Dragonero 021

Screenshot_2

U Solian dolazi carski glasnik, koji predaje Janu poruku od Ausofera (#15) lično. U poruci, on spominje da se u selu Nerija na granici sa Kandarijom i Kraljevstvom Pastira na svakih deset godina vrši ritual, kako se ne bi ispunilo strašno proročanstvo. Trenutni sveštenik, Sardon, izvršiće ritual na izvoru jezera, kako se nad njihovo selo ne bi spustio smrtonosni oblak i ubio ih. Ausofer ne kaže šta želi da Jan učini u vezi toga, već samo kaže da ode u Neriju i ispita slučaj. Jan, Gmor i Sera odmah kreću na put, i nakon par dana stižu na granicu sa Kandarijom, gde se u jednoj krčmi sastaju sa poručnikom Bromom iz carskih lovaca, koji ih vodi kroz šumu do ulaza u selo. Prolazeći pored starih ruševina, Sera kaže da izgledaju kao delo vilovnjaka, kao i da oseća čudnu energiju koja dolazi iz vode. Oni stižu do izvora, i smeštaju se kako bi čekali da se pojavi Sardon, koji će izvršiti ritual. Nedugo zatim, Sardon sa još nekoliko sveštenika i jednom devojkom, Hilmom, stiže do izvora, nakon čega vadi nož. Jan shvata da Sardon želi da žrtvuje devojku, zbog čega se sa Gmorom i Serom umeša i pokušava da ga spreči, ali ih sveštenici iz pratnje napadaju. Sardon vidi da ne mogu da ih poraze, i gura Hilmu u jezero, kako bi je ipak žrtvovao zbog rituala, a Jan smesta skače za njom. Na dnu jezera, Jan vidi i druge devojke obučene u istu ritualnu odeću, koje su ranije bile žrtvovane, i njihovi duhovi pokušavaju da ga uhvate, ali on sa Hilmom izlazi na površinu. Čim izađe, Jan priča Sardonu šta je video na dnu, i kaže da su ljudske žrtve zabranjene u carstvu, i kažnjive smrću. Hilma kaže da će se rado žrtvovati ako će to spasiti njen narod od smrtonosnog proročanstva, u koje veruju u selu, i tada iz jezera izlaze duhovi prethodno žrtvovanih devojaka, ali se ispostavlja da ih samo Jan vidi. Jan, Gmor i Sera zarobe sveštenike i vezuju ih, nakon čega sa njima idu prema selu, gde nameravaju da ih raskrinkaju pred ljudima, i objasne im da ne postoji nikakvo proročanstvo, i da ne smeju da žrtvuju devojke. Međutim, čim sledećeg jutra stignu u selo, ljudi se okupljaju na trgu, i napadaju ih jer smatraju da su ih osudili na propast time što su sprečili ritual. Kako ne žele da se bore protiv njih, Jan, Gmor i Sera beže odatle, vodeći Hilmu sa sobom, i zatvaraju se u staroj napuštenoj kući na kraju sela. Jan kaže da je potrebno samo da izdrže do sledećeg dana, jer će tada proći vreme za izvršavanje rituala, i ljudi će videti da ne postoji nikakva pretnja od proročanstva. Sardon ne namerava to da im dozvoli, i šalje grupu ljudi da ih napadne. Ljudi brzo upadaju u trošnu kuću, ali ih Jan, Gmor i Sera lako poraze. Dok trojicu njih ubiju, ostale izbacuju napolje, i prete Sardonu da se ostali neće izvući ukoliko to ponove. Za to vreme, Hilma izlazi iz kuće i trči do ljudi iz sela, jer želi da spreči pokolj time što će se žrtvovati. Sada kad više ne rizikuju da ubiju Hilmu, ljudi iz sela pale kuću u kojoj su zatvoreni Jan, Gmor i Sera, i čekaju ih ispred kako bi ih ubili ukoliko izađu. Istovremeno, u kući, oni pronalaze bunar koji vodi do podzemnih tunela u kojima je voda iz jezera, i kreću tunelom koji vodi dalje od sela. Na kraju tunela, oni stižu do podzemnog iezera, gde Sera primećuje biljku Fediju, zvanu “nosilac života”, koja je toliko retka da ju je do sada videla samo u knjigama. Sera objašnjava da ta biljka raste u vodi koja teče sve do sela, i čini da zemlja bude plodna i hrani druge biljke, kao i da ima još dobrih efekata na okolinu. Fedija raste samo na čistom mestu, kao što je taj izvor, ali pre nego što se u potpunosti rascveta, ona čisti okolinu izbacujući kroz svoje listove oblak koji sadrži svu nečistoću koju je prikupila. Blizu biljke, Gmor pronalazi kamen sa uklesanim tekstom na jeziku vilovnjaka. Sera čita tekst, i kaže da je zapisana priča od pre mnogo vremena, kada je se mali klan vilovnjaka naselio u tom kraju. Pronašli su izvor, i Fediju koja se još uvek nije u potpunosti rascvetala. Dalje uz reku, bilo je selo ljudi, sa kojima su vilovnjaci bili u dobrim odnosima. Kada je se Fedija rascvetala, ispustila je oblak sa svom nečistoćom iz okoline, i dok su vilovnjaci bili spremni na to i zaštitili se, ljudi iz obližnjeg sela to nisu znali, i veliki broj njih je umro kada je do njih stigao smrtonostni oblak. Ljudi su mislili da su vilovnjaci krivi za to, zbog čega su ih sve pobili, ali su upamtili smrtonosni oblak, zbog čega su počeli da vrše rituale žrtvovanja kako bi sprečili da se to ponovo dogodi. Sera kaže da oseća kako se priroda buni zbog leševa koje bacaju u jezero, i da neće izdržati još jednu žrtvu. Ona ostaje da pokuša da smiri majku prirodu, koja želi da se pobuni, dok Jan i Gmor izlaze na površinu kako bi pokušali da ponovo spreče ritual. Za to vreme, na izvoru, Sardon i čitavo selo su okupljeni kako bi prisustvovali ritualu, ali tada iz jezera i iz zemlje izlaze biljke koje ih napadaju. Jan i Gmor dolaze do njih i pokušavaju da im pomognu da se izbore sa biljkama, ali biljka hvata i njih, i ubija Sardona, kojeg povlači na dno jezera. U podzemnom tunelu, Sera se povezuje sa prirodom i moli je da prestane, i nakon Sardonove smrti, biljke se povlače u zemlju. Jan tada objašnjava ljudima iz sela da je njihovo proročanstvo besmisleno, i Sera ih vodi u podzemne tunele, gde im pokazuje kamen u kome je uklesana priča iz prošlosti. Nakon toga, Jan, Gmor i Sera napuštaju Neriju, i vraćaju se nazad u Solian, dok se ispostavlja da je starac iz podzemlja carske palate (#16) posmatrao ceo događaj.


drg-21