Dragonero 070, 071

La terra della notteI signori del sangue

Prvi deo – Zemlja noći. Jan i Gmor prenose nameštaj do starog napuštenog svetionika u kojem se Aura naselila (#69), nakon čega sa Serom kreću na misiju, u potragu za bandom kriminalaca koji napadaju sela i otimaju devojke, da bi ih kasnije prodali kao robinje. Neko vreme kasnije, oni stižu do palate Ige Gene (SP #03), kojoj objašnjavaju situaciju i kažu da su izgubili trag nekoliko milja odatle, na šta ona odgovara da su banditi prethodne noći prošli tuda, i nastavili prema granici sa Aergilom. Ona kaže da je osetila njihov prolazak zbog toga što su sa sobom nosili nešto magično i veoma moćno, nakon čega šalje svog orla koji je u stanju da oseti prisustvo magije da ih vodi prema beguncima. Nakon nekog vremena, oni stižu do napuštenog sela, u kojem su se u prošlost sukobili sa hordom nemrtvih (#26), i orao im označava da su stigli na odredište. Te večeri, jedna od otetih devojaka izlazi do bunara po vodu, i Jan je skriven pita koliko ima otmičara i gde se nalaze, nakon čega izaziva požar u štali, kako bi ih namamio napolje. Nedugo zatim, otmičari primećuju požar i izlaze iz barake, gde ih Jan, Gmor i Sera dočekuju i ubijaju. Prema rečima devojke sa kojom je Jan razgovarao, oni primećuju da nedostaje jedan od otmičara koji nije učestvovao u borbi, tajanstveni šaman, koji se u tom trenutku pojavljuje na vratima kolibe. Šaman pred njih baca crni kamen, iz kojeg izlazi demon kojem on naređuje da ubije Jana, Gmora i Seru, ali demon ne sluša njegova naređenja, već prvo ubija njega. Jan, Gmor i Sera napadaju demona, ali njihova oružja prosto prolaze kroz njega, dok se njegovo telo istog trenutka obnavlja. Tada se pojavljuje Aura, koja svojom magijom porazi demona, nakon čega priznaje da ih je sve vreme pratila, i odlučila da se umeša tek kada je videla da su u opasnosti. Ona kaže da šaman nije bio u stanju da upravlja demonom iz crnog kamena, što znači da kamen nije bio njegov, već da ga je uzeo od nekoga. Nakon povratka sa misije, oni posećuju Albena, koji obavlja magijski ritual nad crnim kamenom, kako bi saznao odakle je došao i kome je pripadao. Pred njima se tada otvara portal kroz koji Alben sam prolazi, ali ubrzo za njim kreće i Aura, protiv njegove volje. Sa druge strane portala, oni se nađu u skrovištu Luresinda Šame (#46), koji je jedini preživeli Luresind višeg ranga, pored Albena. U Šaminom skrovištu, oni primete tragove borbe i ubijene sluge Familijare, a u njegovoj magijom zaštićenoj sobi zatiču i njega mrtvog na podu. Na zidu pored Šaminog leša, oni vide krvavu mrlju kojom je Šama pokušao da ostavi neki trag, ali ne shvataju šta on predstavlja. Alben tada koristi svoju magiju da stvori viziju prošlosti, kada je Šama nacrtao te krvave simbole na zidu, a Aura svojim moćima iz tih simbola izvlači poruku, ime koje Alben odmah prepoznaje. Odmah po izlasku iz portala, Alben sa ostalima smesta kreće na put letelicom, i usput objašnjava šta se dogodilo. Neko je upao u Šamino skrovište i ubio ga kako bi ukrao moćnu Svetu Relikviju koja se nalazila kod njega, Fenjer Zaborava (#56), čija svetlost pokazuje put i do najmračnijih mesta. Pre smrti, Šama je ostavio poruku koju je samo Alben u stanju da shvati, a nakon što su njegove ubice otišle, grupa sitnih kriminalaca je opljačkala njegovo skrovište, i njihov šaman je sa sobom poneo crni kamen u kojem je bio zarobljen demon. Alben podseća Jana na napuštenu tvrđavu Luren (#37), gde su nakon mračnih dešavanja na tom mestu on i Šama otišli kako bi se pobrinuli da ubuduće bude bezbedno. Ono što tada nije znao je da je Džerom uspeo da prenese svoju dušu u Fetiš lutka (#37), i da je on taj ko je ubio Šamu, što je saznao iz Šamine krvave poruke na zidu, iako mu nije jasno zbog čega je to učinio baš sada, nakon toliko vremena. Iza krvave poruke, nalazio se trag utisnut magijom, kojim je Šama ostavio poruku da je u mislima Fetiš lutka pročitao da ide prema Zemlji Ledenih, mestu gde je Jan u prošlosti ubio zmaja, iako se Albenu to čini kao zamka, i misli da mu je Džerom namerno dopustio da dođe do te informacije. Sledećeg jutra, Alben i ostali stižu do Zemlje Ledenih, i nakon što spuste letelicu blizu leša zmaja kojeg je Jan u prošlosti ubio, na mestu gde je bio Šiveratin (#00) leš primete da sada nema ničega, a Aura oseća da je tu delovala mračna magija Kamena Tame (#35), koja je u stanju da vrati mrtve u život. Oni se prisete da je taj kamen završio u rukama moćne veštice Savine (#35), ali i dalje ne shvataju vezu između veštice, oživelog Luresinda odmetnika i čarobnjaka u telu Fetiš lutka. Aura tada kaže da je Fenjer Zaborava u stanju da pokaže put do skrivenih mesta, poput Zemlje noći, koja je vekovima odsečena od sveta, i koju naseljavaju odmetnici svih rasa. U tom trenutku, oko njih se pojavljuju Šiveratini krilati demoni (#00), ali oni uspevaju da se izbore sa njima. Za to vreme, Šiverata, Džerom i Savina stižu do jedne krčme u šumi, gde Šiverata, još uvek u telu koje se raspada, koristi svoje moći da ubije sve ljude iz krčme i upije njihovu životnu energiju. Neko vreme kasnije, Jan i ostali Albenovom letelicom stižu do te krčme, i vide šta se dogodilo. Aura kaže da to mesto nije odabrano slučajno, već se nalazi na putu prema Zemlji noći. Ona objašnjava ostalima da na tom mestu žive svi oni koje su Luresindi porazili u borbi i prognali sa ovog sveta, kao i lovci na ljude i vilovnjake zvani Gospodari tame. Za one koji ne znaju gde je ulaz u Zemlju noći, potreban je magični predmet poput Fenjera Zaborava da im pokaže put, dok svi oni koji su već bili tamo znaju put nazad. Aura otkriva da je u prošlosti bila na tom mračnom mestu, i vodi ih do jedne čistine u šumi, gde zaseče ruku, i svojom krvlju otvara portal do Zemlje noći. Nakon što prođu kroz portal, oni se nađu u mračnoj šumi, gde vide jednog od pripadnika drevnog naroda, rase koja je istrebljena pre više milenijuma, na šta Aura kaže da će videti i pripadnike mnogih drugih rasa, poput Abomina, koji su tokom tolikog vremena prognani na to mesto. Iz mračne šume, oni dolaze do naizgled napuštenog grada, kad ih iznenada okružuje grupa Gospodara tame.


Drugi deo – Gospodari krvi. Gospodari tame napadaju Jana i ostale, koji uprkos svim naporima ne uspevaju ni da povrede Gospodare tame, koji su u stanju da se odbrane i od magije i od fizičkih napada. Tek kada promene metu, i Sera strelicom pogodi Gospodara sa kojim se Jan bori, oni menjaju strategiju i neočekivano napadaju druge Gospodare tame, a ne one protiv kojih su se do tada borili, i time uspevaju da ih zbune i uhvate nespremne. Jan tada prilazi njihovoj vođi i predlaže razgovor umesto borbe. Vođa Gospodara tame kaže da su oni zaštitnici tog mesta, koji čekaju povratak svog vođe, Leana iz Merovije, i predlaže da razgovor nastave u njihovom sedištu. Kada stignu tamo, Alben objašnjava da se Luresind odmetnik, Šiverata, vratio u život i zajedno sa vešticom i Fetiš lutkom došao u Zemlju noći. Kako je za povratak u život iskoristio Kamen Tame, koji je sačinjen od krvi Gospodara tame, njegov cilj je sigurno da u potpunosti vrati svoje moći uz pomoć krvi najmoćnijeg od njih, Humaša, Prvog Gospodara. Vođa gospodara kaže da Humaš živi već vekovima, zaštićen svojom senkom, moćnim duhovnim bićem koje predstavlja ozbiljnu prepreku svakome ko pokuša da mu se suprotstavi. Ona im objašnjava kako da stignu do Humaša, nakon čega Jan i ostali nastavljaju svoje putovanje kroz Zemlju noći, a pre polaska, Aura joj prilazi, i kaže da se njihov vođa, Lean, više nikada neće vratiti. Na drugom mestu, Šiverata, Džerom i Savina stižu do Humaša, gde ih istog trenutka napada moćno zmijoliko stvorenje, Humašova senka. Šiverata stvara magični krug koji ih privremeno štiti od napada senke, ali čak ni on nije u stanju da dugo izdrži napade tog moćnog bića. U tom trenutku Džerom hvata Savinu, i čvrsto je drži dok Šiverata uzima Kamen Tame i zabija joj ga u glavu. Trenutak kasnije, moć Kamena Tame obuzima Savinu, i Šiverata spušta magični zaštitni krug. Nedugo zatim, Jan i ostali stižu do mesta okršaja, gde vide Savinu ukočenu u mestu, ali još uvek živu, sa rupom od Kamena Tame nasred čela. Kad joj se približe, Humašova senka pokušava da izađe iz nje, ali ne uspeva da se udalji previše, pre nego što se vrati nazad. Alben shvata da je Šiverata žrtvovao Savinu, i iskoristio njeno telo kao magični zatvor za Humašovu senku, iz koje to moćno biće nije u stanju da pobegne. Jan vadi mač i odlučuje da je poštedi patnje, ali ga Alben sprečava, i kaže da bi u slučaju da je ubije Humašova senka ponovo bila na slobodi, tako da je Savina zauvek osuđena da živi ukočena u mestu, kao živi zatvor za senku. Nastavljajući dalje, oni stižu do brda na čijem vrhu vide Šiveratu i Džeroma nad beživotnim Humašovim telom. Šiverata kaže da je uspeo u svojoj nameri i došao do Humašove krvi, i lako odbija njihove napade, nakon čega oživi hordu leševa koju šalje u napad na njih. Jan kreće prema vrhu brda, i tada se za njega vreme zaustavlja, i svi leševi ostaju nepomični u mestu. Dok se bori protiv leševa, on ima viziju njihovih sećanja, da bi zatim video i doživljaj iz njegove prošlosti. Pre mnogo godina, dok je bio u družini Bezdušnog, nakon pokolja u selu, iz jedne kuće je čuo plač devojčice koja je ostala siroče. Kada priće kolevci u kojoj je devojčica, on shvata da je to zapravo bila Aura, i osvesti se iz vizije. Nakon što se povrati u stvarnost, Alben mu kaže da su Šiverata i Džerom u međuvremenu pobegli kroz portal, dok su se oni borili protiv hodajućih leševa. Kako ne znaju gde je otišao, i ne mogu da ga prate, Aura otvara portal, i oni se vraćaju na svoj svet. Neko vreme kasnije, među ruševinama starog utvrđenja u šumi, Šiverata obavlja opasan mračni nekromantski ritual, kojim rizikuje da ne preživi. Usred magičnog kruga, on popije Humašovu krv, i uspeva da pobedi smrt, vraćajući u potpunosti svoje moći i svoj nekadašnji izgled. Za to vreme, u Zemlji noći, Ruga (#66) dolazi do brda na kojem se dogodio okršaj sa Šiveratom, prilazi Humašovom lešu, i popije njegovu krv.


Druga priča – Aurina priča. Nakon smrti žene koja ju je usvojila i odgajala kao svoju ćerku, mlada Aura ostaje sa njenim dugovima prema Kejnu, vlasniku javne kuće u kojoj je radila. Kejn joj daje samo jedan dan da isplati dug, i kao alternativu joj predlaže da radi kao prostitutka u njegovoj javnoj kući, i isplati duh za šest meseci, što ona odbija. Kako zna da neće moći da vrati dug, a ne želi da pristane na Kejnov predlog, Aura beži iz grada i pridružuje se grupi nomada. Jednog dana, Kejnovi plaćenici ih pronalaze i prete da će ih ubiti ukoliko im ne predaju Auru. Oni odbijaju, na šta plaćenici prerežu grlo starici koja se pobunila, i hvataju njenu unuku, sa kojom nameravaju da učine isto. U tom trenutku, Aura koristi moći za koje do tada nije ni znala da ima, i priziva mračne pipke koji ubijaju sve plaćenike i sprže im tela poput kiseline. Nakon toga, ona se povlači sama u šumu, kad joj prilazi Lean, Gospodar tame, koji je vodi sa sobom u Zemlju noći, i uči je kako da koristi svoje moći. Nakon što se vrati na svoj svet, Aura u šumi presreće starog čarobnjaka i ubija ga, da bi potom zauzela njegovo mesto. Ona zatim ide do pećine označene magičnim simbolom, u kojoj pronalazi magični štap koji je Lean ostavio tamo za nju, i potom se pridružuje odredu Gadovih plaćenika (#65), predstavljajući se kao čarobnjak kojeg je ubila. 

Dragonero 069

Il segno del Varliedarto

Jan i Alben posećuju sada pusto tajno sedište Luresinda, gde je do sada bio zabranjen pristup svima osim Luresindima, tako da čak ni sam car nije kročio na to mesto. Alben kaže da sada više nema potrebe za time, i ne želi ni da čuje za Janov predlog da pokuša da obnovi to mesto i krene sa obukom mladih učenika. Oni ulaze u glavnu palatu, gde Alben aktivira tajni mehanizam skriven u biblioteci iza knjiga, i otvara prolaz do prostorije u kojoj se čuvaju najstarije knjige magije. Za to vreme, Sera ide do zabačenog mesta u šumi, kako bi se srela sa izvesnom Borde, kako bi od nje dobila informaciju kako da stigne do jednog skrivenog mesta. Borde kaže da su je tokom vekova posetile mnoge osobe koje su prolazile tuda, i da je iz njihovih priča saznala mnoge stvari, ali da u zamenu za informaciju koju Sera traži, ona mora da joj ispriča neki od svojih doživljaja. Istovremeno, Gmor stiže do manastira Monaha Sudbine sa kojima je u mladosti živeo (SP #01), kako bi tamo pokušao da sazna informaciju koju traži. Tri nedelje kasnije, Jan i Mirva su na ledenim planinama Suprelurendara, i kada stignu do prolaza koji su tražili, napadaju ih dvojica divova. Oni uspevaju da se odbrane a da ih ne ubiju, i Jan im pokazuje svoj mač, kao dokaz da je Varliedarto, ubica zmajeva, na šta divovi obustavljaju napad, i vode ih do svog sela. Na putu do sela, oni primete gomilu ljudi kako poput robova obavljaju teške poslove, dok divovi nadgledaju radove. Kada stignu do glavnog šatora u selu, Jan pokazuje vođi divova svoj mač, koji div prepoznaje kao mač Arna Svirepolikog (#39), i po drevnom sporazumu mu dopušta da nastavi put prema skrivenom utvrđenju Varliedarta. Pre nego što krenu, Jan pita šta je sa ljudima koji rade poput robova u selu, na šta vođa divova odgovara da su imali dogovor sa tim ljudima da se zajedno brane od napada Crnih Kraljica, ali su se oni za vreme rata sakrili i prepustili divovima da sami vode bitku, zbog čega ih sada teraju na težak rad obnove sela, ali nameravaju one koji prežive puste na slobodu kroz godinu dana. Jedan od divova iz sela otprati Jana i Mirvu deo puta, sve do crnog kamena sa uklesanim znakom koji označava prolaz, odakle Jan i Mirva nastavljaju sami. Sa druge strane prolaza, oni vide staro sklonište Varliedarta na vrhu brda, i Jan se penje do visokog mesta gde su nekada Varliedartli lako mogli stići na leđima manjeg zmaja. U malom skloništu koje vekovima nije korišćeno, Jan pretražuje sve kutije i knjige, ni sam ne znajući šta tačno traži, sve dok ne naiđe na kamen Luresilka, ali u blizini ne vidi nikakav mehanizam koji bi taj kamen aktivirao. Kada izađe iz skloništa, on shvati gde je jedino mesto na kojem bi taj mehanizam mogao da se nalazi, i sklanja sneg ispod svojih nogu sve dok ne pronađe udubljenje koje odgovara veličini tog kamena. Čim stavi kamen u mehaniza, na tlu se pojavljuje svetlosni znak Varliedarta, koji nakon silaska sa brda nacrta i pokazuje Mirvi. Te večeri, oni se ulogore, i ponovo pregledaju poruku od Sere, u kojoj piše da je saznala da do utvrđenja može doći samo onaj ko u mislima nosi znak Varliedarta, prolazeći kroz prolaz koji je Gmor otkrio. Nešto kasnije, oni nastavljaju svoje putovanje, i nakon nekog vremena nailaze na staru tvrđavu Varliedarta, koja je po svom uništenom izgledu očigledno ostala napuštena nakon velike borbe. Oni ulaze u veliku salu, gde oko kruga sa simbolom zmaja vide mačeve poput Janovog zabijene u zemlju. Jan objašnjava Mirvi kako su pripadnici reda Varliedarta u prošlosti obnavljali svoje moći tako što su pili krv ubijenih zmajeva, što je kod mnogih izazvalo ludilo. Nakon pobede nad Abominima, zmajevi su napustili Erondar, a kako bi se suprotstavili zmajevima Odmetnicima, Gospodar Zmajeva je dopustio odabranim ratnicima da popiju malo njegove krvi (#55), i tako je nastao red Varliedarta, ubica zmajeva. Prema zvaničnim informacijama, nestankom poslednjih Odmetnika, red Varliedarta je izgubio smisao, i na kraju se raspao, ali po onome što su sada videli u utvrđenju, očigledno se vodila bitka u njihovom tajnom utvrđenju. Kako bi saznali šta se zaista dogodilo, Jan i Mirva dotaknu jedan od mačeva zabijenih u zemlju, i pred sobom vide viziju događaja iz prošlosti. Pre mnogo godina, tadašnji car, Erehajn Erondar, poveo je carsku vojsku u napad na utvrđenje Varliedarta, s naređenjem da ne ostave nikoga u životu. Uprkos pomoći zmajeva i njihovom umeću u borbi, mnogobrojniji carski vojnici su uz pomoć Luresinda savladali i ubili sve Varliedarte u utvrđenju. Na kraju borbe, caru se pridružio jedan Varliedarto koji nije učestvovao u borbi, kojeg Jan i Mirva uprkos njegovom oklopu i šlemu koji mu krije identitet prepoznaju kao njihovog pretka, po maču koji nosi u ruci, istom koji Jan sada nosi sa sobom. Varliedarto kaže caru Erehajnu da su se preživeli zmajevi Odmetnici sakrili, i da će se u slučaju njihovog povratka on ili njegovi naslednici pobrinuti za njih. Kao poslednjem Varliedartu koji pritom radi za carstvo, car mu obećava da će zbrinuti njega i njegove potomke, i poklanja mu imanje na obali Mora Povetarca, dok o onome što se dogodilo u utvrđenju od tada niko nije progovorio ni reč. Nakon povratka, Jan i Mirva se sa Gmorom i Serom okupljaju u Albenovoj kući, gde svima pričaju šta su saznali. Alben pretpostavlja da je car odlučio da se otarasi Varliedarta zbog toga što su postali previše moći, i time predstavljali pretnju po carstvo, ali takođe kaže i da ne postoji nikakav dokaz da su svi Varliedarti tada bili u utvrđenju, i da je moguće da su se neki spasili i preživeli pokolj. Nakon razgovora, Alben traži da prošeta sa Janom nasamo, i kaže mu da već neko vreme magijom nadgleda njegova putovanja, jer sumnja u Auru, koja se iznenada pojavila, i koristi veoma moćnu magiju. On ga takođe upozorava i na to da on nije jedini koji je primetio Aurin dolazak, što bi moglo da izazove probleme. Sledećeg jutra, Jan, Gmor i Sera se Albenovom letelicom vraćaju u Solian, i nedaleko od kopna primete stari napušteni svetionik, ispred kojeg ih pozdravlja Aura, koja je odlučila da se naseli u njemu.

Dragonero 068

Il potere e la gloria

Odred tehnokrata je u Valendartu, gde obnavljaju glavni grad, koji je gotovo ceo uništen tokom rata. Usred noći, Mirva ustaje i zatiče ubijenog stražara nasred hodnika, zbog čega s oružjem u rukama pretražuje ostale prostorije, i nailazi na Karvera, svog kolegu tehnokratu. Desetak dana kasnije, Brijana dolazi u Solian, gde Janu prenosi vest da je od tehnokrata ukraden projekat za veoma opasno oružje, a da su u noći krađe nestali Mirva i tehnokrata Karver. Pretpostavka je da su oboje krenuli u potragu za lopovom, i tragovi vode prema planinskoj enklavi, ali zbog sumnje da među tehnokratama postoje izdajnici, i da su zapravo njih dvoje ukrali projekat za oružje, misija njihovog pronalaska je poverena izviđačima, a ne tehnokratama, zbog čega je Brijana došla da obavesti Jana o tome, i s njim krene na put. Neko vreme kasnije, daleko odatle, među ledenim planinama, Karver vodi zarobljenu Mirvu, i sastaje se sa generalom Okranom, kojeg Mirva odmah prepoznaje. Karver objašnjava da su uništenjem Tektuendarta (#56) nestali mnogi tehnokratski projekti, tako da niko do sada nije primetio da je on ukrao neke od njih. Tada mu je general Okran ponudio veliku svotu novca za projekat smrtonosnog oružja koje se nalazi u planinskoj enklavi, za čiju izradu mu je potrebno umeće iskusne tehnokrate upoznate sa tim projektom, zbog čega je oteo Mirvu. Nakon dugog putovanja, oni stižu do napuštenog rudnika, koji je jedino mesto na kojem se može kopati prugasti svetlosni kamen, redak mineral koji zbog njegovih veoma opasnih eksplozivnih svojstava tehnokrate nikada nisu iskoristile za kreiranje oružja, iz bezbednosnih razloga. Karver prilazi jednom od zidova, i posebnim alatom odseče komad minerala tako da ne izazove eksploziju, nakon čega ga predaje Okranu. Čim uzme svetlosni kamen, Okran kaže da mu Karver više nije potreban, i naređuje jednom od svojih ljudi da ga ubije, a trenutak nakon što to učini, u rudniku se pojavljuju trojica patuljaka. Nedaleko odatle, Jan i Brijana prolaze kroz šumu, i na jednom proplanku ugledaju grupu Olhimovih Sinova kako vrše ritualni obred pred borbu. Iza njih se tada pojavljuje jedan Olhimov Sin na sankama, koji ih napada, ali ga oni savladaju i onesveste, nakon čega mu uzimaju sanke i na njima nastavljaju put. Neko vreme kasnije, oni stižu do napuštenog rudnika, i unutra zatiču leševe trojice patuljaka i Karvera, čime zaključuju da su njihove ubice odvele Mirvu. Oni izlaze iz rudnika kako bi nastavili potragu, ali ih ispred dočeka grupa naoružanih patuljaka i Olhimovih Sinova. Za to vreme, Okran sa svojom bandom i zarobljenom Mirvom stiže u selo među planinama, gde namerava da stvori razorno oružje. Te večeri, Okran objašnjava Mirvi da će imati svu slavu i moć ukoliko stane uz njega, kada uz pomoć nezaustavljivog oružja bude zavladao čitavim Erondarom. On kaže da će najpre istrebiti sve druge rase, poput orkova i vilovnjaka, i da će ukoliko Mirva ne pristane da sarađuje svakog dana ubiti po jednog stanovnika sela u kojem se nalaze, na šta istog trenutka hvata jednu devojku i prereže joj vrat, kako bi dokazao Mirvi da je ozbiljan. Na drugom mestu, Jan i Brijana objašnjavaju celu situaciju okupljenim patuljcima i Olhimovim Sinovima, na šta vođa grupe patuljaka, Uglačani Nos, kaže da poznaje Mirvu, i da će im pomoći da je oslobode. Vođa Olhimovih Sinova, Uhrek, tada priča kako je sa ostalim ratnicima bio u lovu, kad su Okran i njegovi ljudi iskoristili priliku da upadnu u njihovo selo, ubiju sve koji su im se suprotstavili, a ostale ostavili u životu kao taoce. Te večeri, oni smišljaju plan napada i oslobađanja Mirve i ostalih zarobljenika iz sela, i kasnije iste noći već kreću u akciju. Jan sam upada u selo, i neprimećen ubija stražara ispred kolibe sa zarobljenicima, nakon čega oslobađa sve zarobljenike i daje znak patuljcima i Olhimovim Sinovima da mogu da krenu u napad. Istog trenutka, oni se pojavljuju iz šume i napadaju selo, a Mirva koristi tu pometnju da ubije stražara i izazove eksploziju laboratorije, iz koje u pravi čas izlazi na sigurno, gde se sreće sa Janom. Okranovi ljudi gube bitku, i on odlučuje da usred borbe pobegne i spasi se, ali ga Jan sustiže i odrubi mu glavu. Sledećeg dana, pre odlaska iz sel, Jan pita Mirvu šta se dogodilo sa svetlosnim kamenom, jer zna da bi čitavo selo nestalo u eksploziji u slučaju da je uništen, na šta Mirva odgovara da će to za sada ostati tajna koju znaju samo ona i patuljci.

Dragonero 067

Il demone sotto la pelle

Jan, Gmor i Aura (#66) su na zavejanim planinama Margondara, kad usred noći do njih dotrči grupa bosonogih osoba sa čudovišnim maskama. Isprva, oni pomisle da se radi o napadačima, ali ubrzo otkrivaju da su to devojke sa vezanim ustima i rukama, kojima je neko stavio čudovišne maske i iz nekog razloga ih pustio da besciljno trče po snegu. Nakon što ih sve okupe oko vatre, Jan spominje Gmoru i Auri drevnu tradiciju nekih planinskih naroda, gde se jedan od meštana obuče kao čudovište iz šume, a grupa mladića ga hvata i izbacuje nazad u šumu, dok u drugim oblastima ritualnim plesom teraju šumske demone dalje od svog sela, ali to i dalje ne objašnjava zašto su ove devojke bile vezane. U tom trenutku, iz daljine se čuje zvuk malih zvona, i devojke kreću da vrište od straha. Jan, Gmor i Aura u daljini ugledaju ratnike sa čudovišnim maskama, i shvataju da su devojke bežale od njih. Predvodnik tih ratnika im nešto kaže na lokalnom jeziku, ali ga oni ne razumeju, na šta ih čudovišni ratnici napadaju. Oni pogađaju Jana otrovnim strelicama i onesveste ga, i Gmor skače ispred njega sa štitom kako bi ga odbranio, dok Aura koristi svoju magiju da otopi sneg ispod napadača, i pretvori ga u ledeni talas, koji ih odnosi daleko odatle. Nedugo zatim, Jan se osvesti, i sa Gmorom, Aurom i oslobođenim devojkama traži sigurnije mesto za odbranu. Nakon nekog vremena, oni stižu do napuštene ruševine utvrđenja, gde se spremaju za novi napad tajanstvenih ratnika. Dok se oslobođene devojke greju oko vatre, Aura na leđima jedne od njih primeti magične rune, koje se koriste prilikom zabranjenih nekromantskih rituala, ali pre nego što stigne da shvati šta oni znače, ispred ruševine se ponovo začuje zvuk malih zvona, koji označava dolazak tajanstvenih ratnika. Jedan od ratnika ulazi kroz prozor, ali ne napada Jana i Gmora, već skida masku i na jeziku udruženja trgovaca kaže da želi da razgovara sa njima. Sa ono malo reči koje zna na tom jeziku, čovek uspeva samo da objasni da nema puno vremena, i da će smrt doći vrlo brzo ukoliko se ne otarase devojaka. Jedna od devojaka tada upada u trans i oči joj pocrne, na šta on vadi otrovnu strelicu i napada je, ali je Jan odbrani, a Aura ga izbacuje nazad kroz prozor. Devojka se tada grči u velikim bolovima, da bi na kraju iz njenog tela izašli pipci, rep i kopita, i na kraju se pretvara u ogromno bezlično čudovište. Gmor napada čudovište i prepolovi ga sekirom, ali se ono i dalje pomera, i ponovo spoji u jedno. Jan, Gmor i Aura shvataju da je ratnik na to mislio kada je rekao da će smrt brzo doći ukoliko se ne otarase devojaka, i da svaka devojka može postati čudovište poput one koja se već preobrazila. Bez načina  da poraze čudovište, oni sa preostalim devojkama beže u podzemne prostorije, ali čim se zatvore, još jedna devojka se preobrazi u čudovište i napada ih. Gmor i nju prepolovi sekirom, i izbacuje je napolje pre nego što stigne da se ponovo spoji u jedno. Aura tada kaže da je čula čudovište kako izgovara reč “ukh’ekh”, što znači “umri” na drevnom jeziku koji se odavno ne koristi, jeziku Abomina. Ona tada shvata da su devojkama tokom nekromantskog rituala date određene trave kako bi im se izazvale vizije. Kako su zbog tih trava krenule da haluciniraju, pobegle su usred rituala, a ljudi sa maskama koji ih jure nisu ratnici, već šamani koji su vršili taj ritual. Na kraju rituala, trebalo je da im šamani daju supstancu koja će sprečiti njihovu mutaciju, ali kako su pobegle, već je bilo prekasno. Ritual kojem su podvrgnute ih ne pretvara u čudovišta, već njihova tela pretvara u portal do drugog sveta, kroz koji Abomini mogu da dođu na naš svet. Sada kad zna da su bezlična čudovišta koja su izašla iz tela devojaka zapravo Abomini, Aura zna i kako da ih porazi, za šta joj je najpre potrebna njihova krv. Jan i Gmor napadaju Abomine i iseču ih na komade, i dok se raskomadani Abomini ponovo spajaju u jedno ogromno čudovište, Aura koristi njihovu krv da iscrta magični krug kojim zauvek uništi čudovište i spreči dolazak novih Abomina. Jedina preživela devojka se potom vraća u normalu, i sa šamanima ide nazad do svog sela, dok Jan, Gmor i Aura nastavljaju svoje putovanje.

Dragonero 065, 066

Il senza cuoreRhooga l’implacabile

Prvi deo – Bez srca. Godinama nakon rata sa Crnim Kraljicama, stari Gmor se priseća događaja iz prošlosti koji su usledili nakon rata. Nakon nestanka zajedničke pretnje, kraljevstva su ponovo postala nezavisna od Erondarskog carstva, sve se vratilo u normalu, a opšti rat su zamenili uobičajeni manji zločini i svađe između stanovnika. Udruženje trgovaca je povećalo kontrolu trgovačkih puteve, postavljajući stražu na svakoj stazi i mostu, dok je putovanje morem postalo rizično zbog sve veće pretnje gusara. Kao što je dogovoreno na sastanku učesnika rata (#64), na Velikom Zidu su postavljeni stražari svih savezničkih vojski, kako bi održali pod kontrolom stalnu pretnju Ledenih. Patuljci su nakon rata ponovo zauzeli teritoriju u podnožju Suprelurendara, i tamo izgradili čitava sela branjena zidovima i tornjevima, povezana sa tunelima u unutrašnjosti planine, i kako carstvo više nema moć nad njima, sada stalno sa sobom nose oružje, što im je ranije bilo zabranjeno. Preživeli Luresindi su se povukli u svoja tajna skrovišta, a neki od njih su krenuli da obučavaju mlade učenike. Uništenjem Svetih Relikvija koje su Crne Kraljice ukrale za vreme rata (#58), korišćenje magije više nije moguće kontrolisati, tako da su se pojavili mnogi koji sada slobodno mogu da koriste svoje moći, uključujući i one sa lošim namerama koji se koriste nekromantijom. Stari Gmor zapisuje svoja sećanja u knjizi, i piše kako će kasnije detaljnije opisati događaje poput ponovnog uspostavljanja reda Majki Čuvarki, pod vođstvom monahinje bez jedne ruke, orkovima koji slobodno žive na svom ostrvu, daleko od svih ostalih, šumskim vilovnjacima koji još uvek žive izolovani u svojoj šumi, i mnogim drugim stvarima, ali za sada odlučuje da najpre objasni šta se desilo odmah nakon završetka rata. Padom Lebdećeg Ostrva, Erondarom se proširilo seme raznih nepoznatih biljaka, mutiranih pomoću Kamena Zmajeva, koje se proširilo uz granicu kraljevstva Lehorijan, a ubrzo se na tom mestu pojavila čitava šuma puna do tada nikada viđenih biljaka. Što se tiče njega, Jana i Sere, neko vreme su mirno nastavili svoj život u Solianu, bez bitnijih događaja. Tokom jedne posete gradu, nova gradonačelnica, Gvena, traži pomoć od njih, i vodi ih do čistine na ulazu u Solian, ge zatiču odred plaćenika. Kako bi izbegli nevolje njihovim ulaskom u grad, Gvena traži da razgovara sa njihovim kapetanom, za kojeg plaćenici kažu da mogu da ga pronađu u obližnjoj krčmi. Kada stignu u krčmu, Jan prepoznaje kapetana odreda plaćenika kao svog starog prijatelja i saborca, Gada, sa kojim je zajedno bio u družini Griva Bezdušnog. Gad ih upoznaje sa mladim vojnim čarobnjakom koji se nedavno pridružio njegovom odredu, koji mu nije rekao svoje ime, zbog čega ga prosto zove Čarobnjak. Čarobnjak objašnjava da njihov odred plaćenika već neko vreme traga za grupom Gulova koji su se uputili prema Margondaru, i seju smrt svuda gde prođu, a koje predvodi Ruga (#18). Jan se priseća svog susreta sa Rugom, i kaže da je on odavno mrtav (#19), na šta Čarobnjak odgovara da ga je neki šaman crnom magijom vratio u život. Oni koji se na taj način vrate u život ne mogu dugo da ostanu u tom stanju, zbog čega su se Ruga i njegovi Gulovi uputili prema izvoru Abomina, čija će magična svojstva moći da ga trajno vrate u život, zbog čega oni pokušavaju da ga zaustave pre nego da stigne tamo. Jan, Gmor i Sera pristaju da krenu sa Gadom i njegovim odredom u potrazi za Rugom, i nekoliko dana kasnije stižu do jednog utvrđenja na putu za Margondar. Nakon što uđu u utvrđenje, oni vide da je ono potpuno pusto, i shvataju da su upali u zamku kad Čarobnjak oseti prisustvo nekromantije na tom mestu. Istog trenutka, čitavo utvrđenje obavija gusta magla, iz koje izlaze hodajući leševi vojnika koje su Gulovi ubili, a njihov šaman privremeno oživeo crnom magijom, koji ih napadaju. Jan i ostali jedva uspevaju da se odbrane i održe ih na rastojanju, kad Čarobnjak iskoristi svoju magiju da uništi sve leševe i rastera magičnu maglu. U tom trenutku, Jan nakratko ima viziju Gulova koji se nalaze daleko odatle, i na čelu grupe vidi Rugu, koji isto tako oseti Janovo prisustvo. Kasnije, Jan i Gad odlučuju da se podele u dve grupe, kako bi izbegli sličnu zamku kao onu u utvrđenju, i osigurali da barem jedna grupa uspe da stigne Rugu i njegovu grupu Gulova. Sledećeg dana, oni nastavljaju putovanje, i Gad, Gmor, Sera i deo plaćenika kreće jednim putem, dok Jan, Čarobnjak i drugi deo plaćenika kreće drugim. Tokom prolaska kroz šumu, sa planine iznad Janove grupe iznenada kreće snežna lavina, koja ih zatrpa i ubije plaćenike, dok Jan i Čarobnjak nekako prežive.


Drugi deo – Nemilosrdni Ruga. Čarobnjak se izvlači iz snega i spašava Jana, koji je ostao zatrpan, nakon čega ga odvlači do jedne pećine u blizini, gde ga spašava smrzavanja. Istovremeno, Gadova grupa bez problema stiže do ruševina starog dvorca, gde odluče da prenoće. Čarobnjak kaže Janu da je šaman Gulova sigurno pročitao njihove misli dok su bili u utvrđenju, i tako saznao kojim putem će proći, zbog čega su sigurno postavili zamku i drugoj grupi, kao što su njima izazvali snežnu lavinu. On predlaže da nastave dalje i iznenade Rugu, koji veruje da su mrtvi, ali Jan ne želi da dopusti da njegovi prijatelji upadnu u zamku, zbog čega Čarobnjak svojom magijom stupa u kontakt sa Serom, i upozorava je na opasnost. Na drugom mestu, Ruga stiže do izvora Abomina, gde šaman započinje ritual kojim će ga trajno vratiti u život. Njegova grupa Gulova za to vreme preko noći napada ruševine dvorca, nadajući se da će iznenaditi Gada i ostale na spavanju, ali zahvaljujući Čarobnjakovom upozorenju, plaćenici na vreme pripremaju odbranu, i uspevaju da se odupru i pobiju Gulove. Jan i Čarobnjak stižu do izvora Abomina, i vide Rugu i šamana koji su usred vršenja rituala. Čarobnjak napada šamana i spaljuje mu knjigu magije, što prekida ritual, ali prolaz do sveta mrtvih ostaje otvoren, dok se Jan bori protiv Ruge. Iz sveta mrtvih tada izlaze ruke nalik na pipke, koje uvlače Jana i Rugu, nakon čega se portal zatvara. Čarobnjak traži od šamana da otvori prolaz i spasi Jana, na šta šama odgovara da je nemoguće, i da su obojica izgubljena, zbog čega ga Čarobnjak ubija. Na svetu mrtvih, Jan vidi kako Rugu hvataju i odvode čuvari prolaza, dok on nastavlja da luta mračnim svetom duhova. U jednom trenutku, dok hoda u nepoznatom pravcu sa ostalim duhovima, on ugleda svetlost usred mraka, i prilazi joj, čime prolazi kroz portal i vraća se na svet živih, gde ga dočekuje Čarobnjak, koji je svojim moćima nakratko uspeo da ponovo otvori portal i spasi ga. Sledećeg jutra, Jan i Čarobnjak idu do ruševina dvorca, gde se pridružuju Gadu, Gmoru, Seri i preživelim plaćenicima, i prenose im šta se desilo. Po povratku u Solian, Čarobnjak kaže da je njegova misija gotova, zbog čega napušta Gadovu grupu plaćenika. Pored toga, otkriva da je zapravo žena, što je sve vreme skrivala. Nakon Gadovog odlaska, ona odlučuje da ostane sa Janom, Gmorom i Serom, i predstavlja im se kao Aura. Neko vreme kasnije, na izvoru Abomina, Ruga uspeva da pronađe izlaz iz sveta mrtvih.


Druga priča – Gadova priča. Neko vreme pre nego što je postao kapetan odreda plaćenika, Gad je bio u carskom zatvoru Deimo, zbog više različitih prestupa i ranjavanja carskog poručnika. Jednog dana, upravnik zatvora ga zove u svoju kancelariju, zbog toga što je između ostalih podataka o njemu pročitao i to da se borio uz Griva Bezdušnog, koji je sebe okruživao samo najboljim borcima, zbog čega mu predlaže dogovor. On objašnjava da su se nakon rata oformile razne grupe plaćenika, i da je jedna od njih upravo ostala bez svog kapetana, i da očekuje novog, zbog čega ga oslobađa i šalje ga da preuzme komandu nad njima. Te večeri, Gad posećuje krčmu, i prilazi dvojici sumnjivih tipova, kojima plaća piće i predlaže da se udruže kako bi opljačkali bogatog tipa koji će uskoro proći tuda. Neko vreme kasnije, usamljeni konjanik ide stazom kroz šumu, kad ga dvojica Gadovih saučesnika presreću i napadaju. Ispostavlja se da je taj navodno bogati čovek zapravo plaćenik koji treba da preuzme mesto komandanta, i da ih je Gad samo iskoristio kao mamac. Plaćenik lako ubija dvojicu pljačkaša, dok Gad iz šume ispaljuje strelu iz samostrela pravo kroz njegov vrat, nakon čega uzima njegovog konja i oružje. Nedugo zatim, on stiže do grupe plaćenika, i predstavlja im se kao novi komandant kojeg su očekivali. 

Dragonero 064

Una nuova alba

Nakon bitke na Dolini Kiklopa, Ausofer odbija da preda tela palih saveznika njihovim kraljevstvima, kako bi izbegao izbijanje kakve epidemije zbog transporta tolikih leševa, zbog čega šalje fetiš lutke da pokupe sva tela, i bace ih u klanac Ekelas. Za to vreme, Jan i Mirva se letećim brodom vraćaju u rodni grad Silverid, gde sa ostatkom porodice sahranjuju majku. Na Velikom Ostrvu Orkova, nakon smrti vođe Hrar-Danka (#62), vođa drugog plemena, stari Orak, kaže Gmoru da je vreme da se plemena orkova ujedine, i da im je potreban vođa poput njega, ali Gmor odbija, jer smatra da je njegovo mesto drugde, a ne među svojim narodom, nakon čega odlazi sa ostrva. U Frondaskuri, Sera ustaje iz kreveta po prvi put otkako je ostala bez noge (#62), ali ne želi da se vrati do Jana i Gmora, jer misli da bi im kao takva samo predstavljala teret. U šumi joj prilazi Seva Mate (#60), koja joj daje komad retkog drveta Ovija, od kojeg joj pravi veštačku nogu. Za to vreme, Mirva se vraća u Tektuendart, dok Jan kreće na sastanak svih savezničkih armija koje su učestvovale u ratu, koji je organizovao Ausofer. Na sastanku, princ Leheren traži od savezničkih kraljevstava i enklava da obnove zakletvu vernosti Erondarskoj porodici, što ostali ne prihvataju najbolje, jer smatraju da je do sada carstvo tražilo previše zlata, koje im je potrebno za obnovu nakon rata. Patuljci traže dozvolu da slobodno kopaju ispod teritorija carstva i savezničkih kraljevstava, što svi jednoglasno odbijaju, nakon čega patuljci napuštaju sastanak. Ausofer smirava situaciju, i predlaže da svi podjednako učestvuju u obnovi, i smanje troškove carske straže tako što će na Velikom Zidu od sada stražariti vojnici svih savezničkih armija. Na kraju, on predlaže da Jan zauzme Jerabanovo mesto kao vođa izviđača, na šta Jan odgovara da će o tome odlučiti preživeli izviđači. Sutradan, Jan i ostali izviđači se okupljaju u Avrasuri, gde im on saopštava svoju odluku da ne želi da postane vođa, i napušta odred izviđača, dok mesto vođe preuzima Brijana. Vraćajući se prema Solianu, Jan u šumi nailazi na Gmora, sa kojim nastavlja put kući. Nedugo zatim, pridružuje im se i Sera, koja doleće na svom grifonu Niksu, kojeg je dobila na poklon, za kojeg kaže da će od sada ostati sa njima. 

Dragonero 063

Ceneri di un impero

Trolovi preko noći napadaju logor Erondarske i savezničke vojske, koja pokušava da ih zadrži do svitanja, kada će ih sunčeva svetlost skameniti. Jedan od trolova velikom stenom pogađa prve redove vojnika, i uz gomilu drugih ubija i generala Jarasa, predvodnika Erondarske vojske. Vojnici uspevaju da obore Trolove na zemlju lancima, i zadrže ih do svitanja, ali se trolovi ne skamene, već ustaju i nastavljaju napad, ubijajući veliki broj vojnika. Uz puno žrtava, Gmor i carski vojnici se odupiru napadu prve grupe trolova, dok se iz daljine približava ogroman broj njih, a na nebu se otvara portal kroz koji prolazi Lebdeće Ostrvo na kojem su preostale dve Crne Kraljice. U tom trenutku, pojavljuju se Jan, Alben i Ausofer sa zmajevima, koji napadaju i sprže trolove i vojsku crnih vilovnjaka. Jedna od Crnih Kraljica se pridružuje borbi, ali zmajevi Albena i Ausofera ubijaju njenog, i obaraju je sa velike visine. Crna Kraljica u padu oružjem sa lancem pogađa Ausofera i povlači ga sa sobom, a zmaj ga hvata kako bi ga spasio, i time spašava i Crnu Kraljicu smrtonosnog pada. Alben je tada obavija magičnim mehurom u koji sve može da uđe, a ništa ne može da izađe, nakon čega je zmaj sprži i ubija, dok ona nema načina za bekstvo. Za to vreme, Kraljica Majka shvata da je rat izgubljen, i otvara portal kako bi zajedno sa Lebdećim Ostrvom pobegla sa Doline Kiklopa, ali je Jan sustiže i prolazi kroz portal za njom, pre nego što se on zatvori. Na dalekom mestu sa druge strane portala, Crna Kraljica priziva svog najmoćnijeg saveznika, poslednjeg preživelog zmaja Odmetnika (#55), koji se Janu učini poznato, iako ga do tada nikada nije sreo. Janov zmaj kreće u okršaj sa Odmetnikom, dok Jan napada Kraljicu Majku u poslednjem okršaju. Kako ne može da joj se približi zbog njenog magičnog mača tame koji se uvija poput pipaka i omogućava joj napad sa daljine, Jan dopušta da ga Kraljica Majka probode, kako bi joj prišao držeći se za njen sada neupotrebljiv mač, i zadao joj smrtonosni udarac, nakon čega joj odrubi glavu. Istovremeno, njegov zmaj porazi Odmetnika i sprži ga u pepeo, dok Jan zbog smrtonosnih rana pada na zemljui ostaje nepomičan. Zmaj mu tada prilazi i pusta da kap njegove krvi padne u Janova usta, nakon čega se Jan osvesti, a zmaj mu objašnjava da mu je time izlečio rane i vratio ga u život, obnavljajući Dar Krvi. Jan tada shvata zbog čega mu je poslednji zmaj Odmetnik bio poznat, jer je u viziji video svog dedu kako umire pokušavajući da ubije tog zmaja. Pre nego što pođu nazad, Jan kaže zmaju da je napokon odabrao novo ime za svoj mač (#61), i da će ga nazvati Mirotvorac, odnosno Endastrid, što u prevodu sa drevnog jezika znači “onaj koji donosi kraj rata”.

Dragonero 062

Il giorno degli eroi

Na Dolini Kiklopa počinje konačni obračun između Crnih Kraljica i Erondarske i savezničke vojske, i isprva carske trupe uspevaju da savladaju prve redove crnih vilovnjaka, dok se u borbu lično ne umeša jedna od tri Crne Kraljice. Crna Kraljica na svom zmaju napada odred carskih izviđača, i sprži Jinzu i Kjodena, na šta se umešaju Jana, Brijana i Jeraban, koji uspevaju da je rane, ali ne i da je ubiju. Njen zmaj ubija Brijaninu vučicu Barin, dok Crna Kraljica ubija Jerabana i povlači se sa strelom u ramenu, ostavljajući njegov leš preživelim izviđačima. Sera vidi šta se desilo i odlučuje da osveti pale prijatelje, zbog čega traži od Ajle da usmeri svog grifona prema Crnoj Kraljici. Za to vreme, general Jaras i njegove trupe uspevaju da namame crne vilovnjake na odgovarajuće mesto, nakon čega se povlače, i nasred bojnog polja se iznenada desi snažna eksplozija koja pobije veliki broj neprijatelja, da bi odmah zatim patuljci i orkovi krenuli u napad na preživele. Sa zemlje, Antracit topom pogađa zmaja Crne Kraljice i obara je, ali zmaj pada pravo na njega i smrtno ga rani, dok Crna Kraljica preživi pad. Ona mu se približava kako bi ga dokrajčila, ali Antracit poslednjom snagom aktivira eksploziv, i žrtvuje se kako bi je ubio. Crna Kraljica u poslednji čas hvata jednog od svojih ratnika i koristi ga kao ljudski štit, kako bi preživela eksploziju, nakon čega ponovo seda na svog zmaja, i dok uzleće ubija vođu orkova, Hrar-Danka. Ajla i Sera na grifonu napokon uspevaju da je sustignu, i Sera ispaljuje strele ka njoj, ali ih ona lako odbija. Sera shvata da Crna Kraljica zbog povređenog ramena nije u punoj snazi, i da neće moći da se odbrani od dve uzastopno ispaljene strele, zbog čega traži od Ajle da joj se približi, i ponovo je napada. Crna Kraljica odbija jednu strelu, ali ne stiže da se odbrani od druge, koja je pogađa pravo kroz oko i ubija je. Ona mrtva pada sa zmaja, koji istog trenutka bljuje vatru prema Ajlinom grifonu, na šta je ona primorana da se skloni ne gledajući gde ide. Grifon se zapetlja u lanac sidra jednog od letećih brodova, i prilikom zatezanja jedna od oštrica sa lanca zahvata Serinu nogu i odreže je. Na Lebdećem Ostrvu, Kraljica Majka saznaje za smrt jedne od svoje dve ćerke, i iz Valendarta kreće ka bojnom polju, kako bi se lično umešala u borbu. Te večeri, na Dolini Kiklopa, Gmor je u šatoru za ranjenike sa Serom, koja je preživela ali ostala bez noge, nakon čega ju je Roni posle pada grifona spasio i sklonio sa ratišta. U glavnom šatoru, general Jaras i princ Nahim razmatraju strategiju za sledeći napad Crnih Kraljica, koji očekuju tek sledećeg dana, kada se borbi priključi Kraljica Majka. U tom trenutku, iz daljine se čuje zvuk nalik na topot kopita ili ogromnih stopala, na šta carska vojska osvetli dolinu, i ugleda vojsku trolova kako juri ka njima.

Dragonero 061

Oltre le tempeste

U pećini na Poslednjem Staništu, Trolovi od lave napadaju Jana, Albena, Ausofera i Morvanu, i dok Alben stvara magični štit kako bi se odbranili od njihovih napada, ostali uzvraćaju i uspevaju da se odupru. Poraženi Trolovi od lave se tada stapaju u jednog, mnogo snažnijeg i većeg, koji jednim napadom razbije Albenovi magični štit i obara ga na zemlju. Ausofer kaže Morvani da Jan mora da preživi po svaku cenu, nakon čega Morvana koristi sve svoje mračne moći kako bi zadržala Trola u mestu, dok Ausofer vadi plameni mač kojim ga uništi. Mračne moći iz Podzemnog sveta (#16) napuštaju Morvanu, i ona umire, nakon čega Ausofer svojim plamenim mačem spali njeno telo, i sa Janom i Albenom nastavlja dalje kroz tunele. Prolazeći podzemnim tunelima kroz pećinu, Jan, Alben i Ausofer napokon pronalaze ono što su tražili, svirajući kamen Ubika (#12), koji će ih odvesti do zemlje zmajeva. Jan uzima manji kamen i njime stvara zvuk prelazeći preko velikog monolita, čime otvara portal koji njega, Albena i Ausofera prenosi daleko odatle. Za to vreme, Sera i Ajla (#60) stižu do Doline Kiklopa, gde se pridružuju ostalim grifonerima iz Aergila, i upozoravaju Ronija (#18) i Kandarijansku vojsku da im se približava izvidnička vojska Crnih Kraljica. Nedugo zatim, grupa crnih vilovnjaka na zmajevima napada Kandarijansku vojsku smeštenu na brdu, ali Roni i njegov odred uspevaju da im se odupru i nateraju preživele u beg. Daleko odatle, Jan, Alben i Ausofer stižu do skrivenog staništa zmajeva, u divljinu punu raznih nepoznatih životinja. Jedan od zmajeva primeti njihov dolazak, i kad ugleda Janov mač, shvata da je on Varliedarto, ubica zmajeva, zbog čega ga napada. Mračna moć Okrutnog Sečiva upravlja Janovom voljom i tera ga na borbu, ali Jan uspeva da se odupre njegovom uticaju, i baca mač iz ruke. Zmaj tada bljuje vatru prema njima, ali Ausofer vadi svoj plameni mač, kojim odbija napad. On kaže zmaju da njegova vatra ne može da se suprotstavi njegovom maču, Henselurei, nakon čega mu uzvraća napad i uspeva da ga natera u beg. Nakon zmajevog odlaska, Jan pita Ausofera ko je on zapravo, i kakav je to plameni mač, na šta Ausofer odgovara da on pripada drevnom redu koji postoji već vekovima, i kaže da Varliedarti nisu jedini koji su u prošlosti bili u stanju da se suprotstave zmajevima. Alben shvata da će se odbegli zmaj vratiti sa pojačanjem, i stvara magični krug koji će im omogućiti mentalni kontakt sa zmajevima, kako bi shvatili da nemaju loše namere. Nedugo zatim, pred njima se pojavljuju gospodari zmajeva, Moćni, koji shvataju da su Jan, Alben i Ausofer došli u miru, i jedan od njih stupa u mentalni kontakt sa Janom, kako bi bez reči shvatio celu situaciju. Istovremeno, dok zmaj saznaje o ratu sa Crnim Kraljicama, Jan prima zmajeva sećanja, i u viziji vidi rat tokom kojeg su se ljudi i zmajevi udružili protiv Abomina. Zmaj shvata da je cilj Crnih Kraljica da unište čitav svet kako bi ga ponovo stvorili po svojoj volji. Iako smatraju da je promena neizbežna, i da će jednog dana neke rase svakako nestati da bi druge zauzele njihovo mesto, zmajevi se ne slažu sa načinom na koji Crne Kraljice žele da utiču na prirodni sled događaja ratom i istrebljenjem, zbog čega pristaju da im pomognu. Pre nego što krenu sa njima i pridruže se borbi, zmajevi traže od Jana da pročisti svoj crni mač, i oslobodi se njegovog zlog uticaja. Jan tada ide do izvora na jednom od Lebdećih Ostrva, gde predaje Okrutno Sečivo duhovima vode, Ondinama (#36), koje iz mača oslobađaju sve zarobljene duše ubijenih zmajeva. Nakon nekog vremena, mač izlazi iz vode, i ponovo je potpuno beo, oslobođen zlog uticaja, a pre polaska nazad, zmaj kaže Janu da pročišćeni mač više nije isto Okrutno Sečivo, i da sam mora da odabere njegovo novo ime i način na koji će ga ubuduće koristiti. 

Dragonero 060

L’arte della guerra

Jan, Alben, Ausofer i Morvana stižu do obale Jolanisure, Mora Soli, gde se sastaju sa Kemanovim Ludacima (#28), lovcima na Krakene, sa kojima kreću na put prema Poslednjem Staništu (#59), kako bi pronašli prolaz do zemlje u koju su se povukli zmajevi. Za to vreme, na drugom mestu, Mirva sa Antracitom i njegovom vojskom crnih patuljaka (#57) u zasedi čeka vojsku Lehorijana, koje u zamku predvodi lažni princ Leheren (#57). Vojska ih prekasno primećuje, i armija crnih patuljaka napada pešadiju, dok iz šume carske tehnokrate obaraju njihove grifone s neba. Za kratko vreme, Lehorijanska vojska ostaje sa samo par desetina ljudi, koji se okupljaju oko svog kralja i princa, kako bi ih zaštitili. U tom trenutku, princ otkriva kralju Lehorijana da je on zapravo Ausoferov agent, a da je pravi Leheren već odavno ubijen (#31), nakon čega je on zauzeo njegovo mesto. Lažni Leheren odrubi glavu kralju, čime bez vladara i naslednika propada Lehorijansko kraljevstvo, dok se preostala vojska predaje. U Valendartu, Kraljica Majka saznaje za poraz njihovih saveznika, i sprema se za rat na Dolini Kiklopa, gde se okupljka carska vojska, sa namerom da povrate Valendart. Za to vreme, u Frondaskuri, Sera u šumi nailazi na Trolgesta, koji je napada čim je ugleda. Dok beži preko mosta, ona pogađa zver strelom, i obara je sa velike visine u reku. Na letećem brodu Kemanovih Ludaka, Keman objašnjava da postoji više drevnih mapa na kojima je Poslednje Stanište ucrtano na različitim mestima, ali iako ne znaju tačnu lokaciju ostrva, znaju u kojoj oblasti treba da ga potraže. Nakon što stignu u tu oblast, moraće da pronađu pravo ostrvo među čitavim arhipelagom malih ostrva, a jedini trag koji imaju je to da je Poslednje Stanište “najsvetlije” od svih, kako piše u nekim starim putopisima. Neko vreme kasnije, Mirva i Antracit se vraćaju do baze patuljaka u Suprelurendaru (#57), gde Gmor i orkovi zajedno sa patuljcima spremaju uskladištenu burad sa vatrenim blatom, koje su orkovi dobili od carstva (MG #01). U Frondaskuri, Seri prilazi Seva Mate (#00), koja joj kaže da je videla kako je ubila Trolgesta, i pita je da li je u stanju da isto učini i sa vilovnjacima Crnih Kraljica. Sera odgovara da neće stajati sa strane dok ostali ratuju, na šta Seva Mate kaže da će se uskoro dogoditi velika bitka na Dolini Kiklopa, i da je ona može brzo odvesti tamo, nakon čega je obavija lijanama, i velikom brzinom nosi kroz šumu. Kad stignu do kraja šume, ona kaže da je ne može odvesti dalje, ali da to može neko drugi, ukoliko ispali svetlosnu strelu ka nebu. Nakon što to učini, sa neba sleće devojka na grifonu, koju su Jan i Gmor u prošlosti upoznali (#26). Devojka se predstavlja kao Ajla, i kad joj Sera objasni situaciju, ona pristaje da je odvede do Doline Kiklopa, nakon čega uzleću na njenom grifonu. Sledećeg dana, u carskom logoru nedaleko od Doline Kiklopa, Nahim Erondar i general Jaras pored carske vojske okupljaju i savezničku vojsku, koju čine grifoneri iz Aergila, vojska iz Enklava sa Velikih Jezera, jahači iz kraljevstva pastira, varvari iz Ragnara, vojska Kandarije, Merovije i Baijadana, tehnokrate i vojni čarobnjaci. Na drugom mestu, Jeraban okuplja carske izviđače, koji se takođe spremaju za borbu, dok Rehka ima posebnu misiju, da sa grupom Gulova postavi burad sa vatrenim blatom, kako bi eksplozijom iznenadili neprijatelje. Neko vreme kasnije, Jan i ostali na Kemanovom brodu stižu do arhipelaga gde bi trebalo da se nalazi Poslednje Stanište, ali ne znaju kako da ga prepoznaju među gomilom ostrva, zbog čega Alben svojim moćima pokušava da ga na neki način oseti. Ausofer tada predlaže da pokuša uz pomoć Janovog mača, koji u sebi sadrži duše i sećanja ubijenih zmajeva, nakon čega Alben uspeva da locira pravo ostrvo. Keman prilazi Poslednjem Staništu, gde se Jan, Alben, Ausofer i Morvana iskrcavaju, i na pustom ostrvu pronalaze ulaz u veliku pećinu. Prateći tunel u kojem postaje sve toplije što dublje zalaze u njega, oni stižu do velikog vulkanskog jezera, iz kojeg tada izlaze Trolovi od lave, koji ih napadaju.