Zagor Almanah 02

Screenshot_1

Na obali reke Saskvehane, trgovački brod izvesnog kapetana Karpentera, Rouzbad, usidren je uz obalu, kad se na reci pojavi brod njegovog suparnika, kapetana Bridgea, sa kojeg mornari pucaju na Rouzbad. Bridgeov brod je previše udaljen da bi Karpenter i njegova posada mogli da im uzvrate sa kopna, dok oni pogađaju konopac kojim je Rouzbad veza, zbog čega brod kreće niz reku. Par Karpenterovih ljudi skače u reku kako bi sustigli Rouzbad, dok Bridge i njegova posada nastavljaju dalje prema mestu godišnjeg okupljanja trapera. Kasnije, na mestu okupljanja, Zagor i Čiko su sa ostalim traperima, i primećuju da se svi okupljaju oko Bridgeovog broda. Rohas kaže da je Bridge sumnjiv tip koji jeftino prodaje robu, zbog čega Zagor kreće sa njim prema brodu. Upravo tada dolazi Karpenter, koji napada Bridgea, ali Bridge poziva u pomoć gomilu svojih ljudi. Zagor vidi da nekoliko mornara napadaju samog Karpentera, i priskače mu u pomoć, nakon čega preti Bridgeu i njegovim ljudima da odustanu od borbe. Nešto kasnije, Karpenter priča Zagoru i okupljenim traperima šta se desilo na reci, i kako je kasnije Rouzbad ploveći bez kontrole niz reku udario u hridine, zbog čega je se deo tereta prevrnuo u vodu. Nakon toga, on je krenuo prema mestu sastanka trapera, dok su njegovi mornari ostali da poprave brod. Jedan od trapera tada kaže da Karpenter možda neće biti na tolikom gubitku, jer jedan trgovac iz Harisburga hitno traži veliku količinu krzna, i da je spreman da plati duplo, jer je njegova roba izgorela u požaru. Traperi odlučuju da pomognu Karpenteru, i zamene svoja krzna za njegovu preostalu robu sa broda, ali istovremeno nedaleko odatle i Bridge i njegova posada raspravljaju o tome, i kuju plan kako da uspore Karpentera i stignu tamo da prodaju krzna pre njega. Sutradan, jedan od Karpenterovih mornara trčeći dolazi do broda, i kaže da su on i još trojica napadnuti u šumi, i da je jedan od njih ranjen, da je drugi ostao sa njim, a da je treći krenuo za napadačima. Zagor, Karpenter i Dok odmah kreću prema šumi, i pronalaze ranjenika i mornara koji se brine o njemu, nakon čega Zagor kreće za napadačima i mornarom koji je krenuo za njima. Nedaleko odatle, on ih sustiže, ali prekasno, jer dvojica napadača pucaju u mornara i ubijaju ga. Zagor ih napada i ubija, a kada donese njihova tela do broda, Karpenter i ostali ih prepoznaju kao Bridgeove ljude, iako nema dokaza da ih je on poslao. Istovremeno, oni na reci ugledaju kako Bridge isplovljava, iako je mrak. Cele noći, Zagor i Čiko pomažu Karpenteru i njegovoj posadi da ukrcaju krzna koja su nabavili, nakon čega se ujutru ukrcaju sa njima, i kreću na put prema Harisburgu. Kako Bridge ima prednost, Zagor predlaže da prođu prečicom, koja je inače opasna, ali je u ovo doba godine manje opasna zbog veće količine vode. Karpenter pristaje, i Rouzbad prolazi opasnim tesnim prolazom punim vodopadima. Za to vreme, ne znajući da Rouzbad ide prečicom, na drugom delu reke, Bridgeovi ljudi čekaju brod u zasedi, ali im iza leđa prilaze trojica indijanaca u lovu. Plašeći se od napada indijanaca, oni pucaju na njih i ubijaju dvojicu, dok treći beži kako bi obavestio ostatak plemena. Nešto kasnije, Rouzbad ponovo ulazi u glavni tok reke, sa smanjenim rastojanjem od Bridgeovog broda. Sledećeg jutra, oni na obali primećuju tragove Bridgeovih ljudi koji su se tamo ulogorili da prenoće, i Zagor se iskrcava kako bi proverio koliku prednost imaju, kad ga iz šume napadaju indijanci koji misle da je jedan od ljudi koji su ubili dvojicu njihovih ratnike. On beži nazad na brod, ali indijanci ubijaju jednog mornara i rane drugog, pre nego što brod isplovi. Kasnije tog dana, Bridgeovi ljudi primećuju da im se Rouzbad približava, i postavljaju burad sa barutom prikrivenu granjem da pluta nasred reke, planirajući da pucaju u njih kad im se Rouzbad približi, i time ga raznesu. Zagor primećuje zamku, i skače u vodu kako bi onesposobio bure, tako što ga odvezuje i baca u vodu, a Karpenter i ostali skaču sa broda kako ne bi poginuli tokom eksplozije drugog bureta. Umesto da pucaju u bure, Bridge i njegovi ljudi odlučuju da ukradu prazan Rouzbad, i ukradu im sav tovar, dok Zagor i ostali ostaju u reci. Nastavljajući dalje sa oba broda, Bridge i njegova posada stižu do tesnog klanca, ne znajući da ih indijanci čekaju tamo u zasedi. Indijanci ih napadaju i sve pobijaju, čime osvete svoje ubijene ratnike, nakon čega odlaze. Nekoliko sati kasnije, Zagor i ostali stižu do mesta gde su se Rouzbad i Bridgeov brod nasukali, i primećuju da su svi mrtvi. Bridgeov brod je uništen i nije u stanju da plovi, dok Rouzbad jeste, zbog čega ga vraćaju u vodu, i bez problema nastavljaju putovanje prema Harisburgu.
Advertisements