Dampir Maxi 01B

Il segreto del bosco magico

Dvojica mladih zaljubljenika u alhemiju, Luis i Kertis, otkrivaju pravo značenje skulptura u Parku Čudovišta, čarobnoj šumi u Bomarcu, i pronalaze pravo mesto za vršenje svojih obreda. Tamo, u prisustvu izvesnog Vojvode koji ih je unajmio, oni na oltaru žrtvuju čoveka kako bi obavili ritual. U Pozorištu izgubljenih koraka, Kaleb kaže Harlanu i Kurjaku da već neko vreme prati Luisa i Kertisa, zbog njihovog preteranog zanimanja za alhemiju, kao i zbog toga što pripadaju tajnom društvu Bouns & Erouz. On objašnjava da tom tajnom društvu pripadaju elitni studenti američkih univerziteta, koji čine pravu sektu, i ostvaruju mrežu bogatih i uticajnih prijatelja. Neko iz tog udruženja je odlučio da uloži veliku svotu novca u Luisova i Kertisova alhemijska istraživanja, i nakon toga su na svim mestima koja su ta dvojica posećivala neki ljudi neobjašnjivo nestali bez traga, a on sumnja da oni imaju veze s tim. Po poslednjim informacijama, Luis i Kertis su viđeni u Bomarcu, zbog čega Harlan i Kurjak kreću tamo da istraže slučaj. Šetajući Parkom Čudovišta, Harlan ne oseća ništa natprirodno, i smatra da se radi samo o turističkoj atrakciji, ali ipak smatra da je park izgrađen sa oderđenom namerom da se nešto sakrije, i da skulpture u parku imaju neko značenje koje su Luis i Kertis uspeli da shvate. Nedaleko odatle, u jednoj vili, Vojvoda je u jako lošem stanju, i njegova desna ruka Ivan uz pomoć doktora čini sve što može da ga održi u životu. Za to vreme, Harlan i Kurjak posećuju bar u blizini, gde se raspituju o strancima koji su nedavno došli u taj kraj, na šta barmen odgovara da su pre pola godine došli čudni tipovi koji su kupili staru ruševinu i pretvorili je u luksuznu vilu, a da je vlasnik čovek koga oslovljavaju kao Vojvodu, koga niko nije video. U vili, Ivan ide do podruma, gde se nalazi laboratorija Luisa i Kertisa, i preti im da što pre usavrše ritual kojim će spasiti Vojvodu koji je na samrti. Nakon njegovog odlaska, Luis i Kertis proučavaju pismo koje su pronašli u parku, koje je napisao Orsini, vojvoda od Bomarza koji je projekovao Park Čudovišta. Čitajući između redova, oni iz naizgled običnog pisma otkrivaju tajnu poruku. Za to vreme, Harlan i Kurjak idu prema vili, kad ih presretne automobil koji pokuša da ih izbaci da puta. Oni se zaustavljaju, i iz automobila izlaze naoružani ljudi koji ih napadaju ali Harlan i Kurjak uspevaju lako da ih rede, i jednog od njih nateraju da progovori, i otkrije im da se Vojvoda bavi crnom magijom, a da Luis i Kertis rade za njega. Nakon što to prenesu Kalebu, on istražuje Vojvodu, i saznaje da se radi o bogatom grčkom brodovlasniku Staropolisu, pripadniku Bouns & Erouz koji nije pravi vojvoda, već je sam sebi dao taj nadimak. Suprotno onome što su saznali od napadača, Vojvoda kojeg je Kaleb pronašao nije starac na samrti, već ima tek trideset osam godina, a nemoguće je da se radi o njegovom ocu ili dedi, jer su obojica mrtvi. Istražujući tajanstvenog Vojvodu, Kaleb otkriva da je platio za restauraciju određenih rukopisa iz 16. veka izvesnom Sasiju. Da bi saznao šta se nalazi u tim rukopisima, on šalje Harlana i Kurjaka na Sasijevu adresu, ali se ispostavlja da na toj adresi nema ničega, i da ih tamo u zasedi čekaju Vojvodini ljudi, koji ih uspavaju sredstvom za smirenje, i zarobe ih. Te večeri, zahvaljujući tajni koju su otkrili iz Orsinijevog pisma, Luis i Kertis se spremaju da izvrše obred u čarobnoj šumi, a kao žrtve nameravaju da prinesu Harlana i Kurjaka. Ivan dovodi zarobljenike, i Luis i Kertis pomešaju Harlanovu krv sa rastvorom kako bi obavili ritual, ali stvari kreću naopako zbog korišćenja Dampirove krvi, i Vojvodini ljudi kreću da haluciniraju i svuda oko sebe vide vampire, zbog čega napadaju jedni druge. Harlan i Kurjak to koriste da se oslobode, i prekidaju ritual, nakon čega Luis i Kertis objašnjavaju da je Vojvoda zaista Staropolis, i da izgleda mnogo starije zbog bolesti koja ga ubija. Neki od Vojvodinih ljudi pucaju na Harlana i Kurjaka, zbog čega oni ostavljaju Luisa i Kertisa i kreću prema napadačima. Istovremeno, jedan od Vojvodinih ljudi prilazi Luisu i Kertisu, i omamljen isparavanjima koja mu izazivaju halucijacije, vidi ih kao vampire, zbog čega puca na njih i ubija ih. Kurjak stiže do kombija u kojem se nalazi Vojvoda, ali ga Ivan napada s leđa i onesvesti. Ivan shvata da su poraženi, i da nakon Luisove i Kertisove smrti više nema nade za vojvodu, zbog čega odlučuje da mu prekrati muke tako što mu puca u glavu, a zatim izvrši samoubistvo. Ubrzo zatim, Harlan stiže do Kurjaka i osvesti ga, nakon čega obojica brzo odlaze odatle, jer se približava policija, koja pronalazi leševe Vojvode i njegovih ljudi. Dva dana kasnije, u Pozorištu izgubljenih koraka, Kaleb objašnjava da je ritual krenuo naopako zbog korišćenja Dampirove krvi umesto obične ljudske, i kaže da će od sada Orsinijevo šifrovano pismo čuvati kod sebe, na sigurnom.