg dana, nakon što se rastanu od Reda i Nellie, Zagor i Čiko kreću prema New Townu, kako bi ispitali taj slučaj. Za to vreme, Crna Koža i njegov pomoćnik Roy posmatraju prevoz zlata sa vojnom pratnjom, kojima su postavili zamku. Nedugo zatim, vojska staje kod jednog izvora da se napije vode, ali prekasno shvataju da je voda zatrovana, i svi umiru. Crna Koža i Roy prilaze kolima sa zlatnim polugama, i odvoze ih odatle. Nešto kasnije, Zagor i Čiko prolaze tuda, i vide šta se desilo. Zagor puca kako bi rasterao lešinare, a Crna Koža, koji se još uvek nije previše udaljio, čuje pucnje, i vraća se da vidi o čemu se radi. Tamo zatiče Zagora i Čika, i puca na njih, a nakon što im ubije konje, odlazi odatle sa Royem i kolima sa zlatom, i usput priča Royu kako je njegova misija da odnese zlato u planinu, gde će biti pročišćeno. Te večeri, Zagor i Čiko pešice prate tragove kola, dok za to vreme Crna Koža i Roy stižu do jedne pećine. Fanatični Crna Koža za potrese koji se osećaju kaže da sotona pušta demone kako bi ga zadržao, nakon čega ulazi dublje u pećinu sa kolima sa zlatom, dok ostavlja Roya na straži. Nedugo zatim, Zagor i Čiko stižu do pećine, gde onesveste Roya i ulaze unutra. Kada uđu dublje u pećinu, vide da se u sredini nje nalazi vulkanska lava, u koju Crna Koža baca zlatne poluge, verujući da time istrebljuje seme proklestva i ljudske pohlepe. On tada vidi Zagora i Čika, i puca na njih, nakon čega trči do mesta na kojem skladišti eksplozive. Crna Koža zatim gura jedno bure baruta prema Zagoru i Čiku, ali oni se na vreme sklanjaju, pre nego što bure upadne u lavu i eksplodira, izazivajući urušavanje planine, i zatvaranje prolaza. Nakon toga, on izlazi i odvezuje Roya, sa kojim odlazi odatle, dok se Zagor i Čiko provlače kroz mali prolaz iznad odrona. i izlaze sa druge strane. Sutradan, Crna Koža i Roy nailaze na napušteni rudnik zlata, za koji odlučuju da im postane novo skrovište i mesto gde će uništiti svo zlato iz New Towna. Na drugom mestu, Zagor i Čiko nailaze na ranjenog čoveka, koji kaže da su ga ranili Wardovi plaćenici, jer je pokušao da nagovori ostale kopaće zlata da ga ne prodaju njemu. Nakon toga, čovek umire, a Zagor i Čiko nastavljaju prema New Townu. Nedaleko odatle, trojica Wardovih plaćenika nailaze na meštane New Towna, koji na kolima prevoze robu koju su kupili kod izvesnog Mac Madyja, čija je radnja nedaleko odatle. Oni ih podsećaju da su im zabranili da kupuju od njega, i kao kaznu im spaljuju kola, nakon čega idu do Mac Madyjeve radnje. Ubrzo zatim, oni stižu do radnje, prebiju Mac Madyja, i unište mu svu robu. U tom trenutku, Crna Koža, koji je prolazio tuda, ulazi u radnju i ubija dvojicu plaćenika, dok trećeg ostavlja u životu kako bi ga ispitao. Za to vreme, Zagor i Čiko stižu do grupe ljudi čija su kola zapačjena, i saznaju šta im se desilo. Tada se pojavljuju još dvojica Wardovih ljudi, koji idu za preostalom trojicom, i prete im da od sada kupuju samo u Wardovim radnjama. Zagor im se suprotstavi, zbog čega ga jedan od njih napada, ali ga Zagor lako savlada, nakon čega obojica beže odatle. Za to vreme, Crna Koža vezuje jedinog preživelog Wardovog plaćenika, i kaže da ga se seća od pre tri godine, kada je u Clairvilleu zajedno sa Wardom zapalio crkvu, kako bi skrenuo pažnju meštanima, tako da ne primete pljačku banke, a u tom požaru je živa izgorela pastorova žena, dok je on pokušavajući da je spasi zadobio teške opekotine lica. Crna Koža kaže da je on bio taj pastor, i da je od tog dana njegova misija borba protiv zla, a sve to sluša i pijanac koji je se pre dolaska Wardovih ljudi sakrio u skladištu. Nakon toga, Crna Koža spali radnju, i sa Royem odlazi odatle. Nedugo zatim, do spaljene radnje stižu ona dvojica koja su pobegla od Zagora, i od pijanca saznaju šta se desilo, i ko je zapravo Crna Koža, zbog čega odmah odlaze prema New Townu, kako bi upozorili Warda. U tom trenutku dolaze Zagor i Čiko, ali ne uspevaju da ih zaustave, zbog čega ostaju sa pijancem, koji i njima ispriča isto što i dvojici plaćenika. Sledećeg dana, Wardovi ljudi ga upozoravaju na fanatika sa crnom maskom, kao i na Zagora, kojem su već dvaput pobegli, i baš u tom trenutku, oni ugledaju Zagora sa prozora, koji je sa Čikom i pijancem stigao u grad. Ward naređuje da ga se reše, zbog čega mu Wardovi ljudi postavljaju zasedu u napuštenoj kući, iz koje nameravaju da ga upucaju. Za tu kuću se ispostavlja da je nekada pripadala upravo tom pijancu, i dok je on pokazuje Zagoru i Čiku, oni primete plaćenike na prozorima, i sklanjaju se u zaklon. Plaćenici pucaju na njih i pogađaju pijanca, dok Zagor upada u kuću i ubija nekoliko njih. Od Wardovih plaćenika preostaje samo jedan, dok pijanac za to vreme umire od zadobijenih povreda. Tada se pojavljuje Ward sa njegovim ljudima, koji optužuje Čika za ubistvo pijanca. Zagor izlazi do njih, i tada onaj preostali plaćenik puca na njega s leđa. Iako ga promaši, on mu skreće pažnju, da bi ga Ward udario s leđa i onesvestio, nakon čega i njega i Čika strpa u ćeliju. Te večeri, Crna Koža i Roy spremaju konačnu osvetu Wardu, i oko banke i šerifove kancelarije posipaju petrolej i barut. Crna Koža zapali barut, i izaziva ogromu eksploziju koja uništava pola šerifove kancelarije, i omogućava Zagoru i Čiku, koji su tamo bili zatvoreni, da se oslobode. Dok se ljudi okupljaju oko šerifove kancelarije, Crna Koža izaziva novu eksploziju, ovaj put banke, nakon čega ulazi u banku, i vezuje veliki sef za kola kojima upravlja Roy. Wardovi plaćenici ga primećuju, i pucaju na njega, a on im odvlači pažnju na drugu stranu. Crna Koža tokom jurnjave naleti na Zagora i Čika, i obara Čika konjem, dok Roy izvlači sef. Ward i jedan od njegovih ljudi primećuju Roya, ali i Crna Koža primećuje njih, i tako ubija Wardovog plaćenika. Za to vreme, Zagor nosi Čika do saluna, gde ga predaje lekaru koji je se zatekao tamo. Ward se sprema da ubije Crnu Kožu iz zasede, ali ga Roy primećuje i upozorava ga, zbog čega Ward puca na Roya, i ubija ga. Crna Koža kreće za Wardom, i sustiže ga pored zapaljene banke, gde ga razoruža i rani. Preko ranjenog Warda se tada sruše zapaljene grede banke, koje ga ubijaju, a Crna Koža se vraća do kola sa sefom, i beži iz grada. Zagor ga primećuje, i uzima jednog konja kako bi krenuo za njim.  Nedaleko od grada, on ga sustiže, ali ga Crna Koža primećuje, i puca mu u konja, nakon čega nastavlja dalje prema rudniku.  U svitanje, Crna Koža stiže do napuštenog rudnika, gde namerava da zatrpa zlato iz ukradenog sefa. Za to vreme, Zagor pešice stiže do rudnika, koristeći prečice koje Crna Koža nije mogao, jer je išao kolima. Crna Koža postavlja burad sa barutom pored kola sa sefom, i zapali fitilj, nakon čega kreće prema izlazu iz rudnika, ali zbog trule grede propada u rupu. Zagor to vidi, i pomaže mu da izađe na površinu, ali je Crna Koža prilikom pada slomio nogu. On ga uzima na leđa, i kreće prema izlazu iz rudnika, ali tada burad sa barutom eksplodira, i gomila kamenja leti prema njima. Svo kamenje pogađa Crnu Kožu, koji je bio na Zagorovim leđima, i on umire zbog zadobijenih povreda. Sutradan, Zagor se vraća u New Town sa lešom Crne Kože, i vidi da su ljudi već izabrali novog, poštenog šerifa, nakon Wardove smrti, i da je se Čiko u međuvremenu oporavio.

Druga priča – Senka na Suncu. Zagor i Čiko su sa profesorima Fergusonom i Bakerom, koji su došli u Darkvud kako bi sa jednog brda posmatrali pomračenje Sunca. U blizini se nalazi selo Otava, i to brdo je za njih sveto, zbog čega Zagor i Čiko odlučuju da odu do Otava, i objasne im o čemu se radi, kako bi izebgli sukob. Za to vreme, u selu Otava, vrač Hamak ima viziju da će Sunce nestati, i da će smrt pogoditi njihov narod. Na svetom brdu, Zagor ulazi u raspravu sa dvojicom vodiča koji su krenuli sa profesorima, jer smatraju da su indijanci samo prljavi divljaci. Nakon što ih Zagor lako sredi, jedan od vodiča odlučuje da mu se osveti, i nešto kasnije puca na njega iz šume. Zagor ga na vreme primećuje, i izbegava metak, nakon čega ga napada i onesvesti. Kada se Zagor i Čiko sa zarobljenim vodičom vrate do profesora, drugi vodič otkriva da su nameravali da opljačkaju profesore, i uzima jednog od profesora kao taoca, pod pretnjom pištoljem, kako bi naterao Zagora da oslobodi njegovog prijatelja, nakon čega obojica beže odatle sa profesorom. Zagor kreće za njima, i spašava profesora, kojeg su usput gurnili sa litice, i koji je se jedva zadržao, dok mu vodiči pobegnu. Sledećeg dana, profesori postavljaju svoje teleskope i ostale aparate za posmatranje pomračenja na svetom brdu, a Zagor i Čiko ostaju sa njima, jer nisu imali vremena da odu do Otava i objasne im šta oni rade na brdu. Istovremeno, u selu otava, jedan od ratnika prenosi da je video Zagora sa belcima na brdu, za koje smatraju da su im neprijatelji jer su oskrnavili njihovo sveto brdo. Tada poglavicu poziva Wandega, tajanstveni indijanac iz drugog plemena, koji već nekoliko godina živi sa njima, i kaže da mu je u snu jedan glas najavio veliko proročanstvo. On kaže kako ga je isti taj glas doveo do sela Otava, nakon što je se pre nekoliko godina bez sećanja probudio u šumi. Sada, taj glas mu je rekao da će se njegovo telo pročistiti kroz rane, i da će lažni prorok Zagor biti raskrinkan. U tom trenutku kreće pomračenje Sunca, i sve Otave su u panici, jer veruju da ih je Manitu napustio, dok pod šatorom Wandega kreće da sija u mraku, a poglavica Sagua i vrač Hamak se onesveste. Kada pomračenje prođe, oni se osveste, a jedan od indijanaca koji je bio sa njima u šatoru, Kowah, kaže da je pre nego što je se i on onesvestio video kako se Wandega diže u vazduh i nestaje. U tom trenutku, iz šume izlazi Wandega, sa velikim plikovima po licu, koji im kaže da je se sreo sa velikim duhom, i da mu je lice takvo zbog toga što ga je pogledao u oči. Indijanci poveruju u njegovu priču, i klanjaju mu se, a on kaže da će na prolećnom sastanku svig poglavica najaviti pobunu indinaca protiv belaca, koja će početi tako što će raskrinkati i ubiti Zagora. On kaže Sagui da sa svojim ratnicima napadne Zagora i belce na svetom brdu, što on i čini. Sledećeg dana, dok se vraćaju sa brda, Zagora, Čika i profesore napadaju dvojica vodiča. Zagor im uzvraća i ubija jednog od njih, dok drugi beži, a on kreće za njim. Ubrzo zatim, on nailazi na drugog vodiča, kojeg su ubile Otave. Sagua okružuje Zagora sa svojim ratnicima, i onesvesti ga, nakon čega ga vodi nazad do sela, dok ostatak ratnika isto radi sa Čikom i profesorima. U selu Otava, vrač Hamak sumnja u Wandegine reči, jer nije to video u svojoj viziji, dok Wandega i Kowah vide da sve ide po njihovom planu, i da će se uskoro otarasiti Zagora. Sutradan, Sagua i njegovi ratnici se vraćaju sa zarobljenicima, i Wandega ponovo pred indijancima dokazuje da je veliki duh zaista uz njega, kad jednim dodirom natera Zagora da mu padne pred noge. Za to vreme, Hamak ulazi u Wandeginu kolibu, i pronalazi činiju u kojoj je neka mast, zbog koje shvata Wandeginu varku. On pokušava da razgovara sa Saguom, kako bi mu razotkrio Wandeginu prevaru, ali ga on ne sluša. Te večeri, Hamak dolazi do Zagora, i daje mu nož kojim će se osloboditi. Sledećeg dana, dok ga vode kako bi ga živog spalili, Zagor koristi nož da se oslobodi konopaca, i hvata Wandegu, kako bi sprečio indijance da ga napadnu. Tada pred svima kaže da je Wandega varalica, i ponavlja isti trik koji je Wandega prethodnog dana uradio. Jednim dodirom, on onesvesti Wandegu, i indijanci poveruju da i on ima velike moći. Zagor objašnjava da nisu u pitanju nikakve moći, već igla namazana sredstvom za uspavljiavnje, koju je vrač Hamak pronašao u Wandeginom šatoru. Istom takvom iglom, njegov pomagač Kowah je onesvestio Saguu i Hamaka, i izmislio priču o tome kako je Wandega lebdeo i nestao. Tada Hamak dolazi sa činijom koju je našao pod Wandeginim šatorom, i nakon što Kowahu namaže mast iz nje po licu, izbijaju ga isti plikovi kakve ima i Wandega, za koje je rekao da je zadobio kada je pogledao velikog duha u oči. Kowah tada sve priznaje, i kaže kako ga je Wandega zaludeo snovima o slavi. On priča kako je Wandega Mohikanac čije su pleme pobili belci, nakon čega su ga odgajali misionari. Kako je dugo živeo sa belcima, znao je za određene stvari, kao što je dan pomračenja Sunca, i odlučio je da iskoristi to kako bi se osvetio belcima, i poveo indijance u rat protiv njih. Odabrao je selo Otava, koje se nalazi na mestu gde će pomračenje biti najjače, i pridružio im se uz lažnu priču da se ne seća ničega. Sada kad su ih raskrinkali, Otave vezuju Wandegu i Kowaha, i u kanuu ih puštaju niz reku prema vodopadu, kako bi sudbina odlučila da li će preživeti ili ne, dok Zagor, Čiko i profesori odlaze iz sela.