Dampir 065

Screenshot_3

U Montrealu, izvesni Aleksander u prodavnici antikviteta kupuje sistro, drevni ritualni predmet koji predstavlja jedan od prvih poznatih prikaza anđela. Odmah nakon njegovog odlasta, pored prodavca se iznenada pojavljuje tajanstveni čovek koji mu daje svoju vizit kartu, na kojoj je ime Grigor Kasdej, nakon čega isto tako tajanstveno nestaje. Kasnije, Aleksander se u svom klubu nabacuje pevačici Tabiti i daje joj sistro. Ona ga odbija i rani ga sistrom, zbog čega on prelazi na grublje mere, ali se istog trenutka pored njih iznenada pojavljuje Kasdej, koji spašava Tabitu i odvodi je iz kluba. Te večeri, u Tabitinom stanu, Kasdeju u jednom trenutku zasvetle oči, i iz neobjašnjivog razloga svojim moćima ubija Tabitu, na čijem telu ne ostaju nikakvi tragovi, ali joj unutrašnji organi više nisu na mestu. Nekoliko dana kasnije, Harlan stiže u Montreal, i telefonom se čuje sa Mejerom (#30), koji je u međuvremenu ponovo postao policajac, i kome u tom poslu pomaže povampireni Džim. Za to vreme, antikvar istražuje stare knjige, i u jednoj od njih otkriva da je Kasdej zapravo ime jednog od sedmorice predvodnika anđela pobunjenika koji su pobegli na zemlju, koje takođe nazivaju i Nafidimi (#51). Istog trenutka, iza njega se pojavljuje tajanstvena žena koja mu dodirom čita sećanja, i u njima vidi Kasdeja, nakon čega pokušava da ga ubije, ali je u tome sprečava iznenadna svetlost koja se pojavljuje u antikvarnici, i ona nestaje. Ispostavlja se da je tu svetlost stvorio Anijel (#36), koji je došao u antikvarnicu sa Harlanom, Kurjakom i Teslom, i koji je prepoznao tu ženu kao demona Nahemu. Od antikvara, oni saznaju za Kasdeja koji se pojavio nakon što je on prodao sistro u obliku anđela, i daje im njegovu vizit kartu. Kasnije, Anijel objašnjava Harlanu, Kurjaku i Tesli da je Kasdej jedan od Nafidima, ali da za razliku od drugih ne radi za Nergala, i da nema gospodara. On objašnjava da Kasdej u sebi nosi svetlost i tamu koju nije u stanju da kontroliše, zbog čega ponekad čini dobra, a ponekad loša dela, i da je njegova želja da postane normalan. Za to vreme, u klubu, Aleksander želi da se osveti Kasdeju, i šalje svoje ljude da ga pronađu i dovedu mu ga. Na drugom mestu na putu od Kvebeka do Njujorka, dve devojke na ulici vide Kasdeja kako šeta po kiši, i ponude mu prevoz. Kada se zaustave u jednom prenoćištu, Nahema pronalazi Kasdeja i prilazi mu, i protiv njegove volje priziva njegove moći, koje on nije u stanju da obuzda, zbog čega živ izgori, zajedno sa jednom od dve devojke koje su ga povezle. Istovremeno, negde u šumi, Anijel priziva Sariela, Amešu koji nije ni na strani dobra ni na strani zla, već ima prijatelje na obe strane, i poštuje zakon ravnoteže. Sariel pristaje da im pomogne da pronađu Kasdeja, i spasu ga od Naheme, Nergala i njegove desne ruke, Nafidima Semjaze. U Njujorku, Gejl, prijateljicu devojke koja je živa izgorela sa Kasdejem, policija ispituje kao svedoka o onome što se dogodilo. Dok se umiva u kupatilu, Gejl iznenada zasvetle oči, i trenutak kasnije njeno telo preuzima Kasdej, koji ubija policajce i beži odatle. Anijel to oseti i svojim moćima se istog trenutka pojavljuje tamo, ali vidi da je Kasdej već nestao. Dok kolima idu prema mestu gde je Kasdej pobio policajce, Harlan, Kurjak i Tesla na putu primećuju jednog Nafidima, i skreću na šumski put prema mestu gde je išao. Istovremeno, u šumi, Kasdej je okružen Nafidimima, koji pokušavaju da ga ubede da pređe na njihovu stranu, što on odbija i napada ih, ali Nafidimi zapravo nisu tamo u fizičkom obliku, zbog čega im ne može ništa, i oni nestaju. Umesto njih, pored njega se pojavljuje Nahema, koja ga napada, kako bi ga izbavila iz njegove ljudske ljušture. U tom trenutku se pojavljuju Harlan, Kurjak i Tesla, koji pucaju na nju, ali to nema nikakvog efekta, i ona hvata Harlana. Pre nego što stigne da bilo šta uradi, pojavljuju se Anijel i Sariel, koji je oteraju. Nakon što Nahema nestane, oni vide da je umesto Kasdeja na zemlji mrtvo telo devojke, a da je Kurjak nestao, zbog čega zaključuju da je Kasdej prešao u njegovo telo nakon što je Nahema ubila devojku koju je koristio kako bi imao fizički oblik. Sutradan, Aleksanderovi ljudi su u Kasdejevoj kancelariji na Menhetnu, kad se tamo pojavi Kurjak, čije telo Kasdej kontroliše. On ubija plaćenike, nakon čega zove Nahemu i pristaje na njen predlog da ga ostavi na miru ukoliko ubije Dampira. Nedugo zatim, do njegove kancelarije stižu i Harlan i ostali, koji ga pronalaze na krovu zgrade, zajedno sa Nahemom i Nafidimom Armarosom, koji je u međuvremenu uhvatio Sariela. Nahema preti da će Armaros ubiti Sariela ukoliko on iskoristi svoju svetlost da je otera, nakon čega otvara portal kroz koji namerava da ode zajedno sa Kasdejem. Iznenada, Kasdej se okreće protiv nje i ubija Armarosa, čime oslobađa Sariela, a Nahema ga napada i ubija ljudsko telo koje je zauzeo. Sada kad je Sariel slobodan, Anijel koristi svoju svetlosnu moć i otera Nahemu, dok Anijel napušta beživotno telo koje je zauzeo, a Harlan i Tesla tada vide da to nije Kurkakovo telo, već jednog od Aleksanderovih plaćenika. Kasnije, Kurjak objašnjava da je uspeo da urazumi Kasdeja, dok je on bio u njegovom telu, i objasni mu da su Nergal, Nahema i Nafidimi zapravo njegovi pravi neprijatelji, nakon čega ga je on oslobodio, i zauzeo telo jednog od plaćenika. U tom trenutku, pred njima se pojavljuje prikaza Kasdeja, koji kaže da ne želi da preuzme ničije telo, i da je zahvalan Kurjaku zbog toga što mu je pomogao da shvati koja strana predstavlja istinu i pravdu, nakon čega nestaje.


dmp-65