Zagor Specijal 10

Screenshot_3

Na jugozapadu Darkvudske šume, grupa ljudi obučenih poput Templara napada dvojicu indijanaca u lovu. Nakon što ubiju starijeg, ispituju dečaka o indijanskim legendama o kamenoj tvrđavi kružnog obika. Njihov vođa kaže da zna da se ta legenda prenosi samo sa jednog sakema Mandana na drugog, i da posle Anktopa (#231) niko nije izabran za sakema, već su se Mandani razišli, zbog čega pita dečaka da li je Anktop imao neku rodbio, na šta dečak spominje njegovu sestru Kee-Noah (#232). Nedelju dana kasnije, do Zagorove i Čikove kolibe u močvari dolaze Beau, Kee-Noah i Bezukoff (#232), u pratnji dvojice ljudi koji se predstavljaju kao profesor Rozenkrac i njegov pomoćnik Volfram. Beau im kaže da je pre nekoliko godina slikar Ketlin posetio selo Mandana, i da je od njegovih slika napravljena zbirka, kao i zbirka njegovih dnevnika sa putovanja. U dnevniku je spomenuo čudan izgled Mandana, zbog toga što nisu svi iste boje kose, očiju i tena. Ketlin je u svom dnevniku to objasnio legendom sa početka četrnaestog veka, po kojoj su se Velšani naselili u Americi, i pomešali sa indijancima. Rozenkrac kaže da ne veruje u tu teoriju, zbog čega je razgovarao o tome sa Ketlinom, i saznao da su kolibe Mandana kružnog oblika, što je neobično za indijanske građevine. To je povezao sa građevinama Templara, koje su takođe bile kružnog oblika, a tome u prilog ide i činjenica da su nakon prvih hapšenja preostali templari otplovili u nepoznatom pravcu, a on pretpostvlja da su stigli u Ameriku. Ako je ta pretpostavka tačna, templari su sa sobom poneli i sveti gral, a Mandani su delom njihovi potomci. Rozenkrac je krenuo da istražuje indijanske legenda iz tog vremena, i saznao za veliku kamenu kuću takozvanih starih čuvara, za koju pretpostavlja da je sagrađena kako bi se u njoj čuvao sveti gral. Kako bi ga pronašao, potražio je pomoć od Kee-Noah, koja zna da se ta građevina nalazi pored jezera u obliku krsta, iako nikada nije bila tamo. Ona je pristala jer bi pronalaskom svetog grala svet upamtio narod Mandana. Kako bi došli do jezera u obliku krsta, potrebni su im vodiči, ali im je bilo sigurnije da potraže pomoć od Zagora, zbog čega su došli do kolibe u močvari. Rozenkrac tada spominje da je i sekta čudnih tipova zainteresovana za sveti gral, i da oni smatraju sebe naslednicima reda templara. Nedaleko odatle, ljudi u templarskoj odeći iz daljine posmatraju grupu, i vide da su Kee-Noah i ostali krenuli na put. Dva sata kasnije, Zagor i ostali stižu do koliba dve porodice Mandana, ali vide da je se tamo dogodio pokolj, i da je jedan Mandan mučen, dok su svi ostali pobijeni. Pretražujući ostatke spaljene kolibe, iz podruma čuju ženski glas, i sklanjaju grede sa otvora kako bi je oslobodili. Oni izvlače ženu odatle, i vide da su sa njom bila i njena deca, koja su se ugušila. Žena im spominje grupu čudno obučenih ljudi koji su došli i napali ih, zbog čega je se ona sakrila u podrum sa decom. Kroz pukotinu u podu je ugledala vođu te grupe, nakon što je skinuo gvozdenu masku, a nakon što su templari pobili sve ostale i zapalili kolibe, nije mogla da izađe zbog grede koja je pala preko otvora. Žena tada ugleda Rozenkraca, i prepozna ga kao vođu templara, na šta Rozenkrac i Volfram otkrivaju svoje pravo lice, i ubijaju indijanku, nakon čega uzimaju Kee-Noah kao taoca. Rozenkrac kaže da je sve što im je ispričao tačno, ali da im nije spomenuo da je on zapravo na čelu te sekte koja želi da se dočepa svetog grala. Iz šume tada dolaze i ostali templari i napadaju ih, ali Zagor, Čiko i Bezukoff uspevaju da pobegnu tako što skoče u reku, dok Beau i Kee-Noah ostaju sa templarima. Nakon što izađu iz vode, Zagor kaže da im je jedna nada da oslobode Beaua i Kee-Noah da ih prestignu, zbog čega prečicom kreću prema jezeru u obliku krsta. Nakon nekoliko dana putovanja, templari sa zarobljenicima prolaze kroz napušteno selo gde su nekada živeli Mandani, i Kee-Noah na zemlji primećuje kamenje poređano u obliku orla i sekire, zbog čega shvati da su Zagor i ostali stigli tamo pre njih. Dva dana kasnije, templari nailaze na ribara koji živi u šumi, i pitaju ga za jezero u obliku krsta, ali on odbija da im odgovori, zbog čega oni pucaju na njega. On uspeva da izbegne metke, i pogađa Rozenkraca kopljem, nakon čega skače u vodu i pobegne. Nedaleko odatle, on izlazi na suvo i vraća se u šumu, ali nekoliko templara na konjima ga sustiže. U taj čas se pojavljuje Zagor, koji napada templare i spašava ga. Ribar se tada predstavlja kao Persi, i Zagor ga vodi prema mestu gde je ostavio Čika i Bezukoffa, nakon čega idu do sigurnog mesta gde mogu da prenoće. Nakon što mu objasne kako stoje stvari, Persi kaže da je čuo za legendu o templarima i svetom gralu, i da je po legendi jedan plemić iz doba kralja Artura, Parsifal, postao čuvar svetog grala. Sve dok je bio pored svetog grala, Parsifal nikada ne bi ostario, niti bi se razboleo. Sledećeg dana, oni stižu do mesta gde je jezero u obliku krsta, ali tamo ne vide nikakvu kamenu građevinu. Zagor tada na sredini jezera primećuje malo ostrvce kružnog oblika, za koje kaže da je previše pravilnog oblika da bi bilo delo prirode, zbog čega odluči da proveri. Malo kasnije, templari stižu do obale jezera, i po tragovima na obali zaključuju da su Zagor i ostali otišli prema malom ostrvu. Rozenkrac odlučuje da se podele, i da manja grupa ostane na obali sa Beauom, dok on i ostali odu do ostrva sa Kee-Noah. Neko vreme kasnije, oni naprave splav i približavaju se ostrvu, i tada vide da je ostrvo zapravo vrh tornja starog dvorca, koji je zarasao u travu. Čim uđu u dvorac, grupu koja je ostala na obali napadaju Zagor i ostali, i oslobađaju Beaua. Oni kažu da su namerno ostavili tragove koji pokazuju da su ušli u vodu, ali da nisu otišli do ostrva, već su izašli na kopno nedaleko odatle. Čiko i Beau tada ostaju na obali sa Bezukoffim, koji je ranjen u rame tokom borbe sa templarima, dok Zagor i Persi kreću prema templarskom dvorcu. U dvorcu, templari nailaze na vrata sa simbolom krsta, i na silu ih otvaraju, ali istog trenutka otvaranje tih vrata izaziva rušenje cele građevine, zbog čega voda kreće da ulazi unutra. U prostoriji iza tih vrata, oni ne pronalaze sveti gral, već gomilu sanduka sa zlatom, što se ispostavlja da je bio Rozenkracov pravi cilj. Dok se ostali templari udave nakon ulaska vode u dvorac, Rozenkrac i Volfram odlučuju da izađu i kasnije se vrate da iz vode izvade blago, ali pre toga nameravaju da ubiju Kee-Noah, jer im više nije potrebna. U taj čas se pojavljuju Zagor i Persi, koji je spašavaju i ubijaju Volframa. Iznenada se krov u toj prostoriji sruši, i Rozenkrac i Persi ostaju zarobljeni u prostoriji koja se puni vodom, dok su Zagor i Kee-Noah sa druge strane. Persi kaže da nema načina da izađe odatle, i traži od Zagora i Kee-Noah da odu bez njega, što oni i učine. Nakon što izađu, ostaci dvorca se urušavaju i završe pod vodom, a oni stižu do obale. Zagor se tada seća legende o svetom gralu koju im je Persi ispričao, i kaže da je možda upravo Persi taj Parsifal iz legende, i da je možda još uvek živ na dnu jezera, zahvaljujući svetom gralu.

Dodatak uz specijal – Trampi: Hitac iz pištolja. Trampi je u malom gradiću na granici Darkvuda, gde izvlači besplatan ručak tako što se pretvara da je dobio trovanje hranom. Dok izlazi iz restorana, vidi kako iz jedne kuće izbacuju starca. On mu pomaže da ustane, i starac po imenu Harper ga poziva kod sebe i svoje nećake na ručak. Tamo mu objašnjava da je se pre godinu dana naselio u tom gradu, i da je se pozajmio od izvesnog Doolina, trgovca oružjem, jer u blizini nema nijedne banke. Ispostavilo je se da je Doolin pokvarenjak koji svaki put traži sve veću otplatu duga, iako su već otplatili desetostruku početnu sumu. Poslednju ratu od sto dolara treba da plate u roku od dva dana, inače će im oduzeti kuću, a kako nemaju taj novac, Harper je otišao da ga zamoli da mu produži rok za otplatu, na šta ga je ovaj izbacio na ulicu. Trampi tada ugleda stari pištolj na zidu, i dobija ideju kako da ga iskoristi da im pomogne. Harper kaže da je Doolin već video taj pištolj, i da on ne vredi ništa. Sutradan, obučen u Harperovo svečano odelo, Trampi posećuje Doolinovu prodavnicu oružja, i predstavlja se kao bogati kolekcionar. Nakon što za svako oružje u radnji kaže da ima takvo, on traži od Doolina model koji Haper čuva na zidu. Doolin kaže da taj pištolj ništa ne vredi, ali Trampi insistira, i kaže da bi za takav primerak dao hiljadu dolara. Kad to čuje, Doolin obećava da će ga smesta nabaviti, i ide do Harpera da ga otkupi od njega. Harper odbija da se rastane od pištolja za manje od devetsto dolara, zbog čega Doolin ide do restorana u kojem Trampi ruča, kako bi potvrdio da želi da ga kupi, i povećao cenu na hiljadu i po, na šta Trampi pristaje. On se zatim vraća do Harpera, gde zatiče beležnika, i Harper ga primora da potpiše kupoprodajni ugovor, po kome ne može da povrati novac u slučaju da se predomisli. Čim potpiše i isplati mu devetsto dolara, Doolin sa pištoljem ide do restorana, ali vidi da je Trampi već otišao, i ostavio njemu da plati ručak. Za to vreme, Trampi se vraća do Harpera, koji mu kaže da mu je sto dolara dovoljno da vrati dug Doolinu, a od preostalih osamsto, polovinu poklanja Trampiju. Trampi se rastaje od Harpera i njegove unuke, i odlazi svojim putem, ali ga na ulici sreće Doolin, koji shvata da je prevaren, i želi da ga ubije. Doolin puca na njega iz starog Harperovog pištolja, ali mu pištolj eksplodira u lice. Trampi to koristi da pobegne iz grada, nakon čega Harper otplati svoj dug Doolinu, i tako sačuva kuću.