Dragonero 051

Screenshot_3

Jan pod lažnim identitetom kriminalca dolazi u ozloglašeni zatvor Vetusmea, koji je nekada bio rudnik patuljaka, a za koji se sumnja da je sada sedište udruženja plaćenika, Crnih Oštrica (#36). Kako se zatvorenici nalaze unutar rudnika, tamo ne postoje ćelije niti zatvorski čuvari, već se nadgleda samo ulaz u rudnik, dok unutar njega vlada zakon jačeg. Nakon što ga ubace u okno, njega i druge zatvorenike prodaju na pijaci kao robove onima koji najviše ponude, i Jan završi kod izvesnog Varlarga, koji ga smešta među ostale robove. Sledećeg jutra, Jana i ostale porobljene zatvorenike vode do prostorije za štavljenje kože, ali on primeti da tamo nema životinja kojima treba da oderu kožu. Tada iz rupe na vrhu prostorije padaju ljudski leševi, i Varlarg im naređuje da im izvade zube, skinu dlake i oderu kožu, a one koji odbiju ubije. Kasnije, na pauzi, Jan primeti neuhranjenog starca i dečaka, i sa njima podeli svoju hranu. Iznenada se svi izlazi iz prostorije zatvaraju, i pojavljuju se nekoliko pripadnika Crnih Oštrica, koji im bacaju oružje, i teraju ih da se međusobno poubijaju, sve dok u životu ne ostane samo onoliko zatvorenika koliko ima oružja. Zatvorenici napadaju jedni druge, i Jan se bori kako bi zaštitio starce i decu koji ne mogu da se bore. Nakon toga, Crne Oštrice otvaraju izlaze, a leševe bacaju u prostoriju za štavljenje kože. Nešto kasnije, Jan primeti starca u odvodu za vodu kako ga doziva, i kreće za njim kroz tunel, sve do tajne prostorije u kojoj vidi druge starce i decu. On shvati da se nalazi u jednom od tunela starog rudnika patuljaka, i starac mu pokazuje steni niz koju teče sveža voda, koja je obično rezervisana samo za pripadnike Crnih Oštrica, dok ostalim zatvorenicima daju slanu morsku vodu. Starac mu iz zahvalnosti zbog toga što je podelio hranu sa njima i branio ih kaže da može doći do tog skrovišta kad god poželi, i objašnjava da su sva ta deca rođena u zatvoru, i nikada nisu bila na slobodi. Jan se raspituje o Gvozdenim Bubnjevima patuljaka, i starac pristaje da ga odvede tamo, ukoliko im i dalje obezbeđuje hranu. Sledećeg dana, Varlarg vodi Jana do velike arene, gde se porobljeni zatvorenici bore radi zabave Crnih Oštrica i posmatrača koji se klade na borbe. Borbe se odvijaju na mostu iznad bazena u kojem je ajkula, a robovi se bore protiv iskusnih pripadnika Crnih Oštrica. Kada dođe red da se Jan bori, Varlarg kaže da će mu on biti protivnik, i oni staju na viseći most. Jan uspeva lako da savlada Varlarga, a njegova krv privlači ajkulu koja ga pojede, nakon čega ruši most i baca i Jana u vodu. Jan gubi svest pod vodom, a kada se probudi, pred sobom ugleda Ondinu (#36), koja mu kaže da je primorana da ostane tamo, jer je stara šamanka drži svojom magijom. On obećava da će je osloboditi, ukoliko ga vrati na mesto gde je upao u vodu, što ona i čini, i Jan izroni usred arene. Crne Oštrice ga tada vode do svog vođe, za kojeg otkriva da je polu-vilovnjak, i pored kojeg ugleda staru šamanku koja je svojim moćima zarobila Ondinu. Vođa kaže da želi da ga primi kao člana Crnih Oštrica, ali da još uvek mora da se dokaže, nakon čega ga šalje nazad u svoju ćeliju. Te večeri, Jan sa starcem ide kroz stare tunele rudnika sve do Gvozdenih Bubnjeva, sistema za komunikaciju patuljaka. Jan objašnjava starcu da se ti gvozdeni blokovi protežu na desetine stopa u dubinu, sve do podzemnih metalnih žila, i da zvuk proizveden udaranjem u njih stiže do stanice za prijem, koja je miljama udaljena odatle. On uzima malj i kreće da udara u Gvozdene Bubnjeve, i time šalje dogovorenu poruku. Nakon što izađe iz tunela, sazna da ga Crne Oštrice traže, i ponovo ide do njihovog vođe. Vođa kaže da je otkrio da je on špijun, i da zna za postojanje Gvozdenih Bubnjeva. Jedan od članova Crnih Oštrica je nekada bio u carskoj mornarici, tako da poznaje kod koji je koristio u poruci, i shvatio je da je Jan poslao zahtev da ga izbave iz zatvora, ali nije uspeo da dešifruje vreme i mesto. Jan priznaje da je špijun, i da je njegov zadatak bio da pronađe vođu Crnih Oštrica, i o tome obavesti carsku vojsku, nakon čega bi oni došli po njega, a što se tiče vremena i mesta, kaže da je to upravo sada i tu. Istog trenutka, u zatvor upada grupa carskih vojnika, uz čiju pomoć Jan uspeva da porazi Crne Oštrice i šamanku koja je zarobila Ondinu, kao i da zarobi njihovog vođu. Ubrzo zatim, Jan se ukrcava na carsku letelicu i odlazi iz zatvora, dok ga oslobođena Ondina posmatra iz mora, i šalje mu mentalnu poruku da će mu zauvek biti dužnica.


drg-51
Advertisements