Zagor Almanah 09

Screenshot_1

Zagor i Čiko u šumi nailaze na ranjenog dečaka koga je neko upucao. Dečak kaže da su ga jurili zbog pisma koje nosi, i traži od Zagora da ga preda pukovniku Korbetu, koji se nalazi na teritoriji Potavatoma, gde kroz pet dana treba da se nađe sa predstavnicima njihovog plemena. Nakon toga, dečak umire, a iza Zagora i Čika se pojavljuju trojica ljudi na konjima, koji pucaju na njih, i traže da im predaju pismo. Zagor im uzvraća i ubija ih, ali time ostaje bez načina da sazna ko su oni, i zašto su napali dečaka koji je nosio pismo. Zagor otvara pismo, koje je delimično umrljano krvlju, i iz njega saznaje da je pukovnik Korbet u opasnosti od izdajnika, čije se ime ne vidi zbog krvi. Istog trenutka, Zagor kreće sa Čikom prema mestu gde se pukovnik Korbet nalazi, kako bi ga upozorio, dok ih iz daljine posmatra izvesni Miler, koji golubom pismonošom obaveštava svoje saučesnike šta se desilo. Sutradan, zaverenici  primaju Milerovu poruku, i šalju svoje saveznike indijance da postave zasedu Zagoru i Čiku, dok ostali nastavljaju dalje prema Korbetu. Sledećeg dana, Zagora i Čika napadaju indijanci Otave, ali Zagor uspeva da se odbrani, i sa Čikom nastavlja put. Tri sata kasnije, pukovnik Korbet i njegov odred stižu u Bliksen, malu vojnu bazu u tom području, gde nameravaju da se nakratko odmore. Istovremeno, Zagora i Čika napadaju trojica zaverenika, koje i ovog puta uspevaju da savladaju. Nešto dalje, ostatak zaverenika priprema oružje sa oznakama indijanaca Potavatoma, kojima nameravaju da ubiju pukovnika Korbeta, i svale krivicu na indijance. U Bliksenu, Korbet razgovara sa zapovednikom o tome kako želi da izbegne rat sa indijancima, zbog čega želi da sklopi mirovni sporazum sa poglavicom Potavatoma. Sledećeg dana, Zagor i Čiko sustižu pukovnika Korbeta i njegove ljude, koji su nastavili put, i Zagor stiže tačno na vreme da ga odbrani od izdajnika koji nameravaju da ga ubiju. Dok se Zagor i vojnici bore protiv izdajnika, Čiko predaje krvavo pismo Korbetu, i sklanja ga u zaklon. Nakon borbe u kojoj poginu svi vojnici osim pukovnika Korbeta, kao i većina zaverenika, Miler sa par preostalih ljudi namerava da dokrajči Zagora, Čika i Korbeta, ali oni uspevaju da pobegnu u šumu. Pola sata kasnije, Miler okuplja i izdajnike vojnike, i kreće u napada na Zagora, Čika, i Korbeta, ali ih u šumi presreću indijanci, koji ih ubijaju. Ispostavlja se da je na čelu tih indijanaca Mahkpi, sin poglavice sa kojim je Korbet trebalo da se sastane, koji vodi Zagora, Čika i Korbeta u svoje selo, gde oni objasne celu situaciju. U selu Potavatoma, Korbet sklapa mir sa indijancima, i kaže da će izdajnici koji su želeli da izazovu rat biti kažnjeni.