Zagor Maxi 15

Screenshot_1

U Bostonu, baron Ikarovo Pero na univerzitetu drži predavanje o svom novom izumu, letelici težoj od vazuha. Kada odvede prisutne do dvorišta kako bi im pokazao prototip, ispostavlja se da su ispod prekrivača obična kola, i niko mu ne veruje da je neko ukrao letelicu, već ga proglašavaju za prevaranta. Kada baron ostane sam u dvorištu, prilazi mu čovek kojeg on prepoznaje kao Ropea, i za kojeg shvata da je odgovoran za nestanak njegove letelice. Rope je ranije ponudio baronu da mu proda projekte i prototip, ali kako je on odbio, prešao je na grube metode. On namami barona Ikarovo Pero u jednu od kancelarija na univerzitetu, obećavajući da će mu vratiti letelicu, i tamo ga udara s leđa i onesvesti. Neko vreme kasnije, Čiko u jednom malom gradu čeka Zagora, i tamo sreće Trampija, koji mu predstavlja svoju novu varku za laku zaradu, preparat koji vodu pretvara u viski. Nekoliko kilometara dalje, Zagor je u utvrđenju Holburn, gde mu pukovnik Grant priča o pljački u kanjonu, gde je ukraden teret eksploziva, a vojna pratnja ubijena. Ono što je čudno je to da su kola bila prazna, a nigde u okolini nije bilo tragova nekih drugih kola, kojima je eksploziv odnet odatle. Nakon toga, isto se ponovilo i posle tri dana, i ni tog puta nije ostalo nikakvih tragova iza pljačkaša. Za to vreme, nakon što Trampi pobegne pre nego da otkriju njegovu prevaru, Čiku prilazi devojka koja se predstavlja kao Skarlet, i kaže da ga je po opisu prepoznala kao Zagorovog prijatelja. Ona objašnjava da je krenula do njihove kolibe u močvari, ali je u Plezent Pointu čula da nisu tamo, i saznala gde su otišli. Skarlet tada otkriva da je zapravo usvojena ćerka barona Ikarovo Pero, koju je on poverio na čuvanje svojoj sestri, kojoj je slao novac za njeno izdržavanje. Obično je dolazio da je poseti nekoliko puta godišnje, i stalno su se dopisivali, ali već šest meseci nije primila nikakvo pismo od njega. Zbog toga je otišla u njegovu laboratoriju, ali ga ni tamo nije pronašla, pa je odlučila da potraži pomoć od Zagora, kojeg joj je on često spominjao. Te večeri, Zagor napušta utvrđenje, i odlučuje da ispita trapere i indijance iz te oblasti, kako bi video da li znaju nešto o krađama eksploziva. Istovremeno, u hotel gde su se smestili Čiko i Skarlet upadaju trojica sumnjivih ljudi, od kojih dvojica provaljuju u Skarletinu sobu i onesveste je. Čiko čuje buku i ide da proveri o čemu se radi, ali ga treći čovek primećuje i napada s leđa. Sledećeg jutra, Zagor stiže u grad i ide do Čikovog hotela, gde pronalazi vlasnika onesvešćenog na podu. On smesta pojuri na sprat, gde vidi da je i Čiko onesvešćen. Čiko se budi i priča mu o Skarlet i svemu što se desilo, a po praznoj sobi zaključuju da su je ona trojica oteli. Zagor smesta skače na konja i kreće za tragovima otmičara, ostavljajući Čika za sobom. Nekoliko kilometara dalje, trojica otmičara otkrivaju Skarlet da su je oteli po Ropeovom naređenju, kako bi je iskoristili da nateraju barona da bude poslušan i radi šta mu se kaže. Ubrzo zatim, do mesta gde su otmičari prenoćili dolazi Zagor, koji ih napada i oslobađa Skarlet, ali jedan otmičar uspeva da pobegne. Nešto kasnije, Čiko ide prema tom istom mestu, prateći Zagorove tragove, kad ga odbegli otmičar primećuje, i prepoznaje ga iz hotela od prethodne noći, zbog čega koristi priliku da ga napadne s leđa i onesvesti. Za to vreme, Skarlet priča Zagoru kako je u laboratoriji Ikarovog Pera pronašla beležnicu u kojoj se spominje Rope, koji mu je više puta tražio da otkupi njegove projekte, a čak mu je i pretio. Baš kad se spremaju da krenu do najbližeg grada predaju svezane otmičare vlastima, pojavljuje se treći otmičar sa Čikom kao taocem. Istovremeno, iznad njih se pojavljuje i ogromna letelica, iz koje se spuštaju četvorica ljudi, i napadaju Zagora. On ne može da se brani kako ne bi ugrozio Čikov i Skarletin život, zbog čega ga lako onesveste, i svo troje zarobe i ukrcavaju u letelicu. Dok ih prevoze prema tajanstvenom odredištu, Zagor shvata da su upravo tom letelicom uspeli da ukradu eksploziv, a da ne tlu ne ostanu nikakvi tragovi, iako ne shvata za šta im je eksploziv potreban. Neko vreme kasnije, letelica sleće ispred Ropeove baze u planinama, gde Čika i Skarlet strpaju u ćeliju, dok sa Zagorom odluče da se drugačije pozabave. Nakon što mu vežu ruke i noge, oni ga bacaju u ledenu pozdemnu reku, i izvlače ga samo nakratko kako bi disao, a zatim to isto ponavljaju. Kada završi pod vodom, Zagor uspeva da se odbije do jedne stene, i zaglavi konopac, a zatim povuče dvojicu ljudi koji ga drže, i oslobodi se. Dotle, Rope dovodi barona Ikarovo Pero do ćelija, i pokazuje mu Skarlet i Čika, koje preti da će ubiti ako ne bude sarađivao, nakon čega ga vraća na posao. Istovremeno, Zagor luta tunelima Ropeovog skrovišta u planini, i nailazi na jednu pećinu u kojoj gomila ljudi spušta ukradeni eksploziv u rupu. Kako ne želi da se suprotstavi čitavoj bandi i rizikuje da ga otkriju, on nastavlja dalje, i prolazeći kroz tunel primećuje da stene svetle. Kada odlomi komad stene, on vidi da kamen nekim čudom lebdi u vazduhu. Nastavljajući dalje, on dolazi do velikog skladišta punog letelica, gde baron Ikarovo Pero konstruiše svoje leteće mašine. Zagor onesposobi stražare i oslobađa barona, nakon čega oblači uniformu jednog od njih, i pretvarajući se da je stražar vodi barona kroz tunele, a da ne izaziva sumnju kod ostalih. Oni stižu do ćelija, gde Zagor sredi ljude na straži i oslobodi Čika i Skarlet, ali buka privlači još Ropeovih ljudi, koji oglase uzbunu. Zagor i ostali beže nazad do letelica, gde ulaze u jednu i beže odatle, ali Ropeovi ljudi uspevaju da pogode letelicu i onesposobe im elise. Ikarovo Pero objašnjava da se letelica ne održava u vazduhu zahvaljujući elisama, već letećem kamenju sa ze planine, dok elise služe samo za kretanje napred, što im je sada jako otežano. Za to vreme, Ropeovi ljudi ulaze u ostale letelice i kreću za njima, a kako je njihova letelica u kvaru, lako ih sustižu, i pucaju na njih. Zagor uzvraća paljbu i uspeva da onesposobi dve letelice, dok ih treća i dalje prati. Baron okreće letelicu tako da su sada tačno iznad svojih progonitelja, i Zagor skače na njihovu letelicu. Nakon što sredi jednog od ljudi iz letelice, on natera drugog da se okrene i vrati nazad, dok Ikarovo Pero, Čiko i Skarlet nastavljaju dalje, i traže mesto za sletanje. Nešto kasnije, Rope vidi da se prema njegovoj bazi vraća samo jedna letelica, čiji pilot odlučuje da uhvati Zagora na prepad i napadne ga. Zagor uspeva da se odbrani i ubije ga, i na vreme iskoči iz letelice koja pada bez pilota, i uhvati se za granu drveta. Te večeri, Zagor se približava Ropeovoj bazi, i uspeva da uđe u nju neprimećen, ali upada u rupu u podu ispred Ropeove kancelarije. Rope to primećuje, i u rupu ubacuje bocu sa gasom, od kojeg Zagor izgubi svest, kako bi uspeo da ga zarobi bez opiranja. Nakon što se Zagor osvesti, on primeti da je u kavezu, i Rope mu tada priča kako je slučajno naišao na tu planinu prilikom svojih geoloških istraživanja, i otkrio lebdeće kamenje. Odmah je došao na ideju da to iskoristi, i smislio plan da odvoji čitavu planinu od zemlje, i od nje napravi svoju lebdeću bazu, iz koje će zavladati svetom, a da mu zbog velike visine vojska ne može ništa. Iz baze bi izlazio i napadao uz pomoć letelica, zbog čega mu je bio potreban baron Ikarovo Pero, ali sada kad ima njegove projekte, može da nastavi plan i bez njega. Rope ostavlja Zagora u kavezu, i okuplja sve svoje ljude, kojima kaže da je došlo vreme za ostvarenje njegovog plana, nakon čega ih raspoređuje na prethodno određene pozicije, sa kojih treba da aktiviraju eksploziv, i odvoje planinu od zemlje, nakon čega će se ona sama podići u vazduh, zahvaljujući lebdećem kamenju od kojeg je sačinjena. Ubrzo zatim, dešava se prva eksplozija, od koje se ruši deo planine, ali se i rešetke Zagorovog kaveza odvoje od zidova, što mu omogućava da pobegne. Ogromna stena se nakon nekoliko eksplozija diže u vazduh, i po Ropeovom tačnom proraučunu se zaustavlja da planiranoj visini. Za to vreme, Zagor trči kroz tunele, i nailazi na Ropeove ljude, koje natera da mu otkriju gde se nalazi eksploziv. Kada stigne tamo, on aktivira sav preostali eksploziv, i lebdeća planina se sve više raspada i ruši, a zbog manje težine se sve više diže u visinu. Jedan od Ropeovih ljudi reši da pobegne u jedinoj preostaloj letelici, a Zagor ga sustiže i skače na letelicu pre nego što ona poleti. On to primećuje i pokušava da ga eliminiše, ali ga Zagor gura iz letelice i njom odlazi odatle, dok se Rope na lebdećoj planini sve više uzdiže u vazduh, i završi u svemiru. Dva dana kasnije, u utvrđenju Holburn, Zagor priča pukovniku Grantu šta se desilo sa ukradenim tovarom eksploziva, i kaže da Rope više ne predstavlja problem, a kako je lebdeća planina nestala u svemiru, više niko ne može da upotrebi lebdeće kamenje u zle svrhe.