Dampir 141

Rosalinda delle zagare

Početkom dvanaestog veka, u Palermo dolazi baron Laurija, za kojeg su svi mislili da je poginuo u borbi, i jednom svešteniku predaje crni kamen, za koji kaže da je zao, i da se nikada ne sme vratiti svom vlasniku, od kojeg ga je on oduzeo. Osamsto godina kasnije, do baronovog naslednika usred noći dolazi tajanstveni čovek, koji se predstavlja kao Savijani, i kaže da traži predmet koji mu je odavno oduzet. Baron misli da se radi o ludaku, i isteruje ga, nakon što mu kaže da ne zna o čemu priča, na šta Savijani kaže da će se uskoro ponovo vratiti. Nekoliko dana nakon posete tajanstvenog stranca, baron ide do sveštenika, kojem priča o tom čudnom događaju, i traži njegovu pomoć. On kaže da Savijani sigurno traži crni kamen, koji se generacijama čuva u crkvi, i za koji znaju samo sveštenik koji ga čuva i prvorođeni naslednik baronove loze svake generacije. Sveštenik ga vodi do podzemlja crkve, do dela koji je ostao tu još od prethodne, mnogo starije crkve koja je se tamo nalazila, i uzima knjigu izvesnog sveštenika Silvestra da Gubija, koji je proveo život istraživajući crni kamen. U knjizi je zapisano da čovek mračnih moći želi da dođe do tog kamena, i da se tajna o kamenu mora čuvati. U tom trenutku, do njih dolazi Savijani, sa baronovom malom ćerkom Rozalindom. Baron pristaje na sve, ukoliko Savijani oslobodi njegovu ćerku, ali sveštenik zna da je Savijani lagao, i da će ih sve pobiti nakon što dođe do kamena. On iz knjige čita ritualni tekst, kojim zarobi Savijanijevu dušu, ali baron tada primećuje da je i njegova ćerka Rozalinda mrtva. Danas, dvojica pljačkaša upadaju u kriptu u kojoj je mumificirano telo Rozalinde, kako bi pronašli kamen iz legende, jer veruju da se radi o dijamantu ili nekom dragom kamenu. Iznenada, Rozalinda otvara oči, i pojavljuje se divovsko stvorenje koje napada i ubija jednog od pljačkaša, dok drugi uspeva da pobegne. Neko vreme kasnije, Harlan i Kurjak dolaze u Palermo do Salva (#114), koji ih je pozvao tamo nakon što su u poslednje tri nedelje pronađena četiri leša bez krvi. Iako policija kaže da nije bilo svedoka tim ubistvima, Salvo kaže da postoji neki pijanac koji je video jedno ubistvo, ali mu policija ne veruje jer misli da izmišlja. On ih vodi do njega, i pijanac im priča kako je video da je ubica čudovišni div koji se šeta ulicom sa malom devojčicom. Nakon toga, Salvo ih vodi do još jedne osobe, kako bi čuli legendu o Rozalindi. Na trgu, pripovedač Ignacio priča okupljenim ljudima o baronu i njegovoj ženi koji su ostali bez svoje ćerke Rozalinde, ali da ona nije mrtva, već da samo spava, i da je ne treba buditi. Nakon završetka priče, oni prilaze Ignaciju, koji im kaže da niko ne može reći da li je priča o toj devojčici koja miriše na narandžin cvet istina ili samo legenda, jer su stvarne činjenice pomešane sa izmišljenim detaljima. On veruje da je nestanak Rozalindine mumije iz kripte povezan sa ubistvima, i da treba potražiti diva kako bi se došlo do nje. Te večeri, čudovišni div koji šeta gradom sa oživelom Rozalindom ubija još jednu žrtvu, i upija joj svu životnu energiju. Sledećeg dana, Harlan i Kurjak razgovaraju sa Salvovim prijateljem, Nikom, koji piše crnu hroniku, koji je preko veze došao do neobjavljenih detalja o tom ubistvu. On im kaže da policija nema nikakav trag, ali da je ubistvo sigurno počinila ista osoba koja je ubila i prethodne žrtve, jer je i ova bez kapi krvi. Kako bi proverili da li je priča o crnom kamenu istinita, oni zatim sa Salvom idu do crkve, gde se sastaju sa ocem Lukom, kojeg pitaju šta misli o legendi o Rozalindi. Sveštenik odgovara da ne veruje u to, i da misli da je mumija devojčice ukradena, a da se u crkvi ne čuva nikakva tajna, čime zaključuje razgovor i nastavlja sa molitvom. Te večeri, div ubija još jednu žrtvu, što sledećeg dana saznaje don Tano, koji je na čelu mafije, i živi u obližnjem selu. On odlučuje da se sam pobrine za pronalaženje mumije, kako bi smirio narod koji se plaši diva iz legende. Od svojih ljudi saznaje da je pljačkaš koji je pronađen mrtav u kripti uvek radio sa istim saučesnikom u paru, zbog čega don Tano naređuje da mu ga dovedu, kako bi ga ispitao. U gradu, Harlan i Kurjak su još uvek na početnoj tački, a nakon poslednjeg ubistva, Harlan zaključuje da ubica nije Gospodar Noći. On smatra da ubica to ne čini to iz uživanja, već zato što mu je krv žrtava iz nekog razloga potrebna. U crkvi, otac Luka se nakon najnovijeg ubistva kaje što je toliko dugo čuvao tajnu, jer je mogao ranije da učini nešto kako bi sprečio da se to desi. Na drugom mestu u gradu, ljudi don Tana pronalaze drugog pljačkaša koji je pobegao iz kripte, nakon što je div ubio njegovog prijatelja, i vode ga sa sobom. Kasnije, don Tano ga ispituje, i misli da je on ukrao Rozalindinu mumiju, zbog čega ga tera da je vrati na svoje mesto, ali on odgovara da nije tako, već da su div i Rozalinda oživeli. Sutradan, Salvo zove Harlana, i kaže mu da pusti lokalne vesti, na kojima kažu da je taj pljačkaš pronađen mrtav, i da je upucan metkom u potiljak. Salvo kaže da je to tipični mafijaški način ubijanja, i da iza toga bez sumnje stoji don Tano, za kojeg svi znaju da je vođa mafije, ali policija nema nikakav dokaz protiv njega. Nešto kasnije, Harlan i Kurjak idu do kuće don Tana, i od njegovih ljudi traže da razgovaraju s njim u vezi Rozalinde i diva. Don Tano ih prima, i oni mu kažu da im je posao da love natprirodna stvorenja poput tog diva, i da imaju zajedničkog neprijatelja. On kaže da ne želi da mu se mešaju u posao, jer on sam rešava probleme na svojoj teritoriji, nakon čega zove jednog od svojih ljudi da ih isprati napolje. Te večeri, u crkvi, otac Luka odlučuje da prekrši zakletvu na koju je se obavezao, kako bi prekinuo niz ubistava, i zove Harlana, čiji je broj dobio od Salva. Istovremeno, na drugom mestu, don Tana obaveštavaju da je div sa devojčicom viđen u gradu, kako ulazi u palatu Laurija. On misli da se radi o ludom ubici koji želi da iskoristi strah ljudi u svoju korist, i naređuje svojim ljudima da ga ubiju. Kasnije, u crkvi, otac Luka čita Harlanu i Kurjaku odlomak iz knjige Silvestra da Gubija, koji piše kako je proveo godine u proučavanju crnog kamena, koji je u to vreme on čuvao. Na kraju je uspeo da otkrije tajnu kamena, i njime je otvorio prolaz do crne dimenzije (#19), gde je se jedva spasio od crne straže i vratio na svoj svet, pre nego što je se prolaz zatvorio. Saznao je kakve mračne moći taj kamen može dati onome ko posveti život zlu, i otkrio je šta je sve prošao baron kako bi došao do kamena, i doneo ga u Palermo. Taj crni kamen je u stanju da svom vlasniku podari večni život, ali samo dok je kamen kod njega. U suprotnom, iako jako sporo, efekti kamena nestaju, zbog čega Savijani traži kamen. Pored toga, Silvestro da Gubijo je pretpostavljao da se tim kamenom može vladati demonima iz crne dimenzije. Otac Luka tada kaže da je crni kamen oduvek čuvan u crkvi, i otvara tajni prolaz koji vodi do podzemlja, gde silazi sa Harlanom i Kurjakom. Za to vreme, oko palate Laurija se okupljaju ljudi don Tana, i upadaju unutra,u potrazi za divom. Oni se podele u grupe, i pretražuju čitavu zgradu, ali isprva ne primete ništa čudno. Tada jedan od njih oseća miris narandžinog cveta, i u jednog sobi primećuje Rozalindu. Istovremeno, div napada drugu grupu, i ubija ih. Svi se vraćaju nazad do mesta sa kojeg čuju krike, i napadaju diva, ali mu ne mogu ništa. Nakon što ih sve pobije i upije njihovu životnu energiju, čudovišni div ponovo poprima svoje ljudsko obličje, zlog Savijanija, i u stanju je da oseti gde se nalazi crni kamen, zbog čega odmah kreće prema crkvi. U crkvi, otac Luka pokazuje Harlanu i Kurjaku crni kamen, a kada mu se približi, Harlan oseća kao da je na trenutak ponovo u crnoj dimenziji. On kaže da je jedino Kaleb Lost u stanju da učini crni kamen bezopasnim, i otac Luka pristaje da im ga preda kako bi neutralisali njegovu pretnju. U tom trenutku, pojavljuje se Savijani, koji je povratio svoje moći nakon što je upio životnu energiju svojih žrtava. On svojim moćima odbija Harlanove i Kurjakove metke, i onesvesti Kurjaka tako što ga baci prema stubu, dok otac Luka ide prema knjizi, kako bi pokušao da izvede ritual kojim će ga zaustaviti. Savijani to primećuje, i spali knjigu svojim moćima, kako ga ne bi ponovo porazili na isti način. On tada uzima crni kamen, i poziva Rozalindu, kojoj želi da preda moći crnog kamena i dugi život, kao i kontrolu nad demonima iz crne dimenzije. Harlan tada puca u crni kamen, i raznosi ga u komade, nakon čega se otvara prolaz do druge dimenzije, i mračna stvorenja uvlače Savijanijevu dušu, izvlačeći je iz mumije diva. Prolaz se zatvara, dok Savijani završi okružen gomilom crnih stražara, koji žele da ga ubiju. Kurjak se tada osvesti i shvati da je sve gotovo, ali tada on, Harlan i otac Luka primećuju Rozalindu, koja je još uvek živa. Ona kaže da joj je oduzeto vreme za koje je mogla da odraste i živi, i da ne pripada ovom svetu, već ostalim mumijama, zbog čega traži da je vrate u kriptu, i odmah zatim ponovo postaje beživotna mumija. Kasnije, Harlan, Kurjak i otac Luka vraćaju Rozalindinu mumiju u kriptu, i zaključuju da je legenda o njoj možda istinita, i da zapravo nije mrtva, već spava večnim snom.