Dragonero Magazin 04

Screenshot_2

Prvi deo – Troje neustrašivih. U jednoj krčmi, u staroj četvrti Valendarta, upoznaju se troje mladih beskućnika, Eri, čarobnjak početnik koji je izbačen sa akademije, Maz, koji je izbačen iz Tektuendarta, i Klo, devojka koja se bavi sitnim krađama. Iznenada, nešto pada na krov krčme, a kada odu da vide o čemu je reč, tamo pronađu mrtvaca sa strelicom u vratu, koji je pao sa velike visine, a po tetovaži prepoznaju da se radi o pripadniku sekte plaćenika, Crnih Oštrica (#36). Kako se carski zmajevnici približavaju krčmi, njih troje odlaze odatle kako ih ne bi zatekli tamo, ali pre toga Klo uzima nešto sa leša. Kasnije, u njenom skrovištu, Klo pokazuje predmet koji je ukrala, koji Eri prepoznaje kao Denhir (#46), magični predmet koji je u stanju da otvori portal do nekog drugog mesta. Kada aktiviraju Denhir, oni primećuju označena mesta na kojima je vlasnik Denhira poslednji put bio, i odlučuju da posete jedno od njih. Iznenada, Eri, Maz i Klo se nađu u mračnoj prostoriji, u kojoj vide ogromnu metalnu kuglu koja lebdi u vazduhu. Ispitivanjem te kugle, Maz primećuje točak za koji pretpostavlja da služi za kontrolisanje levitacije. Klo okreće jedan od delova na točku, i kugla pada na zemlju uz jak tresak, nakon čega čuju užurbane korake koji se približavaju, i shvate da moraju da pobegnu. Prebacivanjem točka za levitaciju na predmet nalik velikom kotlu, oni uspevaju da ga uzdignu u vazduh, i na njemu pobegnu napolje. Kada izađu iz mračne prostorije, shvate da su se nalazili unutar jednog Lebdećeg Ostrva (#29), koje se sprema za polazak negde (#56). Sa ostrva uzleću ratnici na zmajevima, koji ih napadaju, ali oni uspevaju da im pobegnu kroz portal otvoren Denhirom, i sklone se na sigurno.

Drugi deo – Lopov iz Lašura. Na Nomedejskim planinama, u manastiru arhivara Monaha Sudbine, stari majstor Baltazar poziva mladog početnika Azoa, za kojeg veruje da ima redak talenat. Baltazar objašnjava da se u svojim dobro čuvanim prostorijama bavi delikatnim prepisima, koji su pisani šifrovano, i ostaju u tajnosti. Kako red arhivara ima zadatak da piše godišnje izveštaje o svemu što se dešava u svetu, razne korporacije i udruženja im predaju svoje poverljive podatke, koje oni potom prepisuju i čuvaju u svojoj arhivi. Među tim udruženjima je i udruženje lopova, koje im umesto tekstova šalje Dragulje Lopova, napravljene od dragog kamena Monoltera. Svi lopovi, bez obzira kojem udruženju pripadaju, sa sobom uvek nose jedan takav dragulj na svojim misijama. Taj dragulj u sebi pamti sve što je lopov video, ali niko osim onih koji imaju urođenu sposobnost za to ne može da sazna šta se nalazi u dragulju. Zbog toga, udruženja lopova šalju svoje dragulje monasima arhivarima, koji čuvaju te podatke u svojoj arhivi, a zauzvrat šalju prepis nazad udruženjima, koja tako mogu utvrditi da li je neko iz njihovog udruženja lagao o onome što se desilo na misiji, i saznaju istinu. Baltazarov zadatak je upravo taj, da zapisuje podatke iz Dragulja Lopova, a taj talenat ima i mladi Azo, kome Baltazar predaje tri takva dragulja, koja su pripadala lopovima koji su zajedno bili na misiji, iz kojih mora da zapiše podatke. Iz dragulja, Azo saznaje da je sve počelo u Baijadanu, gde su se sastali lopovi početnici iz raznih udruženja. Tamo ih je okupio Hagos, član udruženja lopova iz Lašura, a sa njim su se sastali Nijara, Lisar i Kataj, kako bi zajedno krenuli na misiju. Tokom jedne od svojih prethodnih krađa, Hagos je pronašao mapu koja vodi do ulaza u podzemnu palatu Jehkara, gde je po legendi lopov vilovnjak pre mnogo godina sakrio svoje blago. Sledećeg jutra, oni kreću na misiju, i nakon par dana putovanja kroz pustinju, stižu do tesnog klanca u kojem nailaze na jaku svetlost, za koju otkrivaju da je portal. Nakon što prođu kroz portal, nađu se ispred ruševina stare palate Jekhare, koja je naizgled već vekovima pusta. Nedaleko odatle, dvoje nepoznatih negativaca otkriva njihov dolazak, i ispostavlja se da su čekali da neko dođe i upadne u njihovu zamku. Unutar palate, lopovi vide da postoji više puteva, zbog čega se razdvajaju. U jednom hodniku, iza Lisara se iz poda izdižu stubovi sa oštricama, koji kreću prema njemu, zbog čega je primoran da skoči u procep u zidu, iako ne vidi ništa pred sobom. Na drugom mestu u palati, Nijara slučajno aktivira zamku sa šiljcima u podu, ali je na vreme primeti, i uz pomoć magičnog peska otkriva gde se nalaze ostale zamke. Za to vreme, u drugom hodniku, iz zida se iznenada ispaljuju diskovi sa oštricama, koji idu pravo prema Kataju, ali on uspeva da ih sve odbije svojim mačevima. Hagos za to vreme luta palatom, i primećuje kako se neko kreće među senkama. Sa mračnog stepeništa u tom trenutku silazi čudovište koje ga napada i teško rani, ali se pojavljuju Nijara i Kataj, koji ga spašavaju, i ubijaju čudovište. Oko vrata čudovišta, oni primećuju Dragulj Lopova, koji je pripadao Lisaru, i Nijara tada otkriva da ima urođen dar za čitanje sećanja iz dragulja, poput monaha arhivara. Kada dotakne kamen, Nijara ima viziju Lisara, kojeg obavija neka vrsta crnog blata, koja ga pretvara u čudovište koje su upavo ubili. U tom trenutku, oni primećuju da iz Hagosove rane izlazi isto crno blato koje je videla u viziji, koje iz njegovog tela ide pravo prema Kataju, i obavija i njega. Nijara beži, dok se Hagos pretvara u čudovište poput Lisara, a i Kataja čeka ista sudbina. Bežeći kroz palatu, ona stiže do portala, ali je tajanstveno blato hvata, i ne dozvoljava joj da pobegne. Na drugom mestu, dvoje negativaca od ranije posmatra celu situaciju, i sklapaju dogovor o kupovini tog tajanstvenog blata, koje su upravo videli na delu.

Treći deo – Tajanstvena ponuda. Nakon jedne od svojih sitnih krađa obavljenih uz pomoć Denhira, Eri, Maz i Klo portalom stižu do jezera, radi odmora. U tom trenutku, do njih dolazi Azo, koji im se predstavlja, i kaže da ih je pronašao praćenjem impulsa koje emituje njihov Denhir. On kaže da ga šalju iz manastira arhivara, i predlaže im dobro plaćen posao, koji oni prihvataju.

drg-mg-4