Dampir 091

Screenshot_2

Sofi Muter (#08) je na Korzici, gde vrši istraživanje na planinama, kad na jednom brdu ugleda ženu, i vidi je kako ide prema pastirskoj kolibi. Ona kreće za njom, ali kada stigne do kolibe, vidi da u njoj nema nikoga, a trenutak kasnije izgubi svest. Nešto kasnije, ona se budi, i vidi da se za nju pobrinuo čovek koji živi u toj kolibi, koji joj kaže da je žena koju je videla najverovatnije bila priviđenje, vrsta sablasti koja najavljuje smrt. Kasnije tog dana, Sofi se sastaje sa arheologom Polijem, na mestu iskopavanja starog neolitskog utvrđenja, gde ponovo ugleda priviđenje tajanstvene žene, koja trenutak kasnije nestane. Te večeri, ona sanja kako izlazi iz kuće i vidi grupu ljudi sa kapuljačama kako nose mrtvački sanduk. Kada joj se približe, ona primeti da su im lica mutna. Tada se jedna od osoba iz posmrtne povorke okreće prema njoj, i ona vidi da se radi o ženi koju je tog dana već dva puta videla. Žena joj daje baklju, i kaže joj da je odabrana, nakon čega ona gubi svest. Nešto kasnije, ona se budi na ulici, i shvati da je njen san bio stvaran, zbog čega odmah zove Harlana, i prenosi mu sve. Sledeće noći, ona sanja kako se nalazi u šumi, i lovi zajedno sa drugim devojkama i ženom iz vizije. Žena joj daje koplje, i tera je da ubije vuka, ali Sofi promašuje. Uprkos tome, ona stiže vuka i hvata ga, i tada primećuje da ga je smrtno ranila samim dodirom, iako ga nije pogodila kopljem, a žena iz vizije joj prilazi, i kaže joj da je sada jedna od Macera. Ranjeni vuk se tada pretvara u Harlana, i Sofi se budi iz sna, sa krvavim rukama. Sledećeg jutra, ona ponovo zove Harlana i sve mu ispriča, nakon čega traži od njega da dođe na Korziku. Sledećeg dana, Harlan stiže tamo, i sastaje se sa Sofi u kući jedne starice, gospođe Multedu. Sofi objašnjava da je ta starica Sinjadora, žena koja poseduje natprirodne sposobnosti, i da joj se obratila za pomoć. Gospođa Multedu kaže kako je kod Sofi primetila znak Macera, drugi paralelni život koji se odvija u snu. Macere u snu odlaze u noćni lov, a sudbina njihovih žrtava u lovu je od tada zapečaćena, i ta osoba umire za neodređeni, neparan broj dana. Kako je Sofi u snu ubila vuka koji je poprimio Harlanov izgled, ona kaže da će Harlan neibežno umreti. Po opisu žene koja se Sofi javlja u viziji, gospođa Multedu otkriva da se radi o izvesnoj Katarini Kulioli, jednoj od najmoćnijih Macera. Te večeri, Harlan i Sofi idu do ulice u kojoj je Sofi videla posmrtnu povorku, ali tamo ne pronalaze nikakav trag. Sledećeg jutra, oni primete da ih svi stanovnici čudno posmatraju, a gospođa Multedu im objašnjava da je preko noći umro čovek iz sela, od tumora u grlu koji nije ni znao da ima. Sofi se priseća da je tokom njenog lova na vuka u snu, druga devojka ubila vepra tako što ga je strelicom pogodila u grlo, zbog čega gospođa Multedu zaključuje da pored nje postoje i druge mlade Macere u Katarininoj grupi. Harlan tada primećuje ranu koja mu se sve više pogoršava, na istom mestu gde je ranjen vuk u Sofinom snu. Gospođa Multedu kaže da Katarina već dugo živi u planinama, daleko od sela, a Harlan i Sofi reše da odu do nje. Posle nekoliko sati penjanja, oni stižu do Katarinine kuće, gde je pronalaze, a ona im odgovara da nije odgovorna za ono što radi u snu, i da ne može da pomogne Harlanu. Te večeri, Sofi i Harlan odluče da prenoće među ruševinama na planinama, ali usred noći primete posmrtnu povorku duhova, koji nose mrtvački sanduk na staro groblje. Sledećeg jutra, oni silaze u selo, gde ih meštani okrivljuju za još jednu smrt koja se dogodila prethodne večeri. Tada im prilaze gospođa Multedu i sveštenik Žak, koji ubeđuju meštane da oni nemaju nikakve veze sa tim, nakon čega sa njima idu do crkve, gde Harlan i Sofi pričaju o mrtvačkoj povorci koju su videli prethodne noći. Sveštenik kaže da bi mogao da im pomogne njegov stari poznanik, Marku Spada, Maceru Salvadore koji živi u planinama, a Sofi ga sa slike prepoznaje kao čoveka koji se brinuo o njoj kada se onesvestila ispred njegove kolibe. Kasnije tog dana, oni se sastaju sa Markuom, i objašnjavaju mu celu priču, nakon čega on kaže Sofi da odspava u kolibi. U snu, Sofi vidi Katarinu i grupu mladih Mecera, a Katarina joj nudi koplje kojim će ubiti novu žrtvu. Tada se pojavljuje Marku, koji uzma koplje od nje, i otera priviđenja, nakon čega se Sofi budi iz sna. Marku objašnjava da joj je upao u san kako bi shvatio šta Katarina planira, i saznao da se sprema Mandrake, borba između Macera iz dva susedna sela, koja će se dogoditi te večeri. Uveče, Sofi ponovo sanja, i u snu se nađe u brdima, gde Katarina pokušava da je ubedi da joj se pridruži. Sofi odbija, zbog čega Katarina šalje paklene pse i druge Macere na nju. U tom trenutku, Marku svojim moćima ubacuje sebe i Harlana u Sofin san, i oni joj pomažu u borbi protiv Katarinine grupa. Marku objašnjava da i Harlan ima drugu prirodu u svetu snova, nakon čega se Harlan pretvara u vukodlaka, i natera Katarinu u bekstvo. Trenutak kasnije, Harlan pada na zemlju, i vidi da je njegova rana postala još ozbiljnija, i da mu nije ostalo mnogo vremena. Marku i Sofi kreću za Katarinom, i sustižu je na starom groblju, zajedno sa mrtvačkom povorkom duhova koji nosi sanduk. Uz pomoć svetog noža, Marku uspeva da zaustavi nekoliko duhova, pre nego što ga Katarina uhvati, dok Sofi za to vreme otvara sanduk, i u njemu vidi Harlana. Katarina priziva svoje paklene pse da napadnu Markua, ali on uspeva da zabije nož u nju pre nego što ga psi sustignu. Istovremeno, Sofi se budi iz sna, i pored sebe vidi gospođu Multedu i sveštenika Žaka, koji vrše obred kojim izbacuju duh Macere iz njenog tela, a Harlan primećuje da mu je rana u potpunosti nestala.

dmp-91