Zagor Almanah 10

Screenshot_2

U malo selo Little Tree jedne olujne večeri dolazi grupa vojnika, što primete Zagor i Čiko, koji su stali tamo da prenoće. Šerif Larsen prilazi da ih pozdravi, i saznaje da prevoze plate za vojnike. Časnik Straker, koji je na čelu odreda, kaže da su bili prisiljeni da skrenu s puta i dođu tamo, jer nisu mogli da pređu reku zato što nije bilo skele niti skelara. Zagor kaže da su on i Čiko prošli tuda ranije tog dana, i da su sreli skelara, zbog čega odlučuje da krene i proveri da mu se nešto nije desilo, a Larsern, Straker i par vojnika kreću s njim. Kada stignu do skelarove kolibe, oni vide da njega nema tamo, a Zagor primećuje svežu krv, zbog čega zaključuje da njegov nestanak nije bio nesrećni slučaj. Kada ode na mol, vidi da je konopac kojim je bila privezana skela presečen, a ne otkinut, i shvata da je neko namerno to učinio. On odlučuje da pretraži okolinu, a Straker sa njim šalje dvojicu vojnika, dok se on sa šerifom Larsenom vraća prema selu. Nedugo zatim, oni pronalaze ranjenog skelara u reci, kako se drži za oboreno stablo, i Zagor prilazi da mu pomogne. Istog trenutka, dvojica vojnika vade oružje i napadaju Zagora, ali ih on na vreme primećuje i odbrani se, ali kako ubija obojicu, nema načina da sazna zašto su to učinili. Za to vreme, Straker i šerif se vraćaju u selo, i vide da su Strakerovi ljudi zarobili sve stanovnike u salunu, i zauzeli selo. Istovremeno, nedaleko od sela, grupa vojnika prevozi opasnog kriminalca Larigana do zatvora, i primorani su da idu obilaznim putem jer ne mogu da pređu reku. Na drugom mestu, skelar se osvesti, i priča Zagoru kako su ga Straker i njegovi vojnici ranili i bacili u reku, misleći da je mrtav. Zagor ga ostavlja na sigurnom, i smesta kreće prema selu. Kada stigne do ulaza u selo, tamo primećuje grupu vojnika koji prevoze zarobljenika, i shvata da su Straker i njegovi ljudi lažni vojnici, i da im spremaju zasedu. Dok Straker i lažni vojnici dočekuju prave, i još uvek glume kako se ne bi prerano razotkrili, Zagor ulazi u salun i onesposobi stražare, kako bi oslobodio Čika i meštane. Jedan od Strakerovih ljudi ulazi u salun i vidi šta se desilo, zbog čega odmah puca na Zagora, a Straker i ostali koriste pometnju da napadnu vojnike, i pokažu svoje pravo lice. Robijaš Larigan se oslobađa, i pomaže im u borbi protiv vojnika, ali vojnicima priskaču u pomoć oslobođeni meštani. Straker i jedini preživeli od njegovih ljudi shvataju da su gotovi, i beže iz sela zajedno sa Lariganom tokom borbe. Nedaleko od sela, oni se zaustavljaju, i Straker otkriva Lariganu da ga je oslobodio jer zna da je osuđen za pljačku čiji plen nikada nije pronađen, i zauzvrat traži deo tog plena. Larigan odbija da deli svoj plen pljačke, i ubija Strakera i njegovog plaćenika, nakon čega nastavlja beg. Nedugo zatim, Zagor i nekoliko vojnika stižu do mesta okršaja i shvataju šta se desilo, i nastavljaju Lariganovim tragovima. Nešto kasnije, ispostavlja se da se Larigan vratio nazad u selo, umesto da pobegne daleko odatle, jer želi da se osveti šerifu Burmanu, koji ga je uhapsio i bio na čelu vojnika koji su ga prevozili do zatvora, ali je ostao u selu zbog povrede zadobijene tokom borbe. On ubija stražare ispred kolibe i onesvesti Čika, nakon čega uzima ćerku šerifa Larsena kao taoca, kako bi mogao slobodno da se kreće i dođe do Burmana. Čim izađe iz kolibe, napada ga Zagor, koji ga ubija i spašava šerifovu ćerku. Zagor kaže da je pretpostavio da će se Larigan vratiti nazad da se osveti šerifu koji ga je uhapsio, zbog čega je krenuo nazad ka selu, dok su ostali vojnici nastavili da ga traže po šumi, i tako stigao u pravi čas.