Zagor 224, 225

Screenshot_1

Prvi deo – Zaseda. Vraćajući se prema svojoj kolibi u močvari, Zagora i Čika napadne i zarobi grupa indijanaca. Indijanci ih zatim dovode do ostalih zarobljenika, gde Čiko upoznaje vojvodu od Carcassonnea kojeg su indijanci takođe zarobili, i koji se brine o Zagoru koji je ranjen tokom borbe. Sledećeg dana, Zagor se osvesti, i Carcassonne mu objašnjava da ih je zarobila grupa indijanaca Kutchina, plemena naroda Athabaska sa severa. Zima ih je naterala da se presele na jug, ali njihov stari poglavica nije preživeo putovanje. Da bi odabrali novog poglavicu, dva sina starog poglavice, Chukaah i Aratschek, takmiče se u tome ko će da zarobi više ljudi, a onaj koji pobedi u tom takmičenju postaje novi poglavica plemena. Zagora, Čika, Carcassonnea i još oko tridesetak ljudi je zarobio Chukaah, koji ih sada vodi do ostatka plemena gde će se odlučiti ko je novi poglavica. Dva dana kasnije, stižu na svoje odredište, i s obzirom da je Aratschek skupio manje robova, za novog poglavicu plemena je postavljen Chuukah. Sledećeg dana, dok Zagor i ostali zarobljenici prave ogradu oko novog sela Kutchina, indijancima u posetu dolazi poglavica Dogriba, koji ih poziva da udruže snage sa ostalim plemenima Athabaska, pod vođstvom Manituovog izaslanika, Onim-koji-ne-može-umreti, čovekom čije telo ne mogu da probiju ni najčvršća koplja. Chuukah pristaje na to, i želi da upozna tog neranjivog čoveka, pa okuplja grupu ratnika i nekoliko robova među kojima su Zagor i Carcassonne, nakon čega polazi na put sa poglavicom Dogriba. Sledećih nekoliko dana, grupa indijanaca i zarobljenika ide prema selu Dogriba koje je u planinama, a na putu do tamo, Carcassonne kaže Zagoru da mu je Chuukah ubio ženu, i da zbog toga planira da mu se osveti. Nakon dugog puta, napokon stižu do sela Dogriba u snežnim planinama, i poglavica kaže da Onaj-koji-ne-može-umreti ne živi u selu, već u pećini u planini, ali da će se uveče obratiti svima. Te večeri, svi se okupljaju da bi videli neranjivog Manituovog izaslanika, a kada ga vidi, Zagor prepozna da je to Eskim (#79), za koga je mislio da je mrtav.


Drugi deo – Neranjivi. Jedan od indijanaca ne veruje da je Eskim neranjiv, i puca u njega, ali se meci samo odbiju od Eskima, što još više uveri indijance da ga štiti veliki duh. Eskim nakon toga okuplja sve poglavice i vođe ratnika raznik naroda Athabaska, i planira napad na utvrdu Resolution. Za to vreme, Zagora i ostale zarobljenike zavežu i smeste u šator sa dva stražara. Na okupljanju poglavica, Eskim kaže daima čoveka u utvrdi koji će na dogovoreni znak da otvori kapiju, tako da oni lakše uđu i iznenade vojsku. Jedan indijanac zatraži da oslobode Zagora da bi mu Zagor doneo vodu sa potoka, i planira da ga ubije i kaže ostalima da je pokušao da pobegne, kako bi pred ostalima stekao slavu što je pobedio jakog ratnika. Zagor koristi to što je oslobođen da napadne indijanca, i nakon duge i teške borbe ga ubija. Zatim se vraća u selo, gde onesposovi dvojicu čuvara i oslobodi zarobljenike. Zagor kaže da moraju da obaveste vojsku iz utvrde Resolution da se indijanci spremaju da ih napadnu, ali ne zna gde se nalazi ta utvrda. Jedan od zarobljenih indijanaca kaže da zna gde je utvrda Resolution, ali ne može da se orijentiše sa mesta na kojem su sad, već moraju prvo da se vrate nazad do doline kroz koju su prošli. Par sati kasnije, Eskim otkriva da su zarobljenici uspeli da pobegnu i da su krenuli nazad odakle su došli, ali svakako ne želi da rizikuje, i naređuje indijancima Athabaska da odmah krenu u napad na utvrdu, dok on ostaje u selu. Sledećeg dana, Zagor i ostali staju da se odmore, nakon čega Zagor i Carcassonne nastavljaju prema utvrdi, a ostali idu prema logoru Kutchina gde su ostali zarobljenici. Uveče Zagor naleti na grupu indijanaca koja ga napada, ali iako mu Carcassonne priskoči u pomoć, vidi da ne može da ih savlada jer ih je previše. Tada shvati da to nisu indijanci Athabaska, već Montagnaisi koji su nakon što su oslobodili zarobljenike iz sela Kutchina krenuli prema Eskimu, a među oslobođenim zarobljenicima je i Čiko. Sledeće večeri, Athabaske stižu do utvrde, i po planu, izdajica iz utvrde im otvara kapiju, pa oni neprimećeni ulaze i onesposobe stražare. Tada jedan vojnik izlazi iz svoje sobe i slučajno ih ugleda, nakon čega diže uzbunu, i vojska kreće u odbranu od indijanaca. Athabaska je mnogo više od vojnika koje su uhvatili nespremne, pa se preživeli vojnici kriju u oružarnicu. Indijanci se spremaju da uđu u oružarnicu preko krova i dokrajče vojsku, ali u tom trenutku do utvrde dolaze Zagor i ostali koji pomažu vojsci u borbi protiv Athabaska. Chuukah pokušava da pobegne iz utvrde dok još može, ali ga Carcassonne vidi, i kreće za njim. On ga prati do šume, gde ga Chuukah čeka u zasedi i pogađa sekirom, ali Carcassonne uprkos tome što je ranjen uspeva da ga upuca i time ubije, nakon čega se vraća nazad do utvrde, gde vidi da su Zagor i ostali pobedili Athabaske.

Treći deo – (početak #226). Zagor sa indijancima Montagnaisima kreće do Eskima i sela Athabaska, gde stiže tri dana kasnije. Dok se vodi borba između Montgnaisa i Athabaska, Zagor ide do Eskimove pećine u planini, gde mu kaže da je sve gotovo, i da je vreme da se preda. Eskim se na to nasmeje i kaže da je neranjiv, nakon čega kreće prema Zagoru. Zagor mu puca u noge da ga zaustavi, ali se meci samo odbijaju od njega. Eskim kaže da nije poginuo kada je pao u vodu tokom njihovog prethodnog susreta (#79), već da ga je snažan vir uhvatio i izbacio u jednu pećinu kroz podzemno jezero. Nakon što je video da ne može da se vrati na površinu istim putem kojim je i dospeo tu, Eskim je neko vreme živeo u toj pećini, hraneći se ribama iz jezera. Više od mesec dana je istraživao mnogobrojne tunele dok nije pronašao izlaz iz pećine, a za to vreme je primetio da ga koža peče zbog čudne svetlosti iz podzemne pećine. Kada je izašao na površinu, krenuo je u potragu za najbližim naseljem u pratnji trapera kojeg je usput sreo. Iste večeri ih je napala grupa indijanaca i ubila trapera, ali umesto da meci ubiju i Eskima, oni su se samo odbijali od njega, i tada je shvatio da je čudna svetlost iz pećine pretvorila njegovu kožu u oklop. Kada su indijanci to videli, bili su ubeđeni da je Eskima poslao Manitu, i klanjali su mu se. On je to iskoristio u svoju korist, i odlučio da na taj način okupi veliki broj indijanaca i predvodi ih u pohodima. Eskim se sprema da ubije Zagora, ali Zagor beži kroz pećinu, sve dok ne dođe do visoke litice sa druge strane pećine, odakle ne može dalje. Zagor kreće prema Eskimu, ali kad se Eskim spremi da mu uzvrati, Zagor ga povuče nazad i baci niz provaliju, gde ga nakon što padne sa velike visine zatrpa odron kamenja. Čiko dolazi do Zagora i kaže mu da su pobedili Athabaske, nakon čega se vraćaju nazad u Darkvud.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s