Zagor Maxi 07

Screenshot_2

Nedaleko od jezera Mičigen, grupa indijanaca odmetnika napada imanje belaca, i ubijaju sve osim dečaka, koji uspeva da pobegne. Nedelju dana kasnije, Zagor i Čiko stižu u utvrđenje Nortvud, po pozivu pukovnika Murdoka, koji im priča o pokolju, i tome kako je dečak pobegao, nakon čega ga je spasio jedan traper, i doveo ga u utvrđenje. Po strelicama koje su koristili, indijanci ne pripadaju nijednom poznatom plemenu, a čudno je i to što ih predvodi belac u vojničkoj uniformi, kako je dečak rekao. U taj čas do utvrđenja stiže brod marinaca koje predvodi časnik Brosnan, i pukovnik Murdok kreće sa Zagorom i Čikom da ih dočeka. Kasnije, za večerom, Brosnan objašnjava Zagoru da su marinci mornaričke trupe koje se bore na kopnu, i kaže da je doveo svoje ljude do obale Mičigena radi obuke. Kao stručnjaka za takav teren, on moli Zagora da krene sa njima na nekoliko dana i pomogne im u obuci, a kako brod ide prema oblasti u kojoj se nalazi banda indijanaca koja je počinila pokolj, on pristaje da krene sa njima. Sledećeg jutra, Zagor i Čiko se ukrcavaju na brod, i upoznaju se sa ostalima, među kojima su strogi narednik Oven, i šeprtlja Kelson. Nešto kasnije, Kelson upada u svađu sa marincem Kregom, jer rasipe kofu sa vodom na palubi, a kako Brosnan prekine svađu, on ga kasnije namami u potpalublje, gde krene da se iživljava nad njim. Zagor priskače Kelsonu u pomoć i spašava ga, nakon čega mu Kelson objašnjava da se ne dopada Kregu i ostalima zato što je za razliku od njih, koji su teškom mukom primljeni u marince, on poslat tamo od strane svoje uticajne porodice, iako ne želi da bude marinac. Nakon duže plovidbe, brod se usidri blizu obale, i Zagor i marinci izlaze na kopno, gde se nakon vežbe ulogore da prenoće. Sledećeg jutra, dok marinci vežbaju, Zagor ide do spaljene kuće ljudi koje su pobili indijanci, koja se nalazi nedaleko odatle, gde ispituje ostatke. On se zatim vraća do marinaca, i sa jednim odredom kreće kroz šumu, i usput im pokazuje kako da prate tragove, ostavljaju oznake iza sebe, pronađu mesto za prelaz reke i slično, dok ih sve vreme neprimetno prate indijanci odmetnici. Sledećeg dana, oni ponovo kreću u šumu, kad primete da nema jednog marinca, i pronalaze samo njegovu kapu. Nakon što ispitaju tragove oko mesta gde su pronašli kapu, zaključuju da su ga oteli indijanci, i kreću za njima. Iznenada, sa visokih stena ih napadaju indijanci koji su ih čekali u zasedi, i ubijaju veliki broj marinaca, uključujući i Brosnana, ali Zagor uz pomoć nekoliko preživelih vojnika i trapera koji je se pojavio iz šume uspeva da ih savlada. Te večeri, oni se zajedno sa traperom vraćaju do narednika Ovena i ostatka grupe na obali, i objašnjavaju im šta se desilo. Traper priča kako je sa prijateljima bio u šumi, kad su ih indijanci napali, i samo je on preživeo i pobegao iz njihovog skrovišta, gde su ih odveli. Zagor kaže da mu je ta priča sumnjiva, ali se Oven ne slaže s njim, i kao marinac sa najvišim rangom nakon Brosnanove smrti, on odlučuje da povede grupu prema skrovištu indijanaca. Kad mu Zagor kaže da je to loša ideja, on to smatra kao nepoštovanje njegovog autoriteta, a kako ga pored toga i smatra krivim za smrt Brosnana i grupe marinaca, on naređuje da ga uhvate i strpaju u ćeliju na brodu, sve do završetka akcije. Kako ne želi da se bori protiv ljudi sa kojima se nedavno borio na istoj strani, Zagor se ne opire, i pristaje da ga zatvore u ćeliju, zajedno sa Čikom. Za to vreme, tajanstveni belac na čelu bande indijanaca muči otetog marinca i saznaje sve o njihovom odredu, nakon čega im sprema zamku. Nešto kasnije, brod stiže do mesta koje je pokazao traper, i marinci pucaju topovima prema pećini za koju je rekao da je njihovo skrovište, ali nigde ne vide nijednog indijanca. Oven sa većinom marinaca čamcima kreće prema obali, dok istovremeno indijanci krišom prilaze brodu svojim kanuima, i kreću da se penju gore. Čim marinci kroče na obalu, indijanci koji su ih čekali u šumi pucaju u burad sa barutom koje su postavili na obali, i raznesu veliki broj njih, dok mali broj preživelih nateraju u bekstvo. Istovremeno, na brodu, ispostavlja se da je traper izdajnik, i da ih je namamio u zamku. Indijanci se penju na brod, i zajedno sa traperom napadaju one koji su preostali na brodu. Kelson, koji je ostao da pazi na ćeliju, shvata šta se dešava, i oslobađa Zagora i ČIka, nakon čega sva trojica izlaze na palubu. Tokom borbe, Čika pogađaju sekirom i onesveste, dok Zagor pada u vodu sa jednim indijancem, a Kelson shvata da je gotov ako i on ne skoči u vodu. Zagor izlazi na obalu, i kreće prema Ovenu i maloj grupi preživelih marinaca, dok indijanci zauzimaju brod, i ostavljaju nekoliko marinaca u životu kao taoce, uključujući i Čika. Na obali, ranjeni Oven ostaje da pokriva svoje ljude dok beže, kad mu prilazi beli vođa indijanaca, kojeg on prepoznaje kao Tomasa Laforža, nekadašnjeg marinca. Za to vreme, Zagor stiže do preživelih marinaca na obali, i pomaže im da se otarase indijanaca koji ih napadaju, nakon čega se kriju u jednu pećinu zaklonjenu od pogleda. Nešto kasnije, Tomas vodi Ovena do skrovišta, gde ga vezuje, i priča mu svoju priču. Dok je bio u vojsci, jedan poručnik ga je uzeo na zub, i stalno maltretirao, sve dok jednog dana nije preterao, zbog čega ga je Tomas ubio. Ostali vojnici su otkrili šta se desilo i krenuli za njim, ali se on bacio u vodu i pobegao, dok su oni verovali da je se udavio. Od tada je krenuo da okuplja oko sebe indijance izbačene iz svojih plemena, i sakupio čitavu bandu, koju namerava da povede u rat. U zoru, Zagor ostavlja marince u pećini i kreće da ispita situaciju, kad u šumi nailazi na Kelsona, koji mu objašnjava kako je se bacio u vodu i spasio tokom napada. Par sati kasnije, Zagor i Kelson se vraćaju do male grupe marinaca sa štapovima i prućem, od kojih prave sekire, lukove i strelice po Zagorovom uputstvu. Te večeri, Zagor i marinci kreću do skrovišta indijanca rekom, držeći se za deblo, i dišući kroz trsku kako ih stražari ne bi primetili. Kada stignu nedaleko odatle, marinci se dele u dve grupe, i Zagor privlači pažnju indijanaca na sebe. Marinci se za to vreme približavaju sve do pećine sa zarobljenicima, ali ih Tomas i indijanac na straži otkrivaju. Kad shvati da ne može sam da se izbori protiv svih, Tomas hvata Čika i drži ga na nišanu, kako bi se zaštitio. Za to vreme, Zagor se penje uz stenu, napada ga sa visine i onesvesti ga, dok se marinci bore protiv preostalih indijanaca. Nakon što poraze bandu indijanaca, oslobođeni Oven prilazi Tomasu, ali se ispostavlja da Tomas nije bio u nesvesti, i on hvata Ovena. Kako ne bi završio pred streljačkim vodom, Tomas odlučuje da se baci niz liticu, i povede Ovena sa sobom, ali Kelson skače na njega i spašava Ovena, ali padne niz liticu zajedno sa Tomasom. Na dnu litice, Zagor i marinci pronalaze mrtvog Tomasa i Kelsona na samrti, koji pre nego što umre kaže da je konačno postao dostojan uniforme. Sledećeg jutra, nakon što sahrane mrtve saborce, Zagor i marinci se ukrcavaju na brod, i vraćaju se nazad prema utvrđenju Nortvud.
Advertisements