Zagor Maxi 05

Screenshot_3

Na južnom Atlantiku, Fishleg i posada Golden Bejbi su u lovu na kitove, kad ugledaju ogromnog kita crvenkaste boje, koji je među kitolovcima poznat kao Crvena Smrt. Oni spuštaju čamce u vodu, i kreću prema njemu, ali se iznenada spušta gusta magla, od koje ne vide ništa. Ispred jednog čamca se tada pojavljuje ogromno morsko čudovište na koje harpun ne deluje, koje im prevrće čamac, dok drugi čamac napadaju čudovišne sirene. Na brodu, Fishleg i preostala posada vide ogromne pipke koji izlaze iz vode, i hvataju brod. Zagor se budi u svojoj kolibi, i shvata da je sve to sanjao. On je siguran da se radi o viziji koju mu je poslao Ramath, zbog čega smesta sa Čikom kreće u Port Whale, gde stižu nakon desetak dana. Dok Zagor ide da potraži Golden Bejbi u luci, Čiko sreće Trampija, koji ga uvlači u svoju novu prevaru. Nešto kasnije, Zagor se uveri da Fishlegov brod nije usidren tamo, zbog čega ulazi u krčmu, gde je rekao Čiku da ga sačeka. Tamo nailazi na Virdžiniju, koja je iznenađena što je Zagor došao toliko brzo, jer mu je tek pre dva dana poslala pismo. On objašnjava da nije ni znao za pismo, već da je došao zbog čudnog sna, i tada Virdžinija kaže da je imala isti san sa čudovištima koja napadaju posadu Golden Bejbi, zbog čega je došla u Port Whale. Ona kaže da je kit kojeg su lovili u tom snu, Crvena Smrt, potopio mnoge brodove, i da su mnogi kitolovci poludeli nakon susreta sa njim. U Port Whaleu se nalazi jedan kapetan, Mordecai Sinn, koji tvrdi da je već sreo Crvenu Smrt, i koji upravo okuplja posadu kako bi ponovo krenuo u lov na njega. Virdžinija je pokušala da se ukrca na brod, ali Sinn ne želi žene na brodu. Oni tada izlaze iz krčme, kako bi potražili Čika, i pronalaze ga na trgu sa Trampijem. Trampi prodaje čudotvorni napitak od kojeg onaj koji ga popije u trenutku nauči da priča strani jezik. Prerušeni Čiko se pretvara da je slučajni prolaznik, i nakon što popije napitak kreće da priča španski, zbog čega okupljeni ljudi nasednu na trik, ali tada Čika prepoznaje jedan od gostioničara iz luke, i raskrinka ih, zbog čega su Čiko i Trampi primorani da beže svako na svoju stranu. Kasnije, Zagor ide do broda kapetana Sinna, gde se posvađa sa nekoliko novih članova posade, jer brani starca koji pokušava da ga spreči svakog ko se približi da se ukrca. On se sastaje sa Sinnom, koji ga prima među posadu, kao i Čika kao malog od palube, i već sutradan oni isplove u lov na Crvenu Smrt. Prva dva dana plovidbe, kapetan Sinn ne izlazi iz svoje kabine, ali nakon toga, on okuplja svu posadu, i priča im o kitu kojeg love. Crvena Smrt je krivac za smrt i ludilo mnogih rođaka ljudi koji su se ukrcali na njegov brod, zbog čega je on njihov glavni cilj, a onome ko ga prvi ugleda, Sinn obećava nagradu. Među posadom, Sinn primećuje mornara kojeg se ne seća da je zaposlio, a kada ga uhvati i skine mu šešir, ispostavlja se da je to Virdžinija, koja je se prerušila i krišom ukrcala na brod. On još uvek smatra da kitolovac nije mesto za ženu, ali kako su se već puno udaljili, dozvoljava joj da ostane na brodu. Nekoliko dana kasnije, oni ugledaju velikog kita ispred sebe, i mada to nije Crvena Smrt, odluče da ga ulove, zbog čega spuštaju čamce u vodu. Iako pogođen harpunom, kit uspeva da prevrne čamac i zaroni, povlačeći za sobom mornara kojem se konopac harpuna obmota oko noge. Zagor zaroni za njim, i spašava mornara, nakon čega se sa ostalima vraća na palubu bez plena. Te večeri, Zagor ima viziju Ramatha, koji mu govori da njemu i ostalima nije potrebna pomoć, i da su svi dobro, nakon čega nestaje. Sledećeg dana, pored broda ugledaju gomilu kitova, i mornari ponovo kreću u lov, ali tada mornar na osmatračnici sa druge strane broda ugleda Crvenu Smrt, zbog čega Sinn naređuje da odustanu od lova, i krenu prema ogromnom crvenkastom kitu. Iznenada, kao u Zagorovom snu, oko čamaca se spušta gusta magla, i Zagor oko sebe vidi čudne senke, koje drugi mornari ne primećuju. Tada se tačno ispred njihovog čamca pojavljuje ogromna Crvena Smrt, i jedan od mornara gađa kita harpunom, ali on prolazi kroz njega. Zagor shvatra da to nije pravi kit, već samo halucinacija, poput ostalih stvorenja koje je video u snu, i senki koje vidi oko sebe. Veliki talas im prevrne čamac, ali svi uspevaju da se vrate nazad na brod. Te večeri, Zagor ponovo vidi prikazu Ramatha, koji ga upozorava da ne love Crvenu Smrt, i odmah zatim nestaje. Sledećeg dana, kapetan Sinn okuplja posadu, i kaže da će opet krenuti u lov na Crvenu Smrt. Zagor pokušava da ga ubedi da to ne čine, i da je taj kit samo iluzija, kao što su videli i drugi mornari iz čamca, jer je harpun prošao pravo kroz njega. Sinn vidi da je Zagor ubedio neke od članova posade, i kako bi ga zaustavio, naređuje mornarima da ga uhvate i zatvore u jednu od kabina, što oni i čine, jer Zagor ne može da im se suprotstavi dok imaju Čika i Virdžiniju na nišanu. Kasnije, Virdžinija razgovara sa brodskim lekarom, doktorom Eagleom, za kojeg smatra da je razuman čovek, za razliku od mornara zaluđenih Crvenom Smrti, ali se ispostavlja da i Eagle veruje u ogromnog kita, i želi da ga pronađe kako bi ga proučio. Za to vreme, Čiko razgovara sa Džonijem, drugim malim od palube, koji je se od samog početka protivio lovu na Crvenu Smrt, ali ni on ne želi da pomogne da oslobode Zagora, jer ne želi da se suprotstavi kapetanu Sinnu. To ostavlja Čika i Virdžiniju same, da bez ičije pomoći pokušaju da ga oslobode. Kasnije te večeri, mornar sa osmatračnice pada u vodu, i svi mornari se okupljaju na palubi. Oni ga brzo izvlače na brod, ali vide da je već mrtav, i da je najverovatnije umro od straha. Pored broda, kapetan Sinn ugleda Crvenu Smrt, i bez obzira na to što je mrak, on naređuje mornarima da spuste čamce i krenu u lov. Ostali mornari ne vide kita, a pre nego što spuste čamce, Crvena Smrt udara brod i zatrese ga, nakon čega izranja tačno pored njega. Kapetan Sinn pita ostale da li ga sada vide, ali doktor Eagle umesto kita vidi veliku čeličnu mašinu. Ostali mornari na palubi vide otelotvorenje smrti, svoje stare neprijatelje, i slične stvari od kojih polude, i kreću da napadaju jedni druge. Virdžinija pored broda ugleda Golden Bejbi, sa posadom koji su postali hodajući leševi. Čiko shvata da ona halucinira, zbog čega je šamarom povrati, i zajedno dilaze do kabine gde je Zagor zatvoren. Tamo ugledaju dvojicu ljudi na straži, od kojih svaki vidi onog drugog kao Zagora, zbog čega se međusobno napadaju. Jedan od njih onesvesti drugog, a njega Čiko tada udara s leđa, i obara ga, nakon čega oslobodi Zagora, i objašnjava mu šta se dešava na palubi. Oni izlaze na palubu, gde se mornarima još uvek priviđaju vampiri, gusari i slične stvari, i tada Zagor oko sebe vidi gomilu indijanaca. Oni kažu da pripadaju različitim plemenima, i da ih je on sve ubio, a tada se među njima pojavljuje i njegov otac. Zagor shvata da on, kao i svi mornari, vidi svoju najveću noćnu moru i strahove, ali kako je se već pomirio sa onim što je njegov otac učinio (#400), on uspeva da se odupre vizijama, i one nestaju. Virdžinija ponovo u moru ugleda Golden Bejbi sa leševima, ali ovog puta zna da to nije stvarno, i iluzija nestaje. Tada se blizu broda pojavljuje Crvena Smrt, i Sinn naređuje kormilaru da krene prema tom ogromnom kitu. Zagor vidi da brod ide pravo na hridine, i da će se nasukati, zbog čega pokušava da zaustavi kormilara, ali ne stiže na vreme, i brod udara pravo u njih. Od šoka, svi mornari se oporave, i više ne vide priviđenja, nakon čega spuštaju čamce i ukrcavaju se na njih. Kako su izgubili jedan čamac tokom lova na kita nekoliko dana ranije, mnogi od njih moraju da ostanu u vodi, jer u preostalim čamcima nema mesta. Crvena Smrt prolazi pored broda koji tone, na kojem su ostali samo Sinn i Zagor, a kada ga Sinn ugleda, pogađa ga harpunom. Konopac mu se obmota oko noge, i kit ga povlači na dno, a Zagor skače za njim da ga spasi. Pod vodom, Zagor vidi da je Sinn mrtav, i pored sebe ugleda ogromnu Crvenu Smrt, i kit ga svojim mislima moli za pomoć. On mu prilazi, i vadi mu harpun, nakon čega kit odlazi, a Zagor izranja na površinu. Tada se iznenada pojavljuju tri čamca, na kojima je posada Golden Bejbi, i oni spašavaju mornare koji su ostali u vodi. Oni im kažu da su bili u lovu na kitove u blizini, kada su primetili brodolom, i krenuli da ih spase. Dok brod kapetana Sinna tone, Zagor, Čiko, Virdžinija i posada broda čamcima idu do Golden Bejbi, kojim putuju do obližnje luke. Tamo, Fishleg priča kako su zaista videli čudovišta u vodi, dok su lovili Crvenu Smrt, upravo kako su Zagor i Virdžinija videli u viziji koju im je poslao Ramath. Još tada je Ramath shvatio da se radi o iluziji, i ubedio Fishlega da prekinu lov, nakon čega su vizije prestale. Crvena Smrt iz nekog razloga ima moć da ljudima izaziva njihove noćne more i stvara iluzije, ali to koristi samo kao mehanizam za odbranu, kada pokušaju da ga ulove. Fishleg daje Čiku vreću sa zlatnicima, kojima će on i Zagor platiti putovanje nazad do Darkvuda, što primete trojica sumnjivih tipova u krčmi, i nakon što Čiko izađe odatle, oni ga presreću i napadaju. Čiko zove u pomoć, ali su Zagor i ostali predaleko da bi ga čuli. Uprkos tome, mornari sa Golden Bejbi iznenada iz nekog razloga osete opasnost, i kreću prema Čiku, kojeg spašavaju od napadača. Nekoliko dana kasnije, Zagor i Čiko se opraštaju od posade Golden Bejbi, i drugim brodom kreću nazad prema Darkvudu. Na brodu, Čiko kaže da misli da je upravo Crvena Smrt svojim moćima pozvala mornare sa Golden Bejbi da mu pomognu i spase ga od napadača, a pored toga, on je jedini koji nije imao nikakve vizije na brodu, već samo glavobolju. Pored broda se tada pojavljuje Crvena Smrt, ali izgleda da je sa broda vide samo Zagor i Čiko, dok ostali ne obraćaju pažnju. Na Golden Bejbi, svi mornari primete ogromnog crvenkastog kita, ali ne kreću u lov na njega, jer ne žele da love nekog koga smatraju prijateljem.
Advertisements