Dampir 055

screenshot_3

Na Kembridžu, jedan računovnođa koji ostane do kasno na univerzitetu ugleda na monitoru ugljenisanog čoveka okruženog plamenom, koji izlazi iz ekrana i kreće ka njemu. Sutradan, u malom selu Vebliju, Mod Najtingejl i Mark (#35) istražuju kuću za koju se priča da je opsednuta duhovima, ali se ispostavlja da se sin vlasnika krije u tajnoj prostoriji, i proizvodi te čudne zvuke. Kada uđe u tu tajnu prostoriju, Mod vidi kako se oko nje širi plamen, koji odmah zatim nestaje, a Mark ga čak ni ne primeti. Za to vreme, Harlan sa Milijusom (#08) dolazi na Kembridž, u ulozi profesora vampirologije, i sastaju se sa Mod, Nikol i Ričardsom (#35) u kancelariji provosta Bejtmena, koji ih je pozvao tamo kako bi istražili pojave duhova na univerzitetu. On spominje slučaj računovođe koji tvrdi da je video spaljenog čoveka i vatru oko sebe, iako nema ni traga od požara. Pored njega, i jedan od studenata, Dik, proživeo je natprirodne događaje, zbog čega Mod ide da porazgovara s njim. Dik priča kako se nakon dolaska na univerzitet smestio u svoju sobu, koja je bila mnogo hladnija od sobe njegovog prijatelja Hjua, ali na to nije previše obraćao pažnju. Već prve večeri je čuo čudno škripanje u sobi, i ugledao vrata na zidu, koja su nestala čim im se približio. Slična stvar se ponavljala i idućih noći, zbog čega su on i Hju zamenili sobe, a već sledećeg dana je primetio da se Hju drugačije ponaša. Nakon par mirnih noći, ponovo su krenuli da se javljaju čudni zvuci, i jedne večeri je za stolom ispred svog kreveta ugledao nekog čoveka. Čovek je ustao i krenuo prema njemu, nakon čega se onesvestio, i sledeće čega se seća je da je bio u velikoj dvorani punoj ljudi, a zatim se probudio. Zbog toga je odlučio da se preseli u obližnji hotel, i tada su čudni noćni događaji prestali. Za to vreme, Harlan istražuje stare zapise u univerzitetskoj biblioteci, gde od bibliotekara saznaje za čudan događaj provostove sekretarice. Jedne večeri je ostala do kasno u biblioteci, kad je ćula listanje knjige u drugom delu, gde nije bilo svetla. Krenula je prema mestu odakle dolazi zvuk, i ugledala čoveka sa licem prekrivenim opekotinama kako pretražuje policu sa knjigama, nakon čega se onesvestila. Bibliotekar je pokušao da istraži slučaj, i više puta je ostao do kasno u biblioteci, ali ništa nije video, osim što je osetio neprijatan miris izgorelog mesa. Te večeri, Harlan, Milijus, Mod i Nikol odlučuju da istraže sobu u kojoj je bio Dik, a u kojoj je sada njegov prijatelj Hju, kad primete nekog kako se šunja ispod prozora. Harlan ga hvata, i vidi da je to zapravo Ričards, koji je takođe vršio svoja istraživanja. Oni tada vide neku senku u sobi, i ulaze unutra da vide o čemu se radi, i tamo ih dočeka Hju, koji pokušava da ih se otarasi. Harlan i ostali ipak ulaze u sobu, ali ne primećuju ništa čudno, osim nekih starih knjiga koje je Hju sakrio ispod gomile udžbenika. Nikol tada spominje da je na prozoru videla dve senke, dok su ostali videli samo jednu. Kasnije, Harlan i Ričards ispituju stare mape, i saznaju da je na mestu gde se nalazi ta soba nekada bila baštovanova kuća, iako još uvek ne shvataju kakve to veze ima sa tajanstvenim duhom. Sledećeg dana, uz pomoć provosta univerziteta, Hjua privremeno premeštaju u hotel, a Mod te večeri ulazi u njegovu sobu kako bi pokušala da stupi u kontakt sa duhom, dok Harlan i Milijus stražare ispred. Nakon nekog vremena, Mod pada u trans, i govori sa dva različita glasa, dok se na prozoru na trenutak pojavi duh čoveka sa opekotinama, okružen vatrom. Zbog dva glasa kojima je Mod pričala u transu, Harlan i ostali zaključuju da su na univerzitetu zapravo dva duha, a ne jedan. Sledećeg dana, Harlan i Ričards idu do univerzitetske biblioteke, gde od bibliotekara saznaju za izvesnog profesora Ridlija iz šesnaestog veka, koji je bio optužen za satanizam, i spaljen na lomači. Među starim dokumentima pronalaze presudu, u kojoj piše da ga je za sklapanje pakta sa đavolom optužio blagajnik Bramvel. Te večeri, Hju posećuje biblioteku, i nedugo zatim, duh nekog drugog čoveka napada bibliotekara. Iznenada se u biblioteci proširi požar, zbog čega Harlan i Ričards ulaze unutra i spašavaju bibliotekara, kao i onesvešćenog Hjua, nakon čega požar nestaje bez ikakvih tragova, kao da ga nije ni bilo. Sutradan, bibliotekar spominje kako ga je napao drugi duh, a ne duh izgorelog čoveka, i da ga mu je vatra spasila život. Mod tada kaže da je moguće da je Hju stupio u kontakt sa drugim duhom nakon što je prešao u Dikovu sobu, i da je pristao da sarađuje s njim, iz nekog razloga, a da bi cilj tog drugog duha mogao biti vraćanje u život. Te večeri, dvoje mladih studenata vide otvorena vrata kripte, i odlučuju da siđu dole, gde se pojavljuje drugi duh i napada ih. Nešto kasnije, Harlan i ostali ih pronalaze iscrpljene, bez velike količine krvi. Kasnije, Mod, Nikol, Ričards i Milijus održavaju seansu na kojoj prizivaju duh profesora Ridlija, izgorelog čoveka spaljenog na lomači. Duh ulazi u Modino telo i kroz nju kaže da je drugi duh takođe tu, i da želi da se vrati. Za to vreme, Harlan sa Dikom ide prema njegovoj staroj sobi u kojoj su mu se dešavali čudni događaji noću, kad primete da je ispred njih zapravo baštovanova kuća, koja je pre više vekova bila na tom mestu. U kući, oni vide Hjua kako pokušava da spali neku knjigu, i Harlan pokušava da ga spreči, ali drugi duh kontroliše Hjuovo telo i napada ga. Harlan uspeva da se izbori sa njim i onesvesti ga, nakon čega on i Dik vide da više nisu u baštovanovoj kući, već u staroj Dikovoj sobi. Na drugom mestu, Mod se osvesti iz transa, i kaže da je Ridli nepravedno optužen, i da je onaj ko se bavio crnom magijom zapravo čovek koji ga je optužio, Bramvel, čiji duh sada pokušava da se vrati u život. Kasnije, u knjizi koju je Hju pokušao da spali, a koju je prethodne noći uzeo iz biblioteke, Harlan i ostali pronalaze dokaze da je blagajnik Bramvel potkradao univerzitet. Oni pretpostavljaju da ga je Ridli razotkrio, zbog čega ga je Bramvel lažno optužio, i naredio da ga spale na lomači. Kasnije te večeri, oni idu do stare kapele na univerzitetu, gde je Bramvel sahranjen, kako bi spalili njegov leš, ali se pred njima pojavljuje Bramvelov duh, koji pokuša da ih zaustavi. Ridlijev duh sprečava Bramvela da se umeša, dok Harlan i ostali spale Bramvelove kosti, i time ga zauvek unište, i oslobode univerzitet duha.


dmp-55
Advertisements