Dampir 122

Il penitenziario

U kaznionicu u Rouz Hilu stižu novi zatvorenici, od kojih jedan stvara probleme jer smatra da je došlo do zabune, i da bi trebalo da je poslat u drugi zatvor, zbog čega ga šalju u samicu. Te večeri, kroz zid samice prolazi duh, koji ga toliko preplaši da on slomi obe ruke udarajući u vrata kako bi ga zatvorski čuvari čuli, i na kraju umire od srčanog udara. Neko vreme kasnije, u Pozorištu izgubljenih koraka, Harlan prima poziv od medijuma Delroja (#85), koji mu kaže da je primio poziv od upravnika kaznionice koji sumnja da nju opseda duh. Iste večeri, on je sanjao Harlana, zbog čega je rešio da ga pozove da krene s njim i pomogne mu. Sutradan, Harlan i Delroj idu do kaznionice, i usput Delroj objašnjava da je upravnik Redford čuo za duha od jednog robijaša, Lutera, koji mu je otkrio da među zatvorenicima već duže vreme kruže glasine o tom duhu, koji je navodno kriv za nekoliko nerazjašnjena smrtna slučaja. Istovremeno, u kaznionici, grupa robijaša opkoljuje Lutera i traže da im kaže o čemu je razgovarao sa upravnikom, a kad on odbije, oni ga prebiju i ostave sa teškim povredama. Te večeri, Harlan i Delroj stižu u kaznionicu i sastaju se sa upravnikom Redfordom, koji im kaže da je Luter u međuvremenu prebijen i ostavljen u teškom stanju, tako da od njega ne mogu da saznaju ništa više od onoga što je već rekao, i da mu je život ugrožen. Za to vreme, vođa zatvorskih čuvara, Hamilton, posmatra njihov dolazak, i zadužuje svoje saradnike da saznaju ko su oni i zbog čega su došli. Iste noći, duh prolazi kroz rešetke ćelije jednog od zatvorenika, i on kreće da viče tako da ga svi čuju i upale svetla. Kad zatvorski čuvari otvore vrata njegove ćelije, on izjuri iz nje i skače sa ograde, i prilikom pada slomi vrat. Istovremeno, u motelu nedaleko odatle, Delroju se javja Luterov duh, koji mu kaže da je podlegao povredama i nije preživeo noć u zatvorskoj ambulanti. On kaže Delroju da potraži njegovu slobodu zaklonjenu sunčevim zracima, i da za pronalaženje duha mora da se spusti u mračno srce zatvora, nakon čega nestaje. Sledećeg jutra, Harlan i Delroj se vraćaju u kaznionicu, i prolazeći kroz jedan hodnik, Delroj iznenada oseti toplinu, na šta Harlan kaže da se radi o sunčevim zracima koji prolaze kroz prozor. On se seća Luterovih reči o sunčevim zracima, i pita šta je njima osvetljeno, na šta jedan od čuvara odgovara da su to vrata starog skladišta, koje se već godinama ne koristi. Kasnije, Hamilton saznaje da se Delroj raspitivao o tim vratima, i da sa Harlanom obilazi samice, zbog čega posumnja da postoji neka tajna koju je Luter ispričao samo upravniku, i odlučuje da dobro motri na njih. Obilazeći samice, Delroj u jednoj od njih oseća nešto čudno, a Harlan na zidu primećuje čudan crtež. Čim dotakne crtež, on ima viziju drevnog majanskog hrama na vrhu kojeg se prinose krvne žrtve. Trenutak kasnije, vizija se prebacuje u dvorište kaznionice, gde pred sobom vidi zatvorenika koji se predstavlja kao Fernando, i kaže da je on nacrtao taj crtež na zidu, pre nego što je umro od groznice. Na samrti, ponudio je svoj život drevnom majanskom bogu mrtvih, Jum Cimilu, koji ga je pretvorio u svog slugu, i vratio ga na svet kao duha. Te večeri, Hamilton prilazi jednom od zatvorenika, Trehu, i ponudi mu bolji tretman i određene privilegije ukoliko mu pomogne da se otarasi njuškala. Za to vreme, Harlan kontaktira Kaleba, koji mu kaže da vezu između Jum Cimila i Fernandovog duha mogu da prekinu samo ukoliko pronađu njegove kosti, i po drevnom majanskom ritualu ih nakvase krvlju nevinog muškarca prinetog kao žrtvu. Upravnik Redford kaže da u dokumentima nema podataka o Fernandovoj smrti, a da je to moguće samo ukoliko je umešan neko od zatvorskog osoblja. Pregledajući kartu kaznionice, Redford pokazuje deo dvorišta iza glavne zgrade gde je zatvorenicima zabranjen pristup, i kaže da su velike šanse da je Fernando tamo zakopan, ukoliko su umešani neki od zatvorskih čuvara, jer tamo samo oni mogu da pristupe. Harlan, Delroj i Redford izlaze u dvorište, i kreću prema mestu koje je Redford pokazao na karti, nadajući se da će Delroj osetiti gde je tačno Fernando zakopan. On oseti energiju koja izlazi iz posmrtnih ostataka u jednom delu dvorišta, i Harlan kreće da otkopava grob, kad im se iznenada iza leđa pojavljuje Treho, koji ih napada nožem i rani Redforda. Sa osmatračnice, Hamilton puca na Treha i ubija ga, kako bi eliminisao svedoke, nakon čega puca na Harlana i Delroja, sa planom da to objasni izgovorom da ih je zamenio za Trehove saučesnike, koji su pokušali da pobegnu. Delroj shvata da duha mogu da zaustave samo prolivanjem krvi nevine žrtve preko Fernandovih kostiju, zbog čega izlazi na otvoreno i ide do otkopanog groba. Istog trenutka, Hamilton ga upuca i ubija, na šta on pada u otkopan grob. Istovremeno, duh se pojavljuje iza Hamiltona, baca ga sa osmatračnice i ubija ga, nakon čega prilazi Harlanu, i kaže da je Delrojeva žrtva samo deo rituala, i da mora da se bori protiv Jum Cimila. Dvorište kaznionice se tada pretvara u gustu džunglu, iz koje izlazi demon Jum Cimil, koji napada Harlana, ali Harlan tada objašnjava Fernandu da je sada osvećen, i da više nije sluga tog demona. Fernando shvata da je slobodan, i Jum Cimil nestaje, a on konačno može da napusti ovaj svet. Nedelju dana kasnije, na Delrojevoj sahrani, upravnik Redford kaže da je u starom skladištu kaznionice za koje je Delroj insistirao da se otvore pronašao staru arhivu. Među ostalim papirima je bio i Luterov dosije, u kojem piše da je odavno trebalo da bude pušten na slobodu, jer je odslužio svoju kaznu, i da je svih ovih godina bez razloga ostao u zatvoru, a da to verovatno ni sam nije znao.